Respekt och förtroende viktigast

Endast fyra år efter att Martina Linder börjat arbeta för Elon Group hade hon befordrats till inköpschef för hela företaget. Elon Group är i ständig förändring och medarbetare som tar för sig får såväl ansvar som förtroende.

Martina Linder har alltid trivts på Elon Group. 

– Företaget har en väldigt fri ledarstil. Här har jag aldrig känt mig detaljstyrd utan fått förtroende, säger hon.

Det förtroendet har gjort att hon vågat visa vad hon går för, vilket också lett till att hon ständigt fått nya utmaningar och incitament att vilja fortsätta utvecklas inom företaget.  

– Jag har haft flera chefer här som verkligen har trott på mig och som har givit mig de utmaningar jag behövt för att trivas här, fortsätter hon. Elon Group genomsyras av en delegerande ledarstil för på företaget har man förstått att de som vill ta sin roll på allvar då träder fram. 

Elon Group är ett företag i ständig utveckling och för att trivas måste man vara en person som gillar förändring. Den ständiga rörelsen har också lett till att det nu sitter flera kvinnor i ledningsgruppen och Martina ser att det påverkar jargongen. 

– Vi gör allt vi kan för att stötta andra ambitiösa kvinnor inom företaget och vi hoppas att vårt stöd får dem att växa, säger hon.  

För drygt fyra år sedan anställde Elon Group en personalansvarig och idag känner alla medarbetare till företagets värdegrund. 

– Vi har fem tydliga ledord i vår värdegrund; samarbete, engagemang, glädje, respekt och ansvar. Ur dem är vi väldigt noga med att lyfta fram vikten av att respektera varandra. Den grundläggande respekten som vi utvecklat här hjälper till att skapa ett välkomnande och tillåtande klimat, förklarar HR-chef Marie Wästvind som är noga med att skapa en kultur som gynnar mångfald. 

Presenteras av:

Elon Group har omkring 350 butiker över hela Sverige. I koncernen ingår även Euronics Norge AS, Euronics Nordic, e-handelsbolaget Vitvarumäklarna samt FDT. Elon Group ägs till 100% av medlemsbolagen i butikskedjorna ELON och Euronics Norge AS. 

Läs mer här

 

”Vi tar tag i de obekväma frågorna”

Att snacka är en sak, men att jobba för jämställdhet kräver konkret handling.
– Jag är stolt över hur vi belyst det vi inte är nöjda med, att vi som företag vågar ta dialogen och vara transparenta. Det är genom att inte mörka utan att ta tag i de obekväma frågorna som vi åstadkommer förändring, säger Christopher Hultström, HR-specialist på IP-Only.

Han påpekar att de verkar i en traditionellt mansdominerad bransch men att ambitionen är att nå en jämn könsfördelning på alla positioner och nivåer i företaget.

– Vi vill att vårt företag ska spegla den mångfald som finns i samhället och för att lyckas måste man driva frågan från ledningsnivå.

HR-direktör Marie-Louise Bondesson håller med och flikar in:

– Detta är inte bara en rättvisefråga. Vi vet att bolag med mångfald och jämställda arbets­platser har bättre lönsamhet.

Under året gjorde IP-Only en intern undersökning om hur medarbetarna uppfattade likabehandling och jämställdhet på företaget, där det fanns en märkbar skillnad i mäns respektive kvinnors upplevelser.

– Vi publicerade resultatet i sin helhet på intranätet, och den transparensen är jätte­viktig. Att visa det svart på vitt gör det lättare att flytta fokus från ”om det finns ett problem eller inte”, till ”hur gör vi för att åstadkomma förändring?”, säger Christopher Hultström.

För att få in en jämnare mix av medarbetare får de ibland utmana de konsulter som jobbar med rekrytering.

– Vi ställer krav på att få både manliga och kvinnliga kandidater till slutomgång. I en mansdominerad bransch är det såklart mer bekvämt och lättare att hitta just män. Men om man tittar bredare finns det självfallet även kvinnor, säger Marie-Louise Bondesson.

