Akademikerförbundet SSR driver på för yrkesutveckling

Söktrycket till socionomutbildningar är högt och intagningskraven är höga – på arbetsmarknaden råder det omvända. Här är personalomsättningen hög och sju av tio socialsekreterare har funderat på att byta yrke. Akademikerförbundet SSR trycker på för bättre arbetsvillkor för alla socionomer för att vända trenden.

Socionomyrket är attraktivt. Möjligheten att göra skillnad för utsatta människor gör arbetet meningsfullt. Samtidigt har kommunernas socialtjänst under lång tid haft hög personalomsättning och rekryteringsproblem. Orsakerna är framförallt hög arbetsbelastning och svag löneutveckling. En del arbetsgivare har börjat ett förändringsarbete, men det går för långsamt, understryker Heike Erkers, förbundsordförande för Akademikerförbundet SSR.

– De som som är nya i yrket möts ofta av en mentalt påfrestande arbetsmiljö med tunga administrativa arbetsuppgifter, rollkonflikter och svåra socialutredningar. Som en följd av den höga personalomsättningen finns det få erfarna kollegor att rådfråga, vilket ytterligare spär på den negativa trenden, säger hon.

Driver på för yrkesutveckling
Akademikerförbundet SSR driver en rad krav för en bättre arbetssituation och ökade möjligheter till yrkesutveckling för alla socionomer. Utöver sänkt arbetsbelastning och bättre löneutveckling över tid handlar det bland annat om bättre introduktion för nyanställda, kompetens- och karriärutveckling samt bättre möjligheter för chefer till ett närvarande ledarskap. Arbetet har börjat ge resultat. Ett exempel är att allt fler arbetsgivare inrättar tjänster som specialistocionomer.

– Det ger en möjlighet att utvecklas inom yrket som kan locka de erfarna att stanna kvar. Socionomer är eftersökta på arbetsmarknaden. Det innebär att arbetsgivarna måste jobba hårdare för att vara attraktiva, säger Heike Erkers.

Lång kamp för legitimation
Den 1 juli 2019 införs kravet på legitimation för kuratorer inom hälso- och sjukvården. Det är något Akademikerförbundet SSR har kämpat för i 60 år.

– Det är fantastiskt roligt och en bra utveckling för professionen – och även viktigt ur ett patientperspektiv, säger Heike Erkers.

Nu arbetar förbundet för att den pågående utredningen om en ny socialtjänstlag ska leda till att professionen får ansvaret för besluten i individärenden, inte som idag den politiska nämnden.

–Kunskapen om ärendena finns hos professionen som också måste få utrymme att fatta besluten, säger Heike Erkers.

Presenteras av:

Akademikerförbundet SSR är det ledande samhällsvetarförbundet som organiserar bland annat socionomer, beteendevetare och personalvetare samt chefer. Förbundet bildades 1958 och har idag över 72 000 medlemmar. Bland socionomer är Akademikerförbundet SSR det helt dominerande fackförbundet.

Läs mer här