Smarta städer kräver smarta IT-stöd för fastigheter

REAL firar 10 år som webbaserat fastighetssystem som ska förenkla fastighets- och hyresadministrationen för hyresrätter, kommersiella lokaler och bostadsrättsföreningar. I dag förvaltas cirka 5 000 bolag och sammanlagt 291 000 hyresobjekt i systemet som årligen fakturerar hyror och avgifter för 14 miljarder kronor – för 21 miljoner kvadratmeter boyta.

Kungshem i Nyköping och Oxelösund är en av de tusentals förvaltare som använder sig av REALs system för fastighetsförvaltning. Erik Westerberg, vd Kungshem Fastigheter i Nyköping, beskriver hur övergången till REALs it-stöd har gett en ökad kontroll över deras fastighetsekonomi.

– Tidigare använde vi oss av manuella handläggningar och ett ekonomisystem. Nu kan vi sköta vår ekonomiska förvaltning och dagliga fastighetsadministration i REALs system.

Registrering av data och kontrakt, mobila besiktningar, avisering, ut- och inflyttningar, inkassohantering, e-fakturering och justering av hyror och avgifter är bara några av funktionerna. Utöver det kan tillval utefter behov och önskemål göras för att passa den enskilda förvaltaren – oavsett om det gäller en liten bostadsrättsförening med ett tiotal lägenheter eller ett större förvaltningsbolag med många tusen objekt.

Ger flexibel förvaltning
Trots att Kungshem använt systemet sedan 2003 var det först 2008 som det blev webbaserat.

– Det har gett oss en värdefull flexibilitet i vårt arbete. Jag arbetar vanligen på tre orter under en vecka, liksom våra anställda, men eftersom systemet är helt webbaserat kan vi logga in från vilken dator som helst. Om vi inte har tillgång till dator kan vi enkelt och smidigt logga in via den mobila versionen.

Även för hyresgäster spelar systemet en viktig roll, menar Erik. I systemet kan hyresgäster skriva ut en borttappad avi, uppdatera persondata, se över avgifter eller hyror och ta emot information från förvaltaren.

Släpper smarta nyheter
Vidare beskriver Erik hur teamet bakom REAL är lyhörda för önskemål om utvecklingar. Det gör att det kontinuerligt kommer nya funktioner och nyheter som underlättar förvaltningen ytterligare.

– Nyligen lanserades en helt ny funktion för att på ett smidigt och enkelt sätt hantera bostadsköer. Bakom utvecklingen fanns användarens röst, avslutar han.

Presenteras av:

REAL Fastighetssystem är ett helt webbaserat system för ekonomisk och teknisk fastighetsförvaltning. I REAL hanterar du: hyresrätter, kommersiella lokaler, bostadsrätter, parkering mm.

Hör av dig på 010-602 32 00 så berättar vi mer.

Se filmen om Steffe

Berglund – smart postkontor hemma

Miljöcenter utvecklar och marknadsför ledande, miljösmarta produkter för hem och trädgård i Europa. Ett av deras varumärken, Berglund, lanserar i höst tillsammans med Qlocx konceptet Smarta paketpostlådor. Samarbetet bygger på en Smartphone controllösning som ska förenkla din vardag.

– Konceptet innebär att du i framtiden kommer att kunna göra alla ärenden du tidigare har behövt göra på ett postkontor direkt från ditt hem istället. Allt sköts via en app i mobilen som är kopplad till din privata post- och paketlåda som är utrustad med ett SmartKey system. Med SmartKey System kan du enkelt dela ut nycklar till dem som behöver det – allt du behöver är en Smartphone och Qlocx appen, säger Christer Fransson, produktchef på Berglund.

Han förklarar vidare att detta kommer att ge en ökad flexibilitet för konsumenten som inte behöver vara hemma och vänta på produkterna de beställt. Leveransbudet kan istället öppna paketlådan via sin mobil. Konsumenten kommer inte heller behöva åka och hämta sitt paket utan det levereras direkt hem i postlådan.

– Det här blir även en stor fördel för logistikföretagen som först och främst eliminerar alla sina bomkörningar. Det leder till en mer effektiv distribution, mer organiserade rutter och minskade bränslekostnader, som i sin tur leder till ett minskat bränsleutsläpp och är bättre för miljön, vidimerar Christian Åsheim, vd och medgrundare på Qlocx.

