Trött på mediciner – så blev Malin naturligt fri halsbränna, reflux och klumpkänsla

Lider du av sväljsvårigheter, känsla av en klump i halsen och ständig rethosta? Har du slussats runt i vården utan att läkarna hittar något fel på dig? Är du en av hundratusentals svenskar som dagligen äter syradämpande medicin? Kanske har du problem med snarkning och sömnapné. Nu finns den neuromuskulära behandlingsmetoden IQoro® som effektivt tränar upp invärtes förslappad muskulatur och ger människor livskvaliteten tillbaka.

Svalgtränare blev Malins vändpunkt
Malin led under flera år av ständig klumpkänsla, sura uppstötningar, samt svårighet att svälja fasta konsistenser. En dag blev situationen akut, när maten Malin försökte svälja ned fastnade. Besöket på akutmottagningen slutade med ett recept på slemlösande medicin, vilket hade noll effekt. Idag är Malin symtomfri tack vare 1,5 minuters svalgträning per dag med IQoro®.

Malin Hylander har så länge hon kan minnas lidit av halsbränna och sura uppstötningar.

– Sedan har jag alltid haft svårt att svälja tabletter, säger hon.

I en ålder av 28 år började problemen successivt förvärras till att bli riktigt akuta. Förutom en ständig klumpkänsla i halsen samt bubblig saliv, tog det tvärstopp en kväll när Malin skulle svälja.

– Jag fick panik. Maten fastnade och jag tvingades uppsöka akuten.

Väl på sjukhuset lyste läkaren henne i halsen och sa att hon visserligen var slemmig, men i övrigt såg han inget konstigt. Läkaren skrev ut slemlösande hostmedicin.

– Man vill ju tro på sjukvården, så jag började ta medicinen.

Vanliga symptom vid diafragmabråck – så hjälper IQoro®

Kände sig kränkt
Det slutade med att Malin åter fick uppsöka akuten ett par veckor senare. Därifrån blev hon remitterad till flera specialistläkare som genomförde en rad olika undersökningar, men ingen kunde ge någon förklaring till vad hon led av.

– Värsta kommentaren fick jag när en läkare gick ner i näsan på mig med en slang. Han menade fränt att jag borde förstå, att man inte kunde behandla mig för något de inte såg, berättar Malin.

De generella råden blev helt sonika att Malin skulle ligga högt med huvudet när hon skulle sova, tänka på vad hon stoppade i sig och inte stressa upp sig i onödan.

– Ingen tog mig på allvar och jag började nästan tro att jag inbillade mig, berättar Malin och tar upp sonen Ludvig 11 månader.

Efter många turer fick hon så en remiss till en specialist inom orofacial medicin inom Region Gävleborg. Det blev vändpunkten.

– För första gången kände jag mig lyssnad på. Personalen förstod vad mina problem bestod i och kunde ge mig en vettig förklaring till orsaken. Framförallt hade de en behandlingsmetod att erbjuda. Det var en otrolig känsla.
Efter en detaljerad undersökning, konstaterades det att Malin led av ett diafragmabråck och att det var orsaken till hennes mekaniska sväljsvårigheter.

– Jag fick med mig en svalgtränare i plast som jag skulle träna med 3x10 sekunder före måltid, 3 gånger dagligen.

Klumpkänslan i halsen borta
Redan efter tre månader märkte Malin av en successiv förbättring, för att efter ytterligare tre månader vara helt symptomfri.

– Klumpkänslan, de sura uppstötningarna samt den bubbliga saliven försvann, och jag kunde äta fasta konsistenser igen, som till exempel kyckling. Jag hade heller inga svårigheter med att svälja en huvudvärkstablett om jag behövde. Den största vinsten var nog att slippa bära runt på den inneboende rädslan över att något skulle fasta i svalget. Det var enorm lättnad.

Mitt barn verkar ha liknande problem
För knappt ett år sedan blev Malin mamma till sonen Ludvig. Graviditeten gick bra, förutom att hon började känna av halsbrännan igen, vilket överlag är ganska vanligt vid en graviditet.

– Då tog jag fram svalgtränaren igen och det hjälpte ganska omgående. Jag känner mig verkligen nöjd och tacksam över att jag stötte på den här behandlingsmetoden med IQoro®. Tänk vilka resurser som skulle ha sparats in om jag fått rätt remiss direkt?

Den enda orosmomentet på himlen är att sonen Ludvig också har en del sväljsvårigheter.

– Jag hör hur han kämpar med tuggorna. Välling och gröt går bra, men det är värre med fasta konsistenser.
Enligt forskaren Mary Hägg, specialiserad inom orofacial medicin, är det dock inte ovanligt att barn kan ha en fördröjd mognad av ”ätkanalen”, något som brukar kunna rätta till sig vid dryga ettårsålder.

