Så bygger vi hyresrätter med överkomliga hyror

Går det att kombinera de bästa bostäderna med den högsta förvaltnings­kvalitén samtidigt som man har Sveriges kanske lägsta nyproduktionshyror? Javisst!

Botrygg är hyresvärden som jobbar stenhårt för att kunna erbjuda våra hyresgäster ett högkvalitativt boende till överkomliga hyror. Något som vi bevisligen klarar av då vi prisats för såväl Sveriges högsta förvaltningskvalitet* som landets bästa bostäder**, och detta gör vi samtidigt som vi klarar av att hålla en hyresnivå som ligger under den som erhålls via det statliga investeringsstödet.

Botrygg har sedan bolaget grundades 1981 profilerat sig mot att bygga och förvalta hyresrätter för alla, även i centrala lägen. Något som blivit viktigare för varje år som går då hyrorna i nyproducerade hyresrätter skjutit i höjden.

På Botrygg bygger vi våra fastigheter i egen regi med egna hantverkare. Företaget är uppdelat i två affärsområden, produktion och förvaltning.  Dessa samverkar tätt för att kontinuerligt ta tillvara de erfarenheter vi lär oss av att förvalta våra hus. De kunskaperna använder vi sedan till att ytterligare förfina våra nya fastigheter. Genom att vara med och detaljstyra hela processen bygger vi upp ett fastighetsbestånd med en långsiktig kostnadseffektiv förvaltning med låga drift- och underhållskostnader. Då vi bygger i egen regi med egen personal skär vi bort mellanhänder och pressar kostnaderna samtidigt som vi säkerställer en hög kvalitet.

För att kunna åstadkomma hyresrätter med låga hyror krävs ett nära samarbete mellan kommun och hyresvärd. När vi jobbar tillsammans mot ett gemensamt mål och sätter sig in i varandras förutsättningar så är det mesta möjligt. Det går att lyckas, det har vi bevisat flera gånger om. I såväl Göteborg, Tyresö och Örebro utvecklar vi hyresrätter som kommer att ha en lägre hyresnivå än den som erhålls om det statliga investeringsstödet nyttjas.

Vill du veta mer om hur vi tillsammans kan bygga fler hyresrätter med överkomliga hyror så är du välkommen att höra av dig till oss.

Presenteras av:

Europaspåret – snabbare resa över Öresund

Öresundsbron, som invigdes år 2000, har gjort livet enklare för alla som pendlar till Köpenhamn och även för dem som reser till och från Copenhagen Airport. Text: Anna Bjur

Idag är trycket på bron mycket högt och förväntas öka drastiskt när den fasta förbindelsen över Fehmarn Bält, som ska förbinda Danmark med Tyskland, står klar. Då väntas en 80-procentig ökning av svensk-tyskt transitgods.

– Sedan förbindelsen mellan Malmö och Köpenhamn blev klar har det funnits en diskussion kring nästa projekt, den så kallade HH-förbindelsen mellan Helsingborg och Helsingör. Vi har vid sidan om diskussionerna utrett förutsättningarna för en överfart mellan Landskrona och Köpenhamn, säger Christian Alexandersson, stadsdirektör i Landskrona.

Landskrona stad ser stora vinster med en ny förbindelse mellan Öresundsregionen och Köpenhamn, och har presenterat en uppdaterad rapport som beskriver projektet, vars namn går under Europaspåret.

– Europaspåret är en järnvägstunnel mellan Landskrona och Köpenhamn som ger en restid mellan städerna på 14 minuter. Tack vare kortare restider över sundet kan vi utöka den gemensamma arbetsmarknadsregionen, då fler människor ges möjlighet att jobbpendla mellan Sverige och Danmark, säger Christian Alexandersson. För att knyta samman arbetsgivare med arbetskraft krävs god infrastruktur som underlättar för arbetspendling.

– Här ser vi att Europaspåret är en lösning på flera av de utmaningar som både Sverige och Danmark står inför idag. Vi står dock inför en politisk låsning. Våra beslutsfattare har fastnat vid gamla idéer, där Helsingborg har över dubbelt så lång restid till Köpenhamn mot vad det skulle ta med Europaspåret. Det innebär att den lösning som är mest relevant kommer i skymundan, fortsätter Christian Alexandersson.

