Var med och bidra till ett tryggt och säkert samhälle

Genom att kontrollera varor som passerar Sveriges gränser bidrar Tullverket till ett tryggt och säkert samhälle. I alla kanaler och i alla flöden. Digitalt och manuellt, dag och natt, i ur och skur.

Gör skillnad vid gränsen 
En av dem som bidrar är Maja Wasserstrom som jobbar i en gränsskyddsgrupp i Malmö. Med hela Skåne som sin arbetsplats och med ett gäng kollegor lika tajta som en andra familj går Maja till jobbet med pirr i kroppen.
– Jag vet att det jag gör är meningsfullt – jag älskar verkligen mitt jobb. När jag jobbar är jag alert till 100 procent. Jag använder alla mina sinnen för att lista ut var jag kan hitta och stoppa varor som inte ska vara i Sverige. Ingen dag är den andra lik; ena dagen letar jag och mina kollegor narkotika och vapen tillsammans med en sökhund, nästa dag röntgar jag lastbilar med vår toppmoderna skannerbil och en tredje dag gör jag rattfyllerikontroller på vägen.
Hjälper Sveriges företagare
En annan av dem som bidrar är Zuher Rajpar som jobbar på klareringsexpeditionen på Arlanda. Han möter företagare och transportörer som tar in varor till Sverige.
– Det här jobbet går aldrig på slentrian. Jag möter olika kunder, allt från egenföretagare som ska sälja frukt på ett förortstorg till tullombud som jobbar för näringslivets toppföretag. Tillsammans med andra myndigheter – var och en med sin specialkunskap – får vi Sverige att rulla.
Det är ingen slump att många av Tullverkets medarbetare stannar länge på myndigheten. Utveckling uppmuntras och det finns många möjligheter att bredda sig eller fördjupa sig inom myndighetens breda verksamhet. De närmaste åren kommer Tullverket att ha ett stort behov av att  rekrytera nya medarbetare som vill vara med och göra en meningsfull insats. Är du en av dem?

Presenteras av:

Tullverket är en statlig myndighet som ska kontrollera flödet av varor in och ut ur Sverige, bidra till ett säkert samhälle och säkerställa konkurrensneutral handel. Vi förenklar den legala handeln och förhindrar den illegala genom att erbjuda smidiga tullrutiner för utrikeshandeln, en enkel gränspassage för resande och ett effektivt gränsskydd.

Läs mer här

 

Patent- och registreringsverket lockar allt fler ingenjörer

Kreativt, intressant och utmanande – det är jobbet i ett nötskal för en patentingenjör hos Patent- och registreringsverket. Och med förmåner som språkutbildning och en 18 månader lång introduktionsutbildning är det lätt att förstå attraktionskraften.

Patent- och registreringsverket är en stor arbetsplats för många ingenjörer. Som patent­ingenjör på PRV får man se vad uppfinnare och forskare arbetar med genom att granska patentansökningar och besluta om något ska patenteras.

– Vi tittar på en uppfinnings uppfinningshöjd. Det innebär att en uppfinning ska vara ny och kunna tillgodogöras industriellt för att kunna patenteras, säger Tobias Viskers, patentingenjör på Patent- och registreringsverket.

Tobias Viskers tycker att arbetsuppgifterna som patentingenjör är intressanta och utmanande och tror att det är viktigt att man besitter en nyfikenhet och ett intresse inför att se ny teknik. Han tillägger även att yrket kräver att man kan arbeta i ett högt tempo och vara effektiv men samtidigt bibehålla en hög noggrannhet. Något han även tror är viktigt i rollen är att man tycker om att kommunicera med kunder på en internationell nivå eftersom de får in ansökningar från hela världen.

Alla nyanställda ingenjörer får gå en introduktionsutbildning på 18 månader för att lära sig arbetet. Utbildningen berör betydelsen av patent, hur patent ska bedömas och vad som krävs för att något ska kunna patenteras.

– Vi har inga krav på arbetslivserfarenheter men vill att man har rätt teknikkompetens. Våra ingenjörer får även gå en språkutbildning eftersom vi handlägger internationella ansökningar, säger Theresia Lasu Waleij, HR-­specialist på Patent- och registreringsverket.