Smarta hem-projekt
Ett flertal kommuner driver projekt kring smarta hem och vill tillsammans med logistikföretag i framtiden driva projekt kring smart posthantering direkt hemma hos konsumenten.

– Fokus ligger på uppkopplade hem. Man vill få in olika typer av tjänster i det moderna hemmet, och digitala lås till en paketpostlåda är en sådan tjänst. De som bygger bostäder i kommunen är exempelvis väldigt intresserade av den här tekniken – en teknik som väntas implementeras runt om i hela landet, avslutar Christian.

www.berglund-sweden.se

Presenteras av:

Om Miljöcenter
• Våra varumärken; Silverline, GreenLine, Berglund och Neudorff
• Vi jobbar i Europa med Norden som hemma marknad
• Vi utvecklar och marknadsför miljösmarta produkter i starka varumärken

www.miljocenter.com

Ny app styr elförbrukningen till gröna laddtider – och lägre kostnad

Sveriges elnät står inför en stor utmaning. I takt med ett ökat energibehov ökar efterfrågan på ”smutsig” el och förlusten av förnybar energi blir påtaglig. Bright har utvecklat en öppen digital plattform som genom att automatisera och optimera elförbrukningen minskar det enskilda koldioxidavtrycket – till en lägre kostnad.

I framtidens digitala samhälle där allt fler transporteras med elbilar och använder elektroniska produkter ökar också elförbrukningen. En stor del av denna el kommer att produceras från sol- och vindkraft – en eltyp som behöver förbrukas i samma stund som den utvinns. Det går dock inte ihop med hur vårt beteendemönster ser ut idag, menar David Forsberg, vd och grundare av Bright.

– Efterfrågan på el är som störst på morgonen och eftermiddagen när vi tvättar, diskar, lagar mat eller börjar ladda våra elbilar. Under dessa timmar händer det allt som oftast att svensk produktion av el inte räcker till, vilket tvingar Sverige att importera ”smutsig” el från utlandet.

Detta har en negativ miljö- och klimatpåverkan och gör elen dyrare än om produktionen av förnybar el skulle styra användningen.

– Det är svårt att förändra människors beteendemönster men genom att skapa energiutjämning i elnäten kan vi ta tillvara på den förnybara energin när den utvinns istället för att låta den gå förlorad, säger David.

Bra för både miljö och plånbok
Att automatisera och ta tillvara på den förnybara energin när den utvinns är precis vad Brights digitala plattform gör. Tillgänglig via en app styr och optimerar smarta algoritmer förbrukningen av el till de timmar på dygnet när både miljö och plånbok tjänar på det.

– Vi pluggar som vanligt in våra elektroniska produkter när vi kommer hem – det enda som förändras är att vi tar över elladdningen och styr den till bättre timmar på dygnet, förklarar David.

– Då kan användaren lugnt luta sig tillbaka i vetskap om att elbilen laddas på bästa sätt för miljön, istället för med smutsig kolkraft från utlandet. På ett enkelt sätt hjälper vi kunderna att förstå, kontrollera och styra sin elförbrukning, kostnad och miljöpåverkan, säger Camilla Forsberg, operativ chef.

”Inget att vänta på”
Vi ser ett stort intresse från andra nät- och elbolag som vill vara med och bidra till att skapa energiutjämning och effektoptimera sina nät.

– Vårt beteende idag gör att vi konsumerar merparten av vår energi på timmar som är dåliga både för vår miljö och vår plånbok. Det vill vi på Bright förändra, det finns inget att vänta på, avslutar Camilla.

Presenteras av:

 

Örebromodellen bidrar till en effektivare bostadsmarknad

Bostadsmarknaden i Sverige är idag osäker med prisfall, underbyggnation och bostadsbrist som följd. Trots utmaningarna är Örebro den kommun i Sverige som byggt flest bostäder i förhållande till sin befolkningstillväxt. Lösningen ligger i arbetssättet Örebromodellen som gör det möjligt att bygga ansvarsfullt och bidra till en effektivare marknad.

Bostadsbyggandet är en het fråga och merparten av Sveriges kommuner har svårt att möta behovet i takt med att befolkningen växer. Örebro är den kommun i Sverige som under de senaste femton åren lyckats bäst med att undvika bostadsbristen. Förklaringen är den så kallade Örebromodellen – ett arbetssätt där planering och markanvisning görs i dialog och samverkan med politiken.