– Om problemen kvarstår vet vi vart vi kan vända oss om Ludvig inte blir bra, säger Malin som precis lämnat över stafettpinnen till pappa Niclas som nu går på sin föräldraledighet.'

Känner du igen dig?
Minst 1 av 10, ung som gammal, kvinna som man lider av sväljsvårigheter. Det heter dysfagi och det sitter inte i huvudet, det sitter i dina muskler. I åratal har vi tagit piller för att försöka komma åt dessa problem. Vår livskvalité har naggats i kanten och många drar sig för socialt umgänge där mat inkluderas.

Den vanligaste formen av dysfagi orsakas av ett diafragmabråck, Hiatus hernia, med symptom som halsbränna, ret- och slemhosta, klumpkänsla och felsväljningar. Problemen kan komma och gå, men brukar intensifieras med tiden. Diafragmabråck är svårupptäckt vid en vanlig gastroskopi, det är dock inget bevis på att det inte skulle existera...

Vanliga symptom vid diafragmabråck – så hjälper IQoro®

Träna i 90 sekunder
Med den nya forskningsbaserade neuromuskulära behandlingsmetoden IQoro®, angrips grundorsaken till symptom likt ovan, bara genom 90 sekunders träning per dag. Förenklat uttryckt sker en styrketräning av inre förslappad muskulatur. För likväl som du kan träna utsidan, kan du träna insidan. IQoro® är en svensk patenterad innovation, utvecklad för att effektivt nå invärtes muskulaturen från ansikte, munhåla, övre luftvägar, matstrupe och ner till diafragman och magsäcken.

Mary Hägg är medicine doktor, leg. tandläkare, specialiserad inom orofacial medicin – och dessutom forskaren och innovatören bakom IQoro®. Hon liknar munhålan vid den snabbaste bredbandsuppkopplingen till hjärnan.

– Vi har tagit fram produkten för att de som är drabbade av bland annat sväljsvårigheter ska återfå sin livskvalitet. Forskning visar att 97 procent blir bättre med vårt träningsprogram, säger hon.

Även mot snarkning och sömnapné är IQoro® effektiv. Träning med IQoro® ökar spänsten (tonus) i muskulaturen i de övre luftvägarna, vilka på så vis förhindras från att kollapsa och orsaka andningsuppehåll samt störande ljud.

Här kan du se hur du använder IQoro®

Presenteras av:

 • Lätt att använda
 • 90 sekunders träning/dag
 • Vetenskapligt bevisad effekt

Behandlar:

Om produkten:

 • IQoro är en svensk uppfinning, patenterad och CE-märkt medicinteknisk produkt.
 • Tillverkas i Sverige
 • Säljs till privatpersoner och vårdgivare

Beställ eller läs mer om symptom, orsak och behandling på kunskapsnavet www.iqoro.com

Arbetsgivaralliansen

Socionom Arbetsgivaralliansen är civilsamhällets arbetsgivarorganisation med syfte att genom branschanpassade kollektivavtal men även andra strategiska insatser stötta medlemmarna inom idéburen vård och omsorg till ett gott arbetsgivarskap.

Skolutveckling tillsammans

Örebro kommuns skolresultat ska förbättras. Därför har kommunen sjösatt satsningen Skolutveckling tillsammans - Topp 25 2025. Syftet är att skapa samling, struktur och energi. Mål är att fler elever ska nå kunskapsmålen i nian och fullfölja gymnasiet samt att målmedvetet höja ambitionerna genom hela utbildningssystemet. En strategi om tydligt pedagogiskt ledarskap med fokus på måluppfyllelse samt kollegialt lärande har tagits fram.

Skräp är det som finns kvar när fantasin tagit slut!
Ett av de projekt som fått medel från Skol­utveckling tillsammans är Experimentum, Varberga förskolors återbrukscenter som är ett paradis för experimentlystna. Experimentum erbjuder barn och pedagoger ett urval av rest- och spillmaterial för experimenterande, utforskande och skapande. 

Veronica Rosmark, förskollärare och teknikpedagog, Julia Eriksson, ateljérista och Anna Eklöf, pedagogista finns på plats för att ta emot, stötta, stärka och utmana barn och pedagoger från förskolan och skolans yngre åldrar i lär­processer, projekt, planering och reflektion. 

Varberga förskolor började för snart tio år sedan att fundera över och reflektera kring vad teknik och naturvetenskap är, och kan vara, i förskolan. Med inspiration från verksamhet och filosofi i förskolorna i staden Reggio Emilia växte Experimentum fram. Man valde att fokusera på ljuset som fenomen. 

Veronica visar hur man kan trolla fram eller bort saker genom att ändra ljusets färger och att skuggor inte alls behöver vara svarta. Hon får ofta positiv feedback, t.ex. från femåringen som efter arbetspasset torkade svetten ur pannan och sa; ”Det här var jättekul, men jobbigt också! Nu har jag kortslutning i min hjärna för att jag har tänkt så mycket.”  

