Attraktiva uppstickaren: ”Vi är ett läkarlett bemanningsföretag”

Specialistläkare, legitimerade läkare, vidareutbildade och legitimerade sjuksköterskor samt medicinska sekreterare kan med Otimator ta uppdrag i hela Sverige. Sedan starten 2015 har utvecklingen gått snabbt för bemanningsföretaget – och dagligen inkommer attraktiva erbjudanden från landsting och kommuner.

– Vi har en stor mängd korttids- och långtidsuppdrag från Blekinge i söder till riksgränsen i norr inom alla läkar- och sjuksköterskespecialiteter, förklarar Bengt Sunnerstam.

Som tidigare barnläkare och i dag VD för Otimator förklarar Bengt att Otimator som läkarlett bemanningsföretag inte har ambition att bli störst. Istället ligger fokus på att vara ett bemanningsföretag med personlig kontakt och god service.

Det innebär att Otimator kan hjälpa till att planera arbetsveckor och skräddarsy uppdrag utifrån personliga konsultavtal – och därtill erbjuda marknadsledande arvoden på några av marknadens mest attraktiva uppdrag. Konsulter kan även fritt välja klinik och mottagning för att öka trivsel och utvecklingsmöjligheter. Det är ett steg mot frihet i arbetslivet, menar Bengt.

– Konsulter kan gå från ett heltidsarbete till att arbeta ett valfritt antal veckor om året och förlägga dem på ett sätt som passar familjen och livssituationen, avslutar han.

Presenteras av:

Vi på Otimator diskuterar gärna individuella lösningar enligt dina önskemål. Välkommen att kontakta oss.

Lerbrännargatan 3 A
431 48 Mölndal
Tel: 031 – 27 52 55
Mejl: info@otimator.se
Mobil: 0702 - 99 90 98

Läs mer här

En äldreomsorg med personliga möten och välfärdsteknik i fokus

Digitala lås, e-signering, medicinskåp som öppnas från mobilen och VR-teknik.
Det som utmärker Älmhults kommuns äldreomsorg är att man satsar på att implementera nya tekniska lösningar för att förbättra arbetsrutiner, ge ökad trygghet, delaktighet och självständighet för alla.

– Det unika med att arbeta hos oss är att vi erbjuder ett spännande arbete med fokus på mänskliga möten i kombination med välfärdsteknik. Älmhults kommun ligger i framkant, där vår nyfikenhet på nya digitala lösningar och enkelheten att pendla hit gör oss till en attraktiv arbetsgivare, berättar Gun Bylund, äldreomsorgschef i Älmhults kommun.

Dessutom fokuserar socialförvaltningen på att få ner antalet medarbetare per chef som gör att personalen känner sig sedd och att utvecklingsarbetet effektivt kan drivas framåt.

Teknik skapar mer tid för möten
Personalen arbetar mobilt och allt från journaler till medicinsk e-signering och genomförandeplaner finns i mobiltelefonen. Att allt finns samlat skapar trygghet för både personal och brukare. Personalen kan agera snabbt vid eventuella avvikelser och blir mer tillgängliga för brukaren. Personalen hämtar vid arbetspassets start ut en mobiltelefon och har via mobilen tillgång till modern teknik under arbetsdagen.

– Den information som loggas genom digitala hjälpmedel kan vi använda för att förbättra och vid behov förändra arbetssätt och rutiner inom äldreomsorgen, berättar Sebastian Marginean Svensson, larmsamordnare på Älmhults kommun.

Välfärdsteknik i framkant
Älmhults kommun använder redan idag digitala lås, e-signering, medicinskåp som öppnas från mobilen och VR-teknik. Inom en snar framtid kommer man också att prova tillsynskameror. Trygghet, självständighet, delaktighet och säkerhet är ledord när ny teknik börjar användas.

– I vår strävan att ligga långt fram i användandet av välfärdsteknik för framtidens vård är vi ibland pilotkommun för nya digitala lösningar, säger Sebastian.

