Unibap effektiviserar tillverkningen i fabrikerna med AI

Många har hört talas om AI, artificiell intelligens. Men det är inte lika många som vet hur man kan använda det. Det vet däremot Unibap som tillsammans med GE Digital och Intel Corporation tagit fram flera tjänster för att effektivisera tillverkningen inom industrin.

– AI har kommit väldigt långt, förmodligen längre än de flesta förstår. Det är inte heller bara de stora företagen som använder artificiell intelligens, vi hjälper även småföretagen att få AI som tjänst, förklarar Fredrik Bruhn, vd på Unibap.

Artificiella kopior

Unibap skapar artificiella operatörer som tränas utifrån mänskliga beteenden som ofta gör tunga eller farliga arbetsmoment. Den artificiella operatören finns sedan kvar i fabriken när människan går vidare till säkrare arbetsmoment.

– Framförallt handlar det om diskret tillverkning inom industrin. Det betyder att AI:n kan hantera tillverkning av exempelvis borrstift och motorsågsdetaljer, säger Fredrik.

Fångar den tysta mänskliga kunskapen
Ett vanligt förekommande argument mot att AI ska kunna fungera i arbetssammanhang är att de saknar det så kallade ”tacit knowledge”, på svenska: ”tyst kunskap”. Detta kan beskrivas som den mänskliga magkänslan.

– Vi kan ta en journalist som exempel. Journalisten kan förklara hur denne producerar sina texter med hjälp av ordböcker och tips och tricks. Det som är desto svårare att förklara är hur personen får en knorr på texten och hur den effektivt förmedlar en känsla till läsaren. Detta är det som vi kallar för den tysta kunskapen, förklarar Fredrik.

För att fånga den tysta kunskapen arbetar Unibap med maskininlärning. Olika arbetssätt analyseras i samband med utförandet av arbetsmoment och bearbetas med Unibaps verktyg för att skapa en artificiell kopia, en artificiell industriell operatör. På detta vis kan AI:n förstå hur ett arbete kan göras utan att behöva styras från ett egentligt facit och får ett mänskligt beteende.

– Det finns oändligt mycket positivt med AI. Det ger inte bara en högre effektivitet, det ger oss ett mindre miljöavtryck också och bättre produktkvalitet. Nu kan man öka produktionstakten och göra mer på samma ställe vilket minskar transporter, och i samband med att produkterna också håller bättre minskar vi behovet av att slänga lika mycket som vi gör idag, avslutar Fredrik.

Läs mer om Unibaps arbete här

Presenteras av:

Unibap är ett IT-bolag som erbjuder ett helhetskoncept genom att integrera och kombinera hård- och mjukvara. För att nå en bred bas av kunder bygger Unibaps koncept på standardiserade lösningar som är enkla att anpassa till olika tillämpningar och situationer. Genom smarta applikationer erbjuder Unibap både en lösning på ett problem och en möjlighet att förbättra automatiserad produktion genom kontroll av robotens styrning.

Så tar laddgiganten DEFA täten för Sveriges framtida elbilsflotta

Elbilsutvecklingen går snabbt framåt, mot visionen om ett fossilfritt Sverige, med en ökad efterfrågan och ett ökat modellutbud – och om prognoserna stämmer har vi en elbilsboom att vänta till 2030. Det kräver en välutvecklad privat och publik laddinfrastruktur med kapacitet. Här tar DEFA täten.
– Vi har inte hur mycket tid på oss som helst att ställa om till ett fossilfritt Sverige, och glädjande märker vi att alla vill bidra med sitt, menar Charlotte Eisner, globalt marknadsansvarig för e-mobility på DEFA.

