Trött på mediciner – så blev Malin naturligt fri halsbränna, reflux och klumpkänsla

Lider du av sväljsvårigheter, känsla av en klump i halsen och ständig rethosta? Har du slussats runt i vården utan att läkarna hittar något fel på dig? Är du en av hundratusentals svenskar som dagligen äter syradämpande medicin? Kanske har du problem med snarkning och sömnapné. Nu finns den neuromuskulära behandlingsmetoden IQoro® som effektivt tränar upp invärtes förslappad muskulatur och ger människor livskvaliteten tillbaka.

Svalgtränare blev Malins vändpunkt
Malin led under flera år av ständig klumpkänsla, sura uppstötningar, samt svårighet att svälja fasta konsistenser. En dag blev situationen akut, när maten Malin försökte svälja ned fastnade. Besöket på akutmottagningen slutade med ett recept på slemlösande medicin, vilket hade noll effekt. Idag är Malin symtomfri tack vare 1,5 minuters svalgträning per dag med IQoro®.

Malin Hylander har så länge hon kan minnas lidit av halsbränna och sura uppstötningar.

– Sedan har jag alltid haft svårt att svälja tabletter, säger hon.

I en ålder av 28 år började problemen successivt förvärras till att bli riktigt akuta. Förutom en ständig klumpkänsla i halsen samt bubblig saliv, tog det tvärstopp en kväll när Malin skulle svälja.

– Jag fick panik. Maten fastnade och jag tvingades uppsöka akuten.

Väl på sjukhuset lyste läkaren henne i halsen och sa att hon visserligen var slemmig, men i övrigt såg han inget konstigt. Läkaren skrev ut slemlösande hostmedicin.

– Man vill ju tro på sjukvården, så jag började ta medicinen.

Vanliga symptom vid diafragmabråck – så hjälper IQoro®

Kände sig kränkt
Det slutade med att Malin åter fick uppsöka akuten ett par veckor senare. Därifrån blev hon remitterad till flera specialistläkare som genomförde en rad olika undersökningar, men ingen kunde ge någon förklaring till vad hon led av.

– Värsta kommentaren fick jag när en läkare gick ner i näsan på mig med en slang. Han menade fränt att jag borde förstå, att man inte kunde behandla mig för något de inte såg, berättar Malin.

De generella råden blev helt sonika att Malin skulle ligga högt med huvudet när hon skulle sova, tänka på vad hon stoppade i sig och inte stressa upp sig i onödan.

– Ingen tog mig på allvar och jag började nästan tro att jag inbillade mig, berättar Malin och tar upp sonen Ludvig 11 månader.

Efter många turer fick hon så en remiss till en specialist inom orofacial medicin inom Region Gävleborg. Det blev vändpunkten.

– För första gången kände jag mig lyssnad på. Personalen förstod vad mina problem bestod i och kunde ge mig en vettig förklaring till orsaken. Framförallt hade de en behandlingsmetod att erbjuda. Det var en otrolig känsla.
Efter en detaljerad undersökning, konstaterades det att Malin led av ett diafragmabråck och att det var orsaken till hennes mekaniska sväljsvårigheter.

– Jag fick med mig en svalgtränare i plast som jag skulle träna med 3x10 sekunder före måltid, 3 gånger dagligen.

Klumpkänslan i halsen borta
Redan efter tre månader märkte Malin av en successiv förbättring, för att efter ytterligare tre månader vara helt symptomfri.

– Klumpkänslan, de sura uppstötningarna samt den bubbliga saliven försvann, och jag kunde äta fasta konsistenser igen, som till exempel kyckling. Jag hade heller inga svårigheter med att svälja en huvudvärkstablett om jag behövde. Den största vinsten var nog att slippa bära runt på den inneboende rädslan över att något skulle fasta i svalget. Det var enorm lättnad.

Mitt barn verkar ha liknande problem
För knappt ett år sedan blev Malin mamma till sonen Ludvig. Graviditeten gick bra, förutom att hon började känna av halsbrännan igen, vilket överlag är ganska vanligt vid en graviditet.

– Då tog jag fram svalgtränaren igen och det hjälpte ganska omgående. Jag känner mig verkligen nöjd och tacksam över att jag stötte på den här behandlingsmetoden med IQoro®. Tänk vilka resurser som skulle ha sparats in om jag fått rätt remiss direkt?

Den enda orosmomentet på himlen är att sonen Ludvig också har en del sväljsvårigheter.

– Jag hör hur han kämpar med tuggorna. Välling och gröt går bra, men det är värre med fasta konsistenser.
Enligt forskaren Mary Hägg, specialiserad inom orofacial medicin, är det dock inte ovanligt att barn kan ha en fördröjd mognad av ”ätkanalen”, något som brukar kunna rätta till sig vid dryga ettårsålder.