Avprogrammera din rädsla för programmering 
KOD-center är en annan satsning som också beviljats medel från Skolutveckling tillsammans. Om några månader träder läroplanens nya skrivningar om programmering i kraft och trycket på fortbildning är stort. 

Hög kvalitet i undervisningen förutsätter trygga och säkra lärare. Där spelar KOD-­center en viktig roll, så pedagogerna blir redo att möta nyheterna i läroplanen. Det finns många motiverade rektorer och pedagoger som verkligen vill hänga på och leda digitaliseringsresan, men det räcker inte alltid med driv och motivation. Det måste finnas goda möjligheter att utvecklas också. 

Martin Frisén och Martin Tesell på KOD-­center erbjuder studiebesök, kurser med bl.a. fokus på att leda med IKT, att digitalisera sin undervisning samt att ”Avprogrammera din rädsla för programmering”. I kursen får man lära sig programmera egna spel. Hos deltagarna ser man både glädje och koncentration, men ingen rädsla. Kanske har den redan avprogrammerats. 

Idrottsgymnasiet på Virginska – bäst på det de gör!!?
Det finns en lång tradition av utvecklingskultur på Virginska gymnasiet, t.ex. hos Idrotts­gymnasiet där lärarna och rektor Håkan Ågren under lång tid tagit steg för att alla elever ska lyckas. 

Deras Programförklaring gestaltas i lokaler, bemötande, ledarskap eller undervisning.

Upplever lärare problem i sitt arbete tittar de på sig själva. Man kan be en kollega att följa en lektion för att ”speglas” och tillsammans finna utvecklingsområden. 

Tiden i skolan och vad den används till, eller borde användas till, har varit ett diskussionsämne. Genom att titta på allt en lärare gör identifierades de primära processerna, men även pseudoprocesser som tog energi och kraft, men nu är borta. 

Samtalen om tid ledde till ett nytt arbetstids­avtal, 40+5. De nya timmarna används till studietid där eleverna träffar mentorer eller lärare för hjälp i skolarbetet. 

Övrig tid används till Kollegalyftet, där russin ur Matte- och läslyftskakan skapat moduler utifrån egna utvecklingsbehov. 

En affisch berättar lite kaxigt att ”Vi vill vara bäst på det vi gör!” Rektor, lärare och elever har tillsammans hittat en bra balans mellan struktur och flexibilitet. Eleverna känner stöd och kan satsa på både studier och idrott och utvärderingar pekar på att Idrottsgymnasiet och deras vilja att vara bäst, är på god väg att bli verklighet.

Presenteras av:

Arbetsgivaralliansen

Socionom Arbetsgivaralliansen är civilsamhällets arbetsgivarorganisation med syfte att genom branschanpassade kollektivavtal men även andra strategiska insatser stötta medlemmarna inom idéburen vård och omsorg till ett gott arbetsgivarskap.

Insikten HVB

Socionom HVB-hemmet Insikten i Sala har i över 20 år tagit emot pojkar i åldern 14 till 18 år.

PostNord affärsutvecklar och söker innovativa medarbetare

– När breven blir allt färre och digitaliseringen går allt snabbare samtidigt som e-handeln växer ställs krav på en ökad innovation. Det skapar ett behov av nya medarbetare inom områden som affärsutveckling.

Hos PostNord växer e-handeln i rekordfart och bara under de senaste tio åren har det skett en ökning med 306 procent inom området för e-handel. Det är en tillväxtmotor för företaget men också en utmaning, förklarar Kenneth Verlage, Head of Business Development på PostNord. 

– Här gäller det att PostNords affärserbjudande hela tiden anpassas efter kunden. För att vi ska lyckas med det behöver vi de bästa medarbetarna inom affärsutveckling och IT. 

”Unik och utmanande möjlighet”

PostNord har ett starkt kandidaterbjudande för framtida medarbetare och Linda Wiman, HR specialist på PostNord, berättar att bolaget hela tiden ser sig om efter ny kompetens som kan vara med på den resa PostNord nu är ute på.

– Det är viktigt att vara innovativ och tycka om att arbeta i en föränderlig miljö eftersom de stora förändringar som har skett inom branschen troligtvis kommer att fortsätta med utveckling inom helt nya områden. Det är en unik och utmanande möjlighet för den som vill vara med och ta företaget in i framtiden.

”En möjlighet att utvecklas internt”

För den som lockas av att få utveckla PostNords affärserbjudande men som även värdesätter att ha balans mellan arbets- och privatliv är det en fantastisk möjlighet, menar Linda.