– Vi markanvisar endast redan planlagd mark och vi använder alltid fasta markpriser, så när aktören kommer in är förutsättningarna klara. På så vis slipper man risken och den tid det tar att ta fram en detaljplan, istället är det aktören som styr tidplanen från markanvisning till inflytt. Vi säkrar också upp att all mark vi säljer blir bebyggd, säger Erik Skagerlund, exploateringschef på Örebro Kommun.

Matchat utbud och efterfrågan
Örebro ligger i framkant när det kommer till ansvarsfullt byggande och man har under flera år lyckats matcha utbud och efterfrågan. Med den stora mängd producerade bostäder har man bidragit till en effektiv marknad som har lett till lägre prisökningar än andra städer. Nästa steg är att skapa ännu mer trygghet i det oroliga marknadsläget.

– Vi har en ganska dominerande position och kan därför hjälpa den svagare marknaden genom att minska risken för aktörerna, exempelvis genom att begränsa mängden nya markanvisningar och tillåta längre projekttider. Vi har även startat ett pilotprojekt som kallas ”Bostäder för fler” där vi har krav på att vissa lägenheter ska ha betydligt lägre hyra. Det kan ses som ett komplement eller alternativ till statens investeringsstöd och andra metoder för att skapa billigare bostäder. Det sociala ansvaret och den växande klyftan mellan de som har råd och de som inte har råd är en utmaning vi vill adressera.

Presenteras av:

Airport City Stockholm – med gångavstånd till världen

Det är svårt att komma närmare världen än du gör i Airport City Stockholm. Flygplatsstaden sysselsätter redan 26.000 människor på 800 företag i vad som är på väg att bli en av landets viktigaste tillväxtmarknader och Skandinaviens främsta transportnav. Stadspulsen och den globala närvaron är slående.
– Det känns som att man är mitt i huvudstadens citykärna så fort man kliver utanför terminalen, säger VD Fredrik Jaresved.

En ny superregion
Förut kallades det ”den gyllene axeln” – området mellan Stockholm och Uppsala som skulle stå för den största utvecklingsökningen i Sverige under de kommande tjugo åren. Nu omtalas det redan som en ny superregion. Stockholm och Uppsala växer samman via Arlanda och bildar Sveriges första riktiga flygplatsstad. Bara under de senaste tre åren har antalet etablerande företag i Airport City Stockholm ökat med hela 27%, och enligt alla prognoser fortsätter trenden.

– Det är spännande att se att antalet verksamheter växer så snabbt här, säger Fredrik Jaresved som är VD för Airport City Stockholm. I synnerhet den kraftiga ökningen av små och medelstora verksamheter. Här finns en stabil och växande marknad, med tillgång till kvalificerad arbetskraft och hög tillgänglig­het. Det finns inte många platser som kan skylta med att ha resten av världen inom gångavstånd.

Långsiktigt samarbete
Det är Swedavia, Sigtuna kommun och Arlanda­stad Holding som tagit fram stadsbyggnads­planen och varit drivande i arbetet med Airport City Stockholm. Det täta samarbetet är en avgörande framgångsfaktor med stora synergi­effekter.

– Samarbetet mellan stat, kommun och det privata näringslivet runt flygplatsstaden är unikt och det är en viktig pusselbit i utvecklingen av hela området, säger Leif West som är styrelseordförande för Airport City Stockholm och vice ordförande i Arlandastad Holding.

– Det viktigaste är att vi skapar och utvecklar morgondagens arbetsplats, mötesplats och resenav, säger Karl Wistrand som är VD på Swedavia Real Estate. Den starka tillväxten vi ser nu ger ännu större behov av etableringsmöjligheter.

Utvecklingen av Airport City Stockholm är också av strategisk betydelse för hela Sigtuna kommun. Även här arbetar man proaktivt med högt ställda mål.

– De resurser som skapas återinvesterar vi i framtidssatsningar inom skola, äldreomsorg, vård, trygghet, kultur och idrott, säger kommunstyrelsens ordförande Olov Holst.

Med världen som marknad
Visionen för Airport City Stockholm med 50.000 arbetstillfällen år 2030 gör flygplats­staden till ett av landets viktigaste tillväxt­områden.

