Så löser Goalplan problematiken med distansledarskap

Med över 18 års erfarenhet inom försäljning i bagaget såg Henrik Troselius, vd och grundare på Goalplan, problem med hur man i arbetsvärlden arbetade med sälj och ledarskap från distans.
– Jag hittade ingen lösning, så jag tog saken i egna händer, berättar Henrik.

– Det var 2015, när jag arbetade som säljchef, som jag insåg att vi använde samma produkter som vi gjorde innan iPhone och appar kom till. Det var fortfarande papper och penna, excel och email som användes i kommunikationen mellan chef och medarbetare inom många företag, trots att vi för länge sen borde haft mer effektiva lösningar, säger Henrik Troselius, vd och grundare på Goalplan.

Sa upp sig
Henrik letade länge efter ett allt-i-ett verktyg som skulle förenkla arbetet. Han berättar att marknaden var väldigt inriktad på enstaka funktioner och erbjöd ingen helhetslösning.

– Jag hittade en massa appar som löste enstaka problem, men jag ville inte behöva ha flera olika appar. Istället för att acceptera det så sa jag upp mig för att bygga ett system själv, som tar ett grepp kring hela ledarskapets utmaningar.

Enligt Henrik själv krävdes blod, svett och tårar för att få igång företaget och även att ta fram en säljbar produkt, som skapade det värde som Henrik själv saknade som säljchef.

– Senaste halvåret har vi både nya och stora kunder och Goalplan skapar just det värde som jag saknade.

Läs mer om Goalplan här

Komplett verktyg
Med hjälp av Goalplan får du snabbt och smidigt en översiktlig syn på din organisations prestationer. Det förenklar även för de anställda att nå sina mål när dessa enkelt finns att se och följa. Goalplan ser till att förse dig med du behöver ha nära till hands för att kunna utföra ett bra ledarskap, och hjälper dig att nå de resultat du och din organisation satt upp.

– Det är det kompletta målstyrningsverktyget. Oavsett var man är är det enkelt att ta del av all information runt företaget. Har man en deadline kan man snabbt se hur man ligger till och kan ta action därifrån, avslutar Henrik.

Presenteras av:

Goalplan AB
www.goalplan.com
Karlavägen 40
114 49 Stockholm
Grundades 2016
info@goalplan.com


Försvarsmakter världen över använder
BAE Systems Hägglunds högteknologiska produkter

BAE Systems utvecklar och tillverkar högteknologiska produkter som används i extrema situationer och miljöer. Produkterna består av allt från bandgående och luftburen mobilitet till vapensystem, sensorer och elektronik. Teknologin ligger i absolut framkant och bolaget ser ständigt till hur de kan nyttja den pågående utvecklingen inom bland annat AI, maskininlärning och 3D-printing.

 

Försvarsmakter i länder över hela världen använder produkter som tillverkas av BAE Systems. Kraven som ställs är höga – de ska vara säkra, extremt högpresterande och motsvara soldaternas förutsättningar och utmaningar.

– Vi tillverkar allt från minsta delkomponent till hela system. Den riktiga utmaningen är att integrera delsystemen så att de fungerar som en helhet och bidrar till att öka kundens förmåga, berättar Stefan Thelin, Head of Technologies på BAE Systems.

”Oerhört dynamiskt”
Gruppen Stefan leder ansvarar för att i en tidig fas hitta nya teknologier som sedan kan introduceras till produkterna. Mycket fokus ligger på att förstå den mänskliga faktorn samt kunderna och deras utmaningar.

– Vi bevakar utvecklingen och framstegen inom teknologi och arbetar idag mycket med AI, maskininlärning och additiv tillverkning. Där söker vi kompetens som kan komma in och hantera den typen av områden. Det är oerhört stimulerande och dynamiskt. Gränsytorna är många, allt från forskning till implementation, konstruktion, test, verifiering och produktion.

Länk mellan marknad och konstruktion
Carolina Norberg är Head of System Design och leder en grupp som fungerar som länken mellan marknad och konstruktion. Det innebär kontakt med kunden för att förstå och analysera behov för att sedan bryta ned detta till krav på produkten och vad som ska konstrueras.