– Vi har över 30 000 anställda som arbetar inom många olika typer av yrkesområden och inom något av våra sex bolag i PostNord, därför finns det goda möjligheter att även utvecklas internt och över tid, avslutar Linda.

Presenteras av:

PostNord forändringsresa fortsätter I takt med sam­hällets utveckling. Med ett större fokus på e-handel och digitalisering kommer vi fortsätta att utvecklas och sträva för att vara ett förstahandsval, både för arbetstagare och för kunder.

Läs mer här

 

Arbetsgivaralliansen

Socionom Arbetsgivaralliansen är civilsamhällets arbetsgivarorganisation med syfte att genom branschanpassade kollektivavtal men även andra strategiska insatser stötta medlemmarna inom idéburen vård och omsorg till ett gott arbetsgivarskap.

Insikten HVB

Socionom HVB-hemmet Insikten i Sala har i över 20 år tagit emot pojkar i åldern 14 till 18 år.

Utvecklingen av entreprenadbranschen går allt fortare. Hos Svevia finns goda möjligheter för den som vill vara med och bygga Sveriges framtida infrastruktur.

Två av Svevias satsningar inför framtiden är deras traineeprogram, en viktig del i den långsiktiga kompetensförsörjningen, samt deras innovationssatsning, Svevia Innovation Lab.

– Traineeprogrammet stärker Svevia inför framtiden och ökar vår konkurrenskraft och attraktivitet. Genom programmet kan vi hitta morgondagens ledare och samtidigt bidra till ökad mångfald i företaget, säger Pia Lenkel, HR-chef på Svevia.

Svevia Innovation Lab
Sedan starten av traineeprogrammet 2012 har syftet varit att öka innovationen i företaget. Då Svevia startade ett innovationslabb var det en självklarhet att göra gemensam sak av de två satsningarna.

– Det handlar om att skapa innovation som har direkt betydelse för vår affär. Här tittar vi bland annat på hur vi kan digitalisera befintliga processer, stärka vår digitala närvaro och hur ny teknik kan skapa förutsättningar för att öka intäkter och minska kostnader, berättar Nicole Welke, chef Digital Affärsutveckling.

Lika viktigt som att komma på nya idéer är att kunna förverkliga dem. Det ställer krav på såväl företagskultur som ledarskap. Koncernledningen är därför självklara deltagare i innovationslabbet och förändringsledning en given del av traineernas ledarskapsutbildning.

Marielle Viberg, chef Utveckling & Karriär, berättar vidare om satsningen på dubbelriktat mentorskap som ytterligare ett sätt att öka innovationskraften i företaget genom trainee­programmet.

Traineen får en erfaren chef som mentor, men agerar också mentor till chefen på temat digital utveckling. Tillsammans utbyter de tankar och idéer för att kunna lära av varandra.

–Vi tror på kraften av att dela med oss och utbyta kunskap i flera led, inte enbart de traditionella där den nyanställda lär från den mer erfarna.

Presenteras av:

Svevia är specialiserat på att bygga och sköta om vägar. Vi är ledande på drift och underhåll och ett av de största anläggningsföretagen i Sverige. Våra 1 800 medarbetare finns på över 100 platser i Sverige och Norge och omsätter 7,6 miljarder.
Läs mer här

Arbetsgivaralliansen

Socionom Arbetsgivaralliansen är civilsamhällets arbetsgivarorganisation med syfte att genom branschanpassade kollektivavtal men även andra strategiska insatser stötta medlemmarna inom idéburen vård och omsorg till ett gott arbetsgivarskap.

Insikten HVB

Socionom HVB-hemmet Insikten i Sala har i över 20 år tagit emot pojkar i åldern 14 till 18 år.

Rebendo – IT-kirurgi med fokus på kompetensutveckling

I spåren av ökade dataflöden och transaktionsmängder inom exempelvis e-handel och finanssektorn med tillhörande krav på tillgänglighet, svarstider och säkerhet hjälper Rebendo företag och offentlig sektor med ren IT-kirurgi. Då de proaktivt skapar förutsättningar för snabbare svarstider genom hela kundens digitala miljö. Rebendo har också stort fokus på kompetensutveckling för sina medarbetare. Omvärldsbevakning är en viktig pusselbit för oss, säger Milan Milanovic, Senior systemspecialist på Rebendo.

Många av Rebendos kunder har komplexa applikationer och det är därför viktigt att Rebendos medarbetare kontinuerligt förkovrar sig i det senaste inom ny teknik och hur det kan komma kunderna till del. 

– Man kan inte förlita sig på gamla meriter och därför fokuserar Rebendo mycket på kompetensutveckling och personlig utveckling. Vi får ta del av många utbildningar, seminarier och kurser”, säger Milan Milanovic, Senior systemspecialist på Rebendo.

Milan är nyligen hemkommen från en fem dagars utbildning i England, där han vidareutbildat sig inom Performance Management. 