– Nästa steg är att bli ännu starkare inom mötesindustrin. Redan idag finns betydande konferensverksamhet och omfattande utbildningsverksamhet, inte minst kopplat till fordonsindustrin. Nu ser vi fram emot att få igång mässan vid Eurostop samt en större kongressanläggning vid flygplatsen, säger Fredrik Jaresved.

Den nya mässan är före detta Eurostop Arlanda som byggs om till en modern inter­nationell mötesplats med mässhallar, konferens­utrymmen och hotell. Än så länge går den under benämningen Scandinavian Expo, och beräknas öppna årsskiftet 2019/2020.

– Sedan handlar det förstås mycket om fler starka etableringar. Och det gäller i stort sett samtliga sektorer med världen som marknad. En dröm vore att få in Svenska Fotbolls­förbundet som nu undersöker möjligheten att förlägga en högkvalitativ ”Training Academy”, ett nav för utbildning och utveck­ling av spelare, tränare och domare med närhet till världen, avslutar Fredrik Jaresved.

Presenteras av:


Airport City Stockholm är Sveriges första flygplatsstad och har genererat mer än 100 nya verksamheter på tre år. Mer än hälften av jobben är utanför transportsektorn, och både underleverantörs- och tjänstesektorn ökar kraftigt. Idag arbetar här 26.000 människor på 800 företag, och visionen är 50.000 jobbtillfällen senast 2030.

Läs mer här

Välkommen att investera i Östersund

Östersund är en region i tillväxt där många familjer väljer att etablera sig. Även kultursektorn växer och under 2019 avgår dubbla VM i regionen. Här finns möjligheter att bidra till utvecklingen av en spännande och växande kommun.

Norrlandskommunen Östersund har under de senaste åren sett ett kraftigt bostads­byggande och flera större aktörer har etablerat sig på fastighetsmarknaden. Kommunen växer och många flyttar till Östersund från andra delar av landet. 

Det finns många anledningar till att Öster­sund lockar. Staden är känd för att erbjuda såväl närhet till skidstadion, flygplats och storslagen natur samtidigt som den erbjuder korta avstånd och en mysig, familjär stämning. 

Det är inte bara befolkningen och bostadsbyggandet som ökar. Även på kulturområdet satsas det. I juni månad kommer Nationalmuseum Norr, en filial till Nationalmuseum i Stockholm, att färdigställas i Östersund, en kultursatsning som betyder mycket för kommunen. Nästa år kommer världen till regionen när dubbla VM går av stapeln.

Ett av kommunens senaste stora stads­utvecklingsprojekt är Storsjö Strand där etapp ett av projektet snart ser 150 lägenheter färdigställda och inflyttade. Detaljplanen för etapp 2 går ut på samråd i vår och omfattar 6 kvarter med blandade hustyper. Etappen innehåller en stadsdelspark och det planeras för en ny gång- och cykelbro som ska knyta ihop Storsjö Strand med stadskärnan.

– Det är fantastiskt roligt att etapp 1 blev en succé och vi ser fram emot att fler väljer att investera i Östersund och Storsjö Strand, säger Bengt Gryckdal.

Presenteras av:

Vill du vara med och utveckla ett fantastiskt bostadsläge? Skicka in din intresseanmälan till mex@ostersund.se så kontaktar vi dig med mer information.

Läs mer här

Moderna städer ligger på landsbygden

Storstädernas dragningskraft rör främst utbud av jobb, nöje och shopping, men detta betyder inte att människor trots allt behöver bo i storstäderna. Livskvalitet och kommunal service är ofta bättre i mindre kommuner.

Det lilla formatet, där det är nära till allt, skapar tid och livskvalitet som saknas i stor­städerna. Utmaningen för de små städerna är att behålla en hög nivå av grundservice. Västervik vid smålandskusten är ett bra exempel på en kommun som ligger ”tillräckligt” långt bort för att fungera som en egen arbetsmarknads­region, om än liten, och här finns både sjukhus, stor­marknader, centrumshopping och ett bra utbud av restauranger och nöjen. Den lilla staden blev just utnämnd till årets stadskärna och sjukhuset har flera gånger i rad utsetts till landets bästa mellanstora sjukhus. Uppen­barligen gör man många rätt i den lilla småländska idyllen. Sedan har man lyxen att ligga mitt i en vacker skärgård med fantastiska boende­miljöer till överkomligt pris.