– Det roligaste är att kunna få se helheten. Man designar ett system som är mer än en produkt. Något som kunden ska leva med i 30 år. Det gör att vi har en systematisk inställning till designen och att vi hela tiden säkerställer att vi är på rätt väg under stegen mot produkten.

 

Läs mer om BAE Systems här

Presenteras av:

BAE Systems Hägglunds deliver military capability, protect people and national security world wide. Our main products are medium weight combat vehicles, all-terrain vehicles and logistical support and services. Our values are Trusted, Innovative and Bold. Please visit www.baesystems.com

 

Tekniska framgångar i Skolsverige: ”Vi har bara nosat på möjligheterna”

Det pratas mycket om digitaliseringen av skolan och lyfts fram hur det kan underlätta för både lärare och elever. Inte minst har dagens teknik potential att göra lärandet roligare och mer effektivt och omvänt; fungera som ett praktiskt redskap för den som arbetar i skolan. Hjorthagens skola i Norra Djurgårdsstaden engagerar sig i skoldigitaliseringen direkt tillsammans med AVS, tidigare AV Syd.

Styrsystem, ljudanläggningar, interaktiva skärmar, röst- och ljudförstärkare, projektorer, kabel- och kontakthantering, digital signering och rumsbokningssystem. Det är bara lite av hur teknik, om den används rätt, kan underlätta skolundervisningen på lärarsidan – och inlärningen på elevsidan. Inte minst slår tekniken ett slag för miljön.
– Det som är möjligt i dag var hokus pokus för tio år sedan och det är få skolor som inte har någon form av digital eller visuell produkt i klassrum, grupprum eller aula. Elever med inlärningssvårigheter kan till exempel få en bättre koncentration med ljudutjämningssystem, bild- och videomöjligheter kan fånga upp hemmasittare och även bidra till resfria möten, säger Mikael Wickström, vd AVS.

AVS, tidigare AV Syd, har över 30 års erfarenhet inom AV-branschen och har utvecklat ett brett produktsortiment vad gäller innovativa och enkla bild- och ljudlösningar. Under bolagstaket finns även tekniker, utbildare och kundtjänst – som tillsammans skapar en trygg helhetslösning.
– Vi vill att tekniken ska upplevas som enkel, driftsäker och stabil även om det är ganska avancerad teknik bakom, förklarar Per Roslin, AV-rådgivare på AVS.

Testpiloter i Stockholm
Ett exempel på en skola man arbetar med är Hjorthagens skola i Norra Djurgårdsstaden. Robert de Groot, IT-samordnare på skolan, berättar att man just nu är digitala testpiloter för en ny skola som byggs i anslutning till den nuvarande, men även för Stockholms stad.
– Vi är på ständig jakt för att förbättra befintliga system och funktioner i våra klassrum och just nu testar vi digitala enheter i ljud och bild. Till exempel använder vi röstförstärkare. Det är en liten mikrofon som gör att läraren kan hålla en vanlig ton i sin undervisning och med det spara på stämband och röst. Det ser vi som en arbetsmiljöfråga. Vi testar också digitala enheter och interaktiva tavlor som utmanar pedagoger och elever och eleverna tycker att det är jätteroligt att vara delaktiga och aktiva i undervisningen, säger han och fortsätter:
– Vi har bara nosat på de digitala möjligheterna för Skolsverige.

”En central skolfråga”
Det är något Anders Norén, marknadsansvarig på AVS, instämmer med.
– Vår spaning är att smarta och enkla tekniska ljud- och bildlösningar inom några år kommer att vara en central skolfråga, avslutar han.

Läs mer om AVS smarta ljud- och bildlösningar här

 

 

AVS startade som AV Syd 1986. Med lång erfarenhet av installationer och gedigen kunskap inom utbildning och pedagogik ligger AVS i framkant av utvecklingen inom lösningar för ljud och bild. Utbudet av högkvalita-tiva produkter är stort och bland kunderna finns bolag och organisationer både inom näringslivet och offentliga sektorn – över hela landet.