Europaspåret förkortar inte bara restiden mellan flera städer i södra Sverige och Köpenhamn, utan svarar även mot Skånes behov av att mer gods lyft över till järnvägen.

– Förslaget om HH-förbindelsen hanterar inte godstrafik utan riktar enbart in sig på persontåg och biltrafik. Europaspåret är unikt i sitt slag i och med att det kan hantera alla slags järnvägstransporter, både godståg och persontrafik, avslutar Christian Alexandersson.

Presenteras av:

Europaspåret möjliggör nya förbindelser i Öresundsregionen för internationell och regional utveckling.

Läs mer på www.europasparet.se

Förvaring utanför hemmet – en av lösningarna för behovet på bostadsmarknaden

Behovet av bostäder har inte minskat. Däremot har marknaden inte lyckats möta invånares efterfrågan på ett smart sätt. Vi kan inte längre behövda kvadratmeter baserat på innehållet i vår plånbok. En kvadratmeter i Stockholms innerstad motsvarar 100 000 kronor. Det är en garderob. Eller en kaktus.

– Idag väljer plånboken inte bara bostadsdyta. Det sätter samtidigt en standard på livskvalitet och identitet. Förvaring utanför hemmet kostar en bråkdel av vad det egentligen är värt, säger Henrik Granström, VD på magasineringsbolaget 24Storage.

– Samtidigt som vi löser ett invånarbehov fyller vi även ett stadsbildsbehov. Vi kan både erbjuda förråd och ett tystare bostadskvarter, genom att fungera som bullerskydd mellan motorväg och lägenhetsområde. Det är en win-win för alla, fortsätter Granström.

Presenteras av:


• Genom att kombinera eCommerce och propTech har vi lagt grunden för att driva en centraliserad och
skalbar verksamhet.

• Bolaget är i dag en av de ledande aktörerna på den svenska marknaden och siktar mot en
börsnotering senast år 2022.

Läs mer här

Karlastaden ska bli Sveriges mest innovativa stadsdel

Karlastaden på Lindholmen ska bli Göteborgs nya stadskärna som lever dygnet runt, alla dagar. Här ska folk bo, äta, arbeta, umgås och shoppa.
– Det ska bli en modern, förtätad och attraktiv blandstad med bland annat Nordens högsta bostadshus, säger Christer Klint, projektdirektör.

Knappt tio minuter från Göteborg city ligger Lindholmen. Här ska 270 000 kvadratmeter bebyggas och göra staden vaken, dygnet runt.

– Det finns ingenstans att åka idag för att arbeta, leva, bo, äta, ha roligt och umgås, förutom i city. Det är det som gör Karlastaden unikt, här ska allt vara samlat, säger Christer Klint.

I Karlastaden kommer 2 000 lägenheter i varierande storlekar, prisklasser och upplåtelser att byggas – och även traditionella kontorsytor och kommersiella ytor med restauranger och butiker. Det ska även byggas en skola och förskola och serviceverksamheter i form av vårdcentral, tandläkare och apotek. Även kulturutställningar, en biograf och en saluhall med trädgård på taket ska ta plats i staden.

– Vi vill att man ska få en speciell känsla här, det ska vara modernt men mysigt och lite annorlunda. Därför är vi noga med urvalet av restauranger och butiker, säger Ulrika Sandford, marknads- och kommunikationsansvarig.

Nordens högsta byggnad
Karlatornet är en av åtta byggnader som ska byggas i staden. 245 meter högt och med 73 våningar blir tornet Nordens högsta byggnad och ett nytt landmärke för Göteborg.

– Tornet blir en allmän attraktion i sig själv. Här ska även finnas nästan 600 lägenheter i olika storlekar med tillgång till gym, spa och service från det intilliggande hotellet, säger Ulrika Sandford.

Linbana över älven
Över älven kommer det att gå en linbana som inte enbart blir en smart kollektivtrafiklösning utan även en länk som kopplar samman Karlastaden med city.

Ska stå klart 2024
Karlastaden kommer att hållbarhetscertifieras och hela stadsdelen beräknas stå klar 2024.

– Vi är många som hjälps åt för att förverkliga visionen om Karlastaden. De kommer att bli en fantastisk hög och tät stad för både boende och besökare, avslutar Christer Klint.

