Högt och hett

19 maj 2011. Himlen skiftar i olika färger – bländande solsken, djupblå sky, vita moln och en blodröd strimma i horisonten. Motorljudet och vindens vinande skiftar i takt med att gasreglaget förs fram och tillbaka med vana rörelser. Bakom spakarna i sportflygplanet sitter piloten och berättar om Stockholms olika landmärken som passeras.

Vingen dippas nedåt och planet kränger till när det svänger och cirkulerar extra över Globen och bygget av Tele2 Arena – piloten berättar i efterhand att hans företag har varit delaktig i att skapa en viktig anläggning  för idrott och underhållning i Stockholm.

Telefoner ringer, människor passerar i korridoren, skratt och konversationer, det är full aktivitet i företaget. Christian Koski, tillika vd för Carl Hanssons rör & värme, har bytt pilotfåtöljen mot stolen bakom skrivbordet.

– Vi siktar alltid högt, högt upp mot skyn, säger Christian och ler. Vår ambition är att vara den bästa rörinstallatören i Stockholm. Vi ska leverera kvalitet, givetvis åt våra kunder men även åt våra anställda och samhället.

– Att få rent dricksvatten ur kranarna är inte en självklarhet. Cirka 29 procent av jordens befolkning saknar det. Så vi har en samhällsviktig funktion utöver det normala. Vi tillhandahåller, förutom vanlig VVS, medicinska gaser som garanterar vården på våra sjukhus, samt oljor och tryckluft som garanterar att infrastrukturen inte stannar.

”Vi bygger framtiden”
Inom företaget finns en stark gemenskap och stolthet hos de anställda över att få tillhöra ett företag vars rötter återfinns över 100 år tillbaka i tiden hos Carl Hansson, en skåning utbildad i Preussen med sinne för teknikinstallationer, ordning och reda.

– Vi växer och söker tekniker, ingenjörer, ledare och montörer så klart. Allt vi gör syftar till att färdigställa kvalitativa och fungerande installationer som kan användas under många år framöver – förhoppningsvis under många generationer. Vi är övertygade om att vi har rätt koncept för byggbranschen och samhället, säger Christian och fortsätter:

– Så alla kunder och intressenter av olika slag, hör av er till oss, tillsammans bygger vi framtiden, avslutar han.

Presenteras av:

Vi är sedan 100 år ett ledande VVS-bolag med fokus på Stockholmsregionen. Vi erbjuder helhetslösningar inom installation, service och underhåll av VVS-anläggningar – alltid med kundens bästa för ögonen.

Med bred kompetens och hög kvalitet i kombination med kostnadseffektivitet och hög leveransprecision fullföljer vi våra uppdrag efter dina önskemål. Vår målsättning är inte att bli störst – utan att vara rätt samarbetspartner för dig.

Kontakt
VD Christian Koski, tel: 08-681 14 13 , christian.koski@carlhanssons.se

Carl Hanssons Rör & Värme AB, Lövholmsvägen 9, Box 47 301, 100 74 Stockholm

Läs mer här

Digitaliseringen ökar risken för cyberattacker: ”Det behövs en modern säkerhetsarkitektur”

I takt med att företag lagrar allt mer information i olika molntjänster och generellt bygger molnbaserade it-system ökar rädslan för it-relaterade hot i form av cyberattacker. Det kan slå hårt mot företag, samhället och dess medborgare i stort – trots det startas ofta digitaliseringsprojekt utan en genomtänkt riskhantering och anpassad säkerhetsarkitektur. Det menar Ola Wittenby, vd Trend Micro Sverige.

I en utförd undersökning på uppdrag av Trend Micro, riktad till personer med ledande företagspositioner, uppger 61 procent att digitaliseringen medför fler it-relaterade hot – och 84 procent spår ökade säkerhetsutmaningar kopplat till digitaliseringen kommande fem år.

