Så löser Goalplan problematiken med distansledarskap

Med över 18 års erfarenhet inom försäljning i bagaget såg Henrik Troselius, vd och grundare på Goalplan, problem med hur man i arbetsvärlden arbetade med sälj och ledarskap från distans.
– Jag hittade ingen lösning, så jag tog saken i egna händer, berättar Henrik.

– Det var 2015, när jag arbetade som säljchef, som jag insåg att vi använde samma produkter som vi gjorde innan iPhone och appar kom till. Det var fortfarande papper och penna, excel och email som användes i kommunikationen mellan chef och medarbetare inom många företag, trots att vi för länge sen borde haft mer effektiva lösningar, säger Henrik Troselius, vd och grundare på Goalplan.

Sa upp sig
Henrik letade länge efter ett allt-i-ett verktyg som skulle förenkla arbetet. Han berättar att marknaden var väldigt inriktad på enstaka funktioner och erbjöd ingen helhetslösning.

– Jag hittade en massa appar som löste enstaka problem, men jag ville inte behöva ha flera olika appar. Istället för att acceptera det så sa jag upp mig för att bygga ett system själv, som tar ett grepp kring hela ledarskapets utmaningar.

Enligt Henrik själv krävdes blod, svett och tårar för att få igång företaget och även att ta fram en säljbar produkt, som skapade det värde som Henrik själv saknade som säljchef.

– Senaste halvåret har vi både nya och stora kunder och Goalplan skapar just det värde som jag saknade.

Läs mer om Goalplan här

Komplett verktyg
Med hjälp av Goalplan får du snabbt och smidigt en översiktlig syn på din organisations prestationer. Det förenklar även för de anställda att nå sina mål när dessa enkelt finns att se och följa. Goalplan ser till att förse dig med du behöver ha nära till hands för att kunna utföra ett bra ledarskap, och hjälper dig att nå de resultat du och din organisation satt upp.

– Det är det kompletta målstyrningsverktyget. Oavsett var man är är det enkelt att ta del av all information runt företaget. Har man en deadline kan man snabbt se hur man ligger till och kan ta action därifrån, avslutar Henrik.

Presenteras av:

Goalplan AB
www.goalplan.com
Karlavägen 40
114 49 Stockholm
Grundades 2016
info@goalplan.com

Unibap effektiviserar tillverkningen i fabrikerna med AI

Många har hört talas om AI, artificiell intelligens. Men det är inte lika många som vet hur man kan använda det. Det vet däremot Unibap som tillsammans med GE Digital och Intel Corporation tagit fram flera tjänster för att effektivisera tillverkningen inom industrin.

– AI har kommit väldigt långt, förmodligen längre än de flesta förstår. Det är inte heller bara de stora företagen som använder artificiell intelligens, vi hjälper även småföretagen att få AI som tjänst, förklarar Fredrik Bruhn, vd på Unibap.

Artificiella kopior

Unibap skapar artificiella operatörer som tränas utifrån mänskliga beteenden som ofta gör tunga eller farliga arbetsmoment. Den artificiella operatören finns sedan kvar i fabriken när människan går vidare till säkrare arbetsmoment.

– Framförallt handlar det om diskret tillverkning inom industrin. Det betyder att AI:n kan hantera tillverkning av exempelvis borrstift och motorsågsdetaljer, säger Fredrik.

Fångar den tysta mänskliga kunskapen
Ett vanligt förekommande argument mot att AI ska kunna fungera i arbetssammanhang är att de saknar det så kallade ”tacit knowledge”, på svenska: ”tyst kunskap”. Detta kan beskrivas som den mänskliga magkänslan.

– Vi kan ta en journalist som exempel. Journalisten kan förklara hur denne producerar sina texter med hjälp av ordböcker och tips och tricks. Det som är desto svårare att förklara är hur personen får en knorr på texten och hur den effektivt förmedlar en känsla till läsaren. Detta är det som vi kallar för den tysta kunskapen, förklarar Fredrik.