Presenteras av:

Om Karlastaden

Vad: Ny stadsdel med levande gatuplan med butiker & restauranger, bostäder & kontor

Var: Lindholmen på Hisingen

När: Karlatornet först ut 2021, hela stadsdelen färdig 2024

Omfattning: 8 kvarter på en yta på 31 000 kvm

Bostäder: ca 2000 lägenheter

Byggherre: Karlastaden Utveckling AB – ett joint venture mellan Serneke och NREP

Webbsida: karlastaden.se

Volvo och Vattenfall erbjuder förmånligt laddpaket

Volvo Car Sverige erbjuder tillsammans med Vattenfall laddpaketet ”InCharge Smart hemma” till sina nuvarande och blivande laddhybridkunder. Allt fler väljer att köra en elektrifierad Volvo – och de behöver en smart och funktionell lösning för att ladda sin bil hemma.

– Vår strategi framåt är en offensiv satsning på elektrifierade bilar. Då behövs en fungerande infrastruktur för laddning, både i samhället och där våra kunder bor. Med vårt gemensamma  erbjudande kan vi erbjuda detta, säger Kristian Elvefors, vd på Volvo Car Sverige.

”InCharge Smart hemma” omfattar en smart laddbox med fast kabel, standardinstallation hemma och rabatt på snabbladdning vid utvalda stationer i InCharge-publika laddnät. Det består i dag av 570 publika laddstationer i Sverige och över 4 000 i nordvästra Europa.

I dag har Volvo Car Sverige en marknadsandel på runt 18 procent för laddhybrider i Sverige fördelat på fem modeller: XC90 T8, V90 T8, S90 T8, XC60 T8 och V60 D6. Tre nya laddhybrider för nya Volvo V60 och XC40 kommer i höst – och från och med nästa år kommer alla nya Volvobilar som lanseras ha någon form av elektrifiering. Det globala målet är att 50 procent av de bilar Volvo Cars säljer är rena elbilar år 2025.

– Vi kommer definitivt att se en ökning av kunder som väljer en elektrifierad Volvo de närmaste åren. Därför känns det helt rätt att kunna erbjuda denna smarta och miljöriktiga laddlösning redan nu, säger Kristian Elvefors.

– För oss är detta en naturlig fortsättning på de tidigare samarbeten vi haft med Volvo. Med elbilen flyttar macken hem, vilket ställer nya krav på både biltillverkare och operatörer att erbjuda en smart och säker laddlösning, säger Susanna Hurtig, nordenchef Vattenfall E-Mobility.

Ett exempel på tidigare samarbeten är att Volvos första laddhybrid, Volvo V60 D6 Twin Engine, utvecklades tillsammans med Vattenfall i ett så kallat samriskbolag. Den bilen laserades 2012.

Laddpaketet är tillgängligt från och med i dag. Volvos nuvarande och blivande laddhybridkunder når erbjudandet via webbtjänsten Min Volvo. Laddlösningen uppfyller kraven för ladda-hemma-stöd, vilket betyder att man får tillbaks halva kostnaden via Naturvårdsverket.

Presenteras av:

Volvo Car Group 2017
Räkenskapsåret 2017 redovisade Volvo Car Group en rörelsevinst på 14 061 Mkr (11 014 Mkr 2016). Omsättningen under perioden uppgick till 210 912 Mkr (180 902 Mkr). För helåret 2017 ökade den globala försäljningen till den nya rekordnivån på 571 577 bilar, en ökning på 7,0 procent jämfört med 2016. Resultaten understryker den omfattande förvandling som Volvo Cars ekonomi och verksamhet har genomgått de senaste åren och ger även företaget en bra position för nästa tillväxtfas.

Läs mer här

Vad krävs för att skapa den framtida staden som möter behoven av ett modernt samhälle?

Det räcker inte med beslut från politiker och beslutsfattare, det krävs att det finns företag som har kompetens, mod och visioner för att skapa ett modernt och funktionellt samhälle med tekniska lösningar som är hållbara, har en liten miljöpåverkan och är ekonomiskt försvarbara.