Elbilsutvecklingen tog ordentlig fart 2018. Med näringslivet som motor, tekniska lösningar och motiverade medborgare förväntas utvecklingen gå allt snabbare. Forskning och innovation verkar också mot ett tydligt mål: att finna lösningar för fordon med låg miljöpåverkan. Ökningen av elbilar under föregående år är ändå ingenting om man ser till prognoserna från 2020 och framåt som avslöjar att vi från årsskiftets dryga 70 000 elbilar når 200 000 elbilar redan om två år. 2030 väntas 2,5 miljoner laddbara fordon finnas i den svenska bilflottan.
– Det kommer som minst 30 till 50 nya laddbara bilmodeller varje år och 2025 har de flesta stora biltillverkare sagt att de enbart satsar på att utveckla eldrift, säger Anna Fägersten, PR och kommunikationschef för DEFA.

DEFA är laddgiganten som står bakom framgångskonceptet ”Installerat och klart” på den svenska och Nordiska marknaden. I dag har bolaget levererat över 60 000 laddpunkter till bostadsrättsföreningar, villakunder, företag och för publik laddning, i Norden. Det gör DEFA till den största aktören.
– Vi är redo att möta den förväntade elbilsboomen, säger Charlotte Eisner, globalt marknadsansvarig för e-mobility på DEFA.

Här finns DEFAs laddsystem för elbilar

”Får folk att sänka garden”
DEFA arbetar såväl med bilhandeln som med installatören för att dessa ska ge slutanvändaren de bästa förutsättningarna. För bilhandeln har DEFA utvecklat DEFAcademy som med både bredd och djup i flera utbildningsprogram ökar kunskapsnivån i hela bilhandelsledet. Motsvarande ut- bildningsprogram genomförs för installatörer över hela Sverige, i DEFAcademy Installatör.

DEFA håller hårt i processen där arbetet utförs av godkända installatörer, med åtta kvalitetssäkrade steg för att trygga, utbilda och följa upp användaren.
– Vår vision är att det inte ska finnas något utrymme för frågetecken i installationsprocessen och vi har hittat en pedagogik som får våra kunder att sänka garden, lära och göra kloka val. Det ska vara enkelt att byta från bensin till fossilfritt, säger Anna Fägersten.

Vidare berättar Charlotte Eisner att installatörerna inför installation, på plats gör en behovsanalys och dimensionerar efter helhetsbilden; från husets förutsättningar till förarens körmönster, laddmöjligheter på jobbet och vidare till vilken bilmodell det rör sig om.
– Det gör att du som kund får en skräddarsydd lösning som blir en del av fastighetens dna. Vår lösning lastbalanserar och hanterar effektuttaget i fastigheten i realtid, utan behov av appar eller manuell styrning och kan därför alltid garantera tillförlitlig och optimerad laddning, säger Charlotte Eisner.

Testvinnande laddstationer
Samtliga laddboxar är utvecklade för Nordens hårda klimat och har vunnit flera priser i Europeiska testinstitut, för bästa hårdvara, säkerhet och tillförlitlighet. Med en laddstation från DEFA kan du ladda med högre effekt, snabbare – och få kontroll över din energiförbrukning då boxen har en MID godkänd energimätare som möjliggör korrekt särredovisning – och ger möjligheten att vid försäljning visa på ett energisnålt hus.
– Vi har valt den högsta noggrannhetsgraden MID annex D, för att du ska kunna redovisa korrekt och separera husets energiförbrukning och el som drivmedel. Med en uppkopplad box kan kvitton och rapporter skickas digitalt, säger Charlotte Eisner.

Med konceptet ”Installerat och Klart” som du finner hos din bilåterförsäljare, ges tre års garanti och dessutom tillgång till support och råd via callcenter. DEFA erbjuder en laddlösning med valfri operatör, som fungerar såväl offline som online, berättar Charlotte Eisner.

En framtidssäkrad lösning
DEFA har med sina vinnande och väl beprövade lösningar intagit en marknadsledande position för laddning av elfordon.
– Vi är otåliga och vill lägga rätt byggstenar nu, installationstekniskt, för att kunna hjälpa våra kunder med framtidssäkrade lösningar. Om bara några år kommer bilen med sitt batteri att vara integrerad i fastigheten, som mobilt energilager, vilket öppnar för många spännande lösningar, säger Charlotte Eisner och avslutar:
– Vi vill redan nu förbereda för att man på makronivå ska kunna styra effektuttaget till laddningen. Erfarenhet ger färdigheter.

