Distansmonitorering ska underlätta vardagen för kroniskt sjuka

Omkring hälften av Sveriges befolkning lider av en kronisk sjukdom. Hit räknas kronisk njursvikt som drabbar en av tio svenskar och som kan åtgärdas med dialys eller njurtransplantation. ItACiH har utvecklat ett it-stöd för monitorering av patienterna i hemmiljö. 

Med en våg och blodtrycksmätare mäter patienten vikt och blodtryck som rapporteras automatiskt till sjukhuset. Det innebär att vårdtagaren inte behöver åka till mottagningen och vårdgivaren kan direkt ta del av värden och få en överblick över patientens tillstånd. Parterna kan även kommunicera med sjukhuset genom videosamtal och bilder.

Hög vårdkvalitet, ökad säkerhet och trygghet, minskade komplikationer och förbättrad arbetsmiljö är några av fördelarna med it-stödet, menar Boris Magnusson, vd itACiH.
– Det kan också fungera för patienter med till exempel hjärtsvikt och kol.

ItACiH har även utvecklat ett kommunikationsstöd för att öka samverkan mellan kommun och sjukhus.
– Patienter som är i hemdialys kan få hjälp av kommunens distriktssjuksköterska i hemmet, som i sin tur kan kommunicera med specialister på sjukhusen, avslutar Boris Magnusson.

Läs mer på: www.itacih.se

Presenteras av:

I itACiHs hjärta finns en tanke om att fler ska kunna få så bra vård som möjligt med hög patientsäkerhet och att vårdgivarna ska ha en trygg och bra arbetsmiljö.

itACiH började som ett projekt på ASIH (Avancerad Sjukvård i Hemmet) vid den Palliativa Enheten i Lund 2012.

I ett nära samarbetet med vårdgivarna insåg vi snabbt att det fanns ett glapp i verksamheten, det saknades stöd för det som händer mellan vårdtagaren och journalen. Planeringen av det dagliga arbetet skrevs för hand i en papperskalender, på kom-ihåg-lappar och på olika listor som fanns uppsatta på alla tänkbara och otänkbara ställen!

Det personalen behövde var att lätt och överskådligt kunna se vad som dagligen ska göras både i det direkta arbetet med vårdtagarna men även annat – allt från att städa sköljen till att gå på möte.

All information som inte är journalhandling men som är nödvändig för att arbeta patientsäkert behövde helt enkelt någonstans att ta vägen.

En ökad livskvalitet i fokus

Cyxone är ett biomedicinbolag med siktet inställt på att genomgripande förändra behandlingen av autoimmuna sjukdomar. Målet är att öka patienters livskvalitet och med två kliniska utvecklingsprogram inom multipel skleros (MS) respektive ledgångsreumatism (reumatoid artrit; RA) är bolaget närmare än någonsin förut.

För den som lever med en autoimmun sjukdom finns idag få effektiva behandlingsalternativ och dessa medför ofta allvarliga biverkningar. Det vill biomedicinbolaget Cyxone ändra på. I veckan ansökte de om att få inleda kliniska studier med sin MS-kandidat T20K och i nuläget förs diskussioner med kliniska utvecklingspartners inför en fas IIb-studie med RA-kandidaten Rabeximod.

Hoppas kunna bromsa sjukdomsförloppet
Givet myndigheternas godkännande väntas bolagets första kliniska studie med T20K att starta under andra kvartalet 2019. Kjell G. Stenberg, VD på Cyxone, har höga förväntningar på kandidaten och dess framtida potential.

– Oss veterligen är T20K den enda MS-behandlingen som fokuserar på att behandla sjukdomen i ett tidigt stadium, säger Stenberg. Genom att ge T20K kort efter diagnos tror vi oss kunna mildra, eller kanske till och med helt förebygga, framtida MS-skov vilket avsevärt skulle höja livskvaliteten för de över 100 000 patienter som varje år diagnosticeras med MS.