Kvinnor i barnafödande ålder och gravida väljs ibland bort trots att de är bästa kandidat. Men inte hos IP-Only.

– Vi har i flera fall anställt gravida eller föräldralediga. Det var helt enkelt den bästa matchningen och en graviditet eller föräldraledighet är ju övergående - vi ser längre än så, säger hon. 

Jämställdhetsarbetet drivs på bred front. IP-Only är till exempel aktiva i IT-telekom­företagens ledarskapsprogram Womentor som vänder sig till kvinnor, och företagets kommun­ikationsdirektör är ordförande i 50/50-klubben som är ett nätverk för att öka kvinnliga chefer i branschen.

– Det är många framstående kvinnor med där. Men även män kliver fram. Under mina år i arbetslivet har frågan alltid funnits, men jag tycker mig se en annan ton nu. Män pratar mer om frågan med andra män och det är fler av dem som tar föräldraledigt en längre tid. Jag uppmuntrar alltid medarbetare som ska bli pappor att göra just det. 

– Vi är rörande överens om att vi behöver hålla jämställdhetsfrågan aktuell och högt upp på agendan. Då är det viktigt att man har en plan och fortsätter scanna av sin organisation kontinuerligt. På en inkluderande arbetsplats där alla känner sig välkomna presterar man bättre, dynamiken blir bättre och kreativiteten ökar. För oss är det självklart, säger Marie-Louise Bondesson.

Presenteras av:

  • IP-Only startades i Uppsala 1999
  • IP-Only ägs sedan 2013 av EQT
  • IP-Only erbjuder tjänster till såväl privatpersoner som till stora internationella bolag
  • IP-Onlys vision är att vara den främsta leverantören i Norden av tjänster som utgör fundamenten till det     digitala informationssamhället såsom fibernät, Internet, datacenter, serverkapacitet och telefoni.

Läs mer här

Dynabyte bygger jämställdhet med kultur

IT-branschen är mansdominerad, den stereotypa systemutvecklaren är en man och kulturen är ofta anpassad efter denne – den bilden vill Dynabyte ändra på.
– På Dynabyte har vi en kultur där alla känner sig välkomna. Det bästa är vår härliga gemenskap, säger Hanna Haglund Eriksson, teamleader och konsult på Dynabyte.

Dynabyte är ett IT-konsultföretag som brinner för sin kultur och där jämställdhet och inkludering är en självklarhet. De arbetar aktivt med detta i olika typer av aktiviteter så som event, fester och resor.

– Det är viktigt att vara medveten om vad något så enkelt som vilken typ av mat eller tema signalerar, vi väljer aktivt och varierar oss, säger Jenny Hellenberg, Head of Marketing på Dynabyte.

Representation tror Dynabyte är viktigt för att få kvinnor att känna sig välkomna i IT-­branschen och för att locka unga tjejer till att programmera. Dynabyte bjuder bland annat in de bästa talarna internationellt inom IT och agila metoder flera gånger per år, och ser då gärna till att lyfta fram framstående kvinnor. Att fånga unga tjejers intresse för programmering tidigt är ett annat sätt, där de bland annat delar ut stipendium via Hello World! och föreläser på skolor.

– Vi tror att det är viktigt med kvinnliga förebilder för att känna sig hemma i vår bransch, förklarar Jenny.

#teknisktfel
I samband med den uppmärksammade #metoo-rörelsen och teknikbranschens egna rörelse #teknisktfel står det klart att alla måste börja arbeta ännu mer strukturerat med jämställdhet, vilket Dynabyte välkomnar. Strax före jul samlades alla Dynabytes kvinnor för att dela erfarenheter av sexism och diskriminering i arbetslivet. Nu under våren planeras en samtalsgrupp för män och även en struktur för hur hela företaget kan utbildas kontinuerligt.

– Det är viktigt att våga ifrågasätta oss själva för att kunna utvecklas, därför tror jag att det här är jättepositivt för hela IT-branschen. Vi vill ju nå en 50/50-fördelning på Dynabyte, avslutar Hanna.

Presenteras av:

  • IT-konsultföretag i Stockholm
  • 73 anställda varav 26% kvinnor

Läs mer här