Här finns DEFAs laddsystem för bostadsrättsföreningar, arbetsplatser, parkeringsplatser och system för offentlig laddning

DEFA:s mål är att göra människors liv enklare, mer effektivt och mer miljövänligt. Vi erbjuder produkter och tjänster som förbättrar sättet som människor laddar, förvärmer och skyddar sina fordon, belyser sina vägar och byggnader, styr sina fritidshus, dokumenterar sina tjänsteresor, laddar sina elbilar och mycket mer. Vi strävar efter att utveckla nya fantastiska produkter genom kontinuerliga förbättringar och innovation.

Läs mer här

 

Stöd för digitalt entreprenörskap

Är du på gång att lansera en digital tech-startup eller ny digital produkt? Eller är du intresserad av att driva entreprenöriella digitala utbildningsprogram. Fram till den 3 maj kan aktörer med entreprenörsanda söka stöd hos EIT Digital 2020-programmets två delar; Innovation Factory respektive Entrepreneurship Academy.

"Digitaliseringen är på väg att påverka alla aspekter av vår ekonomi", säger Göran Olofsson, EIT Digital:s direktör för Sverige. "För en stark ställning i den digitala världen måste Europa bygga på sina befintliga styrkor inom innovation och entreprenörskap. Vi kan skapa värde ur de bästa europeiska forskningsresultaten och säkra nästa generations globala digitala industrispelare för Europa. Därför lanserar vi EIT Digital 2020 med fokus på fem strategiska områdena med hög potential för ett starkt digitalt Europa: Digital Tech, Digital Industry, Digital Cities, Digital Wellbeing och Digital Finance."

EIT Digitals Innovation Factory bjuder in europeiska team med entreprenörsanda att sätta igång nya startupbolag eller lansera nya produkter. I vårt pre-inkubationsstöd ingår att få bli en del av vårt europeiska ekosystem samt en finansiell saminvestering. Syftet ska typiskt vara att paketera relevant ny digital teknik i samarbete med kunder samt långsiktigt locka nya investerare.

"Vi ser EIT Digital som den logiska partnern för att utveckla våra digitala innovationer i ett dynamiskt europeiskt ekosystem för industri, forskning och universitet", säger Mats Nordlund, Director Research and Special Projects på ZENUITY, en ledande utvecklare av mjukvara för självkörande bilar och förarassisterande teknik.

EIT Digitals Entrepreneurship Academy ger utbildningsstöd för utveckling och utbyggnad av program och kurser med teman inom senaste digital teknik och med affärsutvecklingsorienterade komponenter. Deltagande partners blir en del av vårt europeiska ekosystem för utbildning med möjlighet att få både ekonomiskt stöd och råd av erfarna lärare.

Urvalet görs fram till juli för aktiviteter som avslutas 2020. För mer information om EIT Digital 2020-programmet, besök www.eitdigital.eu/eitdigital2020 eller skick ett mejl till stockholm@eitdigital.eu.

Självlärande molntjänst förstärker samarbete och skapar smarta insikter

Tänk om nästan allt du vet om hur företag drivs är fel? Vocean menar det. Möt den svenska startupen som är så innovativ att Microsoft följer deras arbete.

Känslan av att något inte stod rätt till hade gnagt inom Peter Kollin under flera år. Kanske decennier, när han tänkte efter. Alla dessa organisationer och företag han varit chef hos; banker, regioner, kollektivtrafik. De fungerade inte som de borde. Den fulla potential han såg utnyttjades inte till fullo. De anställda var det inte fel på, tvärtom.

– Det var strukturen. Samarbetsformerna. Tänket. Filosofin. Det var där skon klämde, säger Peter Kollin, VD på Vocean.

Företag har sedan århundraden tillbaka organiserats på ungefär samma sätt. På toppen ägare. Sedan chefer som delegerar till mellanchefer som i sin tur delegerar till personal. Hierarki och kontroll. Fasta anställningar knyter upp arbetskraft. Peter Kollin började på riktigt ifrågasätta hela modellen.

