Hack for Sweden satsar på medborgardriven innovation

I april gick hackathonet Hack for Sweden av stapeln. Regeringsuppdraget handlar om hur man kan lösa samhällsutmaningar genom myndigheters öppna data. Just nu är 30 myndigheter med och utvecklingen går fort framåt – målet är att Sverige ska bli bäst i världen på digitalisering och öppna data.

Hack for Sweden är ett regeringsuppdrag som syftar till att öka nyttan och tillämpningen av öppna data. De delade totalt ut 200 000 kronor i prispengar till de fem vinnarna i fem kategorier.

Ett av teamen är Team Flamboyant som har kopplats ihop med Polismyndigheten, vars öppna data de använt.

– Vår idé grundar sig på vad som händer i krissituationer såsom terrorattacker, naturkatastrofer och krig där exempelvis ledningar som stödjer Internet förstörs. Genom vår lösning ”Resilient distributed crisis information” kan Polismyndigheten, andra myndigheter och civila kommunicera med varandra på ett säkert sätt trots att det vanliga nätet ligger nere. Det som möjliggör detta är den senaste tekniken IPFS, säger Konstantin Fedorov, Team Flamboyant.

Sven-Erik Ceedigh, IT-arkitekt på Polismyndigheten, ser fram emot det kommande samarbetet.

– Det glädjer oss att Team Flamboyant nu vill vidareutveckla ett av de vinnande bidragen till en riktig produkt. Vi är givetvis intresserade av att diskutera ömsesidigt erfarenhetsutbyte och samverkan för att möjliggöra en verklig lösning för distribuerad kris­information som kan bli användbar – inte bara för polisens utan även för andra myndigheters och organisationers öppna data, säger
Sven-Erik.

”Engagerar medborgarna politiskt”
Team Delta medverkade också i hackathonet och vann publikens röster med sin lösning ”Delta” som kopplades ihop med Riksdagen.

–  Vår lösning handlar om att förtydliga vad som beslutas i Riksdagen och ha det som grund för vår diskussionsplattform. Vi tycker det är otroligt kul att fler myndigheter öppnar upp sin data då det är väldigt användbart både för privatpersoner och företag. Vårt mål med ”Delta” är att engagera fler medborgare politiskt genom att låta dem se beslut som är relevanta just för dem, samt att kunna påverka på ett enklare sätt, säger Karl-Oskar Rikås, Team Delta.

Lars Brink, utvecklare på Riksdagsförvaltningens kommunikationsavdelning, startar nu samarbetet med Team Delta.

– Samarbetet kan vara ett sätt att få fler att intressera sig för aktuella samhällsfrågor och därigenom främja delaktighet. Vi ser det som en del i vårt uppdrag att främja kunskapen om riksdagen och dess arbete. Vi får nu kontakt med en engagerad grupp som kan ge oss värdefull återkoppling kring hur vi kan göra riksdagens öppna data bättre och enklare att använda, avslutar Lars.

Presenteras av:

Vill du veta hur det går för teamen att göra verklighet av sina idéer? Besök vårt event i Almedalen 6/7. Plats: Googles lokal på Hästgatan 1 i Visby Tid: 10:00-11:00. Läs mer om vår heldag i Almedalen fredag 6 juli med fokus på digitalisering och medborgardriven innovation på www.hackforsweden.se

Hack for Sweden är en partnerdriven organisation som verkar för att utveckla Sverige genom öppna data.Vill du veta mer om hur din organisation kan bidra, kontakta Project Manager Ann Molin på info@hackforsweden.se

Robot Process Automation (RPA) med människan i fokus. Våga förstärka arbetsstyrkan istället för att ersätta den.

När organisationer står inför automatisering är många människor oroliga att de kommer ersättas av robotar. Grunden till oron är att många människor idag utför rutinuppgifter som ofta är repetitiva, men likaväl viktiga, samtidigt som robotar klarar dessa uppgifter allt bättre både vad gäller hastighet och kvalitet. Då undrar man såklart - är mitt jobb näst på tur att ersättas? Den naturliga responsen blir att ifrågasätta hur användbar automation egentligen är? Men likt tryckpressen som blev mot¬arbetad på 1800-talet är automation här för att stanna.

För att nyttja effekten maximalt av auto­mation måste vi istället tänka annorlunda kring syftet. Hur kan automation frigöra tid och ge oss möjlighet att fokusera på utveckling av människor och innovation istället för vilka arbeten som ska ersättas? Hur kan roboten komplettera människan och skapa nya arbeten? Kan vi istället för att ersätta våra mänskliga resurser, förstärka dem?

Människans förmåga att utveckla och problemlösa är turligt nog fortfarande långt över en dators eller robots. Vi är även av natur bättre på att vara kreativa än att genomföra rutinuppgifter. Det innebär att hotet att ersättas av en robot endast existerar när vi begränsar oss till tanken att automation endast lämpar sig att ersätta mänskligt arbete för att öka kostnadseffektivitet.

Om vi vågar ifrågasätta det sättet att tänka och aktivt välja att förstärka våra mänskliga resurser, kan vi utgå från det vi gör idag, men med fokus på förbättring, utveckling och innovation. Det är det som i längden stärker vår konkurrenskraft allra mest. Roboten hjälper oss genom att göra det som bäst lämpar roboten, medan människorna får fokusera på att skapa mervärde för kund på andra sätt. För att detta ska fungera är första steget acceptans att vissa jobb är just bättre lämpade för robotar, och människans arbetsuppgifter kommer att ändras avsevärt.

Den stora utmaningen blir då förmåga och vilja till förändring. Den förmågan kräver kontinuerligt lärande och risktagande. Därför måste ledare inse att människor som fått utföra rutinartade uppgifter under en längre period, som en robot idag kan hantera, kommer behöva tid att förändras. Vi behöver leda vår personal genom denna förändring och kan inte bara förvänta oss att det sker av sig självt. När vi som ledare bestämmer oss att tillåta robotar ta över rutinuppgifter är det också vårt ansvar att ha en tydlig plan för hur vi bäst nyttjar den frigjorda tiden och kapaciteten till att utveckla våra medarbetare till att uppnå sin fulla potential.

Vi på Implement Consulting Group har hjälpt många organisationer, både inom privat och offentlig sektor, med automation och förändringsledning. Gemensamt för samtliga uppdrag är att vi sätter människan i fokus och ser automation med hjälp av robotar som en möjlig­görare att utveckla både människa, verksamhet och lönsamhet. 

När din organisation står inför en automation - gör ett aktivt val att förstärka arbetsstyrkan. Sträva efter ett kontinuerligt lärande och utveckling av medarbetarna, var kreativa och våga ta risker då all innovation kräver risk­tagande och investering.

Allt detta gör att robotar kan underlätta människans fortsatta uppgång istället för nedgång. Låt oss hoppas att ledares kreativitet expanderar lika fort som antalet verktyg för automation.

Presenteras av:

Implement Consulting Group är ett managementkonsultbolag som startade 1996 och har idag 750 anställda med kontor i Stockholm, Malmö, Oslo, Köpenhamn och Zürich.

Kontakt
Vill du prata mer om ämnet och vår syn på automation och förändring, kontakta Marie Williams på masi@implement.se eller Jonas Winqvist på jowi@implement.se

Läs mer här

Flytta hem produktionen till Europa

Flera starka drivkrafter ligger bakom varför fler och fler företag flyttar hem hela eller delar av sin produktion.
1) Kunderna vill ha snabbare leveranser. Att vänta i veckor eller månader på kontainers duger inte längre för många.
2) Risken för strafftullar för import från alla länder utanför EU har ökat kraftigt. EU har lovat att göra om detta om Trump får igenom sitt skatteförslag.
3) Automation tar bort låglöneländernas kostnadsfördel.
4) Många länder i sydostasien saknar ingenjörer som bygger och underhåller robotfabriker.
5) Många producenter behöver leverera gröna och hållbara produkter då fler och fler kunder kräver det. Produktionen av det sker enklast i Europa.

Företag som har egen produktion i låglöneländer bör snarast överväga att börja bygga automatiserade fabriker i Europa. Sverige eller närliggande länder som Lettland och Polen är starka alter­nativ.

Företag som får komponenter från länder utanför Europa bör se sig om efter Europeiska underleverantörer. 

Trumps förslag går i korthet ut på att importerade tjänster och varor inte får räknas av vid vinstskatteberäkning, vilket lägger en kostnad jämförbart med icke avdragsgill moms på inköp utanför EU. Det är mycket enkelt att införa och bryter eventuellt inte mot WTOs regler. Men Trump bryr sig knappast om vad WTO tycker i vilket fall och då måste EU svara, troligen med samma mynt. I värsta fall redan om två år. Så nu är det bråttom.

Det är även bråttom för att Europas resurser att bygga automatiserade fabriker är begränsade och man måste boka resurser i god tid.

I Litauen har vi hjälpt till att bygga en hel­automatiserad svampfabrik. Allt från ren­göring, skörd, tvättning, sortering, förpackning, logistik­planering, förpall­ning och redovisning är automatiserat. På fabriken jobbar totalt två personer, båda ingenjörer. Verksamheten växer och de levererar nu billigare och bättre svamp till åtta närliggande länder inklusive låglönelandet Ukraina.

Automationen gav lägre priser och väsentligt högre kvalitet. Ett vinnande koncept.

Presenteras av:

Nu kommer den ”additiva revolutionen”

Additiv tillverkning har nu nått en punkt där 3D-printad metall blivit ett gångbart alternativ även i massproduktion. Enligt företaget EOS innebär detta en revolution för tillverkningsindustrin som alla måste ta hänsyn till. Samtidigt varnar de för att kompetensbristen gör det svårt för många företag att anpassa sig.

Med nästan 30 års erfarenhet av additiv tillverkning, även känt som 3D-printing, är EOS en av fältets främsta pionjärer. Nu menar företaget att utvecklingen av tekniken nått en kritisk punkt och att den står redo att på allvar revolutionera tillverkningsindustrin. 3D-­printad metall, som tidigare främst använts för att snabbt framställa prototyper, har i dag blivit ett alternativ även för volymproduktion.

– Vi har redan ett otal kunder som producerar verkliga produktionsdetaljer med hjälp av vår teknologi och i första hand beror det på att kvaliteten blivit så mycket bättre, säger Björn Björnström, Regional Manager Nordic & Baltic på EOS.

Enligt Björn Björnström handlar den här revolutionen inte om att additiv tillverkning helt kommer ersätta tillverkningsmetoder som fräsning och svarvning. Däremot menar han att det finns en otrolig potential i att använda den för de mest avancerade och komplicerade detaljerna. 

Ett kundexempel hämtar han från flyg­industrin där ett 3D-printat bränslemunstycke kunde ersätta 20 monterade detaljer och sänka produktions­kostnaderna med 75 procent. Det munstycket har idag sparat flygbolag över 3 miljoner dollar i minskade bränslekostnader och dubblerat tillverkarens marknadsandel. 

– Du kan tillverka väldigt komplexa geo­metrier och bygga in helt nya funk­tioner i delarna, utan att det egentligen ökar kostnaderna.

På grund av de här möjligheterna ser EOS därför inte bara 3D-printing som en ny tillverkningsmetod. Snarare kan det besk­rivas som en innovationsmotor för att skapa bättre produkter med helt nya egenskaper. Detta innebär i sin tur att de företag som inte utforskar den här tekniken riskerar att snabbt bli omsprungna och utkonkurrerade. 

Enligt Björn Björnström kan det dock vara svårt för många företag att hoppa på det ”additiva tåget”. För att verkligen maximera för­delarna med tekniken krävs det nämligen att man gör additiv tillverkning till en del av en digital fabrik, där både produktdesign och tillverkningsprocess är anpassade efter tekniken. Att nå till den punkten kräver också en typ av kompetens kring additiv tillverkning som det idag råder allvarlig brist på inom näringslivet. 

Visserligen startas det nu många utbildningar som ska adressera den här utmaningen men det tar samtidigt lång tid för den komp­etensen att nå marknaden. På EOS märker man därför ett stort behov av konsult- och utbildningstjänster som lär företagen hur de kan anpassa sina organisationer för den här industriella revolutionen. 

– En del av de vi gör är att erbjuda utbildning och konsulter inom additiv tillverkning genom vår konsultverksamhet Additive Minds. Den delen har ökat rejält de senaste fyra åren, från att vara en handfull människor till att bli över 100 stycken. Det har skett en enorm utveckling där och vi ser ett stort behov av att hjälpa marknaden med vår expertis. 

Presenteras av:

EOS är den världsledande leverantören av teknik inom industriell 3D-printing av metaller och polymerer. Sedan 1989 har EOS varit en pionjär och innovatör för helhetslösningar inom additiv tillverkning. Produktportföljen av system, material och processparametrar ger kunderna en avgör­ande konkurrensfördel i form av produktkvalitet och långsiktig ekonomisk hållbarhet i tillverkningsprocessen.

Läs mer här

Läs mer om Additive Manufacturing här

 

 

Aptiv suddar ut gränserna

På Mölndalsvägen i Göteborg hittar du ett 100 år gammalt startup-företag som saknar hierarki och jobbar gränsöverskridande med 147.000 kollegor över hela världen. På Aptiv vet man att det bara finns ett sätt att möta marknadens utmaningar: tillsammans.

När Delphi blev Aptiv för ett par månader sedan, finslipades både affärs­idén och marknads­strategierna. Idag är man både vassare och bredare än förut, har flera stora projekt i pipeline och expanderar flitigare än på många år.

Växer kors och tvärs
Som Delphi, var de i mångt och mycket en ganska traditionell leverantör till fordons­industrin. Men under nya namnet Aptiv är de mer att betrakta som ett världsledande teknik­företag med ett brett spektrum av mobilitets­lösningar. Med år av erfarenhet från den hård- och mjukvara som utgör hjärna och nerv­system i miljoner bilar världen över, tar de nu fram nya möjligheter för smarta städer, nästa generations leverantörer av transportlösningar och biltillverkare.
– Vi utvecklar och konstruerar både hård- och mjukvaran för framtidens lösningar inom områden som aktiv säkerhet, infotainment och avancerad elektronik, säger Lars. Det gör att vi har ett helhets­perspektiv som många andra saknar.

Nya utmaningar
I en värld där mjukvara blir en allt viktigare del av värdekedjan är det övergripande perspektivet värdefullt och ställer allt större krav på med­arbetare som är lika pålästa som nytänkande.
– Just nu letar vi efter konstruktörer och mjukvaruingenjörer, säger Magnus. Och det gäller allt vi gör ifrån säkerhet och system­arkitektur till ren infotainment.

En föränderlig marknad och ett agilt arbetssätt innebär att ingen dag på Aptiv är den andra lik. Nya projekt och ändrade förutsättningar avlöser varandra i ett utmanande tempo.
– Vi vet inte ibland vad vi jobbar med nästa vecka, säger Magnus. Utvecklingen går så snabbt och nya möjligheter skapas varje dag. Det är lika spännande som roligt. 

De snabbt föränderliga förutsätt­ningarna möjliggör också nya karriär­vägar och skiftande roller för med­arbetare som vill växa, avancera eller bara experimentera. Till­sammans med den täta sammanhållningen är det några av anledningarna att så få söker sig ifrån Aptiv och att de som gör det ofta  kommer tillbaka.
– Man hamnar lätt i ett fack hos andra på ett sätt man inte gör här, menar Lars. Här leder allting vidare, och man står aldrig still.

Vill bli fler
Aptiv är inne i en expansiv fas, och hoppas knyta till sig flera dussin nya medarbetare under året som kommer. Arbetsklimatet är varmt och framtids­utsikterna goda.
– Det känns ovant att se så mycket samlad kompetens på en plats som ändå präglas så mycket av ödmjukhet, säger Alex. Det gör det så mycket lättare att dela kunskap, och att ställa frågor.