”Till förmån för både patienten och sjukvårdsbudgeten”
Bolagets andra kandidat, Rabeximod i RA, är ett skonsammare alternativ till de biologiska läkemedel som annars måste användas för patienter som inte svarar på, eller har slutat svara på, sjukdomens initiala behandling. Kandidaten har redan visat goda resultat i en fas II-studie och Cyxone för i nuläget diskussioner med kliniska utvecklingspartners inför en fas IIb-studie som kan bekräfta detta resultat.

En tydlig vision
– Vi har en möjlighet att från grunden förbättra behandlingen av autoimmuna sjukdomar och arbetar hårt för att patienter ska kunna få uppleva en märkbart högre livskvalitet än vad som med dagens medel är möjligt, avslutar Stenberg. Då många stora läkemedelsbolag är etablerade inom autoimmuna sjukdomar så finns också möjligheten att fortsätta utvecklingen genom licenserings- och samarbetsavtal och jag är mycket positiv till de närmaste årens utveckling.

Presenteras av:

Cyxone verkar för att förbättra livskvaliteten för de med autoimmuna sjukdomar genom nya effektiva och säkra läkemedel. Utvecklingsportföljen består av T20K i MS, snart i klinisk fas I, och Rabeximod i RA, i klinisk fas II. Bolaget är börsnoterat på Nasdaq First North (CYXO).

Läs mer här

Företrädesemission finansierar RhoVacs vidare utveckling av unikt cancerläkemedel

I juni 2019 genomför RhoVac en fullt garanterad företrädesemission, villkorat att extra årsstämman godkänner förslaget. Syftet är att under tre år finansiera bolagets verksamhet, inklusive en större klinisk studie på prostatacancer­patienter samt en mindre explorativ kombinationsstudie inom annan metastaserande cancerdiagnoser.

Utveckling av ett immunterapeutiskt läkemedel, som förhindrar eller begränsar bildandet av metastaser (dottertumörer) vid cancer, är RhoVacs fokus. Bolagets huvudkontor finns på Medicon Village i Lund och forskningen bedrivs sedan 2007 av forskare i världsklass vid universitetssjukhuset i Herlev, Danmark.

Finansierar IIb-studie
RhoVacs läkemedelskandidat, RV001, har genomgått preklinisk fas och klinisk fas I/II med mycket positiva resultat. En aspekt som särskiljer RhoVacs läkemedelskandidat från andra på marknaden är att RV001 riktas mot metastaser, oavsett cancerindikation. Det är ett intressant koncept då RV001 motverkar metastaser, som annars kan sätta sig i vitala organ.

– Om metastaser väl fått fäste är prognosen betydligt sämre för patienten. Det är därför detta är så viktigt, säger Anders Månsson nybliven vVD och affärsutvecklingschef på RhoVac.

Genom den villkorade företrädesemissionen tillförs RhoVac resurser för att bl a starta en klinisk fas IIb studie i prostatacancer i egen regi.

– Emissionen innebär att vi får full kostnadstäckning under de närmaste tre åren, som fas IIb projektet beräknas ta, inklusive ett års uppföljning. Det ger oss utrymme att förhandla med en licens­tagare eller förvärvare av projektet eller bolaget, utan att ha ryggen mot väggen finansieringsmässigt, säger Anders Månsson.

Immunterapi mot en specifik funktionalitet hos den metastaserande cancercellen
Även om det har gjorts framsteg inom cancerbehandling finns ett stort behov av ytterligare förbättringar. Prostatacancer kan till exempel, om den behandlas i tid, botas genom att kirurgiskt avlägsna prostatakörteln.

– Det finns dock inga garantier för att ingen spridning har skett vid operationstillfället. Under en viss tid efter behandling av modertumören kan patienten få prostatacancermetastaser, och det är i den situationen som man bör behandla före­byggande med vår läkemedelskandidat, säger Anders Månsson.”

Presenteras av:

Villkorat godkännande vid extra bolagsstämma den 29 maj 2019. Aktien handlas under tickern RHOVAC.