För att fånga den tysta kunskapen arbetar Unibap med maskininlärning. Olika arbetssätt analyseras i samband med utförandet av arbetsmoment och bearbetas med Unibaps verktyg för att skapa en artificiell kopia, en artificiell industriell operatör. På detta vis kan AI:n förstå hur ett arbete kan göras utan att behöva styras från ett egentligt facit och får ett mänskligt beteende.

– Det finns oändligt mycket positivt med AI. Det ger inte bara en högre effektivitet, det ger oss ett mindre miljöavtryck också och bättre produktkvalitet. Nu kan man öka produktionstakten och göra mer på samma ställe vilket minskar transporter, och i samband med att produkterna också håller bättre minskar vi behovet av att slänga lika mycket som vi gör idag, avslutar Fredrik.

Läs mer om Unibaps arbete här

Presenteras av:

Unibap är ett IT-bolag som erbjuder ett helhetskoncept genom att integrera och kombinera hård- och mjukvara. För att nå en bred bas av kunder bygger Unibaps koncept på standardiserade lösningar som är enkla att anpassa till olika tillämpningar och situationer. Genom smarta applikationer erbjuder Unibap både en lösning på ett problem och en möjlighet att förbättra automatiserad produktion genom kontroll av robotens styrning.


Foto: Daniel Roos

Ericsson går i bräschen för framtidens 5G-nät

Mobil kommunikation är den teknik som haft snabbast tillväxt globalt, någonsin. Under de senaste 25 åren har en ständig uppkoppling inneburit en otrolig förändring och stora innovationsmöjligheter. Ericsson är nu först med att leverera kommersiella 5G-system och ser 2019 som en milstolpe för branschen.

Från 1G till 2G, 3G, 4G – och vidare till 5G. Vidareutvecklingen av dagens nät ses som starten på en helt ny era och spås ge stora affärsmöjligheter. Ericsson har sedan flera år arbetat med en radioteknologi som är kompatibel med de nya 5G-systemen. Det ger aktören ett försprång vad gäller framtida kommersialisering. Redan i slutet av förra året testades, i partnerskap med Telia och KTH, Sveriges första 5G-nät. 2019 är året då man siktar på det stora genombrottet – att göra 5G till en globalt tillgänglig teknologi.
– Genom att vara tidiga och sätta teknologin i kommersiell drift kan vi skapa förutsättningar för svenska industrier att vara ledande inom sina branscher och i stort öka konkurrenskraften, säger Erik Ekudden, CTO på Ericsson.

”Använda 5G i digitaliseringen”
För världens nästan åtta miljarder mobilabonnemang skulle ett 5G-nät inte enkom innebära en 5G-symbol på surfplattor och smarta telefoner. Med det nya systemet väntas högre hastigheter och minimala fördröjningar. Det är av stor vikt för den digitala utvecklingen bland industrier och företag, menar Erik Ekudden.
– Uppkoppling och konnektivitet är en fundamental del i att digitalisera verksamheter och processer och den stora förändringen ser vi i samhället i stort och bland industrier och företag.

Ska ge minskad miljöpåverkan
5G ses därför som en direkt förutsättning för AI och sakernas internet (IoT) och har en stor betydelse för framtidens självkörande fordon, nya former av logistikflöden, morgondagens tillverkningsindustri – och utvecklingen av smarta städer.
– Med lokal 5G-molnteknik i sin digitaliseringsplattform kan industrier och företag öka effektiviteten och innovationskraften och erbjuda bättre produkter, lösningar och upplevelser till sina kunder. Det innebär också att man kan skapa energieffektiva lösningar för att dra ner på energiförbrukningen och minska miljöpåverkan. Om 5G inte nyttjas effektivt i takt med den digitala transformationen, som sker i en oöverträffad takt, finns en risk att hela samhället kommer påverkas.