– Framgångsrika organisationer växer genom att låta sina medarbetare få frihet att utvecklas och uppmuntras till egna initiativ, säger Peter Kollin.

En ekonomi i förändring
Dessutom började han se hur själva ekonomin i sig förändrades. Samarbeten blev vanligare, och han insåg att framöver kommer inte företag kunna fungera som stelbenta kolosser med allt inhouse, utan som flexibla organismer med fluktuerande samarbeten utanför sina egna väggar.

Dessutom, insåg han, tänker generationerna som växer upp nu annorlunda kring arbete, liv och plikt. De definierar frihet som att kunna kontrollera sin egen tid – inte som trygghet.

– Gigekonomin, där allt fler är frilansare, är inte något underligt som ligger och lurar på horisonten. Den är redan här och den är här för att stanna.

Insiktsbaserat beslutsfattande
Peter Kollins visionära tankar kring företagande kombinerat med hans teknikintresse blev till ett företag. Den 10 januari 2019 sjösattes VOCEAN™ – en helt unik molntjänst gjord för kollaborativa arbetsflöden. Med VOCEAN™s digitala tjänster kan organisationer utveckla både sin verksamhet, framsynthet, agilitet och kommunikation. Plattformen stärker organisationer genom att lyfta fram den kompetens som finns tillgänglig internt och externt. Användare kan till exempel nyttja planerings- och rapporteringsverktyg, öka sin innovationsnivå samt genomföra kund- och medarbetarundersökningar – en helt unik molntjänst gjord för kollaborativa arbetsflöden. Med VOCEAN™s digitala tjänster kan organisationer utveckla både sin verksamhet, framsynthet, agilitet och kommunikation.

– Det leder till att skapa värdefulla insikter –nyckeln till allt. Genom att öppna upp kommunikationen mellan samarbetande företag och alla som jobbar inom ett företag får alla bättre insikt i vad som faktiskt pågår – och bättre, mer informerade beslut fattas, säger Peter Kollin.

Banbrytande programvara
VOCEAN™ är dessutom intelligent. Banbrytande artificiell intelligens gör Vocean till en produkt helt utan likvärdiga konkurrenter. När flera medarbetare, kunder eller externa parter har varit involverade i en gemensam uppgift i programvaran sammanställer artificiell intelligens materialet i en omedelbar och automatiskt genererad slutrapport med säkrad källdata.

Molntjänsten är extremt skalbar och expanderar av sig självt när det tillkommer nya data som kräver mer lagringsutrymme. Plattformen är baserad på Microsoft Azure-teknik, vilket möjliggör en miljon användare samtidigt och datahantering i realtid oavsett var i världen användarna befinner sig.

– Det är en väldigt kraftfull produkt vi har och vi ligger så långt i framkant att till och med Microsoft håller koll på oss, säger Peter Kollin.

VOCEAN™ är helt enkelt ett verktyg gjort för att förverkliga Peter Kollins dröm: företag som ger plats åt individerna som jobbar där. Programmet, som är djupt sammanvävt med filosofin om att leda företag genom att låta alla anställdas kreativitet flöda, gör medarbetare nöjdare och företag starkare.

– Människor mår som bäst när de syns, hörs och bekräftas, säger Peter Kollin.

Bra ventilation är viktig för hälsan

Luftkvalitet är en avgörande faktor för hur vi mår. För att luften ska vara bra så krävs effektiv ventilation. Det vet man på Kuben Ventilation, som utvecklar innovativa lösningar som både är tystgående och energisnåla.

Genom årens lopp har Kuben Ventilation konstruerat en mängd olika typer av ventilationsaggregat. Den senaste innovationen heter Kuben 550AW, ett aggregat för villabruk som kombinerar ventilation, värmepump, tappvarmvatten, luftvärme och radiatorvärme eller golvvärme i ett och samma aggregat. Som tillval kan man även få integrerad kyla för sommarperioden. En innovativ lösning som vi är helt ensamma om.