Ofta är det välorganiserade kriminella internationella och lokala grupperingar, stater och statsunderstödda aktörer som ligger bakom attackerna, förklarar Ola, och i de flesta fall är det ekonomiska, politiska eller militära drivkrafter bakom.

– Angriparna söker information, kunskap, teknik och innovationer för att skapa konkurrenskraft och ekonomisk vinning, eller för att uppnå andra politiska och samhällsmässiga påtryckningar.

Krafttag från regering, företag och myndigheter
För att Sverige ska behålla sin konkurrenskraft som världsledande nation inom teknologisk  innovation och digitalisering krävs att cyberrelaterade risker placeras högt upp på agendan och att regering, företag och myndigheter tar proaktiva krafttag. Här ser Trend Micro givetvis ny teknologi som en möjliggörare – baserat på och i kombination med ett omfattande lokalt underlag och ett globalt hotinformationssystem (som t. ex. Trend Micro Smart Protection Network).

– Det gör att vi snabbt, genom integration och automation, kan sprida hotinformation på ett globalt plan och därmed ge ett bättre och snabbare skydd. Om det till exempel skulle ske en helt ny typ av attack på en bank i Hongkong kan vi på kort tid skydda bankkunder runtom i världen, och genom att analysera vad som sker kan skyddsarbetet förändras betydligt snabbare utifrån det.

AI och IoT ökar attackytan
Nyligen införda GDPR och NIS-direktivet påverkar ytterligare kraven på säkerhet – och trots att ny teknologi, till exempel maskinlärande teknik (AI) och sakernas internet (IoT) driver affärsinnovation skapar det även helt nya attackytor och därmed dramatiskt ökade risker.

– Till exempel kan man föreställa sig en attack på ett bilproducent som gör att kriminella kan få kontroll över it-system som hanterar alla uppkopplade bilar. I ett sådan scenario kan man tänka sig att kriminella kan utpressa bilproducenten och hota att manipulera de uppkopplade bilarna, exempelvis genom att slå av bilarnas bromsar. Det är ett fullt realistiskt scenario och kräver en framtidsorienterad och modern säkerhetsarkitektur, avslutar han.

Presenteras av:

Trend Micro är en global ledande cybersäkerhetsleverantör som dygnet runt hjälper över en halv miljon företag och myndigheter att föra upp cyberhot på den strategiska agendan. Företaget hjälper att skydda mot kända och okända hot genom en modern och framtidssäkrad säkerhetsposition baserat minskad komplexitet, integration och automatisering i molnet och din traditionella it-infrastruktur.

Läs mer här

Berglund – smart postkontor hemma

Miljöcenter utvecklar och marknadsför ledande, miljösmarta produkter för hem och trädgård i Europa. Ett av deras varumärken, Berglund, lanserar i höst tillsammans med Qlocx konceptet Smarta paketpostlådor. Samarbetet bygger på en Smartphone controllösning som ska förenkla din vardag.

– Konceptet innebär att du i framtiden kommer att kunna göra alla ärenden du tidigare har behövt göra på ett postkontor direkt från ditt hem istället. Allt sköts via en app i mobilen som är kopplad till din privata post- och paketlåda som är utrustad med ett SmartKey system. Med SmartKey System kan du enkelt dela ut nycklar till dem som behöver det – allt du behöver är en Smartphone och Qlocx appen, säger Christer Fransson, produktchef på Berglund.

Han förklarar vidare att detta kommer att ge en ökad flexibilitet för konsumenten som inte behöver vara hemma och vänta på produkterna de beställt. Leveransbudet kan istället öppna paketlådan via sin mobil. Konsumenten kommer inte heller behöva åka och hämta sitt paket utan det levereras direkt hem i postlådan.

– Det här blir även en stor fördel för logistikföretagen som först och främst eliminerar alla sina bomkörningar. Det leder till en mer effektiv distribution, mer organiserade rutter och minskade bränslekostnader, som i sin tur leder till ett minskat bränsleutsläpp och är bättre för miljön, vidimerar Christian Åsheim, vd och medgrundare på Qlocx.