– Om problemen kvarstår vet vi vart vi kan vända oss om Ludvig inte blir bra, säger Malin som precis lämnat över stafettpinnen till pappa Niclas som nu går på sin föräldraledighet.'

Känner du igen dig?
Minst 1 av 10, ung som gammal, kvinna som man lider av sväljsvårigheter. Det heter dysfagi och det sitter inte i huvudet, det sitter i dina muskler. I åratal har vi tagit piller för att försöka komma åt dessa problem. Vår livskvalité har naggats i kanten och många drar sig för socialt umgänge där mat inkluderas.

Den vanligaste formen av dysfagi orsakas av ett diafragmabråck, Hiatus hernia, med symptom som halsbränna, ret- och slemhosta, klumpkänsla och felsväljningar. Problemen kan komma och gå, men brukar intensifieras med tiden. Diafragmabråck är svårupptäckt vid en vanlig gastroskopi, det är dock inget bevis på att det inte skulle existera...

Vanliga symptom vid diafragmabråck – så hjälper IQoro®

Träna i 90 sekunder
Med den nya forskningsbaserade neuromuskulära behandlingsmetoden IQoro®, angrips grundorsaken till symptom likt ovan, bara genom 90 sekunders träning per dag. Förenklat uttryckt sker en styrketräning av inre förslappad muskulatur. För likväl som du kan träna utsidan, kan du träna insidan. IQoro® är en svensk patenterad innovation, utvecklad för att effektivt nå invärtes muskulaturen från ansikte, munhåla, övre luftvägar, matstrupe och ner till diafragman och magsäcken.

Mary Hägg är medicine doktor, leg. tandläkare, specialiserad inom orofacial medicin – och dessutom forskaren och innovatören bakom IQoro®. Hon liknar munhålan vid den snabbaste bredbandsuppkopplingen till hjärnan.

– Vi har tagit fram produkten för att de som är drabbade av bland annat sväljsvårigheter ska återfå sin livskvalitet. Forskning visar att 97 procent blir bättre med vårt träningsprogram, säger hon.

Även mot snarkning och sömnapné är IQoro® effektiv. Träning med IQoro® ökar spänsten (tonus) i muskulaturen i de övre luftvägarna, vilka på så vis förhindras från att kollapsa och orsaka andningsuppehåll samt störande ljud.

Här kan du se hur du använder IQoro®

Presenteras av:

 • Lätt att använda
 • 90 sekunders träning/dag
 • Vetenskapligt bevisad effekt

Behandlar:

Om produkten:

 • IQoro är en svensk uppfinning, patenterad och CE-märkt medicinteknisk produkt.
 • Tillverkas i Sverige
 • Säljs till privatpersoner och vårdgivare

Beställ eller läs mer om symptom, orsak och behandling på kunskapsnavet www.iqoro.com

Arbetsgivaralliansen

Socionom Arbetsgivaralliansen är civilsamhällets arbetsgivarorganisation med syfte att genom branschanpassade kollektivavtal men även andra strategiska insatser stötta medlemmarna inom idéburen vård och omsorg till ett gott arbetsgivarskap.

 

Avonova ser dubbelt i hållbarhetsfrågan

När man talar om hållbarhet är det viktigt att hålla isär begreppen – verkar man på organisationsnivå eller individnivå? I en perfekt värld är svaret förstås ”både och”, och frågar man Avonova menar de att vägen dit går bland annat via ett tydligare fokus på proaktiv hälsa.

Viktiga processer
– För många organisationer är det svårt att få till ett systematiskt arbetsmiljöarbete, berättar Robert Persson-Asplund som är psykolog och forskare med ansvar för utveckling av psykosociala tjänster på Avonova. En av anledningarna kan vara utmaningen med att få en balans mellan vad som utgör en hållbar arbetsmiljö för den anställde och för företaget som sådant.

Rent konkret handlar det mycket om att skapa rätt förutsättningar för att människor ska må så bra som möjligt där de arbetar. Forskning visar att den som trivs och upplever stöd är mer benägen att exempelvis komma med idéer, egna initiativ och lösa problem. Det i sig kan både stimulera produktiviteten och sänka sjukfrånvaron – och den goda cirkeln är ett faktum.

Att förebygga ohälsa
– Vi är jätteduktiga inom rehab och efterhjälp men det är inte där vi vill ha vårt fokus, förklarar utvecklingschef Stefan Persson. Om vi istället inriktar oss på en mer kunskapsförmedlande roll blir besparingarna snabbt avsevärda både vad gäller humankapital och i slutändan förstås kronor och ören. Att förebygga är både enklare och lindrigare än att bota, och här har vi väldigt mycket att tillföra.

Ett exempel på hur Avonova paketerar sin kunskap om en sund och hållbar arbetsmiljö är deras så kallade arbetsmiljöförsäkran.

Det ger kunderna ständig tillgång till Avonovas arbetsmiljökompetens inklusive hälsoaktiviteter och undersökningar, och är ett viktigt led i ambitionen att skapa ett hållbart arbetsliv för såväl individer som organisationer.