– Att kombinera flera olika branscher och produkter till ett enda köptillfälle medför många fördelar. Som villaägare har man annars separata lösningar för vatten, värme, ventilation och kyla med olika leverantörer och olika garantiavtal – något man slipper med vår lösning, säger Staffan Berg, vd för Kuben Ventilation.

Vi har alla befunnit oss i olika rum med dålig ventilation. Bristfällig luft kan snabbt göra att man känner sig hängig och trött, men det kan också föra med sig allvarligare konsekvenser, till exempel astma och allergi.

Undersökningar har dessutom kunnat visa att förbättrad ventilation innebär reducerade vårdkostnader, flera arbetsdagar genom mindre sjukfrånvaro, bättre arbetsprestation och lägre personalomsättning.

Bullerstörningar är en annan faktor som påverkar hälsan negativt. Ventilationsutrustning kan ofta vara ganska högljudd, vilket Kuben jobbar aktivt med för att minimera.

– Vi är världsunika på den fronten. När många andra tillverkare först nu börjar mäta decibel A är vi redan i full färd med att mäta decibel C (lågfrekvent buller) på våra ventilationsaggregat.

Aggregaten har dessutom en hög energiåtervinning och de aggregat som har inbyggd värmepump är extremt energisnåla och således mycket klimatsmarta.

– Bland annat bygger vi in marknadens effektivaste luft/ vattenvärmepump i våra aggregat. Dessa drivs med det absolut senaste, mer effektiva och mycket miljövänligare kylmedlet R32. Alla våra ventilationsaggregat har energieffektiva EC-fläktar som inte genererar någon förlust av värme. Vi har också sett till att ventilationsaggregaten inte har så många rörliga delar överhuvudtaget, för att på så sätt hålla nere servicebehovet. Allt detta bidrar till att vi har toppresultat när man mäter ventilationsaggregatens livscykelkostnader, säger Staffan Berg.

 

Värmland driver utvecklingen
av smarta hälsotjänster

Digitaliseringen erbjuder stora möjligheter att skapa jämlika och tillgängliga hälsotjänster som ökar friheten för oss som individer.
Detta förutsätter tvärsektoriell samverkan och utveckling med användaren i fokus.
I Värmland formas nu en unik innovations- och testmiljö för att tillgodose behovet.

Bakgrunden är insikten om att resurserna inom välfärden inte kommer att räcka till alla i framtiden, och att grundstrukturen behöver förändras så att mer fokus läggs på hälsa – i ett vidare perspektiv.
– För att lyckas behöver vi skapa förutsättningarna att utveckla och testa nya lösningar tillsammans med användarna i verkliga miljöer, säger Jeanette Köster, ansvarig för digital innovation på Compare.
Jeanette Köster leder satsningen DigitalWell på Compare med syftet att skapa en nod för användardriven innovation av digitala hälsotjänster.
I Karlstadsregionen finns unik spetskunskap i form av ett framgångsrikt ICT-kluster och excellent forskning inom områden som tjänsteinnovation och datasäkerhet.
– Vi kombinerar modern teknologi, design och hälsa för att ta fram nya lösningar som verifieras under vår process fram till att de är klara att implementera, förklarar Jeanette Köster.

Mot det supersmarta samhället
I DigitalWell samarbetar akademi, näringsliv och offentlig sektor med utgångspunkt i användarens behov för att ta fram nya lösningar, ett arbetssätt som gör det möjligt att testa nya innovationer direkt i verkliga miljöer.
– Nu när vi börjar prata om övergången från industrisamhället till det individbaserade och supersmarta samhället så är det hög tid att transformera välfärden, menar Jeanette Köster.
En transformation innebär mycket mer än att digitalisera analoga funktioner. För att förändra strukturen och skapa hållbara tjänster för framtiden kommer test- och samverkansmöjligheter för näringslivet vara en avgörande faktor. Genom DigitalWell får näringslivet möjligheten att ta sig an de utmaningar som välfärden står inför. 

Presenteras av:

DigitalWell är ett EU-finansierat projekt som ska öka möjligheten för små och medelstora företag att genom systematisk användarinvolvering utveckla innovativa och kommersialiserbara tjänster, som svarar mot behov och utmaningar i offentlig sektor.