Arbetsmiljön på PRV är samarbetsinriktad där alla ser till helheten och arbetar för gemensamma mål. Eftersom arbetet innebär ett intensivt granskningsarbete är de måna om att deras ingenjörer har ett liv i balans med en bra tillvaro även utanför arbetet.

PRV arbetar aktivt med externa informationsuppdrag på mässor, universitet och högskolor – för att informera om vad de gör och bidra till tillväxt. PRV är också en internationell myndighet med omvärldsfrågor i fokus och har många internationella samarbeten och kontakter genom bland annat EUIPO och EPO och även tillsammans med SIDA.   

Presenteras av:

På Polismyndighetens It-inköpssektion står leverans och samverkan i fokus

It-inköp arbetar med allt från komplexa upphandlingar till enklare avrop och agerar som stöd inom juridiska och upphandlingsrättsliga frågor.
Här jobbar alla tätt med varandra och det är stort fokus på samverkan.
– Vi samarbetar med många kollegor inom it-avdelningen som gärna delar med sig av sin kunskap, säger Sara Rezae, upphandlare på It-inköp.

Sara Rezae är utbildad jurist och arbetar som upphandlare på It-inköp där hon trivs jättebra.

Jag trivs väldigt bra med mina arbetsupp­gifter där jag får använda lagen och tillämpa den i praktiken. En del i mitt uppdrag är att säkerställa att upphandlingen tillgodoser myndighetens behov samtidigt som konkurrensen på marknaden tas tillvara. Vi jobbar i nära samarbete inom sektionen och har god sammanhållning.

Kira Mielonen med bakgrund inom forensisk vetenskap arbetar även hon på It-inköp men som inköpare. 

– I min arbetsroll får jag ta ett stort eget ansvar och genomföra komplexa uppgifter. Det är ett väldigt utmanande och varierande arbete och jag har inom en kort tid utvecklats väldigt mycket. Det har också under min tid på sektionen varit ett fantastiskt kunskapsutbyte mellan kollegorna, vilket jag uppskattar. 

Stora personliga utvecklingsmöjligheter
Som anställd på It-inköp får man möjlighet att bidra till samhällsnyttan samtidigt som man har stora personliga utvecklingsmöjligheter. Man får ta del av både interna och externa kurser, seminarier och vara med och bidra till sektionens framtida utveckling.

– Jag har fått ta mycket eget ansvar och ständigt lärt mig nya saker. På It-inköp har man goda möjligheter att påverka sina arbetsuppgifter för att kunna utvecklas, säger Sara Rezae.

Kira instämmer.

– Ledningen för it-avdelningen uppmuntrar personalen till vidareutveckling, och det tycker jag om. Det finns oerhört många möjligheter att utvecklas här och på Polismyndigheten i stort, avslutar hon.

Så stärker Myndighetsnätverket utvecklingen av Sundsvallsregionen

Myndighetsnätverket är ett nätverk för samverkan mellan myndigheterna i Sundsvallsregionen. Genom att de aktivt arbetar tillsammans för att stärka sin kompetensförsörjning visar de att regionen är en bra region att arbeta och bo i.
– Här finns en intressant arbetsmarknad och möjlighet att utvecklas, säger Maria Humla, vikarierande generaldirektör på SPV.

Sundsvall är en av de största it-regionerna i hela landet. Enbart myndigheterna Bolagsverket, Försäkringskassan it, CSN och SPV sysselsätter drygt 1 200 personer inom digitaliserings­området.

–  Vi möter bland annat Mittuniversitets studenter och visar att det finns intressanta arbetsuppgifter och möjlighet att utvecklas på olika myndigheter här i Sundsvall. Vi tror att det bidrar till att studenterna väljer att stanna kvar efter avslutad utbildning, säger Maria Humla, vikarierande generaldirektör på SPV.

”Nationell förebild”
Myndighetsnätverket och deras samarbeten skapar goda förutsättningar för en bra personal­försörjning och att verksamheterna drivs effektivt i Sundsvallsregionen.

– Vi har skapat ett kraftcentrum som attraherar i stort sett samtliga större privata aktörer inom it. Nätverket lyfts ofta fram som en nationell förebild och genom dess nära sam­verkan på olika nivåer finns här en stark och nära kunskap om utvecklingsbehov, säger Annika Stenberg, generaldirektör på Bolagsverket.