–Vi vill skapa ett mervärde för våra kunder genom att kontinuerligt vidareutbilda oss i den senaste tekniken, vilket också är både roligt och spännande att vara en del av. Vi kan visualisera samtliga systemsamband, i t ex en applikation, med en eller flera dashboards för att lättare analysera och åtgärda. Man kan bland annat se applikationsflöden och hur olika servar pratar med varandra med grafer”, avslutar Milan.

Presenteras av:

Svenskt specialistföretag inom performance manegement. Hjälper kund med:

 • Snabbare felsökning – ”Mean time to repair”
 • Förkortad Time to Market, dvs genom tidig optimering av utvecklingsprocessen
 • Snabbare svarstider genom kartläggning av bl a end-to-end transaktioner
 • Underlättar införandet av ny teknik (digitalisering) och ökad produktivitet

Bland kunderna återfinns transaktionsintensiva företag och organisationer med affärskritisk verksamhet, både inom näringslivet och inom offentliga sektor.
Läs mer här

Arbetsgivaralliansen

Socionom Arbetsgivaralliansen är civilsamhällets arbetsgivarorganisation med syfte att genom branschanpassade kollektivavtal men även andra strategiska insatser stötta medlemmarna inom idéburen vård och omsorg till ett gott arbetsgivarskap.

Insikten HVB

Socionom HVB-hemmet Insikten i Sala har i över 20 år tagit emot pojkar i åldern 14 till 18 år.

”En viktig aspekt att få arbeta med något som gör skillnad”

Ett ökat fokus på tjänster, nya digitala lösningar och systemuppgraderingar anpassade för moderna IT-miljöer. Det är något av det som står på agendan när Migrationsverket rustar upp.

Migrationsverket har, utöver den verksamhet som bedrivs kopplat till migrationsfrågor, en bred IT-verksamhet där många roller samverkar. I dagsläget arbetar cirka 250 personer med att utveckla och underhålla de tjänster som verket behöver. Just nu pågår ett förändringsarbete i form av modernisering och anpassning av tjänster för framtidens behov. Många nyanställningar har därför gjorts i takt med att Migrationsverket växlar upp sin IT-strategi.

David Marklund arbetar som arkitekt inom enterprisearkitektur-funktionen. Han är också en av de senaste som kommit in i verksamheten, med fyra veckor innanför rocken så här långt:

– Det är kul att komma in nu när vi står inför en utmaning på verket där vi har många system som ska moderniseras. Nu ska vi få allting att fungera i moderna IT-miljöer för att kunna stödja de allt högre kraven på digitalisering.

Hans kollega Oscar Andersson arbetar sedan tre år tillbaka som infrastrukturarkitekt. Även han menar att  förändringsarbetet är en av faktorerna som gör Migrationsverket till en intressant arbetsplats:

– Vi behöver förbättra vår förmåga och öka antalet resurser för att kunna öka digitaliseringstakten. Vi har gjort mycket, men mer behöver göras - IT-mässigt ligger det roligaste framför oss.

En bred kompetens för att skapa breda lösningar
Stefan Hansson arbetar med Migrationsverkets infrastruktur, framför allt inom nät och nätsäkerhet. Han säger att den breda kompetens som finns inom IT-verksamheten är en högst medveten strategi:

– När jag ser till mitt område inom infrastruktur har vi idag en väldigt bra blandning av människor med olika kompetens och bakgrund. Vi har de som arbetat här länge, men också många som är ny anställda. För att kunna behålla en stark IT-verksamhet över tid behövs en mångfald bland medarbetarna, och det har vi här.

"Vi har en bred målgrupp för våra tjänster"

– Tove Ståhl, krav­analytiker.

Joacim Wirebrand hoppade på arbetet hos Migrationsverket när han nyligen blev utexaminerad och han är nöjd med sitt val av arbetsgivare:

– Jag hade väl räknat med att få göra några hundår här först, men faktum är att folk har lyssnat på mina åsikter redan från början. Det är härligt att man från start får komma in med förslag och att det finns en förståelse för att det behövs nytänkande.

Joacim Wirebrand och Tove Ståhl arbetar båda som kravanalytiker. De ska vara en brygga mellan användaren och verkets lösningar. Det är inte bara kompetensbasen som är bred, användarbasen för verkets tjänster har också samma bredd.

– Vi har en bred målgrupp för våra tjänster, med människor som har olika utbildning och bakgrund. Vi måste hela tiden arbeta efter att våra tjänster ska vända sig till hela den gruppen av människor, säger Tove Ståhl.

