Karriär och välmående i fokus

Personlig utveckling och karriärmöjligheter kombinerat med sund balans mellan arbete och fritid – det är syftet med våra fyra fokusområden för välmående medarbetare som presterar på topp. Vi bad Philip och Julie ge sin syn på hur dessa fokusområden gör skillnad i arbetslivet hos oss på OKQ8 Scandinavia.

Rätt inställning ger stora möjligheter
– Jag började som trainee och har under årens lopp jobbat inom olika avdelningar, bolag och roller, säger Julie. Idag är jag VD för OKQ8 Bank och sitter i koncernledningen, så det har varit en spännande resa.

– Och jag började som HR-specialist för åtta år sedan. När jag först kom hit fick jag bilden av att många varit anställda länge – och nu är jag en av dem, skrattar Philip. Trivsel och stimulerande arbetsuppgifter gör att att man gärna stannar kvar, menar han:

– Jag har fått fortsätta utvecklas, bland annat genom interna och externa utbildningsprogram. När jag sökte tjänsten Business Developer valde man att väga in min potential och förmåga mer än konkret erfarenhet. Jag lyckades få ett jobb som jag på förhand trodde var omöjligt för en personalvetare, säger han och Julie instämmer:

– Ja, det är så det fungerar här. Visar du ambition, driv och levererar resultat är möjligheterna nästintill obegränsade.

Utrymme för både karriär och privatliv
– För min del har företagets fyra fokusområden gjort det möjligt att kombinera karriär med ett aktivt familjeliv, säger Julie och Philip instämmer:

– Ja, det underlättar att vid behov kunna arbeta hemma, delta genom videomöten och förskjuta arbetstiden för att hämta barn.

– Man är också generösa när det gäller att släppa fram medarbetare, säger Julie. Som ledare känner jag att företaget uppmuntrar till att våga fatta beslut och delegera ansvar. Man har en tilltro till anställdas potential som gagnar personlig utveckling. Philip nickar igenkännande:

– Jag kan bara hålla med. Fokus på ledarskap,kompetensutveckling och worklife balance är centralt för att vara en attraktiv arbetsgivare idag.

Mot en hållbar framtid
OKQ8 Scandinavias betydande fokus på hållbarhet är ytterligare en anledning till att de båda trivs så bra med sina jobb. Philip säger:

– Vi verkar i en spännande bransch med intressanta utmaningar och har ett stort ansvar för utvecklingen mot en mer hållbar framtid. Jag ser fram emot att vara med och bygga upp nya fossiloberoende affärer som skapar värde för både kunder och samhälle.

4 fokusområden för ett arbetsliv i balans
- Modiga ledare:  En kultur där ledare vågar fatta beslut, delegera ansvar och har tillit till sina kollegor.
- Familj och fritid: Möjlighet till ett liv där familj och aktiv fri- tid kan kombineras med arbete och karriär.
- Flexibelt  arbetsliv:  Flexibla i tanke, handling och rörelse.
- Utveckling och talang: Vi ska utvecklas inom den egna kompetensen, men även våga prova något nytt.

Kort om OKQ8 Scandinavia
- Skandinaviens största drivmedelsbolag
- Ca 1 000 servicestationer i Sverige och Danmark
- Omsätter 23,1 miljarder SEK och 4,1 miljarder DKK
- Ca 5 000 medarbetare i Sverige och Danmark
- Könsfördelning medarbetare:  51% kvinnor, 49% män
- Könsfördelning på chefsnivå: 47% kvinnor, 53% män

Läs mer på: OKQ8.se/jobb