”Krafttag behövs för att fler ska få chansen att bli ingenjörer”

Ska Sverige behålla sin tätposition som innovativ industrination behövs inte fler utbildningsplatser till ingenjörsyrkena. Satsa istället på att minska avhoppen från utbildningarna. Det menar Ulrika Lindstrand, ordförande för fackförbundet Sveriges Ingenjörer.

Sverige har länge varit en ledande industrination där svenska innovationer legat till grund för framgångsrika företag, världsledande inom sitt område. Detta har genererat både arbetstillfällen och skatteintäkter som byggt Sveriges välstånd.

Men den här positionen är inte självklar utan beror i hög grad på tillgången på utbildad arbetskraft, främst ingenjörer.

I många år har stora satsningar gjorts för att öka antalet utbildningsplatser för ingenjörer, men enligt Sveriges Ingenjörer är det snarare det faktum att nästan hälften av ingenjörsstudenterna avbryter sin utbildning före examen som är problemet. Här hamnar Sverige på en osmickrande topplacering i jämförelse med till exempel sjuksköterske- och ekonomstudenter, som också läser akademiska utbildningar.

– I enkätundersökningar vi gör bland ingenjörsstudenter som överväger att hoppa av utbildningen säger 80 procent att de tycker att matematiken är för svår, säger Ulrika Lindstrand.

För att få fler ingenjörer borde fokus därför ligga på att ge eleverna bättre förkunskaper i matematik. Det skulle leda till att fler både söker ingenjörsutbildningen och tar sig igenom den. För detta behövs riktigt skickliga mattelärare, menar man på Sveriges Ingenjörer.

– Satsningar måste göras så att fler barn får den typ av matteundervisning som väcker intresset och leder till de kunskaper och det självförtroende som krävs för att välja ingenjörsbanan, säger Ulrika Lindstrand

Hon påpekar också att det tar lång tid att bli ingenjör. Därför måste det finnas en långsiktighet för att Sverige ska bibehålla sin plats som ledande industrination.

– Sverige som land är beroende av sina innovationer, men då behöver vi odla teknikintresset så att Sverige även i framtiden kan vara ett idéland, avslutar hon.

Presenteras av:

Så kan vi ge fler chansen att bli ingenjörer:
• Satsa på matematikundervisningen i grundskolan och gymnasiet.
• Uppdatera bilden av ingenjörsyrket, lyft fram kvinnor, lagarbetet och samhällsnyttan.
• Kompetensutveckla ingenjörer som redan är i yrket.
• Ta till vara på invandrares och nyanländas kunskaper.
• Se till så att ingenjörers löner inte halkar efter andra grupper.

Läs mer här