Kontakta oss:
010-551 10 00 | post@avs.se

Läs mer på www.avs.se

 

Värmland driver utvecklingen
av smarta hälsotjänster

Digitaliseringen erbjuder stora möjligheter att skapa jämlika och tillgängliga hälsotjänster som ökar friheten för oss som individer.
Detta förutsätter tvärsektoriell samverkan och utveckling med användaren i fokus.
I Värmland formas nu en unik innovations- och testmiljö för att tillgodose behovet.

Bakgrunden är insikten om att resurserna inom välfärden inte kommer att räcka till alla i framtiden, och att grundstrukturen behöver förändras så att mer fokus läggs på hälsa – i ett vidare perspektiv.
– För att lyckas behöver vi skapa förutsättningarna att utveckla och testa nya lösningar tillsammans med användarna i verkliga miljöer, säger Jeanette Köster, ansvarig för digital innovation på Compare.
Jeanette Köster leder satsningen DigitalWell på Compare med syftet att skapa en nod för användardriven innovation av digitala hälsotjänster.
I Karlstadsregionen finns unik spetskunskap i form av ett framgångsrikt ICT-kluster och excellent forskning inom områden som tjänsteinnovation och datasäkerhet.
– Vi kombinerar modern teknologi, design och hälsa för att ta fram nya lösningar som verifieras under vår process fram till att de är klara att implementera, förklarar Jeanette Köster.

Mot det supersmarta samhället
I DigitalWell samarbetar akademi, näringsliv och offentlig sektor med utgångspunkt i användarens behov för att ta fram nya lösningar, ett arbetssätt som gör det möjligt att testa nya innovationer direkt i verkliga miljöer.
– Nu när vi börjar prata om övergången från industrisamhället till det individbaserade och supersmarta samhället så är det hög tid att transformera välfärden, menar Jeanette Köster.
En transformation innebär mycket mer än att digitalisera analoga funktioner. För att förändra strukturen och skapa hållbara tjänster för framtiden kommer test- och samverkansmöjligheter för näringslivet vara en avgörande faktor. Genom DigitalWell får näringslivet möjligheten att ta sig an de utmaningar som välfärden står inför. 

Presenteras av:

DigitalWell är ett EU-finansierat projekt som ska öka möjligheten för små och medelstora företag att genom systematisk användarinvolvering utveckla innovativa och kommersialiserbara tjänster, som svarar mot behov och utmaningar i offentlig sektor.

Läs mer på: www.digitalwell.eu


Linda är dagligen inne  i fabben. Här i diskussion med Processingenjör Farizah Saharil om
processutveckling av ett recept som berör en av Lindas kunders applikationer.

Silex erbjuder internationella karriärer inom högteknologiskt område

Silex är ett globalt framgångsrikt och högteknologiskt företag som tillverkar kiselchip med med hjälp av modern teknik i absolut framkant. Bolaget ligger nu i stark tillväxt och söker kompetens i form av nyutexaminerade och erfarna ingenjörer som kan förvänta sig möjligheter tillen spännande internationell karriär.

 

Silex grundades år 2000 och är världens ledande företag inom sitt område. Genom samma tillverkningsmetoder som vid produktion av datorchip tillverkar man mekaniska kiselchip som hamnar i kundapplikationer som mobiltelefoner och medicinteknik. Sedan starten har bolaget snabbt vuxit och etablerat sig internationellt, något som nu gör att de letar efter förstärkning.

– Vi gör det häftigaste man kan göra teknologimässigt och vi har sakta med säkert vuxit och byggt upp verksamheten utomlands med kontor i USA och Kina där vi nu också sätter upp en ny fabrik. Hos oss får man jobba med några av de häftigaste och största kunderna och det finns stora möjligheter att göra karriär både i Sverige och internationellt, säger Edvard Kälvesten, vd på Silex.


Linda Axwik förbereder tillsammans med Lucas Held,
Designingenjör, presentationsmaterial inför ett kundmöte.

Stora karriärmöjligheter
Linda Axwik arbetar som produktchef och projektledare på Silex och beskriver sin roll som varierande där ingen dag är den andra lik.

