Risk för legionellautbrott i höst 

Risken för legionellautbrott är högaktuell idag när många verksamheter gått på lågvarv eller stått stilla och risken för legionellabakterier därmed ökat. Det gäller allt från sjukhus och äldreboenden, till hotell, bostadsrättsföreningar, kommunala förvaltningar och skolor. Många verksamheter ser fördelen med Anolytechs miljövänliga metod med ett certifierat system för att bekämpa legionella 

Varje år används miljontals liter rent dricksvatten i onödan när verksamheter spolar systemen för att försöka bekämpa legionellabakterier. Med ett system från svenska Anolytech som kontinuerligt desinficerar vatten utan starka kemikalier sparas kostnaden både för vattnet och dess uppvärmning samt eliminerar riskerna som det medför. Samtidigt slipper man årliga byten av duschslangar och duschmunstycke samt hanteringen av farliga kemikalier.  

Stefan Fischlein, grundare och vd för Anolytech.

Folkhälsomyndigheten och Boverket kräver att fastighetsägare kontinuerligt gör egenkontroller och håller legionella under uppsyn. En aktör som därmed har bråda tider är svenska Anolytech. När man 2005 presenterade ett nytt och miljövänligare sätt att desinficera vatten utan starka kemikalier var många skeptiska. 16 år senare framställer företagets maskiner dagligen närmare hundra tusen liter AnoDes, företagets egna unika pH-optimerade hypoklorsyra (HClO) av vatten, salt och el.
– Att bekämpa legionella i fastigheters vattensystem med hjälp av hypoklorsyra är ännu relativt ovanligt i Sverige. Det vill vi ändra på och visar genom certifieringen EN13623 att AnoDes avdödar bakterier för bland annat legionella och salmonella, säger Stefan Fischlein, grundare och vd för Anolytech. 

Idag används Anolytechs system inom flera områden där man behöver bekämpa oönskade bakterier. En anledning är att AnoDes är mycket effektiv utan att vara farlig för människor och djur. Kontinuerlig dosering av AnoDes tar bort biofilmen i vattensystemet och avdödar bakterier samt förhindrar ny tillväxt, oavsett om vattnet är kallt eller varmt. Praktiskt kan Anolytechs system fungera så att en eller flera maskiner placeras i en byggnad. Installationen doserar rätt mängd AnoDes i det inkommande vattnet. Systemet levereras med ett serviceupplägg som inkluderar service, installation och reservdelar. 

AnoDes utgör en cirkulär process som innebär att man till skillnad mot kemikaliebaserade lösningar slipper transport av farligt gods och onödigt emballage.
– En ökad medvetenhet om klimatkrisen har gjort att intresset för vårt system vuxit rejält. Vi befinner oss i stark tillväxt och känner stor optimism inför framtiden, säger Stefan Fischlein. 

Svenska Anolytech Norden AB utvecklar och säljer sedan 2005 en alkoholfri, miljövänlig och cirkulär desinfektionsteknik för vatten fritt från bakterier, virus, sporer, svampar och mögel samt hand- och ytdesinfektion. Kunderna finns i Europa inom lantbruk, livsmedelsproduktion, hotell och fastigheter, offentlig sektor och sjukvård. 

Läs mer: www.anolytech.se 

Kontakt: 0411-24 30 30, info@anolytech.se  

Besök oss på Linkedin: linkedin.com/company/anolytech