– Möjligheterna är oändliga! Med VR-tekniken kan en brukare få möjlighet att cykla eller vandra på gatan där de växte upp, berättar Gun.

Att ligga långt fram i digitaliseringen påverkar hela samhället med fördelar som ökad säkerhet, ökad delaktighet, bättre tjänster och kommunikation.

Presenteras av:

I Älmhults kommun bor drygt 17 000 personer och befolkningen ökar som aldrig förr. Hit kommer människor från världens alla hörn för spännande karriärmöjligheter och ett tryggt småstadsliv. I Älmhult finns det småländska: företagsamhet, påhittighet och vacker landsbygd. Kontrasten mellan den småländska idyllen och den globala mötesplatsen gör oss till något unikt och spännande.

Läs mer här

Välkommen till Familjeläkarna!

Vi är en grupp läkare och annan professionell vårdpersonal som fi nns i hela Stockholm- och Uppsalaregionen. Vi ägs och drivs av läkare som själva arbetar här och som därför har äkta intresse av att ge dig bästa möjliga vård.

Från födseln till livets höst.
Hos oss får dina barn tillgång till BVC med egen barnläkare. Du som är äldre erbjuds en specialist på dina sjukdomar. Och du som är mitt i livet kan få hjälp på tider som passar dig.

Ladda ner vår app!
Träffa våra läkare, barnläkare och psykologer online.

De är direkt knutna till våra mottagningar och kan snabbt sätta sig in i din problematik, följa upp eller remittera till specialist om så behövs.

Arbeta hos oss!
Vi söker allmänspecialister ST-läkare, barnläkare, geriatriker, gynekolog, ögonläkare, ortoped, sjuksköterskor, dietist fysio- och arbetsterapeut till våra mottagningar. Även läkare och ssk till SÄBO och ASIH. Hör av dig till Ann Svalberg, 073–903 63 77, ann.svalberg@famlak.se

Välkommen!
Stefan Amér och Maria Amér
Familjeläkarna med medarbetare

Presenteras av:

Saltsjöbaden Luthagen Bålsta Husby Tungelsta Vaxholm Barkarby Säbo ASIH Online

08–717 01 00
kontaktamig@famlak.se
www.famlak.se
Facebook: Familjeläkarna
App: Familjeläkarna Online

Unilabs formar framtidens diagnostik

Bristen på röntgenläkare och patologer i Sverige försvårar snabb och kvalitativ diagnostik vid exempelvis cancersjukdomar. Den europeiska diagnostikgruppen Unilabs vill nu forma framtidens diagnostik genom att bland annat ge patienter tillgång till subspecialister inom radiologi och patologi oavsett var de bor genom att använda telemedicin.

Unilabs är ledande inom områden som röntgen, patologi, labbmedicin och genetik. När de under 2017 förvärvade Telemedicine Clinic knöt man också till sig specialistkompetens för hur man skapar effektiva diagnostiknätverk där man kan uppnå en hög medicinsk kvalitet.

– Vi skapar lösningar med fokus på kvalitet. Vi vill hjälpa Sveriges patienter att få tillgång till specialiserade röntgenläkare och patologer. Små kliniker till exempel kan ofta bara ha ett fåtal röntgenläkare som måste täcka alla områden men med våra lösningar går rätt undersökning till rätt subspecialist, säger Henrik Agrell, en av grundarna till Telemedicine Clinic.

Det finns en stor efterfrågan på radiologer och patologer och Unilabs vill verka för att de som är verksamma kan användas på bästa sätt och ges möjlighet att arbeta flexibelt.

– Vi låter våra läkare fokusera på diagnostiken istället för administrativt jobb och samtidigt arbeta med de områden de är bäst inom. Då vi jobbar med distansdiagnostik så kan man antingen arbeta hemifrån eller på något av våra center, till exempel mitt i centrala Stockholm eller i Barcelona.

Presenteras av:

Region Uppsala – här växer kunskap och människor. Och du?

