KTH tror inte på digitaliseringen som ensam framgångsfaktor

De flesta pratar om hur nya teknologier ska leda samhället till ”Industri 4.0”. Verkligheten är betydligt mer komplex än så, menar Mauro Onori, Professor på KTH, vars institution inom industriell produktion forskar i ämnet.
– Att utveckla en teknologi som inte stödjer det framtida samhället är slöseri med resurser. Vi behöver utveckla ett produktionssätt med affärsmodeller som stödjer en cirkulär ekonomi och nya teknologiska standarder.

Att digitaliseringen enskilt kommer förbättra produktionsprocesser, öka det upplevda kundvärdet och leda samhället till en ny industriell era är något Mauro Onori, Professor på KTH, ifrågasätter. Hans institution inom industriell produktion forskar i frågan och menar att verkligt viktiga är att anta ett holistiskt angreppssätt för framtida industri­produktion.

– Det är slöseri med resurser att utveckla en teknologi som försöker optimera dagens sätt att producera och inte har en synergi med det framtida samhället och dess natur. Framtiden kommer inte att representeras av dagens kunder, samhället kommer inte att ha obegränsat med råvaror och produktionsprocesserna kommer behöva anta nya produktionssätt.

Krävs en förändring i produktionsprocesser
Mauro menar att det behöver ske en förändring i hur varor och tjänster produceras – med affärsmodeller som stöttar en cirkulär ekonomi och nya teknologiska standarder.

– Det som produceras behöver kunna återanvändas. Det kan exempelvis ske när ett bilföretag efter tio år tar tillbaka en bil för att byta ut bildelar och därefter åter sätta bilen i funktion. Även maskinerna behöver vara återanvändbara, ett företag ska inte behöva köpa nya maskiner utan ska istället kunna hyra eller leasa maskiner och för att det ska fungera måste nya teknologiska standarder kommer till stånd.

Hjälper företag med deras transition
KTH har en tydlig vision för hur de ska hjälpa produktionsindustrin att göra en transition till det nya produktionssättet – och ett helt nytt ekosystem.

– Vi har startat en sammanslutning av företag och forskare där vi ser över upplevda problem hos särskilda industriföretag och testar våra idéer i kontrollerade miljöer innan lösningen slutligen lämnas över, säger Mauro Onori.

”Avgör vem som kommer stanna”
När företag öppnar upp sina ögon menar Mauro att framtida fabriker kommer kunna vara mindre och mer flyttbara och där producerade produkter ges en betydligt längre livslängd – något han vidare beskriver vara fördelaktigt ur ett ekonomiskt och även miljömässigt perspektiv. 

– Det kommer att avgöra vem som i framtiden kommer att stanna och vem som kommer att dö ut, avslutar Mauro Onori.

Presenteras av:

Kontakt
Hållbara produktionssystem: Prof. Lihui Wang,lihuiw@kth.se 
Cirkulär Ekonomi: Prof. Amir Rashid,amirr@kth.se 
Affärsmodeller: Asst. Prof. Antonio Maffei, maffei@kth.se 
Automation/Styrsystem: Prof. Mauro Onori, onori@kth.se 

Läs mer här