– En dag möter jag en kund och en annan är jag i renrummet och utvärderar resultat eller bygger processflöden. Det är en väldigt platt organisation också med många trevliga kollegor och många yngre. Det är lätt att gå från idé till handling och finns stora
karriärmöjligheter, berättar hon.

Möjlighet att påverka
Företagskulturen är öppen och Silex satsar mycket på sina anställda. Det investeras mycket i bolaget som går stadigt framåt och som ny medarbetare finns stora möjligheter att påverka framåt.

– Om du är driven och har en stark vilja att utvecklas så är det här helt rätt företag. Är du rätt person med ambitioner och en stark drivkraft finns det många olika vägar för en karriär. Vi har en stark gemenskap utan hierarkier och det skadar inte att det går väldigt bra för Silexjust nu, avslutar Edvard Kälvesten.

Läs mer om Silex här

Presenteras av:

Silex omsättning 2018 var 531MSEK med en vinst på 127 MSEK. Idag har Silex 230 anställda.

Läs mer om Silex här

”Jämställdhet är en av våra viktigaste framgångsfaktorer”

Ingenjörstunga företag i allmänhet och energiföretag i synnerhet har stora utmaningar med jämställdhet. Ellevio tar nu ett grepp kring frågan med sitt initiativ Switch. Målet är att bygga ett företag som bättre speglar samhället i stort.

Ellevios mål är att fram till 2023 öka andelen kvinnor med 1 procent varje år. Det betyder i praktiken att hälften av alla nyrekryteringar ska vara kvinnor.

– Vi växer snabbt och behöver anställa många nya under kommande år. I samband med det har vi också möjligheten att öka jämställdheten inom bolaget, säger vd Johan
Lindehag.

Som en del i jämställdhetsarbetet har Ellevio lanserat ett samarbete med tre organisationer som varje dag arbetar med jämställdhetsfrågor: Female Legends, Popkollo och Stockholms Fotbollförbund. Genom initiativet, som döpts till Switch, vill Ellevio hitta nya lösningar och bidra till en positiv utveckling i branschen. Namnet har flera bottnar som alla syftar till en förändring; från omedvetenhet till insikt, från begränsningar till möjligheter och från ord till handling.

– Fotboll, musik och e-sport är traditionellt mansdominerade områden och därför vill vi lära oss mer om hur dessa organisationer arbetar för att motverka ojämställdhet, säger Johan Lindehag.

– Vi är ödmjuka i det här och inser att mycket till en början handlar om att lyssna och lära av hur andra som kommit längre har gjort. Vi ska utforska och vara nyfikna och kanske utmana en del gamla sanningar. Parallellt tittar vi på faktiska saker som vi kan förändra eller börja arbeta med redan idag, det kan handla om hur vi formulerar oss i jobbannonser, hur vi genomför lönerevisioner och hur samtals­klimatet är på våra arbetsplatser.

– I nästa steg vill vi såklart att det här ska ge ringar på vattnet och att vi på Ellevio så småningom får frågor om hur vi gjorde för att lyckas, säger Johan Lindehag.

Ett framgångsrikt mångfaldsarbete startar med ledningen – vilket Ellevio är ett gott exempel på – med en könsfördelning på 55 procent kvinnor och 45 procent män i ledningen. År 2017 var andelen kvinnliga medarbetare i organisationen 27 procent. Målet 2023 är 33 procent och för att uppnå det behöver hälften av Ellevios nyrekryteringar vara kvinnor.

En mer jämställd energibransch är inte bara bra för återväxten och utvecklingen; det är också viktigt för samhället. Om man lyckas spegla organisationen mot hur samhället ser ut så kommer det gynna utvecklingen i hela företaget, menar Johan Lindehag.

– Jag är lite förvånad över att det ser ut som det gör. I grund och botten finns det massor av kvinnor som är väldigt duktiga på matematik och fysik och som naturligtvis skulle bli mycket bra ingenjörer, vilket det råder brist på. Alla förutsättningar finns egentligen på plats, säger Johan Lindehag.