Sandra, som är ganska ny på Aptiv, håller med.
– Jag har aldrig känt mig ensam här, säger hon. Tvärtom blir jag inklud­erad i allt och upplever verkligen att mina kollegor lyssnar på mig.

– Just att blanda olika erfarenheter, åldrar och bakgrunder är en del av anledningen till att många som är nya i branschen gör så bra ifrån sig redan efter en kort tid här, säger Magnus. De olika perspektiven ger synergieffekter som visar sig i starka prestationer.

– Men det är inte bara ballonger och glass, understryker Alexandra. Det är hårt och bitvis svårt arbete. Fast det är ju också det som gör det så roligt, avslutar hon.

Presenteras av:

Aptiv är ett globalt teknologiföretag som utvecklar säkrare, grönare och mer sammankopplade system som möjliggör framtidens mobilitetslösningar. Kunder utgörs inte enbart av fordonsleverantörer utan kan även bestå av exempelvis smarta städer och företag med uppdrag att leverera morgondagens mobilitets­upplevelser. Aptiv i Sverige är idag ca 350 medarbetare, fortsätter växa och söker nu efter kandidater med kompetens, fantasi och passion att leda utvecklingen inom mobilitet till nästa nivå. 

Läs mer här

 

Bollnäs och Söderhamn startar en gemensam digitaliseringsresa – för en 24/7-kommun

Bollnäs och Söderhamns kommun ska tillsammans starta och genomföra ett digitaliseringsprojekt. Syftet är att förändra arbetssätten inom kommunerna för att förenkla vardagen för invånarna och minska kostnaderna för den kommunala verksamheten.

Det pratas en hel del om smarta städer och enligt Sveriges regering är digitaliseringen den största förändringsfaktorn i vår tid.

Nu går Bollnäs och Söderhamn ihop för att öka digitaliseringstakten inom kommunerna. Tillsammans ska man utforma processer och digitala verktyg för samhällets alla delar.

– Det finns stora ekonomiska vinster i att arbeta gemensamt, men också kompetens­mässiga. Eftersom vi möter liknande frågor kan vi dela på specialistkompetens kring utveckling och användning av digitala hjälpmedel och även lära av varandras organisationer, säger Katarina Ahlström, IT-strateg på Bollnäs kommun.

Ingen IT-fråga
Anders Natander, IT-strateg på Söderhamns kommun, berättar att arbetet inte är en enskild IT-fråga utan snarare ett sätt att förändra och förbättra med hjälp av IT och engagemang från hela organisationen. I förändrings­arbetet har man tagit hjälp av ett externt konsultbolag inom samhällsbyggnadssektorn och i workshops arbetat inom områden så som inre effektivitet, integration, klimat och miljö, samhälls­planering, utbildning, arbetsmarknad och näringsliv, digital delaktighet och vård- och omsorg.

Ekonomiskt, ekologiskt och socialt
I nuläget arbetar kommunerna tillsammans med förvaltningar, bolag och politiker för att ta fram en handlingsplan som ska fungera som beslutsunderlag för prioriterade digitaliseringsområden. Handlingsplanen ska bygga på en modell där en ekonomisk, ekologisk och social potential tas i beaktande utifrån både ett kortsiktigt och långsiktigt hållbarhetsperspektiv.

Presenteras 2018
Handlingsplanen planeras att presenteras under sommaren 2018 och digitaliserings­arbetet beräknas starta så snart den är godkänd.

– Följer vi handlingsplanen kan vi öka effektiviteten och erbjuda en förbättrad service till våra kommuninvånare. Vi kan även möjliggöra sänkta kostnader inom kommunerna och skapa en mer hållbar utveckling inom den närmsta femårsperioden, avslutar Anders Natander.

Presenteras av:

Söderhamns kommun har ett strategiskt läge efter kusten, över 1 200 öar och en spännande historia. På fyra mils avstånd erbjuder Bollnäs kommun en orörd vildmark, ett genuint kulturarv, spännande aktiviteter och kulturupplevelser – mitt i hjärtat av Hälsingland. Nu startar Söderhamn och Bollnäs en gemensam digitaliseringsresa som ska öka välfärden för invånarna i kommunerna.

Läs mer på Bollnäs kommun

Läs mer på Söderhamns kommun

Läs mer på WSP

EN RESA I TIDEN!

 

Från Telefontornet i Stockholm 1887...
Stockholm var 1885 Europas telefontätaste stad. Därför byggde man världens största telefontorn i centrala Stockholm, färdigställt 1887. Från tornet gick över 4000 telefon­ledningar ut till abonnenterna. I Stockholm fanns då 5500 telefonapparater med ledningar på hundratals mil.

Varje samtal kopplades för hand av växeltelefonister, på den tiden ett högstatusjobb avsett enbart för kvinnor med adlig börd.

...till digitala Sundbyberg 2018
Tidsresan har fortsatt från telefontornet in i den digitala tidsåldern. Den digitala (r)evolutionen är här och förändrar världen i grunden. Men vad är egentligen målet med digitaliseringen?

Jo, helt enkelt att skapa ett bättre liv för människorna på jorden. Den nya (r)evolutionen kommer utan tvekan ge oss ett bättre liv, med massor av möjligheter till roligare jobb, bättre ekonomi och förhöjd livskvalité.

För åttonde året i rad är Sundbyberg rankad som Sveriges fiber­tätaste kommun, med 97% fibertäckning. Och vi på Sundbybergs Stadsnät har som första stadsnät i Sverige fått ägardirektiv att digi­talisera hela vår kommun! Målet är att, senast 2025, ska Sundbyberg bli bäst i Sverige på ­digitalisering.

Välkommen på resan till framtiden!

Fotograf: okänd / Tekniska museet

 

Presenteras av:

Kontakta oss:
info@sundbybergsstadsnat.se

www.sundbybergsstadsnat.se

Q-Park lanserar app som gör att du kan betala för parkeringen – från mobilen

För bilister kan det vara frustrerande att leta efter en parkering till bilen och dessutom leta upp en parkeringsautomat. Att riskera att få parkeringsböter om parkeringstiden går ut innan man är tillbaka kan dessutom öka graden av frustration.
Med Q-Parks nya app, MobilPark, kan bilister hitta en parkeringsplats, betala, få påminnelser och fylla på parkeringstiden – från mobilen.
– Fastnar du i köer på stan, äter en lunch som har dragit ut på tiden eller inte kommer ifrån ett möte i tid kan du med hjälp av appen enkelt fylla på din parkeringstid, säger Peder Ståhlberg, vd på Q-Park.

Den 23 april lanserade Q-Park sin egen parkeringsapp, MobilPark, som ska göra att varje bilists parkering fungerar optimalt. Med appen behöver ingen bilist leta efter en ledig parkeringsplats, en parkeringsautomat – eller oroa sig över att få parkeringsböter när parkerings­tiden går ut. 

– När du har åkt någonstans och är på plats vill du känna dig lugn och närvarande, och ha tid att umgås och förbereda dig. Ofta hänger det på parkeringen om du får en bra start och en lyckad fortsättning på din upplevelse; parkeringen är det första och sista du ser, säger Peder Ståhlberg, vd på Q-Park.

Sök och betala – i mobilen
Appen MobilPark har en kartfunktion som visar Q-Parks parkeringar över hela Sverige, i en stad eller ett område. Det är därför enkelt för bilister att söka, zooma in och hitta en parkeringsplats.

Väl på plats sker betalningen snabbt och enkelt med ett klick eftersom ett betalkort är kopplat till appen. Det innebär att bilister slipper krångel med fakturor och dessutom får full kontroll på sina parkerings­kostnader eftersom kvittot syns direkt i appen eller skickas till en angiven e-post.

Appen har en smart funktion som ger trygga påminnelser 15 minuter innan parkerings­tiden löper ut – och vid behov kan parkeringstiden förlängas genom att enkelt välja en ny sluttid och bekräfta det.

Lanserar ny hemsida
Q-Park har även nyligen lanserat en ny hemsida där bilister, via en abonnemangstjänst, enkelt och smidigt betala sin parkeringsplats på 29 utvalda anläggningar – ett antal som planeras vara 600 till antalet inom en snar framtid.