Smarta hem-projekt
Ett flertal kommuner driver projekt kring smarta hem och vill tillsammans med logistikföretag i framtiden driva projekt kring smart posthantering direkt hemma hos konsumenten.

– Fokus ligger på uppkopplade hem. Man vill få in olika typer av tjänster i det moderna hemmet, och digitala lås till en paketpostlåda är en sådan tjänst. De som bygger bostäder i kommunen är exempelvis väldigt intresserade av den här tekniken – en teknik som väntas implementeras runt om i hela landet, avslutar Christian.

www.berglund-sweden.se

Presenteras av:

Om Miljöcenter
• Våra varumärken; Silverline, GreenLine, Berglund och Neudorff
• Vi jobbar i Europa med Norden som hemma marknad
• Vi utvecklar och marknadsför miljösmarta produkter i starka varumärken

www.miljocenter.com

Smarta städer kräver smarta IT-stöd för fastigheter

REAL firar 10 år som webbaserat fastighetssystem som ska förenkla fastighets- och hyresadministrationen för hyresrätter, kommersiella lokaler och bostadsrättsföreningar. I dag förvaltas cirka 5 000 bolag och sammanlagt 291 000 hyresobjekt i systemet som årligen fakturerar hyror och avgifter för 14 miljarder kronor – för 21 miljoner kvadratmeter boyta.

Kungshem i Nyköping och Oxelösund är en av de tusentals förvaltare som använder sig av REALs system för fastighetsförvaltning. Erik Westerberg, vd Kungshem Fastigheter i Nyköping, beskriver hur övergången till REALs it-stöd har gett en ökad kontroll över deras fastighetsekonomi.

– Tidigare använde vi oss av manuella handläggningar och ett ekonomisystem. Nu kan vi sköta vår ekonomiska förvaltning och dagliga fastighetsadministration i REALs system.

Registrering av data och kontrakt, mobila besiktningar, avisering, ut- och inflyttningar, inkassohantering, e-fakturering och justering av hyror och avgifter är bara några av funktionerna. Utöver det kan tillval utefter behov och önskemål göras för att passa den enskilda förvaltaren – oavsett om det gäller en liten bostadsrättsförening med ett tiotal lägenheter eller ett större förvaltningsbolag med många tusen objekt.

Ger flexibel förvaltning
Trots att Kungshem använt systemet sedan 2003 var det först 2008 som det blev webbaserat.

– Det har gett oss en värdefull flexibilitet i vårt arbete. Jag arbetar vanligen på tre orter under en vecka, liksom våra anställda, men eftersom systemet är helt webbaserat kan vi logga in från vilken dator som helst. Om vi inte har tillgång till dator kan vi enkelt och smidigt logga in via den mobila versionen.

Även för hyresgäster spelar systemet en viktig roll, menar Erik. I systemet kan hyresgäster skriva ut en borttappad avi, uppdatera persondata, se över avgifter eller hyror och ta emot information från förvaltaren.

Släpper smarta nyheter
Vidare beskriver Erik hur teamet bakom REAL är lyhörda för önskemål om utvecklingar. Det gör att det kontinuerligt kommer nya funktioner och nyheter som underlättar förvaltningen ytterligare.

– Nyligen lanserades en helt ny funktion för att på ett smidigt och enkelt sätt hantera bostadsköer. Bakom utvecklingen fanns användarens röst, avslutar han.

Presenteras av:

REAL Fastighetssystem är ett helt webbaserat system för ekonomisk och teknisk fastighetsförvaltning. I REAL hanterar du: hyresrätter, kommersiella lokaler, bostadsrätter, parkering mm.

Hör av dig på 010-602 32 00 så berättar vi mer.

Se filmen om Steffe

Ny app styr elförbrukningen till gröna laddtider – och lägre kostnad

Sveriges elnät står inför en stor utmaning. I takt med ett ökat energibehov ökar efterfrågan på ”smutsig” el och förlusten av förnybar energi blir påtaglig. Bright har utvecklat en öppen digital plattform som genom att automatisera och optimera elförbrukningen minskar det enskilda koldioxidavtrycket – till en lägre kostnad.