Digitala tjänster
Digitaliseringen har förändrat spelplanen när det gäller vård och hälsa, och det är något som Avonova har varit snabba att ta fasta på. Bland annat möjliggör den nya tekniken att de utbildar drygt 10.000 chefer och medarbetare varje år genom så kallad e-learning. Likaså har de tagit fram ett enkelt och tillgängligt kartläggningsverktyg som stöttar hållbarhetsdialogen mellan chef och medarbetare och samtidigt utvärderar arbetsmiljön på individ-, grupp- och organisationsnivå. Verktyget heter Avonova Dialog – ett hållbarhetsverktyg i app-format.

– Sedan har vi också robusta och evidensbaserade system för KBT-behandling via nätet, berättar Robert som just nu doktorerar på digital hälsa. Forskning har visat att behandling via nätet är väldigt kraftfullt, i många fall lika kraftfullt som en vanlig terapeutisk behandling.

– Mängden med data vi kan samla och analysera med digitaliseringens hjälp ger en komplex och detaljerad bild av hur både företag och individer mår. Det för det lättare för oss att höja blicken och flytta fokus från att främst vara efterhjälpande till att bli proaktiva och preventiva, avslutar Stefan Persson.

Presenteras av:

Avonova är Sveriges närmaste företagshälsa. Vi finns på mer än 110 platser och stöttar dagligen nära 10.000 organisationer och företag med mer än 750.000 anställda. Det ger oss mycket kunskap om hur våra svenska företag arbetar och fungerar, och hur de anställda mår. Inom Avonova arbetar nära 700 specialister som ergonomer, läkare, sjuksköterskor, psykologer, beteendevetare, arbetsmiljöingenjörer och hälsopedagoger.

Läs mer här

Besök oss på facebook

Följ oss på Linkedin

Arbetsgivaralliansen

Socionom Arbetsgivaralliansen är civilsamhällets arbetsgivarorganisation med syfte att genom branschanpassade kollektivavtal men även andra strategiska insatser stötta medlemmarna inom idéburen vård och omsorg till ett gott arbetsgivarskap.

Insikten HVB

Socionom HVB-hemmet Insikten i Sala har i över 20 år tagit emot pojkar i åldern 14 till 18 år.

 

CellProtect Nordic Pharmaceuticals utvecklar ny behandlingsstrategi för Multipelt Myelom

CellProtect Nordic Pharmaceuticals AB (CPNP) utvecklar nya behandlingsmetoder för blodcancersjukdomen Multipelt Myelom. CellProtect är en immunoterapi som består av patientens egna NK celler som genom CPNPs patenterade metod aktiverats och expanderats så att de kan känna igen och angripa cancerceller.

 

Immunoterapier är ett helt nytt sätt att angripa och bekämpa cancer och ett viktigt komplement till de klassiska behandlings­metoderna kirurgi, strålning och cytostatika.

– Cellterapier är viktiga för framtidens behandlingsmetoder av svåra och komplicerade sjukdomar. Behandlingen som CPNP utvecklar är resultatet av en långsiktig och målmedveten satsning av engagerade forskare, säger Gösta Gahrton, professor vid Karolinska Institutet och medlem av bolagets vetenskapliga råd.

Den teknologiplattform som bolaget har utvecklat möjliggör expansion och aktivering av celler för att erhålla en cellbaserad produktkandidat med hög celldödande förmåga med en unik specificitet mot själva cancercellerna.

– Vi isolerar immunceller från patientens eget blod. Cellerna expanderas och aktiveras i särskilda laboratorier där de också kan frysförvaras innan de återges till patienten, säger Karin Mellström, vd på CPNP.

Lovande resultat – signaler på effekt och god säkerhetsprofil
CPNP har utfört en klinisk Fas I/II-prövning i patienter med Multipelt Myelom där Cell­Protect använts som en tilläggsbehandling till autolog stamcellstransplantation. Resultaten är mycket lovande då CellProtect i den kliniska prövningen uppvisar en god säkerhetsprofil och även ger signaler på effekt. CellProtect erhöll nyligen av Europ­eiska kommissionen status som särläkemedel (orphan drug designation) för behandling av Multipelt Myelom.

Vill utveckla fler behandlingsmetoder
Bolaget planerar för den fortsatta kliniska utvecklingen av CellProtect med Multipelt Myelom som första indikation. Rådgivning hos europeiska läkemedelsmyndigheten är ett viktigt nästa steg men bolaget har även ansökt om Orphan Designation för Cell­Protect hos den amerikanska läkedelsmyndigheten och ett godkännande förväntas inom kort.

– Bolagets utvecklingsarbete med innovativa behandlingsmetoder ger hopp för en möjlig framtida bot av svåra sjukdomar, avslutar Karin Mellström.

