Socialtjänsten i Järfälla omorganiserar individ- och familjeomsorgen

Socialtjänsten i Järfälla har uppmärksammat problem många organisationer tampas med i dag. Ett stort chefsansvar med stora medarbetargrupper har visat sig ha en negativ inverkan på såväl chefer som medarbetare och organisationen i sin helhet. Det har gjort att att socialtjänsten nu startar en omorganisation inom individ- och familjeomsorgen – med siktet inställt på att rekrytera en samverkansledare, två nya enhetschefer och tre verksamhetschefer.

Järfälla kommuns socialtjänst startar vid årsskiftet en ny organisation inom individ- och familjeomsorgen. Planen är avlasta chefer och förbättra arbetsmiljön för såväl chefer som medarbetare, och organisationen i sin helhet.

– Om vi kan göra rätt saker och följa upp effekterna av det vi gör kan vi också bli mer kostnadseffektiva och ge ett bättre stöd till klienter och de familjer som är i behov av vårt stöd, menar Lotta Erlandsson, IFO-chef.

Vidare berättar Lotta att bakgrunden till omorganisationen är att stora enheter medför problem.

– Medarbetare vid våra minsta enheter skattar sin arbetsmiljö högre och har lägre sjuktal än vid våra större enheter. Det gäller trots att de stora enheterna har gruppledare och gruppchefer. Även cheferna har uttryckt att stora enheter gör att de inte hinner planera och följa upp arbetet.

Inför nytt chefsled
Vid omorganisationen kommer de största enheterna att delas upp för att medarbetarna ska få en mer tillgänglig chef och chefen en bättre arbetsmiljö.

– När chefer har en god arbetsmiljö har de möjlighet att vara med och stärka det operativa arbetet och få utrymme för långsiktiga och strategiska utvecklingsfrågor. Mår chefen bra och även har tid att arbeta med ett mer systematiskt arbetsmiljöarbete bidrar det till en bättre arbetsmiljö för alla.

”Effekter för invånaren”
Omorganisationen har kopplats till ledarskap- och organisationsutvecklaren Cecilia Grefves kartläggning över hur socialtjänsten och barn- och ungdomsvården kan förbättras.

– Hon drog slutsatsen att chefer är upptagna i möten, rekryteringar och administration och har för lite tid för att vara tillgänglig för medarbetare. Det är den problematiken vi har arbetat med, med siktet inställt på att skapa en bra arbetsmiljö inom organisationen för att uppnå effekter för invånaren, avslutar Lotta Erlandsson.

Presenteras av:

Tillsammans! Med mod, engagemang och flexibilitet gör vi skillnad. Genom dessa ledord, som alla i socialförvaltningen Järfälla gemensamt arbetar efter, vill vi arbeta på tvären i organisationen och använda oss av alla delar. Vi ska se behovet och låta det styra, inte hur vi är organiserade.

Tänker du också att man gör det bättre tillsammans? Vi söker en samverkansledare och två nya enhetschefer!

Kontakta gärna Johanna Ramsell för att få mer information om lediga tjänster:

Johanna Ramsell, Personalkonsult
08-580 299 01 / 070-0023535
Johanna.ramsell@jarfalla.se

Läs mer här