Ibrahim om HVB-boendet I Sala: ”Det är som att bo i en familj”

HVB-hemmet Insikten i Sala har i över 20 år tagit emot pojkar i åldern 14 till 18 år. Med socialtjänsten som främsta uppdragsgivare och fokus på en trygg utsluss i egna lägenheter satsar behandlingshemmet på att vara ett självklart val för den som är i behov av den lilla kontexten och små personalgrupper.

Insikten är HVB-hemmet i Sala som riktar sig till pojkar i åldern 14 till 18 år. Här har den minsta enheten plats för två klienter, och den största enheten fem – och personalstyrkan sträcker sig från fem till sex personer. Det menar Mimmi Wientorp, kvalitets- och marknadsansvarig, gör Insikten till ett bra val för den som är i behov av att vara en del av en mindre grupp med en mindre personalstyrka.

– Ska vi lyckas förändra ett beteende oavsett bakgrund behöver vi ha ett starkt förtroendekapital och med små enheter och engagerad personal har vi tid att bygga förtroende, där alla klienter känner sig sedda och bekräftade.

Ibrahim ”Ibbe” Almraay kom till Insiktens behandlingshem i januari 2018 och instämmer i fördelen med små enhetsgrupper.

– Det är som att bo i en familj, dem hanterar mig som en familjemedlem och jag vet att det alltid finns någon som lyssnar på mig om jag behöver prata.

”Kan du så vill du”
För att lyckas med det får all personal gå utbildningen insikten Academy – en 7-dagars utbildning i motiverande samtal, krishantering och lågaffektivt bemötande.

– Vi vill att alla i personalen vet vad motiverande samtal är. Det innebär att alla ska kunna driva ett förändringsprat och att vi tillsammans kan hitta rätt verktyg för att killarna ska hitta sina egna lösningar. Det är även viktigt att vi vet hur vi arbetar i krishantering och hur vi bemöter killarna om dem går upp i affekt.

Får utbildning och körkort
För att ytterligare öka killarnas självständighet och tro och hopp om sina möjligheter till ett självständigt liv erbjuder Insikten tillgång till skola, sommarjobb, körkort, nätverk och fritidssysselsättning.

– Jag tycker att jag får all den hjälp som jag vill ha och behöver för att nå mina mål. Just nu går jag i grundskolan i Sala och håller på att ta körkort. Jag har inte hört talas om något HVB-hem som fixar körkort till sina ungdomar, det gjorde mig glad, avslutar Ibrahim Almraay.

Presenteras av:

Insikten HVB Ligger i Sala har funnits sedan 1996
Kontakt: verksamhetschef Patrik Olsson 070 775 03 66
patrik.olsson@insikten.info
Hemsida www.insikten.info
Målgrupp är Killar 14-18 år inom NPF eller social problematik.
Våra Lagrum är SoL och LVU.

Läs mer här