PQi – Revolutionerande kvalitetsmätning av byggprojekt

I jämförelse med industrins positiva effektivitetsutveckling har byggsektorn gått i motsatt riktning de senaste decennierna. Svårighet att mäta kvaliteten i byggprojekten ses som bidragande. Binosight vill vända trenden med världens första automatiserade molntjänst för kvalitetsmätning av byggprojekt – PQi.

Mättjänsten PQi, Project Quality Index, lanserades hösten 2020 och har hittills testats av 30 organisationer i över 200 projekt. Ett projekts förmåga att leverera rätt produkt i tid och inom budget är ett resultat av hur de underliggande processerna och arbetssätten fungerar. För att lyckas behövs mått och nyckeltal. I Binosights mätmodell benämns detta som ”projektkvalitet”.

Säkrare, hållbarare och mer effektiva byggprojekt
– Målet är att PQi ska bli branschstandard och en naturlig del av framtidens sätt att driva säkrare, hållbarare och mer effektiva byggprojekt. Tjänsten riktar sig till byggherrar, byggentreprenörer och projektledningskonsulter, säger Thomas Samuelsson, Vd på Binosight.

Bara i Sverige slukar felkostnaderna 80–110 miljarder kronor per år, motsvarande produktionskostnaden för 50 000 lägenheter i allmännyttan. Problematiken är global, därför är PQi-verktyget från början byggd för en internationell marknad, tillgängligt på 14 språk.

– PQi ger en aggregerad bild av effektiviteten i projektportföljen för att kunna identifiera och fånga upp avvikelser i ett tidigt skede. Ur en projektledares perspektiv innebär detta en god chans till kompetensutveckling och ständigt lärande, säger Thomas Samuelsson.

Binosight har lett och bekostat utvecklingsarbetet och ansvarar för att tillhandahålla PQi-tjänsten till marknaden. Branschorganisationen Byggherrarna har involverat en referensgrupp bestående av några av landets största byggherrar.

Nyckeltal för jämförelse med branschen
– Utan mätning av projektkvaliteten får vi inga nyckeltal som underlag för analys av nuläge, trend och jämförelse med branschen. Därför har Byggherrana varit drivande i utvecklingen av PQi, branschens nya verktyg för att mäta projektkvalitet, säger Byggherrarnas Vd Tommy Lenberg.

Luleå Tekniska Universitet har bidragit till utveckling av mätmodellen och kommer att få tillgång den anonymiserade databasen för forskning och kvalitetssäkring av tjänsten.

Mätningen sker genom en PQi-enkät som besvaras anonymt och digitalt av samtliga i projektverksamheten. Enkäten tar 10–15 minuter att besvara och frågorna anpassas automatiskt beroende på arbetsroll, typ av projekt och projektskedet. Slutrapporten genereras automatiskt och identifierar projektets styrkor och förbättringsområden.

Fabege – flitig användare av PQi
Fabege investerar årligen cirka 2,5 miljarder kronor i projekt inom Stockholmsområdet. Sedan ett år tillbaka har de använt sig av PQi-tjänsten i samtliga större projekt. Klas Holmgren, ansvarig för Fabeges projektverksamhet samt vice ordförande i Byggherrarnas styrelse, anser att PQi är ett sätt att utveckla projektkvalitén, för såväl Fabege som byggsektorn i stort.

– För oss är det ett sätt att främja ett mer hållbart byggande. Förhoppningsvis börjar allt fler byggherrar använda PQi. Då kommer vi att kunna jämföra fler mätvärden och dra gemensamma slutsatser för att effektivisera projekten. Det skulle alla aktörer vinna på, menar Klas Holmgren.

 

Binosight är ett SaaS-bolag som utvecklar världens första automatiserade tjänst för kvalitetsmätning av byggprojekt. Utveckling sker tillsammans med branschorganisationen Byggherrarna och forskare vid Luleå tekniska universitet. Mätning med PQi ligger till grund för en ny kvalitetsutmärkelse för byggprojekt ”PQi –Utmärkt Projektkvalitet”. Utmärkelsen kommer att tilldelas byggprojekt som verifierats ha en extraordinär hög och uthållig projektkvalitet. Kontakta Vd Thomas Samuelsson: thomas.samuelsson@binosight.com, 073-707 15 56

 

 

 

 

 

 

”För oss är det ett sätt att främja ett mer hållbart byggande"