Presenteras av:

CellProtect Nordic Pharmaceuticals AB (CPNP) utvecklar banbrytande cellterapier för behandling av svåra sjukdomar. Företaget fokuserar på utvecklingen av CellProtect, autologa ex vivo aktiverade och expanderade NK celler, primärt för behandling av cancerformen multipelt myelom. CPNP har etablerat en patenterad process för att aktivera och expandera NK celler som kan komma att erbjuda patienter en ny, potentiellt botande, behandling av sin sjukdom. Forskningen bakom CellProtect har utförts vid Karolinska Institutet i nära samarbete med Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge.

Läs mer här

Arbetsgivaralliansen

Socionom Arbetsgivaralliansen är civilsamhällets arbetsgivarorganisation med syfte att genom branschanpassade kollektivavtal men även andra strategiska insatser stötta medlemmarna inom idéburen vård och omsorg till ett gott arbetsgivarskap.

Glycorex bryter ny mark

Det har gått sexton år sedan Glycosorb®-ABO bröt blodbarriären och möjliggjorde blodgruppsinkompatibla organtransplantationer. Idag har produkten använts på fler än 170 transplantationscentra i 26 länder.

Extrem precision ”Nanokirurgi på molekylnivå”
I grunden har vi en unik kompetens och tek-nologiplattform inom kolhydratsområdet och specifik blodbehandling, förklarar Johan Nilsson som är VD på Glycorex sedan 2013. Denna kompetens bygger vi nu vidare på för att kunna erbjuda marknaden fler medicin-tekniska möjligheter.

Det är just den extrema precisionen som gör bolagets produkter unika. Där andra tillväga-gångssätt tvingas slå brett och därför även en smula trubbigt, kan Glycorex med exakt precision ta bort de relevanta antikropparna – och inget annat. I exempelvis flera länder är idag över 20% av njurtransplantationerna från levande givare över blodgruppsgränserna, tack vare Glycosorb®-ABO.

Bara i Europa rör det sig om 3.000 kroniskt sjuka patienter
som skulle kunna bli mer eller mindre symptomfria…

– Johan Nilsson, VD

Med mer än tio års resultat i ryggen vet man nu att de tusentals transplantationer som ut-förts med hjälp av Glycosorb®-ABO har fått bättre eller likvärdiga resultat jämfört med blodgruppskompatibla transplantationer. Att bryta blodbarriären möjliggör en signifikant ökning av antalet transplantationer.

– Det behöver göras många fler njurtrans-plantationer, säger Johan. I världen genom-förs ungefär 78.000 njurtransplantationer per år, ställt mot de 2,6 miljoner patienter som går på dialys. Uppskattningsvis ger varje njurtransplantation en besparing på ungefär 5 miljoner kronor över en tioårsperiod jämfört med vad det hade kostat med fortsatt dialys.

Universell blodplasma
Bolaget arbetar nu med utveckling av nya produkter baserade på samma unika teknolo-giplattform. Mest fokus ligger på att ta fram produkter för framtagning av universell blod- plasma, men man har även börjat titta på autoimmuna sjukdomar.

Fungerande prototyp
– När det gäller den universella blodplasman har vi idag en produkt som testats internt och en klinisk utvärdering har påbörjats ute hos blodbanker, berättar Johan. Om allt ser bra ut där kan vi gå vidare och registrera den produkten. På den autoimmuna sidan har vi tagit fram en fungerande prototyp som identifierar och tar bort de specifika antikropparna. Bara i Europa rör det sig om 3.000 kroniskt sjuka patienter som skulle kunna bli mer eller mindre symptomfria med den typ av produkt bolaget utvecklar, avslutar Johan Nilsson.

 

Presenteras av:

Arbetsgivaralliansen

Socionom Arbetsgivaralliansen är civilsamhällets arbetsgivarorganisation med syfte att genom branschanpassade kollektivavtal men även andra strategiska insatser stötta medlemmarna inom idéburen vård och omsorg till ett gott arbetsgivarskap.

Cancerpatienter behöver inte tappa håret

Ökad livskvalitet – bättre behandlingseffekt
Att behålla håret under cellgiftsbehandling ökar livskvaliteten, vilket kan bidra positivt till behandlingens effekt.
PAXMANs skalpkylning kan hjälpa till
Produkten kan användas för alla solida tumörer, av både kvinnor och män.
Stor potential i Sverige
PAXMANs skalpkylning finns ännu bara på åtta svenska sjukhus och cancer¬kliniker, men fler kliniker har utvärderat metoden och förbereder sig för att införa den framöver.

Utvecklingen går snabbt, och idag kan nästan alla patienter som behandlas med cellgifter undvika håravfall helt eller delvis med skalpkylning från PAXMAN. Sedan våren 2017 har de fem främsta och världsledande cancer­centren i USA infört bolagets skalpkylning, och totalt har PAXMAN levererat eller tecknat avtal om över 250 system i landet. 