Därför ska man söka till Sundsvalls-regionen 
I Sundsvallregionen finns det goda utvecklingsmöjligheter och spännande arbetsuppgifter i en miljö som tillåter att arbetsliv och privatliv kan kombineras.

– Regionen behöver fortsatt säkerställa en bred spetskompetens inom digitalisering, ny teknik och it- och informationssäkerhet. Det kombinerat med den framåtanda och de höga ambitioner som finns i regionen gör att jag tycker det är en fantastiskt ställe att vara på om man vill arbeta med it och samtidigt utveckla sig själv, avslutar Annika Stenberg.

Presenteras av:

Myndighetsnätverkets består av 17 olika myndigheter med 17 olika uppdrag. De 7 huvudmyndigheterna är SPV, CSN, Bolagsverket, Försäkringskassan, Länsstyrelsen, Mittuniversitetet och Myndigheten för digital förvaltning.

Deras gemensamma uppdrag är att säkerställa kompetensförsörjningen, samordna utbildningar och dela på administrationen.

Läs mer på

 

Hos Gävle kommun finns möjlighet till utveckling

Som medarbetare på Gävle kommun finns det stora möjlig¬heter för personlig utveckling. Här anordnas både kurser och utbildningar för den som vill, och kommunen ser till att varje medarbetare känner sig viktig samt att man arbetar mot samma mål – oavsett vilken förvaltning man arbetar för.

Marie Wallmark är lärare för åk 4-6 på Vikinga­skolan i Gävle kommun där hon trivs väldigt bra.

Det är jätteroligt att arbeta som lärare och jag brinner verkligen för yrket, lika mycket nu som för 20 år sedan. Det som är absolut
roligast är att följa upp eleverna, bedöma och analysera kring undervisningen och att ständigt lära sig nya saker som exempelvis programmering, säger Marie.

Attraktiv arbetsgivare
Marie berättar vidare att hon tycker att Gävle kommun är en attraktiv arbetsgivare som bland annat erbjudit fortbildning och avlastning vid rättning av de nationella proven.

– Om man som lärare vill vidareutbilda sig får man hjälp med det. De anordnar också mycket workshops inom exempelvis information och kommunikationsteknik i och med att den nya läroplanen kräver goda kunskaper inom digital teknik, säger hon.

Alva Egebrand arbetar som exploaterings­ingenjör på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Gävle kommun. Hon trivs också väldigt bra på sin arbetsplats och med sin arbetsroll.

– Mitt arbete är väldigt utvecklande. Vi jobbar mycket med att sälja mark och ta fram byggklar mark i kommunen och jag får då träffa många olika människor med olika kompetenser varje dag, så som konsulter och byggherrar. Eftersom att ingen dag är den andra lik lär man sig alltid mycket nytt och man hinner inte att tröttna på sina arbetsuppgifter – och det är just den variationen jag trivs allra bäst med, säger Alva.

Alva instämmer med Marie om att Gävle kommun är en attraktiv arbetsgivare.

– Jag tycker om att ha Gävle kommun som arbetsgivare. Det finns en bra vision – att man oavsett förvaltning arbetar mot ett gemensamt mål för att utvecklas och bli bättre, avslutar Alva.

Presenteras av:

I Gnesta ska man känna sig välkommen att bo, leva och arbeta!

Gnesta kommun tänker framåt och satsar på att få kommunen att växa. Det syns tydligt i kommunens utvecklingssatsning inom förskola och skola och stora satsningar på vård och omsorg.
Målet är att erbjuda invånarna bästa möjliga service och livskvalitet. Invånarantalet ökar stadigt och bostäder byggs och planeras för att ge rum för fler.

Gnesta kommun är på god väg att bli en större kommun. Det menar Ann Malmström, chef för Vuxen- och omsorgsförvaltningen i
kommunen.

– I våra verksamheter finns en vilja och ambition att göra något bra för invånarna. Vi vill erbjuda goda utbildningsmöjligheter, en bra personlig vård och omsorg, en meningsfull tillvaro, trygghet och delaktighet.