2019 är året Ericsson ser som en milstolpe för 5G.
– Vi är först i världen med att leverera kommersiella 5G-system. Även om det inte är utbrett i Norden är vi kommersiellt i drift på flera marknader och det finns kommersiell utrustning på plats över hela världen. Till andra halvåret under 2019 ser vi att en mängd av de stora smartphone-tillverkarna lanserar 5G, avslutar Erik Ekudden

Läs mer om Ericssons 5G-arbete här!

Presenteras av:

Ericsson är världsledande inom kommunikationsteknik och tillhörande tjänster med huvudkontor i Stockholm, Sverige. Vår svenska organisation har närmare  14 000 anställda av totalt cirka 111 000 globalt (dec 2017), inom företagets alla verksamheter – forskning, utveckling, försäljning, produktion och administration.

Ericsson i Sverige är basen för FoU inom radioteknik och 5G - och vi har ett tydligt mål, vår forskning och utveckling i Sverige ska/borde vara världsledande

Läs mer om 5G-arbetet här!

 

Hack for Sweden satsar på medborgardriven innovation

I april gick hackathonet Hack for Sweden av stapeln. Regeringsuppdraget handlar om hur man kan lösa samhällsutmaningar genom myndigheters öppna data. Just nu är 30 myndigheter med och utvecklingen går fort framåt – målet är att Sverige ska bli bäst i världen på digitalisering och öppna data.

Hack for Sweden är ett regeringsuppdrag som syftar till att öka nyttan och tillämpningen av öppna data. De delade totalt ut 200 000 kronor i prispengar till de fem vinnarna i fem kategorier.

Ett av teamen är Team Flamboyant som har kopplats ihop med Polismyndigheten, vars öppna data de använt.

– Vår idé grundar sig på vad som händer i krissituationer såsom terrorattacker, naturkatastrofer och krig där exempelvis ledningar som stödjer Internet förstörs. Genom vår lösning ”Resilient distributed crisis information” kan Polismyndigheten, andra myndigheter och civila kommunicera med varandra på ett säkert sätt trots att det vanliga nätet ligger nere. Det som möjliggör detta är den senaste tekniken IPFS, säger Konstantin Fedorov, Team Flamboyant.

Sven-Erik Ceedigh, IT-arkitekt på Polismyndigheten, ser fram emot det kommande samarbetet.

– Det glädjer oss att Team Flamboyant nu vill vidareutveckla ett av de vinnande bidragen till en riktig produkt. Vi är givetvis intresserade av att diskutera ömsesidigt erfarenhetsutbyte och samverkan för att möjliggöra en verklig lösning för distribuerad kris­information som kan bli användbar – inte bara för polisens utan även för andra myndigheters och organisationers öppna data, säger
Sven-Erik.

”Engagerar medborgarna politiskt”
Team Delta medverkade också i hackathonet och vann publikens röster med sin lösning ”Delta” som kopplades ihop med Riksdagen.

–  Vår lösning handlar om att förtydliga vad som beslutas i Riksdagen och ha det som grund för vår diskussionsplattform. Vi tycker det är otroligt kul att fler myndigheter öppnar upp sin data då det är väldigt användbart både för privatpersoner och företag. Vårt mål med ”Delta” är att engagera fler medborgare politiskt genom att låta dem se beslut som är relevanta just för dem, samt att kunna påverka på ett enklare sätt, säger Karl-Oskar Rikås, Team Delta.

Lars Brink, utvecklare på Riksdagsförvaltningens kommunikationsavdelning, startar nu samarbetet med Team Delta.

– Samarbetet kan vara ett sätt att få fler att intressera sig för aktuella samhällsfrågor och därigenom främja delaktighet. Vi ser det som en del i vårt uppdrag att främja kunskapen om riksdagen och dess arbete. Vi får nu kontakt med en engagerad grupp som kan ge oss värdefull återkoppling kring hur vi kan göra riksdagens öppna data bättre och enklare att använda, avslutar Lars.