Presenteras av:

Polismyndighetens IT-avdelning – en plats för personlig utveckling

På Polismyndighetens IT-avdelning bidrar 750 medarbetare dagligen till samhällsnytta genom att utveckla och förvalta IT-system som underlättar polisens viktiga verksamhet i hela Sverige. Det här är också en plats för personlig utveckling – där man inte behöver byta jobb för att göra karriär.

Dygnet runt arbetar medarbetarna på Polismyndighetens IT-avdelning med vardagsproblem, planering, utveckling, problem­ärenden och olika special- och säkerhets­lösningar för polisens viktiga data. Två grupper på avdelningen är servicedesk och klient. I den förstnämnda arbetar Tobias Schiöler som tf gruppchef.

– Vi är IT-avdelningens ansikte utåt och supportar hela Polismyndigheten gällande IT-relaterade frågor. Vi jobbar med telefoni där vi tar emot 160 000 samtal om året och olika support-ärenden, säger han.

Tobias berättar att man har goda möjligheter att utvecklas på avdelningen då de bland annat har en utvecklingsgrupp och kunskaps­ansvariga som ser hur man kan höja kompetensen internt. Man uppmuntrar också medarbetarna till att ta egna intiativ för att förbättra arbetsplatsen.

Han började på Polismyndigheten 2010 som konsult på servicedesk. Kort därefter började han arbeta som Indicent Manager, en roll som han hade fram till december 2017 då han blev tillförordnad gruppchef.

– Det är fantastiskt kul att få jobba med människor och det är en väldigt spännande arbetsplats där man känner sig mycket uppskattad. Vi talar dagligen med Sveriges bästa kunder – poliserna, säger Tobias Schiöler. 

Teamwork
Servicedesk samarbetar med klientgruppen där de har gemensamma informationsmöten, löser eventuella problem tillsammans och jobbar hårt för att ge en så effektivt support som möjligt till poliserna. I klientgruppen arbetar Malin Sjödin som tf gruppchef.

– Vi ser bland annat till att alla klient-plattformar fungerar som de ska och att poliserna har tillgång till säkra datorer, säger hon.

Malin instämmer med Tobias om de goda utvecklingsmöjligheterna Polismyndighetens IT-avdelning erbjuder.

– Jag började arbeta här 2014 som teknikspecialist. Jag utvecklades väldigt mycket inom rollen och det blev ett naturligt steg att börja som gruppchef efter att jag fått möjligheten att gå ett chef-försörjningsprogram. Där lärde man sig mycket om arbetsrätt, arbetsmiljö och förbereddes för att kunna inta en chefsroll, säger Malin Sjödin.

Därför trivs medarbetarna så bra
Mattias Blomberg arbetar som IT-tekniker i klientgruppen och han tycker att det finns många fördelar med att arbeta just där. Under sina snart åtta år på Polismyndigheten har han utvecklats på ett väldigt bra sätt. Han vågar idag ta mer ansvar och är en viktig del i de olika utvecklingsdelarna inom IT.

– Jag trivs otroligt bra med den här gruppen. Det är högt i tak, alla hjälps åt när det behövs och vi stöttar varandra. Precis som många av mina andra kollegor känner jag att jag gör nytta för samhället, avslutar Mattias Blomberg. 

Patent- och registreringsverket lockar allt fler ingenjörer

Kreativt, intressant och utmanande – det är jobbet i ett nötskal för en patentingenjör hos Patent- och registreringsverket. Och med förmåner som språkutbildning och en 18 månader lång introduktionsutbildning är det lätt att förstå attraktionskraften.

Patent- och registreringsverket är en stor arbetsplats för många ingenjörer. Som patent­ingenjör på PRV får man se vad uppfinnare och forskare arbetar med genom att granska patentansökningar och besluta om något ska patenteras.

– Vi tittar på en uppfinnings uppfinningshöjd. Det innebär att en uppfinning ska vara ny och kunna tillgodogöras industriellt för att kunna patenteras, säger Tobias Viskers, patentingenjör på Patent- och registreringsverket.