Region Uppsala erbjuder många möjligheter till utveckling och kunskap för dig som arbetar inom hälso- och sjukvård. Verksamheter med intressanta specialistområden, många kompetenser och i nära samarbete med universitet och forskning. Region Uppsala är en grogrund för kunskap och karriärmöjligheter.

Anna Sjöstrand arbetar som röntgensjuksköterska på Akademiska sjukhuset. Hon arbetar inom ett område som innebär en specialiserad form av radiologi där medicinska behandlingar utförs med röntgen- eller ultraljudsundersökning, så kallad perifer intervention.

– Genom perifer intervention kan man genomföra behandlingar utan att behöva öppna upp kirurgiskt. Området är fantastiskt spännande i och med att man är med och bidrar till patientens diagnostik och är en viktig del av vårdkedjan, säger Anna.

På röntgenavdelningen på Akademiska sjukhuset finns 350 medarbetare som arbetar inom olika typer av röntgen och ultraljud, så kallade modaliteter. Det kräver specifik kompetens och ger medarbetarna goda möjligheter att såväl bredda som fördjupa sina kunskaper inom de många områdena.

– I och med att vi har så många olika modaliteter så finns det möjlighet att specialisera sig. Utvecklingsmöjligheterna är stora i och med att vi är ett universitetssjukhus och får de svåraste fallen samtidigt som det finns forskning i framkant.

Mari Sandberg arbetar på Akademiska sjukhuset som biomedicinsk analytiker (BMA) med fokus på analyser inför blodtransfusioner och hur blod kan lämnas ut på ett säkert sätt. Hon ansvarar även för studenter som läser till biomedicinska analytiker på universitetet.

– Blodcentralen har legat i framkant forskningsmässigt med flera olika forskningsprojekt där vi hjälper till med att sätta upp olika metoder och lösningar för att lagra blodkomponenter. Väldigt mycket handlar om lagarbete här på sjukhuset. Så om man gillar att samarbeta och utvecklas och lära av sina kollegor är det här helt rätt plats.

Inom Region Uppsala finns ungefär 130 yrken. Utöver Akademiska sjukhuset finns även Lasarettet i Enköping, primärvård, habilitering och Folktandvården. Möjligheterna är många!

Presenteras av:

I Region Uppsala växer kunskap och människor. Ungefär 12 000 medarbetare jobbar med såväl hälso- och sjukvård som kollektivtrafik, kultur och regional utveckling. Vårt syfte är att skapa förutsättningar för hälsa, hållbarhet och utveckling. Region Uppsala arbetar för ett gott liv i en nyskapande kunskapsregion med internationell lyskraft.

Läs mer här

WeMind vill förbättra svensk psykiatri

WeMind, Sveriges näst största privata vårdgivare inom psykiatri, drivs av ambitionen att förändra svensk psykiatri till det bättre. Med ett starkt fokus på patienten och kvalitet har organisationen vuxit från 3 000 patienter i behandling till 20 000 på bara några få år, och har utsetts till en av Sveriges bästa vårdgivare.

– Vi fokuserar mycket på att skapa en attraktiv vårdmiljö som drar till sig duktiga behandlare som vi försöker hjälpa och stötta så att de kan göra så mycket patientnytta som möjligt. Vi lägger ned mycket tid på att följa upp våra patienter och utveckla vården till att bli så bra som möjligt, säger Urban Pettersson Bargo, vd på WeMind.

Ambitionen är att hela tiden utveckla organisationen och arbetssätten för att kunna skapa bästa möjliga utfall av vården för patienten. WeMind har snabbt tagit plats som en ledande svensk vårdgivare och har förutom utnämningen som en av Sveriges bästa vårdgivare också vunnit flera stora upphandlingar.

– I de fem senaste stora kvalitetsbaserade upphandlingarna som fyra olika landsting genomfört så har vi fått bäst betyg i samtliga. Det är ett fint kvitto och har fört med sig att vi fått många fler patienter under behandling och kan fortsätta utveckla verksamheten med samma tydliga mål och patientfokus.