Tomas van Zalingen, VD på TFIP (Technology For Infrastructure Projects), ett växande teknikkonsultbolag med fokus på komplexa infrastruktur- och samhällsbyggnadsprojekt, säger:

– Vi måste våga ta steget in i framtiden, för TFIP, som är ledande när det kommer till att nyttja modern teknik, är det självklart att tänka långsiktigt, kostnadseffektivt och hållbart. Vi använder oss av intelligent 3D-modellering under planeringsstadiet vilket gör att det går att förutse och åtgärda eventuella problem som tidigare gjorde att infrastrukturprojekt både drog ut på tiden och blev kostsamma. Eftersom vi redan på planeringsstadiet arbetar långsiktigt och planerar för underhåll och framtida reparationer sparar vi på framtida resurser, säger Tomas van Zalingen.

Sverige har en fantastisk positiv utveckling när det gäller investeringar i infrastruktur och digitalisering vilket gör potentialen stor och möjligheterna många.

– För TFIP har målet att bli ledande på digitala lösningar lett till flera framgångar, under året har vi dubblat personalstyrkan och förutom kontoren i Göteborg och Stockholm vi precis öppnat ett kontor i Falun berättar Julia Strandberg, Marknads- och Kommunikationsansvarig.

Svaret på frågan i inledningen är att det krävs beslutfattare som tar första steget, och därefter krävs det företag som har kompetenta och kunniga specialister som med hjälp av moderna tekniska och digitala lösningar vill utmana gamla tankemönster för att möta de utmaningar vi står inför.

Tomas Van Zalingen avslutar:

– Det är fantastiskt att arbeta med de unika infrastrukturprojekt som vi är delaktiga i, och vi söker ständigt nya, kunniga medarbetare som vill vara med och bygga den framtida staden och skapa morgondagens infrastruktur.

Presenteras av:

Läs mer här

C&M projekt bygger för ett hållbart samhälle

C&M projekt arbetar med projektledning för hela fastighetsprocessen.
Nu är de med och skapar Choice Hotels nya hotell i Karlatornet i Göteborg – som kommer att bli Nordens högsta byggnad med hela 75 våningar.
– Vi har precis etablerat vår verksamhet i Göteborg där vi ser en väldigt positiv utveckling framöver, säger Krusbeth Kristensson, VD på C&M projekt.

Med 94 procent återkommande kunder bland de stora fastighetsägarna i Sverige är C&M projekt med och bidrar till att bygga ett hållbart samhälle på flera sätt. Deras framgångsfaktorer är att de ser jämställdhet som ett affärsmål, levererar väl genomföra projekt och har en strategi för kompetensutveckling.

– Vi jobbar mycket med intern kompetensutveckling där samtliga anställda ska genomgå fyra gemensamma utbildningar, varav en ska vara en hållbarhets- eller miljöutbildning, varje år. Utöver de gemensamma utbildningarna har vi dessutom krav på våra anställda att gå minst en individuell utbildning per år. Vi är övertygade om att kompetens- och ledarskapsutveckling bygger våra konsulter – och det tar vi sedan med oss in i våra projekt så att vi kan leverera kvalitet, säger Krusbeth Kristensson.

”Vi kommer att bygga 300 nya rum”
Just nu är de ansvariga för hotellanpassningen för Choice Hotels nya hotell i Karlatornet som kommer att bli Nordens högsta byggnad med 75 våningar.

– Vi har precis etablerat vår verksamhet i Göteborg där vi ser en väldigt positiv utveckling framöver. I Karlatornet som placeras på Lindholmen i Göteborg kommer vi att bygga cirka 300 hotellrum och sviter samt konferensytor. Det diskuteras även om att bygga en skybar med utsikt över hela staden, avslutar Krusbeth.

Presenteras av:

• Vi har funnits sedan 1997 och är i dag 24 konsulter där 36 procent är kvinnor. Inom 10 år ska vi vara 50 konsulter med hög och jämn kompetensnivå och självklart ha en jämn könsfördelning.

• Vår verksamhet består i att tillhandahålla tekniska konsulttjänster inom bygg- och fastighetsmarknaden.

• Vi åtar oss uppdrag som projektledare, projekteringsledare, byggledare, kalkyl och kontrollansvar m.m. i Stockholm och Göteborg.

Läs mer här

 

Växterna är det senaste vapnet mot föroreningar

I dag finns över 80 000 områden i Sverige som är, eller misstänks vara, förorenade av miljögifter. Många av dessa områden står i dag outnyttjade eftersom det saknas effektiva saneringsmetoder. Nu vill forskare vid Stockholms universitet och företaget PhytoEnvitech AB rensa bort gifterna – med hjälp av växter.