Att värna om kommunens seniorer är även det ett viktigt led i arbetet. För att förebygga ohälsan hos äldre arbetar man aktivt med att utveckla kommunens mötesplatser, aktiviteter, dagverksamheter och anhörigstöd. Aktiv samverkan med ideella organisationer, föreningar och frivilliga är en nyckel till framgång. För att skapa utrymme för fler aktiviteter, mer syssel­sättning samt möjligheter till en för­bättrad social samvaro för kommunens seniorer har man även inlett ett nära samarbete med pensionärsföreningarna.  

– Det är viktigt att ta tillvara på den enorma kunskap och de erfarenheter som finns hos våra medborgare och gemensamt samla våra resurser för att kunna erbjuda det bästa stödet individuellt och i grupp, säger Ann Malmström. 

Gnesta kommun arbetar även stenhårt för att alla elever skall lyckas, både kunskapsmässigt och socialt, och ser gymnasiebehörighet som en viktig och stark skyddsfaktor i livet.

– Vi har ett modernt och digitaliserat lärande med pedagogiskt fokus. Våra barn är ”digitala” och för att motivera och stimulera behöver vi vara utmanande och källkritiska, säger Christina Thunberg, chef för Barn- och utbildningsförvaltningen i Gnesta.

Christina berättar att kommunen även har inlett en utvecklingssatsning med skickliga pedagoger och ledare inom förskola och skola för att alla elever ska nå högre resultat i fler ämnen. Hon tillägger att något som möjliggör deras satsningar för unga och äldre är att det inom kommunen är högt till tak och väldigt nära till beslutsfattande organ.

– Det är fantastiskt roligt att arbeta här, avslutar hon.

Presenteras av:

Gnesta kommun är en aktiv och förändringsbenägen kommun i Storstockholmsregionen. Vi har goda kommunikationer till Stockholm, Nyköping och Skavsta Flygplats. Vårt nära samarbete med näringsliv och föreningsliv gör Gnesta till en lättillgänglig och personlig tillväxtkommun med stor framtidstro. En kommun där människor växer och är kreativa. Gnesta ligger i Sörmland ca 7 mil från Stockholm och växer mer än någonsin. Vi är 11 000 invånare och 800 medarbetare som arbetar engagerat med att ge våra medborgare och besökare bästa möjliga service och kvalitet.

Läs mer här

 

Nu expanderar ambulanssjukvården kraftigt

Ambulanssjukvården ställs inför nya utmaningar med en växande befolkning och samhället förväntar sig en ambulanssjukvård som fungerar dygnet runt, under årets alla dagar.

 Inom de närmaste åren förväntas AISABs verksamhet att växa i ansvar, uppdrag och i antal anställda. AISAB har också en central roll i den kunskapsstyrning som sker inom landstingets prehospitala verksamhet med fokus på utbildning, forskning och utveckling. Målet är att fortsätta erbjuda en trygghet till länets invånare och vara ledande inom prehospital akutsjukvård.

– När en person är i behov av ambulanssjukvård ska man få vård av högsta kvalitet, säger Jakob Lederman, specialistsjuksköterska på AISAB.

Något han också ser som positivt är den kompetensutveckling som ges till medarbetarna och som i sin tur bidrar till en högre patientsäkerhet och fler nöjda medarbetare.

– Vi är ödmjuka inför att vi inte kan allt, det handlar om ett livslångt lärande.

Ulrica Herlitz, ambulanssjukvårdare på AISAB, håller med Jakob och tillägger att hon är glad över att vara en del av AISAB.

– Första gången jag satte mig i en ambulans var jag fast och det är en enorm trygghet att AISAB är ett landstingsägt bolag. Gillar man akutsjukvård, frihet och att ha roligt på jobbet, då är det perfekt, avslutar hon.

Presenteras av:

AISAB- Ambulanssjukvården i Storstockholm AB bedriver ambulanssjukvård och ägs av Stockholms läns landsting. Från sju ambulansstationer bemannar cirka 320 medarbetare 31 akutambulanser, varav en utomlänsambulans, PAM-enhet, akutläkarbil och två intensivvårdsambulanser. AISAB bedriver även transport av avlidna på uppdrag av Stockholms läns landsting.

Läs mer här