Presenteras av:

Ökat intresse för Vaxholm som arbetsgivarkommun

Vaxholm är den idylliska skärgårdskommunen med en hemtjänst av hög kvalitet och god arbetsmiljö. Bara under föregående år ökade den sammantagna nöjdheten bland medarbetare och brukare från 89 till 94 procent. Camilla Lundholm, utförarchef på socialförvaltningen i Vaxholms stad, berättar att det är högre än genomsnittet för landets kommuner och tror att ökningen beror på deras nya arbetssätt.

– Inom hemtjänsten har vi infört teamarbete och mindre arbetslag. För medarbetarna innebär det att de själva kan planera och styra sin arbetsdag. Vi ser även att kontinuiteten och tryggheten för brukarna ökat.

Vaxholms LSS-boenden och äldreboende drivs i dag på entreprenad. Från och med november kommer dock äldreboendet att bedrivas helt i kommunal regi, berättar Camilla. LSS-boendet kommer att fortsätta drivas på entreprenad. Trots verksamhetsförändringar är personalomsättningen fortsatt låg i kommunen.

– Det är glädjande och ett kvitto på att en småskalig verksamhet är uppskattat.

I nuläget befinner sig Vaxholms kommun i planeringsfasen av införandet av smarta digitala lösningar i sina verksamheter. Bland annat planeras hemtjänsten bli nyckelfri – och målsättningen är att även införa digital signering för medicinering.

– Vi har inte kommit igång helt ännu, men det är stora projekt som väntar, avslutar hon.

Presenteras av:

Vaxholm är en idyllisk skärgårdskommun, med 70 öar och ca 11 800 invånare. Här finns trevliga små butiker, gallerier, caféer och restauranger. Förutom vacker natur och ett rikt kulturliv har Vaxholm en tydlig historisk koppling, inte minst genom Kastellet, som bidrar till att Vaxholm årligen besöks av ca 1 000 000 turister.

Läs mer här

KRY – framtidens vårdorganisation

Sedan lanseringen 2015 har KRY haft över 500 000 patientmöten och är i dag Sveriges största digitala vårdgivare. En digitaliserad hälso- och sjukvård utmanar den fysiska- och offentliga vården och beskrivs ofta som morgondagens vårdmöte – men var är KRY påväg och hur ser arbetsmiljön ut för digitala kliniker? Här ger delar av KRY:s kvalitetsteam sina svar.

Den digitala vårdgivaren KRY gör det möjligt för patienter att träffa en läkare eller psykolog via ett videosamtal i mobilen. Ambitionen sedan starten har varit tydlig – KRY ska erbjuda patienter en vård som är högkvalitativ, snabb och enkel, oavsett bostadsort, livssituation eller modersmål. Med ett tydligt patientperspektiv har KRY öppet året runt, alla dagar mellan 06-24. Här finns även en patientsupport dit patienter dagtid kan vända sig om de har några frågor gällande sitt vårdmöte.

Ska erbjuda den bästa vården
För att KRY ska lyckas med sin ambition är arbetsmiljön för klinikerna avgörande. Det menar Joakim Röstlund, specialist i allmänmedicin och medicinskt ansvarig läkare, och är något som märks redan i rekryteringsprocessen.

– Eftersom det är en stor skillnad mellan att arbeta på KRY och i en fysisk- och offentlig vård får alla kliniker som börjar hos oss genomgå en omfattande rekryterings- och inlärningsprocess.

För att kvalitetssäkra det löpande arbetet har KRY en patientsäker plattform där kliniskt verksamma med olika erfarenheter och specialiteter i realtid kan konsultera varandra. Här finns även en bakjour med specialister som alltid är tillgängliga för att vid behov ge råd och stöd – och kontinuerligt följs KRY:s läkare upp att säkerställa att medicinska riktlinjer följs.

Över 400 kliniskt verksamma
Trots att arbetet sker digitalt blir det inte ensamt, menar Joakim.