Och Joacim Wirebrand slår också ett slag för de mjuka värden som gör att han trivs på Migrationsverket:

– I mitt yrkesliv var det en viktig aspekt att få arbeta med något som gör skillnad. I det här arbetet kan jag förbättra människors liv. Det är en härlig känsla. Vi jobbar hela tiden mot en intressant målgrupp. Det finns så olika anledningar till varför man sökt kontakt med Migrationsverket, och behoven är så väldigt spridda.

Presenteras av:

Varje år tar vi emot många tusen ansökningar från människor som vill arbeta, besöka, bo eller söka skydd i Sverige vilket ställer höga krav på vår effektivitet och service. I arbetet med att utveckla och digitalisera vår verksamhet söker vi kontinuerligt fler skickliga medarbetare som vill göra skillnad.

Läs mer här

 

Arbetsgivaralliansen

Socionom Arbetsgivaralliansen är civilsamhällets arbetsgivarorganisation med syfte att genom branschanpassade kollektivavtal men även andra strategiska insatser stötta medlemmarna inom idéburen vård och omsorg till ett gott arbetsgivarskap.

Insikten HVB

Socionom HVB-hemmet Insikten i Sala har i över 20 år tagit emot pojkar i åldern 14 till 18 år.

Applicon tar sig an de komplexa IT-utmaningarna inom bank och finans

– Inom Applicon har vi såväl teknisk expertkunskap inom IT som djup verksamhetskunskap om våra kunders processer och utmaningar. Den kombinationen av expertis bidrar till att vi är starka på marknaden och kan leverera på den nivå vi gör, säger Martina Gamstedt, projektledare på Applicon.

Applicon arbetar med IT-lösningar och tjänster inom bank och finans. De har djup teknisk IT-kompetens inom såväl .NET, COBOL och SAP/ABAP för att nämna några. Den djupa verksamhetskompetensen ligger i sin tur inom tre verksamhetsområden: kärnbankslösning, kapitalmarknaden och finans­iering & leasing.

På Applicon arbetar såväl utvecklarna som verksamhetsspecialisterna alltid nära kunden.

– Med 23 år i branschen har vi samar­betat med åtskilliga banker och finansföretag i Norden. Vi arbetar med komplexa lösningar och vår styrka är kombinationen av expertis som våra medarbetare besitter. Det gör att vi sticker ut ur mängden och kan skapa bättre digitala lösningar då vi förstår helheten, säger Martina Gamstedt.

”Kompetens, engagemang och prestigelöshet”
Martina har varit på Applicon sedan år 2011. Hon har arbetat som projektledare i flera stora leveranser, bland annat mot två av Sveriges 10 största banker.

– Vi är ett väldigt tight team vilket är speciellt för ett konsultbolag. Som anställd på Applicon kommer man nära sina kollegor och får möjligheten att jobba med många kompetenta medarbetare inom flera olika områden.

Martina berättar vidare att det finns goda utvecklingsmöjligheter inom organisationen.

– Det lilla företaget gör att du har stora möjligheter att påverka din vardag och komma med förslag på hur bolaget och dess tjänster kan utvecklas.

Presenteras av:

 • Vi är ett bra gäng och har kul ihop!
 • Under våra 23 år har vi samarbetat med åtskilliga banker och finansföretag i Norden.
 • Vi är 50 medarbetare (34 % kvinnor och 66 % män) med bred erfarenhet av bank-, finans- och affärsprocesser, förvaltning, systemutveckling, implementation av standardsystem samt anpassning av internationella banksystem för de svenska och nordiska marknaderna.

Läs mer här

Arbetsgivaralliansen

Socionom Arbetsgivaralliansen är civilsamhällets arbetsgivarorganisation med syfte att genom branschanpassade kollektivavtal men även andra strategiska insatser stötta medlemmarna inom idéburen vård och omsorg till ett gott arbetsgivarskap.

Insikten HVB

Socionom HVB-hemmet Insikten i Sala har i över 20 år tagit emot pojkar i åldern 14 till 18 år.

PRV vässar svensk innovationsförmåga

PRV är Sveriges center för immateriella rättigheter som patent, varumärke, design och upphovsrätt. Det är en stor arbetsplats för ingenjörer och arbetet kretsar ofta kring idéer i teknikens och utvecklingens framkant, idéer som i förlängningen har potential att stärka hela Sveriges tillväxt och konkurrenskraft. Magnus Leijel är enhetschef på PRV.

– En viktig sak för PRV är just känslan av att vi är en samhällsaktör som bidrar till att stärka Sveriges innovationsförmåga, säger han. Det handlar inte om att, som på många andra håll där ingenjörer arbetar, främst öka vinsten till en arbetsgivare. Vi har ett högre syfte och därmed också en lite annan dimension i arbetet. Vi hjälper företag att bli framgångsrika.

Alla nyanställda ingenjörer inom PRV börjar med att gå en 18 månader lång internutbildning, Patentingenjörsutbildningen.