I Sverige finns produkten ännu bara på åtta sjukhus, men trenden är positiv även här. Onkologkliniken på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping tillhör de som funderar på att installera skalpkylnings­utrustning.

– Att tappa håret är en av de mest negativa biverkningarna av cellgiftsbehandling, och skalpkylning är numera en vetenskapligt godkänd och välfungerande metod för att motverka detta. För oss handlar det framför allt om att vi behöver fler behandlingsplatser för att kunna erbjuda skalpkylning till våra patienter, säger verksamhetschef Per Nodbrant.

Kvinnliga patienter är fortfarande i majoritet, men fördelarna är många även för män.

– För föräldrar är det skönt att inte behöva oroa sina barn i onödan, och många patienter vill fortsätta jobba utan att behöva berätta om sitt tillstånd vid varje möte. Att behålla sitt vanliga liv är viktigt för att orka med en cellgiftsbehandling, förklarar Richard Paxman, VD för PAXMAN AB (publ).

Skalpkylning från PAXMAN kan installeras hos offentliga eller privata vårdgivare med smidig användning i samband med varje cellgiftsbehandling. 

– När vårdgivare och patienter förstår hur enkelt det är att förhindra håravfall med vår produkt vill de ofta dela med sig av sina erfarenheter. Vi hoppas på att denna positiva effekt kan bidra till en ökande användning även i Sverige, avslutar Richard Paxman.

Presenteras av:

Skalpkylning från PAXMAN förhindrar håravfall vid cellgiftsbehandling. I USA erbjuds produkten vid ett stort antal cancerkliniker och sjukhus, och i Sverige hittills vid åtta: Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm, Akademiska Universitetssjukhuset i Uppsala, Alingsås sjukhus i Alingsås, Södra Älvsborgs sjukhus i Borås, Centralsjukhuset i Karlstad, Skaraborgs sjukhus i Lidköping samt Skaraborgs sjukhus och Kärnsjukhuset i Skövde.

Läs mer här

 

Arbetsgivaralliansen

Socionom Arbetsgivaralliansen är civilsamhällets arbetsgivarorganisation med syfte att genom branschanpassade kollektivavtal men även andra strategiska insatser stötta medlemmarna inom idéburen vård och omsorg till ett gott arbetsgivarskap.

Forskning om barn ger förbättrad livslång hälsa

Vid Umeå Universitet bedrivs världsledande forskning med syfte att hitta nya metoder att förbättra barns hälsa.
–Vi har bland annat fått fram spännande resultat om hur barnets kost påverkar hjärnans utveckling, säger Magnus Domellöf, barnläkare och professor vid enheten för Pediatrik, Institutionen för Klinisk Vetenskap, Umeå Universitet.

Vid enheten för Pediatrik (barnmedicin) bedrivs interventionsstudier för att utvärdera effekten av olika behandlingar och förebyggande åtgärder, epidemiologiska studier och experimentella laboratoriestudier. Forskningen fokuserar bland annat på nutrition, allergiska sjukdomar, immunologi, hjärtsjukdomar och prematurvård.

Forskarna vid enheten har nyligen visat hur hur tidig näringstillförsel och andra faktorer påverkar hjärnans utveckling hos barn.

– Hjärnan är det snabbast växande organet hos spädbarn och småbarn och vi har fått fram spännande resultat som visar att enkla åtgärder som järndroppar, en bättre sammansatt mjölk­ersättning eller fördröjd avklämning av navelsträngen vid födelsen kan påverka hjärnans funktion senare i livet, säger Magnus Domellöf, barnläkare, professor och enhetschef för Pediatrik, Umeå Universitet.

Resultaten har de fått fram genom kliniska prövningar där barn lottats till olika behandlingar. Järndroppar som gavs under de första 6 levnadsmånaderna till barn med låg födelsevikt gav minskad risk för beteendeproblem i skolåldern och i en annan studie gav en tillsats av mjölkfettdroppsmembran till vanlig mjölkersättning resultat i form av förbättrad problemlösningsförmåga och även minskad risk för infektioner hos barnen.

”Bakteriesammansättning kan påverka allergirisk”
–Vår forskning har även visat att bakteriesammansättningen i tarmen kan påverka immunförsvarets utveckling och barnets allergirisk, säger Christina West, barnläkare och docent vid enheten för Pediatrik, Umeå Universitet. Det här är intressant eftersom tarmfloran kan påverkas av kosten eller genom tillförsel av bakterier.

Immunsystemet i magtarmkanalen måste utsättas för både smittämnen och födoämnen för att utveckla tolerans, annars utvecklas en allergi. 

– Under de senaste 10 åren har man sett en snabb ökning av matallergier i hela världen. Ökningen antas bero på vår moderna livsstil. Nu ska vi ta reda på om det är en reell ökning även här i Sverige, och vilka omgivningsfaktorer som påverkar, fortsätter Christina. 