Teckningstid: 5 – 19 juni 2019

Teckningsrelation: 1:1

Teckningskurs: 19,00 SEK per ny aktie

Emissionsvolym: 180,9 MSEK (före emissionskostnader)

Aktier före emission: 9 523 551 aktier

Antal nya aktier: Högst 9 523 551 nya aktier

Läs mer här

Säkrar rena produkter med bred tjänsteportfölj

Arbetar ni inom medicinteknik, läkemedel eller något annat segment där kravet på renhet är extremt högt och där inga fel tillåts? Behöver era produkter monteras och packas i en sterilbarriär? Då är en kvalificerad leverantör av rena produkter, som Cenova, en avgörande partner.

Cenova är i grunden ett innovationsbolag. Fokus ligger på plast och renhet, på kvalitets­säkrade renhetsprocesser vid produktion med höga regulatoriska krav.

– Vi kan hjälpa till med hela kedjan. Från designlösning till produktion i hög volym, optimerad produktionsekonomi, packning och global distribution. Allt med grund i en renrumsklassad och kvalitetssäkrad miljö, berättar Johannes Kask, kvalitetschef.

Hårda regulatoriska krav
Det är viktigt att förstå vad som krävs för att i slutändan leverera en steril produkt. Att säkerställa att allt råmaterial, externt material, som ingår i processerna är garanterat rent är viktigt att ha kontroll på.

– Att möta och ställa om till nya regelverk är en stor utmaning för våra kunder. Det krävs ofta nya processer till exempel i form av nödvändig dokumentation, något som många producenter har svårt att på egen hand hantera, säger Johannes.

Krafttag för expansion
År 2025 ska Cenova omsätta 200 miljoner och organisationen rustar för tillväxt. Våren 2019 togs nya renrum i bruk och man projekterar för fler. Ytterligare krafttag för att säkra kvaliteten är att tillverka eget rent vatten och Cenova har investerat i en ny tvättanläggning för inkommande gods.

– Med eget vatten kan vi minska process­variationerna. Fler renrum gör oss flexibla för fler kunder, ger utrymme för nya maskiner och snabbare processer. Alla viktiga komponenter för att kunna växa, säger Johannes.

I linje med expanderingsplanen tittar man på att addera mervärden som lasermärkning och RFID, för att möjliggöra spårbarhet och märkning på artikelnivå.

– Till oss vänder man sig för att samarbeta med en kvalificerad leverantör av rena produkter. Vi levererar för att möta marknadens tuffaste regulatoriska krav, säger Johannes.

Presenteras av:

Cenova är ett innovationsbolag med mer än 45 års erfarenhet av att vara en kontraktstillverkare som tar hand om hela värdekedjan för att möta marknadens tuffa regulatoriska krav på produkters renhet. 

* Kärnprocesser: Sterilbarriärer, Formsprutning, Vakuumformning, Packning.

* Antal anställda: cirka 75 anställda + 25 bemanning 

* Omsättning: 121 MSEK (2018)

* Placering: Mjölby, vid E4:an, strategiskt läge för distribution

Läs mer här

What makes HAMLET so special?

HAMLET offers a unique approach to making cancer therapies more specific and less toxic.

  • HAMLET is a new type of cancer killing molecule with rapid and broad activity.
  • HAMLET kills cancer cells of different origins (>40 different types of cancer cells) and is active in multiple oncology indications.
  • HAMLET addresses serious unmet medical needs in multiple large oncology markets, including colon cancer, bladder cancer, cervix cancer and brain tumors (primary or metastatic).
  • HAMLET spares healthy differentiated cells and has not shown toxicity against healthy tissues in animal models or clinical studies. Instead, HAMLET accumulates specifically in tumor tissues.
  • HAMLET is composed of two molecules that are present in human milk. The novel therapeutic entity HAMLET is formed when the human milk protein alpha-lactalbumin undergoes a conformational change and binds to oleic acid.
  • Remarkably, HAMLET identifies conserved unifying characteristics of cancer cells and tells the tumor cells to die.
  • These mechanisms differ from molecules targeted by most traditional cancer therapeutics and explain how HAMLET can kill may different tumor cells without toxicity.
  • HAMLET has been shown to be safe and effective as demonstrated in two proof-of-concept human clinical trials.

