Här finns en gedigen familjehemsaktör

Sedan 2014 har Balans Behandling tagit emot uppdrag från offentlig förvaltning och är idag en stor och erfaren vårdaktör i Norrland. Med grund inom kraftigt förstärkt familjehemsvård expanderar verksamheten med öppenvård i eget boende, skyddsboende, utredningsplacering och behandlingshem.

Balans Behandling har kontor i Luleå, Skellefteå och Umeå. Verksamheten utgörs av behandlingsfamiljer, socionomer med erfarenhet från myndighetsutövande arbete, pedagoger och administratörer. Därtill finns kontrakterade psykoterapeuter, psykologer, barnpsykiatriker samt jurister. Tillsammans utgör vi ett starkt behandlingsteam, berättar Anna Henriksson-Heidari, verksamhetschef.

– Våra socionomer har en bakgrund från socialtjänsten. Det gör att vi kan vara socialtjänstens förlängda arm och presentera långsiktiga vårdlösningar för hela systemet.

Samarbete med erkända specialister
I samarbete med Björn Blom professor i socialt arbete vid Umeå Universitet har Balans Behandling utvecklat en egen teoribaserad metod för att säkerställa uppföljning och utvärdering. I samarbete med Karin Lundén, fil. dr i psykologi vid Göteborgs Universitet, utbildas personalen i anknytningstänkande samt evidensbaserad metod för utredningar av familjehem. Med hjälp av affärsrådgivaren Peter Olofsson från Advokatbyrån Kaiding säkerställs en stabil verksamhet både internt och externt.

– Genom samverkan arbetar vi för ökad kvalitet samt att uppföljning och utvärdering sker enligt beprövade metoder, säger Robert Winneborn, styrelseordförande på Balans Behandling.

Nya verksamhetsområden
Under 2019 utökar Balans Behandling sin verksamhet med expansion av kraftigt förstärkt familjehemsvård till Jämtland samt öppnar behandlingshem i Kuivakangas Övertorneå, nära finska gränsen. Det görs även insatser för att ytterligare förstärka öppenvården och införa särskilda boenden för skydds- och utredningsplaceringar.

– Med ett stort engagemang för utveckling är vårt mål att vara en av landets främsta aktörer inom socialt arbete. Som ett led i det kommer vi att erbjuda utbildningar och erfarenhetsutbyte mot berörda inom socialt arbete på vår vackra Rosfors Herrgård i Piteå, avslutar Robert Winneborn.

Presenteras av: