Bjerking går i bräschen för klimatet: ”Branschen måste hjälpas åt”

Bygg- och fastighetsindustrin står för en femtedel av Sveriges koldioxidutsläpp. För att drastiskt minska den negativa klimatpåverkan behövs en förändring i branschen. Därför har teknikkonsultbolaget Bjerking en klimatfond och nu tar de även fram hållbarhetslöften för sina tjänsteområden.

Vi delar alltid med oss av våra resultat och insikter och för att en förändring ska kunna ske behöver vi arbeta tillsammans, säger Hållbarhetsstrateg Maria Nylander.

Klimatmålen är höga och 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser. Bygg- och fastighetsbranschen står för en stor del av utsläppen men kunskapen kring hur man ska bygga hållbart växer. Enligt Maria Nylander, Hållbarhetsstrateg på Bjerking, finns det mer att lära om hur klimatpåverkan kan minimeras även vid ombyggnadsprojekt.

– Vi på Bjerking vill förstås vara bromsen till klimatförändringarna i stort och bidra till att vi får ett klimatanpassat samhälle i framtiden. Som teknikkonsultbolag kan vi påverka genom våra uppdrag och därför har vi tillsammans med våra medarbetare börjat arbeta fram hållbarhetslöften som djupdyker i varje tjänsteområde och som förankras i vår organisation och vårt arbetssätt. För att klimatkompensera för vår egen påverkan har vi etablerat en klimatfond, i vilken vi samlar in pengar för att utveckla lösningar och arbetssätt som skapar klimatförbättringar i våra uppdrag, säger hon.

Det cirkulära tänket utgör den största förändringen
Karin Lindeberg, Tjänsteansvarig LCA & Klimatberäkningar på Bjerking, har just genomfört ett av de uppdrag som kommit till stånd med hjälp av klimatfonden. I samarbete med ett av Sveriges största fastighetsbolag har Bjerking projekterat de Q-märkta industrilokalerna i kvarteret Ångqvarn i Uppsala, en gammal tegelbyggnad som ska bevaras och återbrukas.

– Här har vi bland annat räknat på klimatnyttan med att återbruka befintliga installationer och även presenterat en mängd förslag och idéer på hur installationsprodukter kan väljas för att minimera klimatpåverkan. Utöver återbruk handlar det om hur materialen dimensioneras och används samt val av produkter med hänsyn till en lång livslängd och möjligheter till framtida återbruk. Det cirkulära tänket behöver genomsyra hela arbetet. Det är också det som utgör den största förändringen i ett projekt som detta.

Hjälper kunden att nå sina hållbarhetsmål
Att Bjerking har tagit ett krafttag kring hållbarhet har mottagits väl av kunderna och Maria Nylander berättar att majoriteten uppskattar att miljöaspekten finns med från början.

– De flesta, om inte alla, företag har ju egna satta hållbarhetsmål som vi kan hjälpa dem att nå genom våra uppdrag. Hållbarhet är en ingrediens som alltid kommer att vara inkluderad hos oss, väljer man Bjerking väljer man hållbarhet.

Nylander berättar att det finns fler aktörer som arbetar för att utveckla hållbara arbetssätt inom bygg- och fastighetsbranschen men hon betonar vikten av att aktivt sprida insikterna och metoderna vidare, så att de aldrig hamnar på den interna hyllan.

– Bjerking kommer alltid att vara transparenta med den nya kunskap som vi samlar in och vi lägger alltid ut våra insikter i form av hållbarhetslöften och klimatfondsrapporter på hemsidan, så att fler kan ta del av dem och inspireras. Detta gör vi för att vi genuint vill bidra till ett bättre samhälle. För att få till en förändring i branschen måste vi omtänka framtiden tillsammans.

Läs mer om Bjerking här

Om Bjerking
Vi är ett medarbetarägt teknikkonsultföretag inom samhällsbyggnad. Vi tror på personligt engagemang och kraften i att vara smarta tillsammans. Med omtanke som ledstjärna skapar vi smarta lösningar på komplexa problem. Genom att utmana och bjuda in till dialog och samarbete tar vi steget mot en framtid som är hållbar och hälsosam.

Läs mer på bjerking.se/hallbarhet