Presenteras av:

Vill du veta hur det går för teamen att göra verklighet av sina idéer? Besök vårt event i Almedalen 6/7. Plats: Googles lokal på Hästgatan 1 i Visby Tid: 10:00-11:00. Läs mer om vår heldag i Almedalen fredag 6 juli med fokus på digitalisering och medborgardriven innovation på www.hackforsweden.se

Hack for Sweden är en partnerdriven organisation som verkar för att utveckla Sverige genom öppna data.Vill du veta mer om hur din organisation kan bidra, kontakta Project Manager Ann Molin på info@hackforsweden.se

Robot Process Automation (RPA) med människan i fokus. Våga förstärka arbetsstyrkan istället för att ersätta den.

När organisationer står inför automatisering är många människor oroliga att de kommer ersättas av robotar. Grunden till oron är att många människor idag utför rutinuppgifter som ofta är repetitiva, men likaväl viktiga, samtidigt som robotar klarar dessa uppgifter allt bättre både vad gäller hastighet och kvalitet. Då undrar man såklart - är mitt jobb näst på tur att ersättas? Den naturliga responsen blir att ifrågasätta hur användbar automation egentligen är? Men likt tryckpressen som blev mot¬arbetad på 1800-talet är automation här för att stanna.

För att nyttja effekten maximalt av auto­mation måste vi istället tänka annorlunda kring syftet. Hur kan automation frigöra tid och ge oss möjlighet att fokusera på utveckling av människor och innovation istället för vilka arbeten som ska ersättas? Hur kan roboten komplettera människan och skapa nya arbeten? Kan vi istället för att ersätta våra mänskliga resurser, förstärka dem?

Människans förmåga att utveckla och problemlösa är turligt nog fortfarande långt över en dators eller robots. Vi är även av natur bättre på att vara kreativa än att genomföra rutinuppgifter. Det innebär att hotet att ersättas av en robot endast existerar när vi begränsar oss till tanken att automation endast lämpar sig att ersätta mänskligt arbete för att öka kostnadseffektivitet.

Om vi vågar ifrågasätta det sättet att tänka och aktivt välja att förstärka våra mänskliga resurser, kan vi utgå från det vi gör idag, men med fokus på förbättring, utveckling och innovation. Det är det som i längden stärker vår konkurrenskraft allra mest. Roboten hjälper oss genom att göra det som bäst lämpar roboten, medan människorna får fokusera på att skapa mervärde för kund på andra sätt. För att detta ska fungera är första steget acceptans att vissa jobb är just bättre lämpade för robotar, och människans arbetsuppgifter kommer att ändras avsevärt.

Den stora utmaningen blir då förmåga och vilja till förändring. Den förmågan kräver kontinuerligt lärande och risktagande. Därför måste ledare inse att människor som fått utföra rutinartade uppgifter under en längre period, som en robot idag kan hantera, kommer behöva tid att förändras. Vi behöver leda vår personal genom denna förändring och kan inte bara förvänta oss att det sker av sig självt. När vi som ledare bestämmer oss att tillåta robotar ta över rutinuppgifter är det också vårt ansvar att ha en tydlig plan för hur vi bäst nyttjar den frigjorda tiden och kapaciteten till att utveckla våra medarbetare till att uppnå sin fulla potential.

Vi på Implement Consulting Group har hjälpt många organisationer, både inom privat och offentlig sektor, med automation och förändringsledning. Gemensamt för samtliga uppdrag är att vi sätter människan i fokus och ser automation med hjälp av robotar som en möjlig­görare att utveckla både människa, verksamhet och lönsamhet. 

När din organisation står inför en automation - gör ett aktivt val att förstärka arbetsstyrkan. Sträva efter ett kontinuerligt lärande och utveckling av medarbetarna, var kreativa och våga ta risker då all innovation kräver risk­tagande och investering.