Läs mer på: www.digitalwell.eu

 

Så tacklar ditt företag moderna cyberhot

Cyberhoten mot Sveriges företag blir allt mer avancerade och frekventa. Angriparnas mål är att komma över kunskap, information och teknik vilket kan leda till stora konsekvenser både ekonomiskt och i varumärkesskada. När företagen blir mer digitaliserade ökar också behovet av proaktivt skydd.

– I många fall handlar attackerna om att kriminella organisationer kapar data eller information med hjälp av kidnappningsprogramvara. Förut såg man mer större hackningar men nu är det fler mindre attacker på bred front som är specialanpassade. Syftet är att kidnappa information och sedan begära ekonomisk ersättning, säger Ola Wittenby, vd på cybersäkerhetsföretaget Trend Micro.

Organisationerna använder olika metoder. De kan exempelvis kidnappa företags affärsprocesser och låta skadlig programvara styra betalningstransaktioner eller kapa högt uppsatta personers e-post och sedan utge sig för att vara dem i syftet att styra transaktioner åt sitt håll. Företag blir allt mer digitaliserade men ligger samtidigt efter när det kommer till säkerhetsinfrastruktur som kan skydda de digitala affärsprocesserna.

– I en färsk undersökning som vi lät göra i Sverige säger 52 procent av tillfrågade vd:ar på större företag att digitaliseringen kommer att öka företagets affärsmöjligheter. Samtidigt säger över hälften att it-relaterade hot som cyberattacker är den största säkerhetsutmaningen.

För att skydda sig rekommenderas att påbörja säkerhetsarbete tidigt och att använda integrerade och automatiserade säkerhetsfunktioner. Utmaningen med att skilja allvarliga incidenter mot mindre allvarliga kan tacklas med hjälp av en enkel princip.

–  Man ska börja tänka på säkerhetsaspekten tidigt i digitala projekt. Genom ”lager-på-lager”-principen kan man skingra bruset med enkla säkerhetsfunktioner som selekterar bort de kända hoten samtidigt som okända hot identifieras och elimineras med mer sofistikerad teknik.

– Alla beslutsfattare blir påverkade om företaget attackeras. Man kan förlora pengar, anseende och riskera legala konsekvenser.

Presenteras av:

Trend Micro är en global ledande cybersäkerhetsleverantör. Företaget erbjuder skydd mot kända och okända hot genom en modern och framtidssäkrad säkerhetsposition baserad på minskad komplexitet, integration och automatisering i molnet och din traditionella it-infrastruktur.

Läs mer här

 

Accigo fokuserar på hållbara leveranser – och medvetna kunder

Accigo hjälper företag och organisationer att implementera verksamhetssystem.
Nu tar de steget in i nästa våg av digitalisering som bland annat innebär en högre grad av hållbarhetstänk i leveranser inom IT och digitalisering till dagens medvetna kunder.
– Vi sitter i framsätet med våra kunder på deras digitaliseringsresa, säger Jonas Hagen, Partner på Accigo.

En del av den nya digitaliseringsvågen handlar om att företag och organisationer har ett behov av ett långsiktigt partnerförhållande istället för det klassiska leverantörsförhållandet. Enligt Jonas Hagen beror det på att kunder i dag är mer medvetna om den digitala utmaningen i både hastighet och tryck som skapats. Nu finns inget utrymme för ett långsamt och stelt leverantörsförhållande. Detta har gjort att företag och organisationer inte längre vill ha samma beroendeställning till sina leverantörer – och man ingår istället ett partnerskap.

– Till följd av det här har vi nu ett annorlunda förhållningssätt i vårt arbete. Det har tidigare handlat om hur våra kunder ska förstå sitt behov av digitalisering men nu handlar det om hur vi tillsammans med kund kan utnyttja tekniken för att kunna effektivisera sina affärer. Vi sitter därför med i framsätet på våra kunders digitaliseringsresa, säger han.