Tobias Viskers tycker att arbetsuppgifterna som patentingenjör är intressanta och utmanande och tror att det är viktigt att man besitter en nyfikenhet och ett intresse inför att se ny teknik. Han tillägger även att yrket kräver att man kan arbeta i ett högt tempo och vara effektiv men samtidigt bibehålla en hög noggrannhet. Något han även tror är viktigt i rollen är att man tycker om att kommunicera med kunder på en internationell nivå eftersom de får in ansökningar från hela världen.

Alla nyanställda ingenjörer får gå en introduktionsutbildning på 18 månader för att lära sig arbetet. Utbildningen berör betydelsen av patent, hur patent ska bedömas och vad som krävs för att något ska kunna patenteras.

– Vi har inga krav på arbetslivserfarenheter men vill att man har rätt teknikkompetens. Våra ingenjörer får även gå en språkutbildning eftersom vi handlägger internationella ansökningar, säger Theresia Lasu Waleij, HR-­specialist på Patent- och registreringsverket.

Arbetsmiljön på PRV är samarbetsinriktad där alla ser till helheten och arbetar för gemensamma mål. Eftersom arbetet innebär ett intensivt granskningsarbete är de måna om att deras ingenjörer har ett liv i balans med en bra tillvaro även utanför arbetet.

PRV arbetar aktivt med externa informationsuppdrag på mässor, universitet och högskolor – för att informera om vad de gör och bidra till tillväxt. PRV är också en internationell myndighet med omvärldsfrågor i fokus och har många internationella samarbeten och kontakter genom bland annat EUIPO och EPO och även tillsammans med SIDA.   

Presenteras av:

”Ring inte oss, vi ringer dig”

Idag är det allmänheten som ringer SOS Alarm när någon är i akut behov av hjälp. Men tänk om det kunde vara tvärtom? Tänk om SOS Alarm kunde ringa upp enskilda personer och meddela att det brinner i huset där de befinner sig – innan de ens hört brandlarmet.

– Vi har tillgång till massvis med unik infor­mation i realtid som ingen annan har, berättar IT-chef Mattias Hindfelt. Det ger oss en unik position och möjlighet att ta fram automatiserade lösningar och tjänster som skapar ett tryggare Sverige för alla.

Att kunna ringa upp personer i en nöd­situation är en av många möjligheter vi ser framför oss, även om vissa av dem än så länge bara är en vision. Ett exempel på en sådan vision är en pacemakersensor som vid livs­hotande tillstånd kan larma i realtid och skicka med både personens position och medicinska data – eller till och med varna när något är på väg att hända. En del andra innovativa lösningar håller på att realiseras, till exempel GPS-positionering i mobiltelefonen (Advanced Mobile Location, AML) och bilar som själva larmar 112 vid en trafikolycka eller händelse (eCall).

Ju mer information vi kan sätta ihop till en heltäckande bild, desto mer kan vi göra rätt saker på ett förebyggande sätt. 

– I dagsläget agerar vi mestadels reaktivt, säger Mattias Hindfelt. På sikt vill vi vara den som varnar om vad som är på väg att hända, men också verifierar vad som hänt och vad som är sant eller inte, baserat på all den information vi har tillgång till.

Att jobba med IT på SOS Alarm innebär att utveckla och realisera nya tjänster som gör livet lättare för alla. Vill du ha ett jobb som är meningsfullt för dig själv, för samhället och för dina medmänniskor så är det på SOS Alarm du hör hemma. Det är här du kan göra skillnad på riktigt.

– SOS Alarm är navet som ser till att den hjälpsökande får den hjälp som behövs – oavsett hur den ser ut, säger Mattias Hindfelt. Det gör vi genom att ta emot information som vi på ett snabbt, säkert och effektivt sätt tolkar, kategoriserar och förmedlar till rätt instans och i rätt tid. På så sätt är vi ett IT-företag. Och på så sätt räddar vi liv. 

Presenteras av:

”Det jag gör här är viktigt. På riktigt”

I ett modernt kontorshus i Solna arbetar Andreas, Erika, David och Jens alla med it i olika former. Framöver behöver de fler skickliga kollegor: Säkerhetspolisens tekniska kompetensbehov växer och myndigheten söker därför fler it-medarbetare.