– Vi har även sex parkeringsanläggningar med möjlighet till förbokning online, säger Peder Ståhlberg.

Bonusprogram till kunder
I senare releaser av MobilPark planerar Q-Park även att koppla på olika lojalitets­program och partnerskap till appen. 

– I lojalitetsprogrammen vill vi göra det möjligt för kunder att samla bonuspoäng som kan användas vid framtida parkeringstillfällen. Vi söker även efter partnerskap med olika företag och organisationer för att kunna erbjuda våra kunder rabatter till olika rest­au­ranger, biografer och butiker i anslutning till sin parkeringsvistelse, avslutar Peder.

 

Presenteras av:

  • Över 300,000 parkeringsplatser i hela Sverige
  • 39 bomsystem
  • 2 900 betalautomater
  • 33 lokalkontor runtom i Sverige
  • Över 350 anställda
  • Sveriges största och enda rikstäckande parkeringsbolag
  • Ny hemsida där du kan beställa och boka din parkering online
  • Kunder och fastighetsägare har eget login till hemsidan www.q-park.se
  • Allt vi gör ska genomsyras av Kvalitet, Kundfokus, Samarbete och Resultat
  • Grundades 1959

Läs mer här 

Glöm bort lösenordet för alltid

Vill alla komma åt allting från överallt?
OneGate från MobilityGuard tillhandhåller säker åtkomst för alla användargrupper
Är era system utspridda över Internet?
OneGates federationslösningar knyter ihop systemen till en helhet
Har alla system olika konton?
Efter en enda säker inloggning sköter OneGate resten

”Offentlig sektor är i en situation där alltfler användare och användargrupper vill kunna använda våra tjänster överallt, från alla sorts enheter. För att klara ut det behovet måste vi först och främst sluta med användarnamn och lösenord till it-tjänsterna. Det är ohållbart för användarna, och ohållbart ur säkerhetssynpunkt. Enda lösningen är att gå över till tvåfaktors-inloggning i alla tjänster, både externa och interna. Vi borde ha gjort den här övergången för länge sen.”

Carl-Gunnar Thosteman, ansvarig för digitaliseringsutvecklingen i Klippans kommun, berättar hur de ser på kommunens utmaningar. Han fortsätter: 

”Vi har jobbat länge med att samla alla it-tjänster under ett enhetligt säkerhets­paraply. Målet är att alla våra användar­grupper, medborgare, förtroendevalda, elever och anställda, på ett säkert ska erbjudas alla sina tjänster i ett begripligt sammanhang, där den enskilde själv är i centrum. OneGate från MobilityGuard har de funktioner vi behöver för att uppnå detta. Med hjälp av identitetsfederationer i OneGate samlar vi ihop tjänster som är utspridda hos leverantörer på Internet.

Användaren loggar in i OneGate en gång, och når sen sömlöst alla tjänster han eller hon har tillgång till. På samma sätt lägger vi till också interna it-tjänster genom federationer eller Single-Sign-On, och gör dem tillgängliga via inloggningen i OneGate. Eftersom OneGate har stöd för en rad olika inloggningsmetoder kan vi kräva tvåfaktors-inloggning för alla användargrupper och alla användare.”

Carl-Gunnar summerar Klippans kommuns strategi så här: 

”I MobilityGuard har vi under lång tid haft ett fantastiskt stöd i vår ambition att utveckla en säker och sammanhållen it-arkitektur.”

Presenteras av:

OneGate från MobilityGuard är en skalbar lösning för säker åtkomst till interna och externa informationssystem.

System samlas bakom en enda inloggning genom federation enligt SAML, eller SSO.

OneGate stödjer otaliga inloggningsmetoder. Produkten följer med i marknadens utveckling, och klarar eIDAS.

Läs mer här

TOPdesk gör supporten lönsammare än någonsin

Med TOPdesk får företag ett enkelt sätt att hantera alla sina support- och serviceärenden i ett och samma system.
– Studier har visat att TOPdesks kunder når Return On Investment inom 6 till 7 månader, säger Christian Engarås på IT Software som ansvarig inom sälj för TOPdesk i Sverige.

