Gränges ger ingenjörer dynamiska karriärmöjligheter i internationell miljö

Svenska Gränges är en av världens största tillverkare av valsat aluminium för värmeväxlare. I dag innehåller varannan bil i världen material tillverkat av Gränges, som fortsätter att växa på den globala marknaden. Med 1 700 medarbetare har Gränges en optimal storlek för såväl individuellt avtryck som internationella karriär.

Den globala bilindustrin är i ständig utveckling och Gränges har som det näst äldsta bolaget på börsen levererat högteknologiskt värmeväxlarmaterial till de största biltillverkarna i världen sedan 1972. Med en närvaro på i princip världens samtliga kontinenter erbjuder bolaget en dynamisk arbetsplats med stora utvecklingsmöjligheter.

– Vi växer konstant och söker ständigt nya talanger till våra olika team. Vill man till exempel som ung ingenjör arbeta på ett internationellt bolag och vara med i den snabba tekniska utvecklingen inom automotiveindustrin så är det här rätt plats, säger Magnus Carlström, Senior Vice President Human Resources på Gränges.

Mångfald och jämställdhet är viktiga frågor på Gränges som förespråkar och efterlever till exempel lika lön för lika arbete. Med utgångspunkten att mångfacetterade arbetsteam skapar bra grund för kvalitativa beslut söker man därför efter fler kvinnliga ingenjörer och personer med olika etnisk bakgrund. Den professionella, men ändå avspända, organisationskulturen både uppmanar och tillåter alla att ta individuellt ansvar, vilket även bildar grunden för en god karriärutveckling, förklarar Magnus.

  Vi har en förhållandevis informell ledarskapskultur med nära kontakt mellan chefer och medarbetare. Det är mycket upp till var och en vilken karriärväg man vill ta och vi försöker individanpassa allas utveckling. Vi har inga stora traineeprogram utan individens profil och mognadsgrad styr.

I slutändan ligger alltid ett stort fokus på högkvalitativ leverans på både produkter och tjänster.

– Många uppskattar att jobba med en konkret produkt. Du är med och tar fram något som kanske kommer att hamna i din grannes bil eller i en lastbil i Afrika. Det är ganska häftigt att kunna se resultatet av sitt arbete så pass påtagligt.

Presenteras av:

Klimatsmart karriär mot framtidens fossilfria samhälle

Vill du arbeta med att bygga och utveckla framtidens samhälle på en diversifierad arbetsplats? Vill du leda arbetet med att möjliggöra en fossilfri framtid redan inom en generation? Då är Vattenfall arbetsgivaren för dig.

För 10 år sedan kom Maria Lindberg till Vattenfall, och en tjänst inom verksamhetsutveckling på ett internt konsultbolag. Idag har hon titeln Head of Transport & DSO Solutions och leder en avdelning som erbjuder klimatsmarta lösningar i vårt arbete för en fossilfri framtid.

– Min resa på Vattenfall har gett mig ovärderlig kunskap och erfarenhet. Under åren har jag erbjudits många nya utmaningar och fina karriärmöjligheter internt, berättar Maria.

Hon arbetade som konsult i fyra år och gick därefter vidare internt, från att arbeta som chef för en grupp projektledare som bygger elnätsstationer, både nya och reinvesterade, till att idag arbeta som chef inom den del av Distribution som erbjuder lösningar för nya typer av elnät, t ex för transportsektorn och dess elektrifiering. Ett verksamhetsområde helt i linje med bolagets strävan mot en fossilfri framtid.

– Vårt uppdrag innefattar att utveckla nya typer av elnät, system som möjliggör utbyggnad och lagring av fossilfri energi och lösningar för elvägar, elbussar och elbåtar samt laddstationer till elbilar. Allt för att kunna möta de nya behov som finns i våra moderna städer och samhällen. Även när lite högre spänningsnivåer efterfrågas ska vi kunna erbjuda energilösningar till våra kunder, därför utvecklar och driver vi även elanläggningar för bl a datacenter och industrier förklarar Maria.