Kravprofilen för att få arbeta med it och teknik hos Säkerhetspolisen är varken hemlig eller glasklar.

– Men vi brukar säga att det krävs någon form av eftergymnasial utbildning på området, till exempel universitetsstudier i datavetenskap, säger Jens.

– Det betyder inte att alla här har en civilingenjörsexamen från KTH, Chalmers eller någon annan teknisk högskola, säger Erika.

Kvartetten sitter samlad i ett av Säkerhetspolisens mötesrum, med vidsträckt utsikt över Stockholm. Tillsammans är de fyras kompetens och bakgrund ett slags tvärsnitt av hur en it-medarbetare hos Säkerhetspolisen ser ut. Erika jobbade tidigare på ett litet företag och reste mycket. Det innebar att hon sällan kände sig ledig utan ständigt kände en press på sig själv, att allt hängde på henne.

– Nu har jag jobbat här ganska många år och det är ett unikt och roligt jobb. Pressen kan finnas här med, i synnerhet när det hettar till. Men då reser sig alla och hjälps åt. Det finns en unik laganda här, oavsett om du arbetar på utvecklings- eller driftsektionen, säger Erika. 

Kollegan Andreas är nyare på jobbet, med ett drygt halvår bakom sig. Steget han tog, från en tekniskt säljande position på ett internationellt börsnoterat it-företag, till en av Sveriges hemligaste myndighet kan tyckas vara stort. Och det håller Andreas med om.

– Det här är totalt andra sidan av myntet. Den största skillnaden är att det finns en långsiktighet här, att vi jobbar mer metodiskt.  Dessutom är det lättare att finna en bra balans mellan arbete och privatliv, säger Andreas.

– Ingen sneglar snett på den som vabbar, säger David.

Verktygen avslöjade
Mycket kring Säkerhetspolisens arbete och arbetsmetoder är hemligt, vilket självklart också omfattar it-arbetet: exakt vilka tekniska verktyg och miljöer man jobbar med på teknik­enheten är inget de skyltar med utåt.

– Men vi använder så klart mest standardplattformar som .Net och Java. Och vi försöker hålla oss till vanlig, agil utvecklingsmetodik, säger David.

– Ja, jag upplever att vi är väl uppdaterade med den teknik som finns i världen utanför, säger Andreas.

– Och det finns ingen rädsla att prova nya saker. Vi testar dem gärna för att se om de funkar för oss, säger Erika.

Hon berättar också att de ofta arbetar ihop med användarna när de bygger lösningar.

– Det ökar förståelsen för att det inte alltid blir som man tänkt sig från början. Omvärlden ändrar sig och då ändras vår arbetsinriktning, säger Erika.

Hon anser sig ha ett personligt utvecklande arbete med stor samhällsnytta, där hon och kollegorna får se effekterna av vad de arbetar med.

– Det är ju inte så att vi sjösätter ett projekt och sedan är allt avslutat. Generellt finns det väldigt få saker som vi inte har detalj­kunskaper om här, säger Erika.

Kollegan Andreas håller med. 

– Här handlar det inte om att ta fram ett verktyg som ska sälja mer konserverad soppa eller öka kabinfaktorn hos ett flygbolag. Det vi gör här är viktigt, på riktigt. 

Presenteras av:

Under de kommande åren kommer Säkerhetspolisen växa – från dagens drygt 1200 medarbetare till cirka 1500. Många av de nya tjänsterna kommer finnas inom myndighetens tekniska områden – på teknikenheten men också inom områden som teknisk inhämtning och säkerhetsskydd. Några av rollerna som eftersöks just nu är it-forensiker, tekniska bearbetare och it-säkerhetsspecialister. Kravprofilerna skiljer sig självklart åt mellan arbetsrollerna men gemensamt är du har ett mycket stort intresse för it, är kreativ, uppskattar utmaningen att lösa komplexa problem, är prestigelös samt har ett mycket högt säkerhets- och sekretessmedvetande.

Läs mer här