Maria Lennman, Digital Lead på Accigo, förklarar vidare;

– För att leva upp till våra kunders krav arbetar vi nyskapande, agilt, värdebaserat och väldigt tätt tillsammans med dem. För oss är det viktigt att sätta affärsvärde och effekthemtagning i fokus oavsett om leveransen handlar om ren rådgivning eller en implementation tillsammans med vår it- och verksamhetskunskap på ett tryggt sätt. Det här arbetssättet kallar vi för ”Harmoni satt i system”.

”Det ställer krav på oss att upprätthålla vår kompetens”
På Accigo lägger man mycket tid på kompetensutveckling av sina kunder, i form av workshops, för att ge dem en övergripande förståelse för möjligheter med digitala plattformar och lösningar – men man avsätter också tid för intern kompetensutveckling.

– I och med att digitaliseringen går så fort framåt ställer den krav på oss att upprätthålla vår kompetens. Vi har därför startat upp en pilot för ett kompetensinitiativ som ska hjälpa oss att utvecklas snabbare så att vi sedan kan hjälpa våra kunder med frågor som uppstår när man använder sig av nya teknologier, säger Lisa Lindvall, Digital Lead på Accigo.

”Vår ambition är att alltid sätta ägarskap hos kunden i främsta rummet”
Lisa berättar att Accigo alltid utgår från att skapa värde för specifika individer, team och ledningsgrupper.

– Vi vill att våra kunder ska ha kunskapen och kompetensen när vi som konsulter inte längre är på plats efter avslutat uppdrag. Vår största uppgift är därför att ”skapa” kunder som tar ägarskap och vi brinner för att göra människor och organisationer framgångsrika. Genom harmoni satt i system vill vi skapa värdebaserad förändring med stöd av digitala verktyg, avslutar Lisa.

Presenteras av:

• Vi hjälper företag och organisationer att implementera IT-baserade affärs- och verksamhetssystem såsom ERP-, CRM- eller intranätlösningar i delar eller i helhet.

• Vi har kontor i Stockholm och Oslo.

• Vi är en del av Business Wellness Group AB.

• Vi är medarbetarägt.

Läs mer här

 

Stefan Johansson, Skellefteå kommun:
”Forskning viktig när gamla VA-system förnyas och nya byggs”

Skellefteå växer och förtätas. Nya arbetsplatser, bostäder och infrastruktur växer fram och ska knytas ihop med äldre områden, vilket innebär stora utmaningar för kommunens vatten- och avloppsverksamhet. Forskning blir ett allt viktigare verktyg när gamla VA-system ska förnyas och nya byggas.

– Idag jobbar vi på två fronter samtidigt. Vårt gamla VA-system har stort behov av underhåll och förnyelse. Samtidigt bygger vi ut vatten och avlopp när staden växer och förtätas, berättar Stefan Johansson, avdelningschef för vatten och avfall på Samhällsbyggnad i Skellefteå kommun. Han är också ordförande i kompetensnätverket Dag&Nät:s styrgrupp vid Luleå Tekniska Universitet (LTU).

– Vår verksamhet behöver dessutom tillsammans med resten av samhället hantera klimatförändringar och arbeta för ett mer hållbart samhälle. Det innebär ökade krav på såväl dricks- och avloppsvatten samt dagvatten, som har utmaningar både vad gäller kvalitet och flödesmängder, fortsätter han.

Situationen i Skellefteå är inte unik utan delas av många städer. Sveriges VA-system har sett sina bästa dagar, och det finns ett enormt behov av investeringar i framför allt ledningsnätet. Enligt branschorganisationen Svenskt Vatten behöver investeringarna från och med i år och 20 år framåt öka från tolv miljarder till 16,5 miljarder, det vill säga med 35 procent per år.

Översatt till Skellefteå är investeringsplanen cirka 170 miljoner kronor bara för VA-ledningsförnyelse den kommande femårsperioden, och då är inte investeringsbehoven i övriga VA-anläggningar inräknade. I Skellefteå byggs samtidigt en helt ny grundvattenbaserad vattenförsörjning för centralorten med omkringliggande samhällen till en kostnad av 610 miljoner kronor.