Allt detta gör att robotar kan underlätta människans fortsatta uppgång istället för nedgång. Låt oss hoppas att ledares kreativitet expanderar lika fort som antalet verktyg för automation.

Presenteras av:

Implement Consulting Group är ett managementkonsultbolag som startade 1996 och har idag 750 anställda med kontor i Stockholm, Malmö, Oslo, Köpenhamn och Zürich.

Kontakt
Vill du prata mer om ämnet och vår syn på automation och förändring, kontakta Marie Williams på masi@implement.se eller Jonas Winqvist på jowi@implement.se

Läs mer här

Flytta hem produktionen till Europa

Flera starka drivkrafter ligger bakom varför fler och fler företag flyttar hem hela eller delar av sin produktion.
1) Kunderna vill ha snabbare leveranser. Att vänta i veckor eller månader på kontainers duger inte längre för många.
2) Risken för strafftullar för import från alla länder utanför EU har ökat kraftigt. EU har lovat att göra om detta om Trump får igenom sitt skatteförslag.
3) Automation tar bort låglöneländernas kostnadsfördel.
4) Många länder i sydostasien saknar ingenjörer som bygger och underhåller robotfabriker.
5) Många producenter behöver leverera gröna och hållbara produkter då fler och fler kunder kräver det. Produktionen av det sker enklast i Europa.

Företag som har egen produktion i låglöneländer bör snarast överväga att börja bygga automatiserade fabriker i Europa. Sverige eller närliggande länder som Lettland och Polen är starka alter­nativ.

Företag som får komponenter från länder utanför Europa bör se sig om efter Europeiska underleverantörer. 

Trumps förslag går i korthet ut på att importerade tjänster och varor inte får räknas av vid vinstskatteberäkning, vilket lägger en kostnad jämförbart med icke avdragsgill moms på inköp utanför EU. Det är mycket enkelt att införa och bryter eventuellt inte mot WTOs regler. Men Trump bryr sig knappast om vad WTO tycker i vilket fall och då måste EU svara, troligen med samma mynt. I värsta fall redan om två år. Så nu är det bråttom.

Det är även bråttom för att Europas resurser att bygga automatiserade fabriker är begränsade och man måste boka resurser i god tid.

I Litauen har vi hjälpt till att bygga en hel­automatiserad svampfabrik. Allt från ren­göring, skörd, tvättning, sortering, förpackning, logistik­planering, förpall­ning och redovisning är automatiserat. På fabriken jobbar totalt två personer, båda ingenjörer. Verksamheten växer och de levererar nu billigare och bättre svamp till åtta närliggande länder inklusive låglönelandet Ukraina.

Automationen gav lägre priser och väsentligt högre kvalitet. Ett vinnande koncept.

Presenteras av:

Nu kommer den ”additiva revolutionen”

Additiv tillverkning har nu nått en punkt där 3D-printad metall blivit ett gångbart alternativ även i massproduktion. Enligt företaget EOS innebär detta en revolution för tillverkningsindustrin som alla måste ta hänsyn till. Samtidigt varnar de för att kompetensbristen gör det svårt för många företag att anpassa sig.

Med nästan 30 års erfarenhet av additiv tillverkning, även känt som 3D-printing, är EOS en av fältets främsta pionjärer. Nu menar företaget att utvecklingen av tekniken nått en kritisk punkt och att den står redo att på allvar revolutionera tillverkningsindustrin. 3D-­printad metall, som tidigare främst använts för att snabbt framställa prototyper, har i dag blivit ett alternativ även för volymproduktion.

– Vi har redan ett otal kunder som producerar verkliga produktionsdetaljer med hjälp av vår teknologi och i första hand beror det på att kvaliteten blivit så mycket bättre, säger Björn Björnström, Regional Manager Nordic & Baltic på EOS.