NorthPop
NorthPop är ett omfattande befolkningsstudie i samarbete med Västerbottens Läns Landsting där man planerar att inkludera 10 000 gravida kvinnor i Västerbotten för att sedan följa barnet från fosterlivet upp till skolåldern. Hittills är cirka 2 000 kvinnor och lika många barn med i studien.

– Vi är jätteglada över att så många vill vara med i NorthPop. Huvudsyftet med studien är att hitta påverkbara riskfaktorer för vanliga sjukdomar hos barn såsom allergi, astma, beteendeproblem, inlärningsproblem, övervikt och fetma, säger Magnus.

Christina fyller i.

– I studien tittar vi på hur livsstilen idag påverkar barns hälsa. Vi kommer nu att få en större möjlighet att undersöka hur bakteriesammansättningen i mag- och tarmkanalen etableras tidigt i livet och hur kostmönster och andra faktorer i barnets omgivning påverkar senare sjukdomsrisk, säger hon. 

Den gravida kvinnan och hennes partner tillfrågas om deltagande i samband med rutinultraljudsundersökningen. Deltagarna i NorthPop får fylla i web-baserade enkäter på mobilen där de rapporterar livsstilsexponeringar så som kostmönster, fysisk aktivitet och stress. Under studien insamlas även blodprover och andra prover. Över 30 forskare vid olika institutioner vid Umeå Universitet är inblandade i detta tvärvetenskapliga projekt.

Presenteras av:

Enheten för pediatrik vid institutionen för klinisk vetenskap, Umeå Universitet

 • har drygt 70 medarbetare, bland annat cirka 30 forskare och 16 doktorander.
 • har över 60 forskningsprojekt i gång just nu
 • publicerar fler än 60 vetenskapliga arbeten per år

Läs med om Pediatrik här

Läs mer om NorthPop här

Arbetsgivaralliansen

Socionom Arbetsgivaralliansen är civilsamhällets arbetsgivarorganisation med syfte att genom branschanpassade kollektivavtal men även andra strategiska insatser stötta medlemmarna inom idéburen vård och omsorg till ett gott arbetsgivarskap.

Globala läkemedelsföretaget Merck firar 350 års-jubileum

I år firar läkemedelsföretaget Merck 350 år som världsledande vetenskaps- och teknologibolag.
I samband med jubileet presenterar läkemedelsbolaget nya behandlingsalternativ mot cancersjukdomar – och lanserar ett globalt digitalt innovationslabb med Sverige som bas.

Merck firar 350 år som världens äldsta vetenskaps- och teknologibolag inom hälso- och sjukvård, Life science och avancerad materialteknik. Med 50 000 medarbetare i fler än 140 länder arbetar Merck med visionär forskning för att upptäcka, utveckla och förse samhället med läkemedel, vacciner och tjänster. Målet är att förlänga och förbättra livet hos patienter på en global nivå inom områden som onkologi, neurologi, fertilitet, kardiologi, infektionssjukdomar, diabetes, immunologiska sjukdomar.

– Det är sjukdomar som drabbar miljontals individer världen över och där behandlingar idag är otillräckliga. Det är här vi kan och vill göra störst nytta, säger Markus Finzsch, Medical Director på Merck.

Behandling av tumörsjukdomar
Sedan lång tid tillbaka arbetar Merck med att stödja forskning och kliniskt arbete inom individ­ualiserad cancerbehandling.

Tumörmarkörtestning är en metod som gör att man kan indivisualisera behandling och som är central vid exempelvis spridd tarmcancer. Biomarkörtestet ”RAS” skall alltid göras på patientens tumör, för att säkerställa att rätt målstyrd behandling ges i kombination med sedvanliga cellgifter. 

– Det är mycket viktigt att varje enskild patient får den mest optimala behandlingen för just sin typ av tumör, så tidigt som möjligt i sjukdomsförloppet, menar Markus Finzsch.

Sedan en lång tid arbetar företaget med läkemedel som används vid huvud/halscancer. Tumörformen ökar främst på grund av en ökning av HPV (humant papillomvirus) positiva tungbas och tonsillcancer fall. Forskning och utveckling inom detta område är något som företaget stödjer aktivt.

Markus berättar vidare om det paradigmskifte som påbörjats inom onkologiområdet och som bygger på att hjälpa kroppens eget immunförsvar i kampen mot cancern. 

Lanserar digital satsning
I Sverige har Mercks globala ledning nyligen lanserat en satsning inom digitalisering och hälsa, M-digital. M-digital är ett digitalt innovationslab i Stockholm och med mandat från den globala ledningen i företaget, där Merck i samarbete med snabbväxande bolag utvecklar nya och innovativa sätt att förebygga, behandla och skapa tjänster och affärsmodeller inom de terapiområden företaget är verksamt. På så sätt kan individer med en viss sjukdom och hälso- och sjukvården använda sig av digitaliseringens krafter och möjligheter för att skapa bättre livs- och  vårdkvalitet för drabbade patienter.