– Vi är över 400 verksamma kliniker med en stark sammanhållning och kommunikationen är, liksom tjänsten, digital och enkel. Våra kliniker kan kommunicera med varandra digitalt, och även välja att arbeta från huvudkontoret i Stockholm. Vi arrangerar även sammankomster där alla kliniker har möjlighet att träffa varandra.

Trots att digitala vårdaktörer varit del av en omtvistad debatt tror han att mycket grundar sig i okunskap kring vad KRY som vårdorganisation gör, och hur man arbetar.

– Vi utmanar hur vanlig premiärvård bedrivs i dag, men vi har ett tydligt ansvar i att enbart genomföra vårdbedömningar som kan göras digitalt. Som digital vårdgivare har vi även en unik fördel i att arbeta med kvalitetsuppföljning i våra system.

”Kvalitet, forskning och utbildning”
Nasim Farrokhnia, forsknings- och utbildningschef, menar att just kvalitet, utbildning och forskning är centralt för KRY.

– Vi vill att alla ska ha möjlighet att utvecklas i sin roll som kliniker. Därför arbetar vi med personlig uppföljning och återkoppling. Med KRY Academy, ett lärande- och utvecklingsprogram, arrangerar vi varje månad även webbinarier, föreläsningar och workshops.

– Med ett starkt techbolag i ryggen kan vi även få tillgång till en stor mängd data kopplat till våra patientmöten. Det ger oss unika utvärderings- och forskningsmöjligheter.

I dag är KRY den största digitala vårdgivaren i Sverige och står bakom tre procent av primärvårdens läkarbesök. Att vårdverksamheten har lyckats fylla en lucka och förbättra kommunikationen mellan patient och vård visar sig inte minst med en patientnöjdhet på 4,7 av fem möjliga.

– Dagens vård möter stora utmaningar och att med hjälp av dagens teknik kunna bidra med lösningar för både patienter och personal är oerhört inspirerande, avslutar Nasim.

Presenteras av:

SOS-sjuksköterskan: ”Handlar om liv och död”

Efter fem år som sjuksköterska i landstinget valde Annica Lundgren att anta rollen som SOS-sjuksköterska. På sekundsnabba minuter hanterar hon inringare som kan pendla mellan liv och död och med enbart ett sinne – hörseln – tar hon dagligen livsviktiga beslut. Att hon lämnade sin traditionella sjuksköterskeroll är ett val hon inte ångrar.

– Jag skulle rekommendera alla som trivs med att vårda patienter men som börjar känna sig klara med sjukhusverksamheten att testa något nytt, säger Annica Lundgren.

För att jobba som SOS-sjuksköterska krävs tidigare kunskap och erfarenhet. Även en förmåga att hantera hög stress med en genuin hjälpsamhet och vänlig ton i rösten. Det anser SOS-sjuksköterskan Annica Lundgren.

Hon har själv erfarenhet av att arbeta som traditionell sjuksköterska och är övertygad om att hon gjorde rätt val när hon 2013 övergick till att arbeta som SOS-sjuksköterska – men poängterar en stor skillnad mellan rollerna.

– Tidigare kunde jag se, känna, lukta, lyssna och ta in en hel person. Nu kan jag enbart använda ett sinne – hörseln. Det gör arbetet stundtals svårt och utmanande, men också väldigt spännande.

Som SOS-sjuksköterska arbetar Annica nära SOS-operatörer som tar emot alla inkommande samtal till SOS-centralen. Från samtalsstart övervakar hon samtalet och lyssnar, tolkar och föreställer sig vad som händer hos den inringande. Hon kan välja att ta över samtalet och operatören kan även välja att koppla in en sjuksköterska om det råder en osäkerhet kring en specifik situation.

Använder rösten som verktyg
För att lära sig bemöta människor i olika risk- och krissituationer får alla SOS-sjuksköterskor genomgå en utbildning i att använda rösttekniker för att styra samtalet med rösten som verktyg.