En utvecklande miljö
Vattenfall är ett stabilt bolag med en 100-årig historia, som samtidigt känns fräscht och nytänkande. Det är mycket teknik involverat i verksamheten men trots det jobbar man med människor och medarbetare i fokus. Bolaget satsar på sina talanger och det finns en väletablerad HR-organisation som jobbar tillsammans med cheferna i de olika grupperna för att få medarbetare att växa som ledare eller specialister. Som en del av utvecklingen finns trainee-program, kurser och även en individuell utvecklingsplan för alla medarbetare.

Maria arbetar aktivt med sina medarbetare där man tillsammans kommer överens om både kortsiktiga och långsiktiga mål på grupp & individnivå samt vad som krävs för att nå dit. I och med detta kan vi även fånga upp och utveckla talanger internt. Vi tänker att det man tycker är roligt det blir man också bra på, och försöker hitta den faktorn i varje medarbetare, berättar Maria.

Stort rekryteringsbehov
En av de största utmaningarna man står inför idag ligger i att hitta rätt kompetens. För att kunna leverera till bolagets syfte att  möjliggöra ett klimatsmart samhälle inom en generation är rekryteringen av rätt personer avgörande. Idag söker man både nyexaminerade personer och de som redan har relevant arbetslivserfarenhet. På Vattenfall finns en tydlig struktur och målsättning kring mångfald, inkludering och jämställdhet och vid rekrytering strävar man efter en spridning i t ex ålder, religion, etnicitet och könsidentitet. De olika perspektiv som kommer med mångfald ser man som en förutsättning för att kunna göra bra affärer och skapa ett gott arbetsklimat.

– Vi har till exempel hela 43 % kvinnor på ledande positioner på min del av Vattenfall, säger Maria.

Öppna, positiva, aktiva
Dessa tre ord är ledord i företagskulturen på Vattenfall. Man får vara med att aktivt utveckla samhällets infrastruktur mot en fossilfri framtid i ett klimat där folk trivs, är stolta över sitt arbete och där man vill samarbeta och dela med sig av kunskap och erfarenheter.

– Man kan säga att vi med vår strävan om en fossilfri framtid jobbar på att rädda världen. Det ger en arbetstillfredsställelse och skapar engagemang. Vi är ett stabilt bolag med många olika grenar, så det finns hur mycket som helst att välja på hos oss. Hela tiden ser vi också mot nya lösningar och allt detta gör att det är kul att gå till jobbet, avslutar Maria.

Vi söker ingenjörer som vill jobba för en fossilfri framtid
Nu söker vi ingenjörer som önskar ett omväxlande arbete i världens kanske mest innovativa bransch: den som skapar och distribuerar energi. Vattenfalls fokus är klimatsmarta lösningar, och tillsammans med partners vill vi göra det möjligt för alla att leva fossilfritt inom en generation. Därför rekryterar vi nu fler nyfikna ingenjörer som vill dela sina kunskaper och sitt engagemang bland kollegor. Vi jobbar över hela Sverige och stora delar av Europa. Kom och frigör din kraft hos oss.

Starta din klimatsmarta karriär idag

Presenteras av:

Vattenfall är ett ledande europeiskt energiföretag som satsar på förnybar produktion och klimatsmarta energilösningar för att ställa om till ett hållbart energisystem. Vattenfall ägs av den svenska staten och är verksamma främst i Sverige men finns även i Tyskland, Nederländerna, Danmark, Storbritannien och Finland och har cirka 20 000 anställda.

Inom en generation vill vi göra det möjligt att leva helt fossilfritt och för att nå dit krävs rätt kompetens på rätt plats. Är du intresserad av att veta mer om vilka klimatsmarta karriärmöjligheter som finns på vattenfall kan du läsa mer om här