I framtidens digitala samhälle där allt fler transporteras med elbilar och använder elektroniska produkter ökar också elförbrukningen. En stor del av denna el kommer att produceras från sol- och vindkraft – en eltyp som behöver förbrukas i samma stund som den utvinns. Det går dock inte ihop med hur vårt beteendemönster ser ut idag, menar David Forsberg, vd och grundare av Bright.

– Efterfrågan på el är som störst på morgonen och eftermiddagen när vi tvättar, diskar, lagar mat eller börjar ladda våra elbilar. Under dessa timmar händer det allt som oftast att svensk produktion av el inte räcker till, vilket tvingar Sverige att importera ”smutsig” el från utlandet.

Detta har en negativ miljö- och klimatpåverkan och gör elen dyrare än om produktionen av förnybar el skulle styra användningen.

– Det är svårt att förändra människors beteendemönster men genom att skapa energiutjämning i elnäten kan vi ta tillvara på den förnybara energin när den utvinns istället för att låta den gå förlorad, säger David.

Bra för både miljö och plånbok
Att automatisera och ta tillvara på den förnybara energin när den utvinns är precis vad Brights digitala plattform gör. Tillgänglig via en app styr och optimerar smarta algoritmer förbrukningen av el till de timmar på dygnet när både miljö och plånbok tjänar på det.

– Vi pluggar som vanligt in våra elektroniska produkter när vi kommer hem – det enda som förändras är att vi tar över elladdningen och styr den till bättre timmar på dygnet, förklarar David.

– Då kan användaren lugnt luta sig tillbaka i vetskap om att elbilen laddas på bästa sätt för miljön, istället för med smutsig kolkraft från utlandet. På ett enkelt sätt hjälper vi kunderna att förstå, kontrollera och styra sin elförbrukning, kostnad och miljöpåverkan, säger Camilla Forsberg, operativ chef.

”Inget att vänta på”
Vi ser ett stort intresse från andra nät- och elbolag som vill vara med och bidra till att skapa energiutjämning och effektoptimera sina nät.

– Vårt beteende idag gör att vi konsumerar merparten av vår energi på timmar som är dåliga både för vår miljö och vår plånbok. Det vill vi på Bright förändra, det finns inget att vänta på, avslutar Camilla.

Presenteras av:

Solna utvecklar kvaliteten i förskolan

I december 2017 antog barn- och utbildningsnämnden och kommunstyrelsen i Solna en strategi för att öka kvaliteten i stadens förskolor. Det är ett led i strävan att öka barnens trygghet och förbereda dem för förskoleklass och skola.

Strategin innehåller tio utvecklingsstrategier som bygger på forskning och beprövad erfarenhet. Dessa strategier utgör grunden för stadens systematiska kvalitetsarbete inom förskolan och har varit vägledande för de insatser som nu görs.

Sofia Nybom, samordnande utvecklingsledare för förskola och skola, berättar hur hon tillsammans med förvaltningschef Alessandra Wallman besöker samtliga förskolor. Tillsammans med pedagogerna ser de i workshopform över förskolans rutinsituationer.

– Vi tittar på kvaliteten i dagliga aktiviteter såsom frukost, lek, pedagogiska aktiviteter och vila. Utifrån Skolinspektionens fyra definitioner av kvalitet; resultatkvalitet, processkvalitet, strukturell kvalitet och servicekvalitet fördjupar sig pedagogerna i vad kvalitet innebär i varje rutinsituation under en dag i förskolan. Det är ett kollegialt lärande som sker och som synliggör verksamheten i förskolan, säger Sofia.

– Genom att tydliggöra vad kvalitet innebär i förskolan skapar vi förutsättningar för en ökad kvalitet och för likvärdighet i Solna stads förskolor. På så sätt blir vi en förskola att räkna med – och en attraktiv förskole- och skolkommun, avslutar Sofia.