– Det handlar om liv och död och någon kan därför vara svårt sjuk, uppjagad, arg, ledsen eller ha språk- eller hörsvårigheter. I vissa krisfall har jag bara några få sekunder på mig för att lugna eller styra hårt – då är det viktigt att kunna använda styrka, tempo, pauser eller tystnad i rösten.

”Skriker till i andra änden”
Vissa samtal beskriver Annica som emotionellt svåra men att chefer, operatörer och sjuksköterskor arbetar tätt och är noga med att vid behov stötta varandra. Trots ett ibland psykiskt utmanande arbete menar hon att det är värt det.

– När den inringande i andra änden går in från balkongen istället för att hoppa eller när en pappa har lyckats hjälpa sin fru att förlösa sitt barn och det skriker till i andra änden. Det är en alldeles fantastisk känsla och skithäftigt, avslutar hon.

Presenteras av:

SOS Alarm skapar ett tryggare Sverige för alla genom att dygnet runt larma ut hjälpresurser när olyckan är framme. Att arbeta hos oss är intressant, viktigt och utmanande.

Mer information om våra lediga tjänster finns på här

Hampus om projektverktyget: ”50 procent mer effektiva nu”

Svenska Bygglet har utvecklat ett digitalt verktyg åt byggbranschen som ger full kontroll över alla moment – från offert till faktura och uppföljning. Byggföretaget Lindqvist Engström har använt tjänsten i drygt fyra år och Hampus Engström, projektledare, beskriver hur det effektiviserat verksamheten med 50 procent.

Bygglet är ett webbaserat verktyg som via mobil eller dator ger små och medelstora byggföretag direkt koll på alla moment i ett projekt – från offert till uppföljning.

– Det gör att vi kan hålla koll på rapporterad tid, kolla upp materialkostnaden för ett tidigare projekt och dessutom skapa och skicka en offert direkt vid ett kundbesök, säger Hampus Engström, användare av Bygglet.

Ger förbättrad kommunikation
Det menar Hampus för med sig en rad fördelar. Han nämner också hur Bygglet förenklar kommunikationen mellan beställare, arbetsledning och hantverkare – en annars stor utmaning för byggbranschen.

– Våra hantverkare kan ringa upp kunder och kontaktpersoner direkt i systemet. De kan även snabbt och enkelt få svar på vad som ingår i offerten för varje enskilt projekt och moment.

Han beskriver hur Bygglet även förbättrar förutsättningarna att bedriva lönsamma och vinstdrivande projekt.

– När vi inte använde oss av Bygglet fick jag veta hur vi låg till ekonomiskt först vid varje årsbokslut. Jag kunde bara gissa mig till hur det gått i alla projekt under året. Nu kan jag göra löpande avstämningar och se exakt hur det går i alla projekt eftersom jag får en översikt av rapporterade timmar och leverantörsfakturor. Det gör att jag kan se vad som är mest lukrativt med möjlighet att styra om verksamheten.

”Medarbetartrivseln ökar”
Hampus bedömer att användningen av Bygglet har gjort verksamheten 50 procent mer effektiv – men menar inte att det digitaliserat bort den personliga kontakten.

– Det gör snarare att vi kan bli mer effektiva när vi väl träffas. Till exempel slipper våra hantverkare använda sig av handskrivna anteckningar och förvara dem i ett tillfälligt kontor i bilen tills de har kommit tillbaka till kontoret där allt administrativ traditionellt sett sköts. När allt grundläggande finns på plats med full kontroll över alla projekt tror jag också att medarbetartrivseln ökar, avslutar han.

Presenteras av:

Bygglet AB är ett IT-företag/mjukvaruföretag som utvecklat ett webbaserat verktyg för projekthantering inom bygg och hanterar alla moment från offert till faktura och uppföljning.

Bygglet lanserades i februari 2011 och har sitt huvudkontor i Göteborg. På sju år har företaget vuxit från 2 till 35 anställda i Göteborg, Stockholm och Malmö.

Bygglets vision är att vara marknadsledande i Sverige med ett system som ligger i framkant och erbjuda sina kunder förstklassig support.

Läs mer här