Därför är rätt balans ovärderlig vid mjukvaruutveckling

Att involvera flera delar av verksamheten och att hitta rätt balans mellan återanvändning och oberoende, är några viktiga delar när man utvecklar mjukvaror. Det menar Incrementas grundare Roger Larsson. Han har lång erfarenhet av systemutveckling och arbetar med både arkitektur, implementering och kravfrågor.

– Det blir ofta problematiskt när man bara involverar visionärer i utvecklingen av ett system. De är ofta chefer med åsikter om hur det bör vara. Man behöver även involvera de som vet hur det ser ut i verkligheten. En bra balans mellan vision och verklighet är viktigt, säger Roger.

Att balansera rätt är viktigt även inom andra områden av utvecklingen. Exempelvis när det gäller hur stor del av programmets delar som ska vara oberoende av varandra samtidigt som man vill kunna återanvända vissa delar. Ett annat område är systemets flexibilitet kontra enkelhet.

– Ett allt för flexibelt system blir lätt onödigt komplicerat. Men förenklar man för mycket kan det bli besvärligare att hantera förändringar. Allt handlar om rätt balans, säger Roger.

Presenteras av:

Incrementa