Enligt Björn Björnström handlar den här revolutionen inte om att additiv tillverkning helt kommer ersätta tillverkningsmetoder som fräsning och svarvning. Däremot menar han att det finns en otrolig potential i att använda den för de mest avancerade och komplicerade detaljerna. 

Ett kundexempel hämtar han från flyg­industrin där ett 3D-printat bränslemunstycke kunde ersätta 20 monterade detaljer och sänka produktions­kostnaderna med 75 procent. Det munstycket har idag sparat flygbolag över 3 miljoner dollar i minskade bränslekostnader och dubblerat tillverkarens marknadsandel. 

– Du kan tillverka väldigt komplexa geo­metrier och bygga in helt nya funk­tioner i delarna, utan att det egentligen ökar kostnaderna.

På grund av de här möjligheterna ser EOS därför inte bara 3D-printing som en ny tillverkningsmetod. Snarare kan det besk­rivas som en innovationsmotor för att skapa bättre produkter med helt nya egenskaper. Detta innebär i sin tur att de företag som inte utforskar den här tekniken riskerar att snabbt bli omsprungna och utkonkurrerade. 

Enligt Björn Björnström kan det dock vara svårt för många företag att hoppa på det ”additiva tåget”. För att verkligen maximera för­delarna med tekniken krävs det nämligen att man gör additiv tillverkning till en del av en digital fabrik, där både produktdesign och tillverkningsprocess är anpassade efter tekniken. Att nå till den punkten kräver också en typ av kompetens kring additiv tillverkning som det idag råder allvarlig brist på inom näringslivet. 

Visserligen startas det nu många utbildningar som ska adressera den här utmaningen men det tar samtidigt lång tid för den komp­etensen att nå marknaden. På EOS märker man därför ett stort behov av konsult- och utbildningstjänster som lär företagen hur de kan anpassa sina organisationer för den här industriella revolutionen. 

– En del av de vi gör är att erbjuda utbildning och konsulter inom additiv tillverkning genom vår konsultverksamhet Additive Minds. Den delen har ökat rejält de senaste fyra åren, från att vara en handfull människor till att bli över 100 stycken. Det har skett en enorm utveckling där och vi ser ett stort behov av att hjälpa marknaden med vår expertis. 

Presenteras av:

EOS är den världsledande leverantören av teknik inom industriell 3D-printing av metaller och polymerer. Sedan 1989 har EOS varit en pionjär och innovatör för helhetslösningar inom additiv tillverkning. Produktportföljen av system, material och processparametrar ger kunderna en avgör­ande konkurrensfördel i form av produktkvalitet och långsiktig ekonomisk hållbarhet i tillverkningsprocessen.

Läs mer här

Läs mer om Additive Manufacturing här

 

 

Aptiv suddar ut gränserna

På Mölndalsvägen i Göteborg hittar du ett 100 år gammalt startup-företag som saknar hierarki och jobbar gränsöverskridande med 147.000 kollegor över hela världen. På Aptiv vet man att det bara finns ett sätt att möta marknadens utmaningar: tillsammans.

När Delphi blev Aptiv för ett par månader sedan, finslipades både affärs­idén och marknads­strategierna. Idag är man både vassare och bredare än förut, har flera stora projekt i pipeline och expanderar flitigare än på många år.

Växer kors och tvärs
Som Delphi, var de i mångt och mycket en ganska traditionell leverantör till fordons­industrin. Men under nya namnet Aptiv är de mer att betrakta som ett världsledande teknik­företag med ett brett spektrum av mobilitets­lösningar. Med år av erfarenhet från den hård- och mjukvara som utgör hjärna och nerv­system i miljoner bilar världen över, tar de nu fram nya möjligheter för smarta städer, nästa generations leverantörer av transportlösningar och biltillverkare.
– Vi utvecklar och konstruerar både hård- och mjukvaran för framtidens lösningar inom områden som aktiv säkerhet, infotainment och avancerad elektronik, säger Lars. Det gör att vi har ett helhets­perspektiv som många andra saknar.