Presenteras av:

Framgångsrik utbildning i en växande kommun

Den kommunala skolan i Umeå är en av landets mest framgångsrika. Från 1-20 år finns ett starkt fokus på kärnuppdraget: att alla elever har rätt till skolframgång och att få utveckla hela sin potential. Undervisningen börjar redan i förskolan med fokus på demokrati, inflytande och språkutveckling.

Enkäter med föräldrar i Umeå visar att de har stort förtroende för förskolans arbete och barnen upplevs trygga. Skolresultatet i nationella prov i grundskolan är mycket höga, likaså meritvärden på gymnasiet. Hela 93 % av de elever som börjar gymnasiet och som avslutar sina treåriga studier tar examen.

– De goda resultaten är en följd av att elever känner trygghet, trivsel och arbetsro. Våra engagerade och kunniga lärare fokuserar på vad i undervisningen som gör skillnad för den enskilde eleven. Vi har också hög andel behöriga pedagoger, högre än andra jämförbara kommuner, säger Ann-Christine Gradin, utbildningsdirektör i Umeå kommun.

Här har man i många år arbetat med tidiga insatser, att ge rätt stöd i rätt tid och att arbeta systematiskt med uppföljning av elevernas lärande. Det finns också ett organiserat stöd med specialpedagoger och elevnära resurser som handleder och backar upp pedagoger och ledare, också i den direkta undervisningen.

– En av våra framgångsfaktorer är att vi tillsammans med andra aktörer satsat på samverkan för barn och elevers hälsa, lärande och trygghet i och utanför förskola och skola. Alla barn och elever har rätt att nå sin egen framgång och när de gör det i trygga miljöer så tillåts de växa och nå sin egen individuella potential, säger Ann-Christine Gradin.

Umeå är en kommun i stark tillväxt. Här finns en öppenhet för mångfald och nytänkande och invånare som bejakar förändringar och upplevelser. Det politiska målet är att tillväxten ska klaras med bibehållen social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet med visionen att nå 200 000 invånare år 2050. Antalet barn och elever ökar och behovet av fler platser i förskola och skola är stort. De närmaste fyra åren behöver ca 800 pedagoger och ett 40-tal ledare rekryteras.

Hösten 2019 blir den totalrenoverade Maja Beskowskolan klar och som med sitt kombinerade högstadium och gymnasium blir unikt i Sverige.

– I planerandet av skolan har vi fokuserat på pedagogiska mål och hur vi kan skapa trygghet och trivsel för elever och lärare. Därför har vi byggt skolan med moderna, flexibla pedagogiska miljöer med uppglasade utrymmen och flera öppna och halvöppna ytor som gör att man inte begränsar lärandet till endast klassrummen, säger Jonas Stenlund, nytillträdd rektor för gymnasieskolan på Maja Beskow.

Ytorna är skapade så att lärare får möjlighet att anpassa sin lärstil och eleverna får miljöer att trivas och träffas på. Gymnasiet och högstadiet är skilda åt i två olika byggnader för att alla elever ska kunna känna sig helt trygga.

– Innan projektet startade pratade vi med elever från grundskolan och från det kunde vi se att vissa ville vara skilda från gymnasieeleverna och andra inte. Därför har vi byggt så att man kan välja om man vill vara i mitten av byggnaden för samverkan och puls eller om man vill vara i det lilla sammanhanget bland sina egna lärare, skåp och klassrum, säger Jonas Stenlund.

Presenteras av:

Umeå kommun är regionens största arbetsgivare och område utbildning med verksamhet från 1-20 år är högt rankad bland jämförbara kommuner i Sverige. Vi har en gemensam strävan: alla elever ska nå skolframgång. Vill du bli en del av vårt team? Umeå kommun ska rekrytera 800 pedagoger och 40 skolledare inom 4 år.

