Hälsopedagoger gör folk starkare

Sedan 2005 drivs Hälsoprojektet av Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) i samarbete med kommuner och friskvårdsanläggningar. Personer som bl.a. är 65+ deltar i hälsotester av t.ex. styrka och kondition samt gruppträning (2 månader) som leds av GIHs hälsopedagog-studenter, med handledning av kommuner och GIH.

Vad innebär det att vara hälsopedagog? En hälsopedagogs uppgift är att öka hälsa och förebygga ohälsa. Hälsopedagoger kan ha olika yrkesverksamheter från motiverande samtal, personliga tränare till att leda fysisk aktivitet och övrigt hälsoarbete. Hälsopedagoger kan få jobb inom träningscenter, företag, kommuner, landsting och staten. De kan t.ex. arbeta med insatser för skilda målgrupper, som friska, äldre, de med missbruksproblematik och psykisk sjukdom.

Presenteras av:

Alla är VÄLKOMNA till GIH (Lidingöv. 1, T-bana Stadion) för att höra VAD DET INNEBÄR ATT VARA HÄLSOPEDAGOG:
14/3 Öppet hus kl 13-16
22/3 Hälsopedagogkonferens kl 13-16
6/4 Öppen föreläsn. kl 11.30-13

Läs mer om GIH här

Läs mer om hälsoprojektet här