– Det är faktiskt ett väldigt lyxigt upplägg, säger Magnus Leijel. Man får en erfaren handledare och riktiga arbetsuppgifter direkt men samtidigt goda möjligheter att sätta sig in i jobbets alla delar. Det är väldigt mycket mer än en introduktionskurs på ett par veckor som andra arbetsgivare ofta erbjuder sina nyanställda ingenjörer.

Ett stort teknikintresse är en självklar förutsättning för att trivas som ingenjör på PRV. Allmän nyfikenhet, ett språkintresse och förmåga att kunna kommunicera med kunder och andra målgrupper är andra önskvärda egenskaper.

– PRV är självklart en väldigt teknikorienterad myndighet, säger Magnus Leijel. Det finns en fantastisk bredd i det vi gör, vi handskas med praktiskt taget alla teknikområden. De innovationer vi ser kommer ofta inte ut på marknaden förrän flera år senare, vilket är häftigt. På så sätt kan man säga att vi ser in i framtiden.

Presenteras av:

PRV arbetar med nya idéer i teknikens och utvecklingens framkant. Vår vision är att vara det självklara centret i Sverige för immaterialrätt och en internationellt respekterad, livskraftig och kundorienterad myndighet. I grunden är vår främsta uppgift att främja tillväxt och stärka landets innovationsförmåga och konkurrenskraft. Det gör vi genom att öka kunskapen om, och förståelse för, värdet av immateriella tillgångar. Vi vill få företagare och andra inom innovationsvärlden att hantera dem på bästa sätt för att förbättra sin lönsamhet. Vårt arbete med kommunikations- och utbildningsinsatser är en viktig del av detta.

Läs mer här

Arbetsgivaralliansen

Socionom Arbetsgivaralliansen är civilsamhällets arbetsgivarorganisation med syfte att genom branschanpassade kollektivavtal men även andra strategiska insatser stötta medlemmarna inom idéburen vård och omsorg till ett gott arbetsgivarskap.

 

Avonova ser dubbelt i hållbarhetsfrågan

När man talar om hållbarhet är det viktigt att hålla isär begreppen – verkar man på organisationsnivå eller individnivå? I en perfekt värld är svaret förstås ”både och”, och frågar man Avonova menar de att vägen dit går bland annat via ett tydligare fokus på proaktiv hälsa.

Viktiga processer
– För många organisationer är det svårt att få till ett systematiskt arbetsmiljöarbete, berättar Robert Persson-Asplund som är psykolog och forskare med ansvar för utveckling av psykosociala tjänster på Avonova. En av anledningarna kan vara utmaningen med att få en balans mellan vad som utgör en hållbar arbetsmiljö för den anställde och för företaget som sådant.

Rent konkret handlar det mycket om att skapa rätt förutsättningar för att människor ska må så bra som möjligt där de arbetar. Forskning visar att den som trivs och upplever stöd är mer benägen att exempelvis komma med idéer, egna initiativ och lösa problem. Det i sig kan både stimulera produktiviteten och sänka sjukfrånvaron – och den goda cirkeln är ett faktum.

Att förebygga ohälsa
– Vi är jätteduktiga inom rehab och efterhjälp men det är inte där vi vill ha vårt fokus, förklarar utvecklingschef Stefan Persson. Om vi istället inriktar oss på en mer kunskapsförmedlande roll blir besparingarna snabbt avsevärda både vad gäller humankapital och i slutändan förstås kronor och ören. Att förebygga är både enklare och lindrigare än att bota, och här har vi väldigt mycket att tillföra.

Ett exempel på hur Avonova paketerar sin kunskap om en sund och hållbar arbetsmiljö är deras så kallade arbetsmiljöförsäkran.

Det ger kunderna ständig tillgång till Avonovas arbetsmiljökompetens inklusive hälsoaktiviteter och undersökningar, och är ett viktigt led i ambitionen att skapa ett hållbart arbetsliv för såväl individer som organisationer.

Digitala tjänster
Digitaliseringen har förändrat spelplanen när det gäller vård och hälsa, och det är något som Avonova har varit snabba att ta fasta på. Bland annat möjliggör den nya tekniken att de utbildar drygt 10.000 chefer och medarbetare varje år genom så kallad e-learning. Likaså har de tagit fram ett enkelt och tillgängligt kartläggningsverktyg som stöttar hållbarhetsdialogen mellan chef och medarbetare och samtidigt utvärderar arbetsmiljön på individ-, grupp- och organisationsnivå. Verktyget heter Avonova Dialog – ett hållbarhetsverktyg i app-format.

– Sedan har vi också robusta och evidensbaserade system för KBT-behandling via nätet, berättar Robert som just nu doktorerar på digital hälsa. Forskning har visat att behandling via nätet är väldigt kraftfullt, i många fall lika kraftfullt som en vanlig terapeutisk behandling.