Sverige är dock fullt av vackra platser som erbjuder god livskvalitet. Vad Västervik har lyckats med är att skapa ett samhälle där livskvalitet är ledstjärnan i allt man gör. Den uppmärksammade greklandsresan med äldreboendet var inte bara en PR-kupp. Den avgår varje år med nya glada åldringar. Visfestivalen är i dag den äldsta pågående musikfestivalen som fortfarande utvecklas. Nu ivrigt påhejad av Björn Ulvaeus som återvänt till sin barndomsstad och återinvesterat i nya spännande utvecklingsprojekt. Skärgården har gjorts mer tillgänglig och man har erbjudit havsnära byggbar mark både stadsnära och på landsbygden.

Landsbygden ja, den ligger där den ligger. För Västervikarna är landsbygden både skärgården och inlandet med de små kyrk­byarna och bruksorterna. Men utifrån sätt är allt att betrakta som landsbygd. Ett varsamt samman­flätat system av småskalighet, närhet och vänlighet där alla sitter i ungefär samma båt. Man har valt landsbygden istället för storstaden och för allt fler blir det här livet att framstå som mer modernt och attraktivt än det som väntar i storstaden.

Presenteras av:

Läs mer här

Så ska Upplands Väsby bli en futuristisk stad

Upplands Väsby tar sikte mot att bli en modern och attraktiv kommun. Med projektet Väsby Entré ska stationsområdet utvecklas – och stadsdelen centrala Väsby bli en mötesplats för såväl Väsbybor som regionala och internationella besökare.
– Vi vill inte att Väsby ska vara något man åker förbi, vi vill att det ska vara något man åker till, säger Mathias Bohman, kommunstyrelsens ordförande (S).

Boverket uppskattar att över 700 000 nya bostäder behöver byggas i Sverige på 10 år. Stockholms län är en av de snabbast växande storstadsregionerna och omkringliggande kommuner behöver ta ett samlat ansvar för att bygga fler bostäder i kollektivtrafiknära lägen. Nu ska infrastrukturprojektet Väsby Entré knyta ihop stationsområdet i Väsby – med nya bostäder och bättre kollektivtrafik.

– Närheten till Arlandaregionen, Stockholm och Uppsala gör Väsby till en tillväxt­motor i Stockholmsregionen, säger Oskar Weinmar, kommunstyrelsens oppositionsråd (M). 

Projektet innebär att en modern station, 1 000 nya bostäder och 30 000 kvadratmeter kontor, handel och service planeras. 

– Bakom projektet finns medborgar­dialoger där kommuninvånare fått vara med och bidra med tankar kring kommunens utveckling, säger Oskar Weinmar.

Stjärnarkitekt designar
För att undvika billiga och snabba lösningar som skapar sociala problem och enformiga miljöer har kommunen arbetat med stjärn­arkitekten Zaha Hadid för att skapa en konstnärlig vision för Väsby Entré. Arkitekturen ska med sina futuristiska former göra stations­området mer än funktionellt ur resesynpunkt.

– Vi känner oss hedrade att ha blivit utvalda som Zaha Hadids första och enda projekt i Norden, säger Mathias Bohman, kommun­styrelsens ordförande (S).

Mathias Bohman menar att pendeltågs­stationer ofta utformas fantasilöst och utan fokus på det offentliga rummets möjlighet att bidra till kultur och livskvalitet.

– Det är dags att lyfta de miljöer där människor vistas varje dag och pendeltågs­stationen ska bli en spännande och vacker plats som man lägger märke till.

Ett landmärke för Väsby
Väsby Entré är den största satsningen i kommunens historia. Projektet kommer att pågå i etapper och planeras vara klart 2026. 2040 siktar kommunen på att ha 63 000 invånare. 

– För bara 30 år sedan var stationen i Väsby som en bakgård i kommunen, de kommande åren förvandlas baksidan till kommunens framsida. Vi vill vara ett landmärke som Väsby­borna är stolta över, säger Mathias Bohman.

Presenteras av:

Kontakta oss

Mathias Bohman
Kommunstyrelsens ordförande (S)
Ledare för majoritetsstyre bestående av S, MP, V och Väsbys bästa.
mathias.bohman@upplandsvasby.se
08-590 977 44

Oskar Weinmar
Kommunstyrelsens oppositionsråd (M)
oskar.weinmar@upplandsvasby.se
08-590 970 03
073-910 40 03­

Läs mer här

 

Välkommen till Stockholm Arlanda Airport – morgondagens kontor, mötesplats och resenav

Under århundraden har städer etablerats och vuxit upp runt handelsplatser och sjöfartshamnar och senare även runt järnvägsstationer. I takt med ändrade transport- och resemönster samt flygets expansion har flygplatserna blivit en allt viktigare mötesplats, handelsplats och arbetsplats. Kontor och mötesplatser på flygplatser underlättar vardagen och förenklar för resor i närområdet och längre bort.