Nya utmaningar
I en värld där mjukvara blir en allt viktigare del av värdekedjan är det övergripande perspektivet värdefullt och ställer allt större krav på med­arbetare som är lika pålästa som nytänkande.
– Just nu letar vi efter konstruktörer och mjukvaruingenjörer, säger Magnus. Och det gäller allt vi gör ifrån säkerhet och system­arkitektur till ren infotainment.

En föränderlig marknad och ett agilt arbetssätt innebär att ingen dag på Aptiv är den andra lik. Nya projekt och ändrade förutsättningar avlöser varandra i ett utmanande tempo.
– Vi vet inte ibland vad vi jobbar med nästa vecka, säger Magnus. Utvecklingen går så snabbt och nya möjligheter skapas varje dag. Det är lika spännande som roligt. 

De snabbt föränderliga förutsätt­ningarna möjliggör också nya karriär­vägar och skiftande roller för med­arbetare som vill växa, avancera eller bara experimentera. Till­sammans med den täta sammanhållningen är det några av anledningarna att så få söker sig ifrån Aptiv och att de som gör det ofta  kommer tillbaka.
– Man hamnar lätt i ett fack hos andra på ett sätt man inte gör här, menar Lars. Här leder allting vidare, och man står aldrig still.

Vill bli fler
Aptiv är inne i en expansiv fas, och hoppas knyta till sig flera dussin nya medarbetare under året som kommer. Arbetsklimatet är varmt och framtids­utsikterna goda.
– Det känns ovant att se så mycket samlad kompetens på en plats som ändå präglas så mycket av ödmjukhet, säger Alex. Det gör det så mycket lättare att dela kunskap, och att ställa frågor.

Sandra, som är ganska ny på Aptiv, håller med.
– Jag har aldrig känt mig ensam här, säger hon. Tvärtom blir jag inklud­erad i allt och upplever verkligen att mina kollegor lyssnar på mig.

– Just att blanda olika erfarenheter, åldrar och bakgrunder är en del av anledningen till att många som är nya i branschen gör så bra ifrån sig redan efter en kort tid här, säger Magnus. De olika perspektiven ger synergieffekter som visar sig i starka prestationer.

– Men det är inte bara ballonger och glass, understryker Alexandra. Det är hårt och bitvis svårt arbete. Fast det är ju också det som gör det så roligt, avslutar hon.

Presenteras av:

Aptiv är ett globalt teknologiföretag som utvecklar säkrare, grönare och mer sammankopplade system som möjliggör framtidens mobilitetslösningar. Kunder utgörs inte enbart av fordonsleverantörer utan kan även bestå av exempelvis smarta städer och företag med uppdrag att leverera morgondagens mobilitets­upplevelser. Aptiv i Sverige är idag ca 350 medarbetare, fortsätter växa och söker nu efter kandidater med kompetens, fantasi och passion att leda utvecklingen inom mobilitet till nästa nivå. 

Läs mer här

 

Bollnäs och Söderhamn startar en gemensam digitaliseringsresa – för en 24/7-kommun

Bollnäs och Söderhamns kommun ska tillsammans starta och genomföra ett digitaliseringsprojekt. Syftet är att förändra arbetssätten inom kommunerna för att förenkla vardagen för invånarna och minska kostnaderna för den kommunala verksamheten.

Det pratas en hel del om smarta städer och enligt Sveriges regering är digitaliseringen den största förändringsfaktorn i vår tid.

Nu går Bollnäs och Söderhamn ihop för att öka digitaliseringstakten inom kommunerna. Tillsammans ska man utforma processer och digitala verktyg för samhällets alla delar.