– Tanken är att innovationslabbet ska vara startskottet för en rad framtida digitala hälsotjänster och samarbeten, avslutar Markus Finzsch.

Presenteras av:

Merck är ett forskningsintensivt företag som i samverkan med hälso- och sjukvården arbetar för att upptäcka, utveckla och förse miljontals människor i världen med läkemedel, vacciner och tjänster. De receptbelagda läkemedel som tas fram används för att behandla sjukdomstillstånd inom onkologi, neurologi, fertilitet, kardiologi, infektionssjukdomar, diabetes och immunologiska sjukdomar.

Läs mer här

Arbetsgivaralliansen

Socionom Arbetsgivaralliansen är civilsamhällets arbetsgivarorganisation med syfte att genom branschanpassade kollektivavtal men även andra strategiska insatser stötta medlemmarna inom idéburen vård och omsorg till ett gott arbetsgivarskap.

Pionjär mot cancer hos kvinnor

De senaste decenniernas forskning och utveckling har lett till stora framsteg i kampen mot cancer. Tack vare nya behandlingsmetoder och effektivare läkemedel kan sjukdomen i de flesta fall bromsas, i vissa fall till och med botas.

Men faktum är att de mest effektiva insatserna är de som bidrar till att cancer aldrig hinner utvecklas. Hologic är ett innovativt medicintekniskt företag som är världs­ledande inom två av de framgångsrikaste formerna av cancer­prevention: screening för livmoderhals­cancer respektive mammografi för upptäckt av bröstcancer.

– Vi är inte så kända i Sverige men globalt är vi över 5 000 anställda och våra instrument används på laboratorier världen över, säger Carita Stenudd, nordisk försäljningschef.

År 1996 revolutionerade Hologic kampen mot livmoderhalscancer med ThinPrep®, det första godkända vätskebaserade testet för gynekologisk cellprovskontroll som är signifikant mer effektiv än konventionella Pap Smear-test för att detektera cellförändringar.(1) Till dags dato har över 650 miljoner ThinPrep-­tester genomförts.

”Screening och diagnostik är beroende av tillförlitliga resultat
– och det är det vi levererar”

– Carita Stenudd, nordisk försäljningschef Hologic

I maj 2008 godkändes Aptima® HPV Assay som detekterar det virus som orsakar livmoderhalscancer. Till skillnad från äldre HPV-tester som är DNA-baserade analyserar Aptima HPV istället mRNA. Fördelarna jämfört med äldre tester är den höga känsligheten i kombination med en signifikant förbättrad specificitet, alltså den bättre förmågan att skilja mellan aktiva och transienta infektioner utan risk för sjukdom. Minskningen av antalet falskt positiva resultat minskar onödig oro hos kvinnorna samtidigt som vårdkostnaderna sjunker då antalet opåkallade uppföljningar blir lägre.(2)

Hologic har också flyttat fram de teknologiska gränserna inom bröstcancer. Med 3D-mammografi detekterar Hologics system signifikant fler fall av invasiv cancer än traditionell mammografi.(3)

Men det är inte enbart inom cancer som Hologic är framgångsrika. Hologic är också ledande inom molekylärdiagnostik av bakterie- och virusinfektioner, däribland sexuellt överförbara sjukdomar. Carita Stenudd ser stora möjligheter för Hologic på den nordiska marknaden.

– Nyligen lanserade vi också Panther Fusion™, den innovativa plattform för molekylärdiagnostik som analyserar testerna. Plattformen erbjuder sjukvården ökad flexibilitet och produktivitetsvinster inom flera områden, inklusive HPV-diagnostik.(4)

 1. ThinPrep 2000 System Package Insert MAN-02624-001_005_002.
 2. APTIMA HPV Assay [package insert, AW-11141-001 Rev 003 (EN)], San Diego, CA; Hologic Inc., 2015. Table #22.
 3. Friedewald SM et al. Breast cancer screening using tomosynthesis in combination with digital mammography. JAMA. 2014 Jun 25;311(24):2499–507.
 4. Ratnam S, et al. Workflow and maintenance characteristics of five automated laboratory instruments for the diagnosis of sexually transmitted infections. J Clin Microbiol. 2014;52(7)2299-2304.
Presenteras av:

Arbetsgivaralliansen

Socionom Arbetsgivaralliansen är civilsamhällets arbetsgivarorganisation med syfte att genom branschanpassade kollektivavtal men även andra strategiska insatser stötta medlemmarna inom idéburen vård och omsorg till ett gott arbetsgivarskap.

Multifokal strategi för att bekämpa cancer

I dag vet vi att kunskap från flera olika terapiområden behövs för att öka möjligheterna att besegra cancer. Vid CREATE Health, det strategiska forskningscentret för translationell cancerforskning vid Lunds Universitet, bedrivs därför projekt som arbetar multidisciplinärt för att på bästa sätt bekämpa cancer.