Det finns en ökad efterfråga på utvidgad infrastruktur på flygplatserna i form av möteslokaler, hotell, affärer och kontor. För att möta detta har Swedavia tillsammans med Sigtuna kommun och Arlanda Stad Holding en långsiktig satsning på en flygplatsstad: Airport City Stockholm (mer om samarbetet i artikeln intill).

I takt med att Stockholm och Uppsala växer ihop blir Arlanda ett kollektivtrafiknav. Med ett växande antal utländska företag i regionen och ytterligare 700 000 invånare de närmaste femton åren finns ett behov av ett ”Stockholm Nord”, ett nationellt nav för alla typer av transporter, såväl på marken som i luften. Samtidigt accent­ueras markbristen för kontor och bostäder i city. På Stockholm Arlanda Airport finns expansions­möjligheter för moderna kontor och mötes­platser med effektiva kommunikationer.

Efterfrågan är god för hotellen och konferens­anläggningarna som har en högre prisbild och beläggning än i centrala Stockholm. Kontors­anläggningen Office One, som invigs snart, har en total yta av 15 000 kvm, med bästa läge nära flygplatsbygganden. Under 2019 öppnas ytterligare ett stort hotell med direktåtkomst till snabbtåg, butiker, restauranger och flygavgångar. I all utveckling, prospektering, byggnation och drift finns ett tydligt miljö- och hållbarhetsarbete. Detta är en del av Swedavias arbete om att uppnå noll egna utsläpp av fossil koldioxid år 2020.

Intervju med Jonas Abrahamsson, vd och koncernchef Swedavia

Hej Jonas! Du har nu varit på Swedavia i drygt ett år och är väl insatt i verksamheten. Vad är din bild av hur Stockholm Arlanda Airport ser ut om 25 år?
Vår målsättning är att Stockholm Arlanda Airport ska bli Skandinaviens ledande flygplats. Om resandet fortsätter som det gör idag kommer 40 miljoner passagerare att passera Arlanda år 2025. Vår bild är då att Arlanda också kommer att vara en hållbar stadsdel för handel, kreativitet, möten, arbete och upplevelser, där flygplatsen är en del av en större helhet. Det är en naturlig utveckling, som både är ett stöd och en förut­sättning för själva flygplatsens utveckling.

Hur ser du på det geografiska läget för Stockholm Arlanda Airport?
Stockholm Arlanda Airport kommer i allt snabbare takt närmare Stockholm som är en av Europas mest expansiva städer. Arlanda är också pussel­biten som gör det möjligt för Stockholm och Uppsala att växa samman och gör att denna superregion kan fungera väl i framtiden – knyter ihop den – och gör den tillgänglig för världen.  Arlanda blir ett naturligt nav och kommer att knytas ihop med kollektivtrafiken i en supernod.

Vilka fördelar ser du för företag som etablerar sig här?
Företag och organisationer som väljer att ha sina verksamheter här kommer att vara i direkt anslutning till den starkast växande regionen i landet samtidigt som resten av världen är precis runt hörnet.

Presenteras av:

  • Swedavia är ett statligt bolag som äger, driver och utvecklar tio flygplatser från Kiruna i norr till Malmö i söder.
  • Swedavia skapar den tillgänglighet som Sverige behöver för att underlätta resande, affärer och möten.
  • Swedavia är världsledande i utvecklingen av flygplatser med minsta möjliga klimatpåverkan och hållbar utveckling. 2020 kommer Swedavia att ha noll egna utsläpp av fossil koldioxid.
  • Koncernen omsatte 2017 drygt 5,7 miljarder kronor och har 3 100 medarbetare.