Intellectual Property includes composition of matter, manufacturing and use patents for HAMLET as well as the second-generation HAMLET molecule Alpha1H and manufacturing procedures. Patents have been granted in the US and Europe.


Tumor cells die in a non-toxic way and many different tumor cells show the same response

The year 2017/2018 has seen Hamlet Pharma reach essential technical and clinical milestones required to reach proof-of-concept in patients with bladder cancer.

- The 2nd generation drug candidate Alpha1 has been synthesized according to international Good Manufacturing Process (GMP) requirements for clinical trials and production of the finished drug substance Alpha1H has been solved, for use in the clinical trial.

- An external CRO has established that Alpha1H is not toxic to healthy tissue, unlike most other cancer drugs currently in use.

- We have scientific evidence in a bladder cancer model that Alpha1H inhibits cancer development

- We have developed a partnership with the experienced clinical center where the clinical trial of Alpha1H is now conduced.

- The complex regulatory requirements have been fulfilled leading to approval from the national authorities in the Czech Republic to conduct the clinical study.

- The placebo-controlled, randomized Phase I/II study in patients with bladder cancer started in May 2018.

- These goals were achieved with high efficiency and competence, a lean organization, motivated staff and expert advisors and interested partners.

Oncology is the top therapeutic area for licensing and partnering by pharmaceutical companies. Efficient and suitable strategies for HAMLET’s development and for future partnering are actively being pursued.

Presenteras av:

Så kan Lumito förändra vävnadsdiagnostiken

Lumito är specialiserade inom medicinsk teknik för digital patologi. Nu utvecklar de ett innovativt analysinstrument med tillhörande infärgningsvätskor som kan hjälpa sjukvården att möta det växande behovet av snabb och säker diagnostik.
– Syftet med vår patenterade teknologi är att höja kvaliteten och korta tiderna för analys av vävnadsprover, säger Stefan Nilsson, VD på Lumito.

Lundbaserade företaget Lumito, specialiserat på medicinteknisk forskning och utveckling, har tagit fram en unik teknologi samt metod för infärgning av så kallade uppkonverterande nanopartiklar vid undersökning av vävnadsprover från kroppen.

– De flesta sjukdomar har någon form av ”markör” som är typisk för just den sjukdomen. Vi belägger de infärgade nanopartiklarna med antikroppar, som enbart fäster på sjukdomens markör i vävnadsprovet. När vävnadsprovet belyses med laserljus får man en bild där man enbart ser den sjuka vävnaden, berättar Stefan Nilsson.

Dagens metoder inom vävnadsanalyser ger ungefär 70 procents träffsäkerhet. Enligt Stefan Nilsson kan Lumitos teknologi få upp siffran och målet är att närma sig 100 procent.

– Normalt sett tar man en biopsi, preparerar och snittar den, lägger på ett objektglas och letar efter avvikelser. Det är tyvärr lätt hänt att felbedömningar görs då proverna ofta är otydliga och man därför är helt beroende av patologens erfarenhet och bedömning. Med vår metod ser vi bara det vi letar efter, ingen annan vävnad eller information visas.

– Marknaden inom vävnadsdiagnostik ökar med 10% per år mycket beroende på en åldrande befolkning samt större behov av specifika analyser kopplade till individanpassade behandlingar. Lumitos teknologi möjliggör en säkrare diagnostik och att i framtiden automatisera analyserna.

Presenteras av:

• Lumito bildades som en spin-off från en forskargrupp vid Atomfysikinstitutionen vid Lunds Universitet.

• Lumito har som mål att plocka fram den första generationen produkter inom vävnadsdiagnostik till år
  2020 och att kunna expandera mot digital patologi och automatisering.

Läs mer här