Mejla: jobb@umea.se

Läs mer här

Skolsatsningar ska gynna alla

Just nu pågår en rad spännande skolutvecklingsprojekt inom Region Gotland där elevernas kunskapsresultat ligger i fokus.

– Vi är på hugget och har utvecklat vårt systematiska kvalitetsarbete. Vi deltar i SKL:s nationella projekt PRIO där vi arbetar med de interna processerna för att skapa en lärande organisation. Främst handlar det om att stärka det kollegiala lärandet och utveckla arbetssätt för att styra resurser dit de gör störst nytta, säger Torsten Flemming, verksamhetschef för grundskolan.

Det genomförs även insatser för att skapa tillgängliga lärmiljöer tillsammans med Specialpedagogiska skolmyndigheten, som ska ge alla elever en likvärdig utbildning. Region Gotland har även ingått ett partnerskap med Uppsala universitet, vilket skapar möjligheter.

– Det är speciellt för oss. Lärarstudenterna blir en del av våra arbetslag från dag ett, vilket gör utbildningen mer vardagsnära. För våra lärare ger det samtidigt kompetensutveckling. Dessutom får vi tillgång till attraktiva forskningsmöjligheter. Det blir en win-win situation, säger Torsten Flemming.

– Tänker du i nya banor och är du på väg att fatta beslut om din framtid? Vi vill att du ska tänka Gotland. Duktiga och engagerade lärare är avgörande för våra barns och elevers utveckling. Välkommen att bli en av oss, avslutar Torsten Flemming.

Presenteras av:

Region Gotland har 30 grundskolor med 5 400 elever. 88 procent av niorna når gymnasiebehörighet
– och 92 procent uppger att de trivs i skolan. På skolledarsidan är sjuktalen i grundskolan mycket låga.

Läs mer här

Storsatsning på lärarutveckling ska lyfta Hallsbergs skolor

Lärarbristen har de senaste åren skakat om den svenska skolvärlden – en bidragande faktor är de låga lärarlönerna. Fredrik Nordvall från bildningsförvaltningen i Hallsberg menar att det finns fler sätt för skolan att vara en attraktiv arbetsgivare på.
– Vi gör stora satsningar för att stärka våra lärare i sin professionella utveckling. Det gör att vi kan rekrytera och behålla enskilda lärare och kompetenta arbetslag.

Vi står inför en tid med en stor prognostiserad lärarbrist och fram till 2035 beräknas 79 000 lärare saknas inom det svenska skolväsendet. En bidragande faktor är låga lärarlöner. Fredrik Nordvall, förvaltningschef för bildningsförvaltningen i Hallsberg, menar att det finns en rad verktyg och insatser bortom förhöjda lärarlöner som kan bromsa utvecklingen.

– En god utbildningskvalitet är beroende av kompetenta lärare. Därför gör vi en rad satsningar i kommunen för att kompetensutveckla lärare och skapa en kontext där elever når sina mål.

Arenor för kollegialt lärande
Kompetensutvecklingsdagar, klassrumsobservationer, arenor för kollegialt lärande, flexibla klassrum och digitala undervisningsmiljöer är några av de satsningar som görs i kommunen. Elin Kullman, lärare på Transtenskolan, beskriver särskilt hur det kollegiala lärandet stärker henne i sin profession.

– Vi tillhör olika arbetslag och hjälper och stöttar varandra vid behov och vi har även schemalagda arbetsmöten då vi tar upp olika ärenden. Tillsammans skapar det ett kollegialt lärande som ger mig en trygghet i min roll.

Hallsberg har även tagit på sig ledartröjan i landet i sin användning av digitala verktyg. Tillsammans med IT-strateger och IT-pedagoger ska lärare få stöd för att utveckla sin digitala undervisningspedagogik.

Vill ha Sveriges bästa skola
Visionen för samtliga satsningar är tydlig. Hallsberg ska vara en av Sveriges bästa skolkommuner. Det är något Elin och Edvina Osmancevic, lärare på Stocksätterskolan, känner en stolthet inför.