– Utmaningen för varje VA-verksamhet är att skaffa resurser, både ekonomiska och personella konstaterar Stefan Johansson. Vi behöver också hänga med i kunskapsutvecklingen inom många olika områden och nyttja digitaliseringen. Behovs­anpassad forskning blir därför ett viktigt verktyg för att nyttja resurserna effektivt och börja med att förnya de mest kritiska områdena. Han tar upp ett par exempel där forskningen inom Dag&Nät kommit till praktisk nytta.

I ett fall användes en DTS-kabel (Distributed Temperature Sensing) för att identifiera och kvantifiera tillskottsvatten till ett ledningsnät i ett område utanför Skellefteå. I det andra utnyttjades regnsimuleringar för att undersöka svackdikens förmåga att infiltrera regnvatten och förbättra dagvattenkvaliteten.

– Kombinerat med egna undersökningar och statistik ger den här typen av forskning oss ett tillförlitligare beslutsunderlag, avslutar Stefan Johansson.

Presenteras av:

Dag&Nät vid Luleå Tekniska Universitet utvecklar och förmedlar forskningsbaserad kunskap samt bygger nätverk inom dagvatten- och ledningsområdet, med utgångspunkt i samhällets behov, hållbarhet och klokt resursutnyttjande, samt i nära samverkan med privata och offentliga aktörer.

Läs mer här

BioInvent forskar fram innovativa immunonkologiska läkemedel

Baserat på sina spetskunskaper inom immunologi, cancerbiologi och antikroppsbiologi utvecklar BioInvent immunterapier för att förbättra och förlänga cancerpatienters liv.
– Utvecklingen ser positiv ut, säger Björn Frendéus på BioInvent.

De sista 5-10 åren har det skett en revolution kring hur man behandlar flera olika typer av cancer. BioInvent är en del av den revolutionen.

– Våra metoder skiljer sig från hur man använt läkemedel sedan tidigare – och utvecklingen ser positiv ut. När vi forskar fram nya läkemedelskandidater är vi intresserade av att titta på antikroppar som är mer specifika för cancerassocierade immunhämmande celler och regulatoriska celler, istället för i hela kroppens immunförsvar, säger Björn Frendéus, tf vd och forskningschef på BioInvent.

Med hjälp av denna så kallade function first approach kan påverkan på de friska cellerna minskas, vilket är bättre för cancerpatienten.

Så går det till
I BioInvents längst framskridna projekt, som nu testas i kliniska prövningar, har man identifierat antikropps check pointen, Fc gamma receptor IIB, som en attraktiv målstruktur för att förbättra effekten av idag tillgänglig terapi. Ett sätt att motverka resistens mot, och förbättra det redan validerade och effektiva antikroppsläkemedlet Rituxan. Samma tillvägagångssätt används nu i ytterligare forskningsprojekt för att identifiera lämpliga signalvägar och målstrukturer att attackera på cancer-associerade regulatoriska T celler och myeloida celler.

– Vi vill inte att antikroppar ska känna igen celler som är viktiga för att hålla immun­systemet i balans, utan bara de celler som av tumörer programmerats att hämma immunförsvaret mot cancern, säger Björn.

Han tillägger att det är tack vare deras fantastiska forskare som de har möjlighet att forska på det här området.

– Vi har haft en otrolig ära att kunna rekrytera väldigt kompetent personal, och vi har nu ett brett crew med en stark vilja att följa med på resan – att hitta läkemedel som kan hjälpa bota fler cancersjuka patienter, avslutar Björn.

Presenteras av:

  • BioInvent har omkring 60 medarbetare och vårt huvudkontor ligger i Ideon Science Park i Lund.
  • Vi strävar efter att skapa bättre hälsa för cancerpatienter och betydande värden för våra aktieägare.
  • Vi är stolta över att ha en stödjande organisation och att kunna erbjuda många tillfällen för personal från
    olika avdelningar att jobba tillsammans, dela kunskap och lära av varandra.

Läs mer här