– Det finns stora ekonomiska vinster i att arbeta gemensamt, men också kompetens­mässiga. Eftersom vi möter liknande frågor kan vi dela på specialistkompetens kring utveckling och användning av digitala hjälpmedel och även lära av varandras organisationer, säger Katarina Ahlström, IT-strateg på Bollnäs kommun.

Ingen IT-fråga
Anders Natander, IT-strateg på Söderhamns kommun, berättar att arbetet inte är en enskild IT-fråga utan snarare ett sätt att förändra och förbättra med hjälp av IT och engagemang från hela organisationen. I förändrings­arbetet har man tagit hjälp av ett externt konsultbolag inom samhällsbyggnadssektorn och i workshops arbetat inom områden så som inre effektivitet, integration, klimat och miljö, samhälls­planering, utbildning, arbetsmarknad och näringsliv, digital delaktighet och vård- och omsorg.

Ekonomiskt, ekologiskt och socialt
I nuläget arbetar kommunerna tillsammans med förvaltningar, bolag och politiker för att ta fram en handlingsplan som ska fungera som beslutsunderlag för prioriterade digitaliseringsområden. Handlingsplanen ska bygga på en modell där en ekonomisk, ekologisk och social potential tas i beaktande utifrån både ett kortsiktigt och långsiktigt hållbarhetsperspektiv.

Presenteras 2018
Handlingsplanen planeras att presenteras under sommaren 2018 och digitaliserings­arbetet beräknas starta så snart den är godkänd.

– Följer vi handlingsplanen kan vi öka effektiviteten och erbjuda en förbättrad service till våra kommuninvånare. Vi kan även möjliggöra sänkta kostnader inom kommunerna och skapa en mer hållbar utveckling inom den närmsta femårsperioden, avslutar Anders Natander.

Presenteras av:

Söderhamns kommun har ett strategiskt läge efter kusten, över 1 200 öar och en spännande historia. På fyra mils avstånd erbjuder Bollnäs kommun en orörd vildmark, ett genuint kulturarv, spännande aktiviteter och kulturupplevelser – mitt i hjärtat av Hälsingland. Nu startar Söderhamn och Bollnäs en gemensam digitaliseringsresa som ska öka välfärden för invånarna i kommunerna.

Läs mer på Bollnäs kommun

Läs mer på Söderhamns kommun

Läs mer på WSP

EN RESA I TIDEN!

 

Från Telefontornet i Stockholm 1887...
Stockholm var 1885 Europas telefontätaste stad. Därför byggde man världens största telefontorn i centrala Stockholm, färdigställt 1887. Från tornet gick över 4000 telefon­ledningar ut till abonnenterna. I Stockholm fanns då 5500 telefonapparater med ledningar på hundratals mil.

Varje samtal kopplades för hand av växeltelefonister, på den tiden ett högstatusjobb avsett enbart för kvinnor med adlig börd.

...till digitala Sundbyberg 2018
Tidsresan har fortsatt från telefontornet in i den digitala tidsåldern. Den digitala (r)evolutionen är här och förändrar världen i grunden. Men vad är egentligen målet med digitaliseringen?

Jo, helt enkelt att skapa ett bättre liv för människorna på jorden. Den nya (r)evolutionen kommer utan tvekan ge oss ett bättre liv, med massor av möjligheter till roligare jobb, bättre ekonomi och förhöjd livskvalité.

För åttonde året i rad är Sundbyberg rankad som Sveriges fiber­tätaste kommun, med 97% fibertäckning. Och vi på Sundbybergs Stadsnät har som första stadsnät i Sverige fått ägardirektiv att digi­talisera hela vår kommun! Målet är att, senast 2025, ska Sundbyberg bli bäst i Sverige på ­digitalisering.

Välkommen på resan till framtiden!

Fotograf: okänd / Tekniska museet

 

Presenteras av:

Kontakta oss:
info@sundbybergsstadsnat.se

www.sundbybergsstadsnat.se