I Sverige finns tusentals platser som står outnyttjade på grund av tungmetaller och andra gifter som lämnats kvar av gamla industrier eller gruvor.

Att åtgärda föroreningarna är i dagsläget både dyrt och komplicerat och oftast görs det genom att den förorenade jorden bara grävs upp och flyttas till deponi. På Institutionen för ekologi, miljö och botanik på Stockholms universitet har en forskargrupp därför utvecklat en ny lösning.

– Den här metoden, som kallas fytoremediering, bygger på att man odlar växter som kan ta upp tungmetaller och andra gifter ur mark, vatten och luft. Metoden är mycket billigare än schaktning och ju större område som saneras desto större blir besparingen. Dessutom förstörs inte jorden, säger Maria Greger som leder forskargruppen.

På universitetet har man forskat på fytoremediering sedan 1992 och forskargruppen har byggt upp en unik kompetens kring vilka växter som fungerar bäst för olika typer av föroreningar. 2014 omsattes denna omfattande kunskap även till praktik när man startade PhytoEnvitech AB, det hittills enda bolaget som arbetar med fytoremediering i Sverige.

PhytoEnvitech AB hjälper företag, kommuner och privatpersoner att exempelvis rena gamla industritomter. Ett annat användningsområde handlar om att minska mängden kadmium i livsmedel. Maria Greger förklarar att nästan hälften av det kadmium vi får i oss kommer från veteprodukter och att höga halter av kadmium är kopplat till både benskörhet och njurproblem.

Genom att varva veteodlingen med odling av en viss sorts markrenande energiskog kan mängden kadmium sänkas kraftigt i både marken och vetet. Liknande insatser har även gjorts med växten ängsull som kan minska utsläppen från gamla gruvområden och vattenmossa som renar vattendrag från arsenik.

– Ämnena tas upp och samlas i växterna och organiska föroreningar bryts ner. När man skördar växterna och förbränner dem kan man separera tungmetallerna från askan, säger Maria Greger.

– Vi jobbar bland annat mot kommuner och landsting som ofta har väldigt många förorenade områden men har väldigt lite pengar för att sanera dem.  Då är det en perfekt lösning som tar hjälp av naturen istället för att bara skyffla bort problemet till tippen, avslutar Maria Greger.

Presenteras av:


PhytoEnvitech AB skräddarsyr en åtgärdsplan för små och stora, förorenade ytor.

Mark och vatten renas samtidigt som platsen kan användas och är vacker att titta på.

Trädgårds- och jordbruksmark kan renas för odling av renare gröda.

Mer information: www.phytoenvitech.com

 

Ellevio vill nå en jämställd energibransch

Energibranschen är mansdominerad och i stort behov av att rekrytera fler kvinnor. Jämställdhet är något många företag strävar efter och med konkreta mål och insatser finns stora möjligheter att uppnå mer balanserade arbetsplatser. Elnätsbolaget Ellevio har genom flera riktade satsningar tagit upp kampen på allvar.

– Vår bransch och vårt företag i synnerhet behöver fler kvinnor. I dagsläget har vi endast 27 procent anställda kvinnor hos oss och målet är att det ska vara jämställt. Samtidigt har vi och andra aktörer ett stort rekryteringsbehov och vi behöver rikta oss till hela befolkningen. Ett jämställt företag är bra för utvecklingen och jämställdhet och mångfald gör att vi kan få in nya idéer och  andra perspektiv, säger Thomas Kult, ansvarig för sponsring på Ellevio.

Ellevio ser jämställdhetssträvan som ett högt prioriterat område och har satt upp konkreta mål kopplat till det. De har bland annat startat initiativet ”Switch” som är ett sponsringsarbete med tre olika organisationer som verkar inom de mansdominerade branscherna fotboll, musik respektive e-sport.

– Tillsammans försöker vi vrida och vända på perspektiven och få in nya sätt att tänka och arbeta för att bli jämställda. Vi inledde arbetet i slutet av förra året och nu har det tagit fart ordentligt. Vi har anordnat hackathon på temat jämställdhet och var bland annat med på Dreamhack för att hjälpa till att sprida budskapet och nå en yngre publik. Detta ska växa med tiden samtidigt som vi parallellt arbetar med frågan internt.

