Bollnäs och Söderhamn startar en gemensam digitaliseringsresa – för en 24/7-kommun

Bollnäs och Söderhamns kommun ska tillsammans starta och genomföra ett digitaliseringsprojekt. Syftet är att förändra arbetssätten inom kommunerna för att förenkla vardagen för invånarna och minska kostnaderna för den kommunala verksamheten.

Det pratas en hel del om smarta städer och enligt Sveriges regering är digitaliseringen den största förändringsfaktorn i vår tid.

Nu går Bollnäs och Söderhamn ihop för att öka digitaliseringstakten inom kommunerna. Tillsammans ska man utforma processer och digitala verktyg för samhällets alla delar.

– Det finns stora ekonomiska vinster i att arbeta gemensamt, men också kompetens­mässiga. Eftersom vi möter liknande frågor kan vi dela på specialistkompetens kring utveckling och användning av digitala hjälpmedel och även lära av varandras organisationer, säger Katarina Ahlström, IT-strateg på Bollnäs kommun.

Ingen IT-fråga
Anders Natander, IT-strateg på Söderhamns kommun, berättar att arbetet inte är en enskild IT-fråga utan snarare ett sätt att förändra och förbättra med hjälp av IT och engagemang från hela organisationen. I förändrings­arbetet har man tagit hjälp av ett externt konsultbolag inom samhällsbyggnadssektorn och i workshops arbetat inom områden så som inre effektivitet, integration, klimat och miljö, samhälls­planering, utbildning, arbetsmarknad och näringsliv, digital delaktighet och vård- och omsorg.

Ekonomiskt, ekologiskt och socialt
I nuläget arbetar kommunerna tillsammans med förvaltningar, bolag och politiker för att ta fram en handlingsplan som ska fungera som beslutsunderlag för prioriterade digitaliseringsområden. Handlingsplanen ska bygga på en modell där en ekonomisk, ekologisk och social potential tas i beaktande utifrån både ett kortsiktigt och långsiktigt hållbarhetsperspektiv.

Presenteras 2018
Handlingsplanen planeras att presenteras under sommaren 2018 och digitaliserings­arbetet beräknas starta så snart den är godkänd.

– Följer vi handlingsplanen kan vi öka effektiviteten och erbjuda en förbättrad service till våra kommuninvånare. Vi kan även möjliggöra sänkta kostnader inom kommunerna och skapa en mer hållbar utveckling inom den närmsta femårsperioden, avslutar Anders Natander.

Presenteras av:

Söderhamns kommun har ett strategiskt läge efter kusten, över 1 200 öar och en spännande historia. På fyra mils avstånd erbjuder Bollnäs kommun en orörd vildmark, ett genuint kulturarv, spännande aktiviteter och kulturupplevelser – mitt i hjärtat av Hälsingland. Nu startar Söderhamn och Bollnäs en gemensam digitaliseringsresa som ska öka välfärden för invånarna i kommunerna.

Läs mer på Bollnäs kommun

Läs mer på Söderhamns kommun

Läs mer på WSP