Inom CREATE Health bedrivs projekt som angriper cancer från flera olika håll genom att utnyttja kunskap om bland annat cancerstamceller, tumörens mikromiljö, immuno-onkologi samt den psykologiska effekten på cancer och dess behandling.

Enligt Dr. Ulrika Axelsson, vice Center Director på CREATE Health, är ett annat viktigt fokusområde tidig diagnos och förbättrade diagnostiska metoder.

– När det gäller de olika typerna av cancer som undersöks fokuserar vi framförallt på bukspottkörtel-, bröst-, äggstocks- och prostatacancer; fyra cancerformer där det finns ett stort kliniskt behov.

Ett samspel mellan olika celler”
I dag vet vi att tumörer inte enbart är en samling cancerceller, utan snarare fungerar som ett organ med en mikromiljö som består av ett samspel mellan flera olika celler utöver cancercellerna. Mikromiljön utgör basen för en ny angreppsstrategi där icke-cancerceller identifieras som mål för terapeutisk intervention.

Professor Carl Borrebaeck, Center Director, berättar att en av CREATE Healths framstående grupper inom detta område leds av professor Kristian Pietras.

– Han studerar olika celltyper i tumörens mikromiljö och deras så kallade ”cross-talk”. Gruppen har redan identifierat lovande målmolekyler som nu undersöks vidare.

Kartlägger psykologin
SCAN-B Resilience är ett helt nytt projekt som kombinerar expertis från flera olika områden representerade av professorerna Lisa Rydén, Ingalill Rahm Hallberg, Carl Borrebaeck och Per Johansson. Syftet är att kartlägga den psykologiska resiliencens molekylära bakgrund och förstå hur denna kan påverkas för att ge patienter ökade möjligheter till en god prognos.

Ulrika Axelsson berättar att de bland annat undersöker om det finns psykologiska aspekter som kan öka livskvaliteten och överlevnadsfrekvensen hos dessa patienter och om det går att hitta en molekylär förklaring.

– Vi vill även ansluta projektet till e-hälsoplattformen Digital Onkologi, för att kunna följa patienterna när de inte är på kliniken. SCAN-B Resilience är ett projekt som har fått mycket bra mottagande både av läkare, sjuksköterskor och patienter, avslutar hon.

Presenteras av:

CREATE Health är sedan 2006 ett translationellt cancer center vid Lunds universitet. Centrets syfte är att utveckla förbättrade behandlings och diagnostikmetoder, samt att underlätta för forskningsresultaten att nå patienterna. CREATE Health har främst finansierats av Stiftelsen för strategisk forskning, Knut och Alice Wallenberg Foundation och VINNOVA samt av filantropiska donatorer.

Läs mer här

Arbetsgivaralliansen

Socionom Arbetsgivaralliansen är civilsamhällets arbetsgivarorganisation med syfte att genom branschanpassade kollektivavtal men även andra strategiska insatser stötta medlemmarna inom idéburen vård och omsorg till ett gott arbetsgivarskap.

Cancer- och Allergifonden satsar på forskare

Cancer- och Allergifonden har två lika angelägna verksamhetsområden – att hjälpa människor som drabbas av sjukdom och att stödja forskning inom cancer och allergiområdet. Det gör dem genom att samla in pengar så att forskare kan forska på området.

Miljömedicinska priset 21 maj 2018
Varje år delar de ut sitt miljömedicinska pris till en eller två framstående forskare inom miljö­relaterad cancer- och allergiforskning. Priset är ett av de största forskningspriserna i Sverige med en prissumma på 500 000 kronor.

En av 2006 års vinnare av Miljömedicinska priset var Christine Wennerås, professor på Göteborgs Universitet och överläkare på Sahlgrenska Universitets­sjukhuset.

– Cancer- och Allergifonden gjorde det möjligt för mig som inte var en stor etablerad forskare att bedriva min forskning. Prispengarna investerade jag i forskningsresurser för att kunna forska på leukocyter som kan vara förknippade med allergier, säger Christine.

Christine berättar vidare att hon tycker att Cancer- och Allergifonden är modiga när det gäller att satsa på forskare som ännu inte är etablerade.

– De stöttar forskare med nya idéer som ännu inte lyckats etablera sig som forskare. Dessutom är de angelägna att stödja och premiera lika många män som kvinnor. Det möjliggör för nya idéer att kunna utvecklas, avslutar hon.

Presenteras av:

Arbetsgivaralliansen

Socionom Arbetsgivaralliansen är civilsamhällets arbetsgivarorganisation med syfte att genom branschanpassade kollektivavtal men även andra strategiska insatser stötta medlemmarna inom idéburen vård och omsorg till ett gott arbetsgivarskap.