Stort behov av vikarier till förskola- och skola: ”Telefonerna går varma från 06.00”

Sjukdom eller VAB- och kursdagar inom skol- och förskoleverksamheter skapar ett akut behov av vikarierande personal. BILDA personalmäklarna har 20 års erfarenhet av att lösa problemet.

– Det är aldrig ett sinande behov och även om skolan gör interna rockader för att få ihop dagen räcker det inte alltid, säger Cecilia Orre, en av ägarna till BILDA.

Förskollärare, fritidspedagoger, elevassistenter, resurslärare, klasslärare till låg- och mellanstadiet, ämneslärare till högstadiet och gymnasiet och specialpedagoger. Det är bara lite av den kompetens som ingår i BILDAs vikarepool och som med kort varsel hoppar in när det krisar för skolor eller förskolor.
– För skolan kan det ta lång tid att ringa runt själv för att hitta en vikarie när någon är sjuk eller är på kurs. Vi lämnar besked inom tio minuter om vi kan lösa ett uppdrag eller inte och vår ambition är att vikarien ska vara på plats inom en timme. Det är bråttom på mornarna och telefonerna går varma redan från klockan 06.00, berättar Cecilia Orre.

Bortsett från att det ska vara enkelt och gå snabbt att få tag på en vikarie är det även möjligt för skolor och förskolor att få en kontinuitet i sin resursförstärkning.
– Det är alltid möjligt att önska tillbaka en vikarie som har visat sig fungera bra på en förskola eller skola, berättar SvenOlof Högman, vd på Bilda personalmäklarna.

Meriterande på CV:t
I dag har BILDA personalmäklarna ramavtal med 14 kommuner runtom i Stockholms län. Det innebär stora möjligheter för den som själv vill vikariera – något SvenOlof beskriver som en attraktiv möjlighet.
– Den stora fördelen är valfriheten och enkelheten i att bestämma när man vill jobba. Någon kanske vill jobba heltid, en annan vill ta ströuppdrag. Det är också en bra erfarenhet att ha arbetat med barn i förskola och andra skolmiljöer och en del ser det som en väg till att bli lärare, men vi har också de som gör det omvända och som vikarierar som pensionerade lärare, avslutar han.

Läs mer om BILDA Personalmäklarna här

 

Söker du vikarie eller vill vikariera? Kontakta oss gärna!

Telefon: 08-6522900
Mail: vikarie@bildapersonalmaklarna.se

BILDA personalmäklarna AB
Arenavägen 41 vån 8
121 77 Johanneshov