De senaste åren har service management-systemet TOPdesk med IT Software haft en tillväxt på ca 50 % per år i Sverige. Enligt Christian Engarås på IT Software bygger framgångarna på att systemet både är lättanvänt och mångsidigt. Även nöjda referenskunder har varit en framgångsfaktor. Enligt våra TOPdesk kunder och Gartner Reviews är betyget 4,7 av 5 vilket vi är mycket stolta över.

– TOPdesk används i dag av fler än 4500 organisationer och företag i många olika branscher. Exempel på kunder i Sverige är Varberg Kommun, eBuilder, Nobina (Swebus), SATS sport Club, Seco Tools, Sandvik, Bygma, Åbro, AcadeMedia, berättar han.

Inom många företag sköts i dag olika ärenden och processer av olika organisationer med separata system. Med TOPdesk kan många av dessa ersättas med en enhetlig lösning för samtliga ärenden och processtöd. På så vis blir samarbetet över avdelningsgränser i ett system, med gemensamma processer och i vissa fall en gemensam Servicedesk som hanterar alla typer av inkommande ärenden, inte bara enklare men också mer kostnadseffektiv för kunderna.

Läs mer om fördelarna med TOPdesk här.

Standardisering underlättar

Eftersom TOPdesk är ett standardiserat system, byggt på moduler och branschstandarder (ITIL, ISO, GDPR, BiSL, ASL, SOX mm), blir det även enkelt att anpassa lösningen efter behov. All funktionalitet finns redan tillgänglig och användarna kan själva välja ut vad de behöver. Standardiseringen, tillsammans med det intuitiva användargränssnittet, gör systemet extremt lättanvänt och tar även bort behovet av långa utbildningar för nya användare. Därmed får personalen mer tid att lägga på det som i slutändan är viktigast: att leverera en bra tjänsteleverans med en bra upplevelse XLA (Xperience Level Agreement) till de som behöver support eller service.

– En stor vision med TOPdesk är att systemet är gjort för användarna. Det ska vara enkelt att komma igång och jobba i systemet. Men också att kunna växa som kund i användandet i TOPdesk med flera avdelningar och funktioner.

En annan framgångsfaktor för TOPdesk har varit att systemet kan köpas som en molntjänst, där uppdateringar och nya funktioner implementeras löpande. Därmed behöver kunden aldrig tänka på vilken version av mjukvaran de har eftersom systemet uppdateras veckovis. För att se till att kunderna får tillgång till den senaste funktionaliteten så snabbt som möjligt jobbar TOPdesk dessutom efter den så kallade DevOps-metodiken. Något förenklat innebär detta att utvecklare och driftspersonal jobbar i team för att snabbare kunna sjösätta de nya funktionerna.

Satsar på AI

Ett annat område där TOPdesk nu satsar utvecklingsresurser är inom artificiell intelligens, något som redan används i systemets självserviceportal. När den som behöver support börjar skriva i portalen ger AI-tekniken förslag på svar som ofta löser problemet utan att ett ärende behöver skapas. Den här typen av automatiserad hantering ser Christian Engarås som framtiden eftersom den eliminerar de mest lätthanterade ärendena och ger support-personalen tid till mer krävande frågor.

– Jag tror att den yngre generationen vill göra väldigt mycket själva. Det ska gå snabbt och de ska inte behöva utstå långa väntetider. Därför är nu och framtiden med ett stort fokus på självhjälp och ”service automation” väldigt viktigt.

Läs mer om AI här.

Presenteras av:

Om TOPdesk:

TOPdesk grundades i Delft, Nederländerna, för över 20 år sedan av två studenter som ville göra en skillnad. Deras mål var att hjälpa andra att förbättra sin kundservice – med en mjukvara som var standardiserad och användarvänlig. Sedan dess har organisationen vuxit: Från 2 anställda till 500, och från en litet kontor till 10 filialer över hela världen. Vi må vara stora, men vi har aldrig slutat tro på våra kärnvärden: att lyssna på kundens behov, och ge dina anställda förtroende, frihet och ansvar att uträtta stordåd.

Läs mer här.