– Mängden med data vi kan samla och analysera med digitaliseringens hjälp ger en komplex och detaljerad bild av hur både företag och individer mår. Det för det lättare för oss att höja blicken och flytta fokus från att främst vara efterhjälpande till att bli proaktiva och preventiva, avslutar Stefan Persson.

Presenteras av:

Avonova är Sveriges närmaste företagshälsa. Vi finns på mer än 110 platser och stöttar dagligen nära 10.000 organisationer och företag med mer än 750.000 anställda. Det ger oss mycket kunskap om hur våra svenska företag arbetar och fungerar, och hur de anställda mår. Inom Avonova arbetar nära 700 specialister som ergonomer, läkare, sjuksköterskor, psykologer, beteendevetare, arbetsmiljöingenjörer och hälsopedagoger.

Läs mer här

Besök oss på facebook

Följ oss på Linkedin

Arbetsgivaralliansen

Socionom Arbetsgivaralliansen är civilsamhällets arbetsgivarorganisation med syfte att genom branschanpassade kollektivavtal men även andra strategiska insatser stötta medlemmarna inom idéburen vård och omsorg till ett gott arbetsgivarskap.

Insikten HVB

Socionom HVB-hemmet Insikten i Sala har i över 20 år tagit emot pojkar i åldern 14 till 18 år.

 

CellProtect Nordic Pharmaceuticals utvecklar ny behandlingsstrategi för Multipelt Myelom

CellProtect Nordic Pharmaceuticals AB (CPNP) utvecklar nya behandlingsmetoder för blodcancersjukdomen Multipelt Myelom. CellProtect är en immunoterapi som består av patientens egna NK celler som genom CPNPs patenterade metod aktiverats och expanderats så att de kan känna igen och angripa cancerceller.

 

Immunoterapier är ett helt nytt sätt att angripa och bekämpa cancer och ett viktigt komplement till de klassiska behandlings­metoderna kirurgi, strålning och cytostatika.

– Cellterapier är viktiga för framtidens behandlingsmetoder av svåra och komplicerade sjukdomar. Behandlingen som CPNP utvecklar är resultatet av en långsiktig och målmedveten satsning av engagerade forskare, säger Gösta Gahrton, professor vid Karolinska Institutet och medlem av bolagets vetenskapliga råd.

Den teknologiplattform som bolaget har utvecklat möjliggör expansion och aktivering av celler för att erhålla en cellbaserad produktkandidat med hög celldödande förmåga med en unik specificitet mot själva cancercellerna.

– Vi isolerar immunceller från patientens eget blod. Cellerna expanderas och aktiveras i särskilda laboratorier där de också kan frysförvaras innan de återges till patienten, säger Karin Mellström, vd på CPNP.

Lovande resultat – signaler på effekt och god säkerhetsprofil
CPNP har utfört en klinisk Fas I/II-prövning i patienter med Multipelt Myelom där Cell­Protect använts som en tilläggsbehandling till autolog stamcellstransplantation. Resultaten är mycket lovande då CellProtect i den kliniska prövningen uppvisar en god säkerhetsprofil och även ger signaler på effekt. CellProtect erhöll nyligen av Europ­eiska kommissionen status som särläkemedel (orphan drug designation) för behandling av Multipelt Myelom.

Vill utveckla fler behandlingsmetoder
Bolaget planerar för den fortsatta kliniska utvecklingen av CellProtect med Multipelt Myelom som första indikation. Rådgivning hos europeiska läkemedelsmyndigheten är ett viktigt nästa steg men bolaget har även ansökt om Orphan Designation för Cell­Protect hos den amerikanska läkedelsmyndigheten och ett godkännande förväntas inom kort.

– Bolagets utvecklingsarbete med innovativa behandlingsmetoder ger hopp för en möjlig framtida bot av svåra sjukdomar, avslutar Karin Mellström.

Presenteras av:

CellProtect Nordic Pharmaceuticals AB (CPNP) utvecklar banbrytande cellterapier för behandling av svåra sjukdomar. Företaget fokuserar på utvecklingen av CellProtect, autologa ex vivo aktiverade och expanderade NK celler, primärt för behandling av cancerformen multipelt myelom. CPNP har etablerat en patenterad process för att aktivera och expandera NK celler som kan komma att erbjuda patienter en ny, potentiellt botande, behandling av sin sjukdom. Forskningen bakom CellProtect har utförts vid Karolinska Institutet i nära samarbete med Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge.

Läs mer här

Arbetsgivaralliansen

Socionom Arbetsgivaralliansen är civilsamhällets arbetsgivarorganisation med syfte att genom branschanpassade kollektivavtal men även andra strategiska insatser stötta medlemmarna inom idéburen vård och omsorg till ett gott arbetsgivarskap.