– Vi har höga förväntningar på våra elever, då måste vi också ha höga förväntningar på oss själva. I det upplever jag att vi har kommit långt och genom att utnyttja alla kompetenser och sträva åt samma mål kan vi nå ännu längre, avslutar Edvina.

Presenteras av:

Hallsbergs kommun ligger i Sveriges hjärta, mitt i Närke, i södra Örebro län.
Kommunen består av sex tätorter. Tillsammans är vi cirka 16 000 invånare i kommunen.
Som Sveriges demografiska mittpunkt är Hallsberg den naturliga knutpunkten för resande och för gods som transporteras på väg och järnväg.

Läs mer här

Tillväxtkommunen visar skolvägen

Jönköping är en av Sveriges tio största kommuner med en skolverksamhet som i fjol rankades till en av landets främsta. Stephan Redman och Sofie Öjfelt, skolledare i kommunen, beskriver hur kollegiala forum och stödfunktioner stöttar skolledare i sina roller och som en del av en större organisation.
– Jag upplever aldrig att jag står ensam utan snarare att jag har en hel kommun som kan stötta upp mig, menar Stephan.

Stephan Redman har arbetat som skolledare i Jönköpings kommun i över elva år. Efter fyra år som rektor är han i dag förskolechef och beskriver hur en rad kollegiala stödinsatser stöttar honom i sitt uppdrag – som stundtals är utmanande och självständigt med frihet under ansvar. Det här gör att han aldrig upplever att han står ensam.

– Jag tillhör en stor kommun med många fantastiska kollegor som jag kan nätverka med och få stöd av i olika frågor. Det gör att jag inte behöver besitta alla kompetenser själv.

Det är något Sofie Öjfelt instämmer med i sin roll som rektor. Det var tidigare i år som hon gick från biträdande rektor till att anta rollen som rektor i kommunen. För att komma igång har hon inom Jönköpings kommun genomgått en chefs- och ledarskapsutbildning, tilldelats en mentor och närvarar även vid återkommande rektorsmöten och nätverksträffar.

– För mig är viktigt att ha ett kontaktnät av andra rektorer och förskolechefer som jag kan vända mig till för att få stöd och hjälp och det känner jag att jag verkligen har. Vi ser varandra som en tillgång.

Starka stödfunktioner
Särskilt nämner Sofie hur ett kollegialt forum, kallat ”Spåret”, samlar förskolechefer och rektorer som arbetar geografiskt nära varandra. Här får skolledare möjlighet att gemensamt utveckla sina verksamheter för att på bästa sätt möta dagens barn, från 1 till 16 års ålder, och ge dem rätt förutsättningar för lärande.

Inom kommunen bistår även utbildningsförvaltningens stödenheter med kompetens inom områden som ekonomi, HR, juridik, barn- och elevhälsa, kommunikation, men också kompetensstöd anpassat efter olika situationer där särskilda insatser kan behövas.

”Kan se mig i rollen arbetslivet ut”
Att vara en del av ett större pussel är något som driver både Stephan och Sofie i sina roller.

– Att få rusta elever för framtiden är otroligt stimulerande, men också att få se när pedagoger utvecklas i sina roller och i sin profession, säger Sofie.

Det är ett spännande yrke där det händer mycket. Jag kan se mig i denna roll arbetslivet ut, avslutar Stephan.

Presenteras av:

Utbildningsförvaltningen i Jönköpings kommun består av ca 5 500 medarbetare. Våra medarbetare lägger grunden för livslångt lärande för att varje barn och elev ska nå så långt som möjligt i sin personliga utveckling. I Jönköpings kommun bor ca 135 000 personer vilket gör Jönköping till en av landets tio största kommuner. Stor inflyttning och ett regionalt centrum i ett av landets tätaste företags- och entreprenörsområden, gör kommunen attraktiv på flera sätt. Här finns alla förutsättningar för en aktiv fritid och ett rikt liv!

Läs mer här