En stor utmaning för energibranschen är att teknik tidigt blir könat manligt redan i unga åldrar, konstaterar Thomas Kult.

– Tjejer uppmuntras inte på samma sätt, eller har inte möjligheten att välja tekniska utbildningar som kan göra att de slutligen hamnar på företag som till exempel Ellevio.

Arbetet mot ett jämställt företag är i sin linda och genom olika projekt har många idéer lyfts som man ska ta till vara på.

– På hacken har vi till exempel fått massor av bra inspel kring vad vi kan göra själva och tillsammans med andra. Vi vill samverka med akademin, skolvärlden och näringslivet i stort. Vår vision är att vi ska bli ett jämställt företag och ett delmål är att vi ska öka andelen kvinnor med minst 1 procent kvinnor per år. I praktiken innebär det att minst varannan person vi anställer ska vara kvinna, avslutar Thomas Kult.

Presenteras av:

Ellevio i Almedalen

Onsdag 4 juli, Södra Kyrkogatan 8

10.00-11.00: Öppet samtal: Väljer unga tjejer bort tekniska utbildningar på grund av dåligt självförtroende. Deltagare från Female Legends, Popkollo, Ellevio och 50/50-fonden.

13.00-14.30: (lunch från 12.30): Seminarium: Står energibranschens image i vägen för en ökad jämställdhet?

15.30-17.00: Öppet samtal och mingel: Brist på kvinnliga förebilder – vad blir konsekvensen? Deltagare från politik, näringsliv, e-sport, fotboll och musik.

Välkommen in på innergården under hela dagen för att träffa representanter från bland annat Female Legends, Popkollo, 50/50-fonden och Kraftkvinnorna samt prova på olika aktiviteter.

Läs mer här

 

Så tacklar ditt företag moderna cyberhot

Cyberhoten mot Sveriges företag blir allt mer avancerade och frekventa. Angriparnas mål är att komma över kunskap, information och teknik vilket kan leda till stora konsekvenser både ekonomiskt och i varumärkesskada. När företagen blir mer digitaliserade ökar också behovet av proaktivt skydd.

– I många fall handlar attackerna om att kriminella organisationer kapar data eller information med hjälp av kidnappningsprogramvara. Förut såg man mer större hackningar men nu är det fler mindre attacker på bred front som är specialanpassade. Syftet är att kidnappa information och sedan begära ekonomisk ersättning, säger Ola Wittenby, vd på cybersäkerhetsföretaget Trend Micro.

Organisationerna använder olika metoder. De kan exempelvis kidnappa företags affärsprocesser och låta skadlig programvara styra betalningstransaktioner eller kapa högt uppsatta personers e-post och sedan utge sig för att vara dem i syftet att styra transaktioner åt sitt håll. Företag blir allt mer digitaliserade men ligger samtidigt efter när det kommer till säkerhetsinfrastruktur som kan skydda de digitala affärsprocesserna.

– I en färsk undersökning som vi lät göra i Sverige säger 52 procent av tillfrågade vd:ar på större företag att digitaliseringen kommer att öka företagets affärsmöjligheter. Samtidigt säger över hälften att it-relaterade hot som cyberattacker är den största säkerhetsutmaningen.

För att skydda sig rekommenderas att påbörja säkerhetsarbete tidigt och att använda integrerade och automatiserade säkerhetsfunktioner. Utmaningen med att skilja allvarliga incidenter mot mindre allvarliga kan tacklas med hjälp av en enkel princip.

–  Man ska börja tänka på säkerhetsaspekten tidigt i digitala projekt. Genom ”lager-på-lager”-principen kan man skingra bruset med enkla säkerhetsfunktioner som selekterar bort de kända hoten samtidigt som okända hot identifieras och elimineras med mer sofistikerad teknik.

– Alla beslutsfattare blir påverkade om företaget attackeras. Man kan förlora pengar, anseende och riskera legala konsekvenser.

Presenteras av:

Trend Micro är en global ledande cybersäkerhetsleverantör. Företaget erbjuder skydd mot kända och okända hot genom en modern och framtidssäkrad säkerhetsposition baserad på minskad komplexitet, integration och automatisering i molnet och din traditionella it-infrastruktur.

Läs mer här