 

Läs mer här

Framtidens hållbara stad byggs på höjden

Den moderna staden och rådande urbanisering kräver nya lösningar. Att bygga på höjden sparar inte bara yta utan även miljö och möter de behov som finns nu och framåt.
– Morgondagens urbaniter vill njuta fördelarna av att bo modernt i citynära lägen, de delar gärna resurser med sina grannar och vill ha pengar över till annat än boende. Vårt bostadsutvecklingsprojekt Tellus Towers blir Stockholms första riktiga skyskrapor och är en skräddarsydd produkt för denna målgrupp, säger Mattias Roos, VD och koncernchef för SSM.

SSM säger sig inte bara bygga bostäder, bolaget bygger stadsmiljö med helhetstänk och har starka visioner om hur. 

– Vi vill utveckla staden och våra projekt ska bidra till allas Stockholm. Vi har en unik situation med flest singelhushåll i världen, närmare 50 procent, och ständig brist på bostäder. Det finns ett genuint behov av olika slags boenden som vi vill möta. Fler måste kunna ha råd att bo i citynära lägen och fler vill dela på resurserna - därför bygger vi alltid in någon form av gemensamhetsytor som tex pool, takterrasser, bilpooler med mera i våra projekt. Vi vill också skapa öppenhet och tillgodose flera önskemål som levande kvarter med restauranger och butiker i bottenplan och hus med mötesplatser, som torg fast inomhus, säger Mattias Roos.

Det mest visionära  projektet just nu är Tellus Towers. De två tornen blir bland norra Europas högsta bostadshus och de högsta bostadshusen i Stockholm med sina cirka 240 respektive 180 meter. De rymmer cirka 1 200 bostäder, varav drygt 95 procent är ettor och tvåor. Placeringen blir vid Telefonplans tunnelbanestation straxt utanför Stockholms city.

– Vi vet genom undersökningar att vår målgrupp -”morgondagens urbaniter” - sätter boende utmed spårbunden trafik högst. Det är dessutom hållbart att bygga där kommunikationer och infrastruktur redan finns. 

Placeringen vid Telefonplan har en intressant historia. I kvarteren låg tidigare Ericssons huvudkontor och på platsen redan då ett högt torn som var en känd silhuett i gamla tiders Stockholm. 

– I den nya staden har Ericsson-tornet kommit i skymundan med fler höga hus i närheten men nu plockar vi fram detta igen. 

Tellus Towers - unika, multifunktionella lägenheter 
SSM har en vision om att bygga ”afford­able” enligt mottot ”bo mindre - lev större”. Det handlar om att bygga yteffektivt och smart. Det är därför som 95 procent av de 1 200 bostäderna i Tellus Towers är en- och tvårums­lägenheter med unik funktionalitet.

– Våra lägenheter är byggda enligt konceptet ”multi-use-of-space” skapat av Hong Kong-arkitekten Gary Chang. Väggar och inredning kan dras ut och flyttas runt vilket gör att flera funktioner ryms på samma yta och man anpassar själv utifrån det behov man har för stunden, säger Mattias Roos.

Vad sägs om walk-in-closet, parallellkök som tas fram genom att flytta en vägg som annars fungerar som förvaring, mobil workstation, gästrum, man kan duka till tio personer, biorum... 

Utöver Tellus Towers har SSM under 2017 säljstartat flera spännande projekt, alltifrån bostäder 40 meter över marken i Bromma Boardwalk till studentbostäder till en rimlig prislapp i Sollentuna. Alla projekt är flerbostadshus i kvarter med skräddarsydda storlekar för målgrupen inriktade på att leverera så mycket funktion som möjligt. 

Presenteras av:

SSM är den ledande bostadsutvecklaren i Sverige inom prisvärda och funktionssmarta bostäder. Bolagets vision är en bostads­marknad med plats för så många människor som möjligt och bolaget har som målsättning att producera 60 procent bostadsrätter, 30 procent hyresrätter och 10 procent studentbostäder. Bolaget riktar sig till målgruppen – morgon­dagens urbaniter. SSMs bostadsprojekt utmärker sig genom att ta hänsyn till social integration och bostäderna är yteffektiva med hög andel gemensamhetsytor samt delade tjänster. Bostäderna är belägna utanför city med närhet till god spårbunden kommunikation. I februari 2018 finns cirka 7 000 byggrätter i portföljen, varav 1 414 bostäder är i produktion men en försäljningsgrad om 97,0 procent. Försäljning pågår för närvarande i sju olika projekt inom Storstockholmsregionen (se ssmliving.se). SSM noterades på Nasdaq Stockholm (Mid-Cap) den 6 april 2017.

Läs mer här