Charlotte Lagerkvist, socialdirektör Botkyrka kommun. Foto: Maria Rosenlöf

Utökade resurser och rum för idéer inom Botkyrka socialförvaltning 

Botkyrka kommun har beslutat att tillföra medel till socialförvaltningen och nu utökar man antalet tjänster rejält.
–Vi ligger i framkant och här får alla vara med och utveckla verksamheten för medborgarnas bästa, säger Nawal Ablouh, socialsekreterare på Familjerätten.
 

Det första Charlotte Lagerkvist gjorde när hon tillträdde som socialdirektör i slutet av 2020 var att genom digitala möten med alla medarbetare skaffa sig insikter om hur arbetsplatsen uppfattades. 

–Det var tydligt att många önskade sig transparens, delaktighet och ett nära ledarskap. Det blev startskottet på den utvecklingsresa mot en plattare och öppnare organisation som vi nu fortsätter, säger hon. 

Mod och sårbarhet
Genom möten i chefsgrupper har begreppet ledarskap diskuterats ur många olika aspekter. 

–Man pratar ofta om att chefer ska vara modiga, fortsätter Charlotte. Men det innebär också att man är sårbar. Vågar chefen visa det, att en inte alltid vet och kan allt, får man ett öppnare och varmare arbetsklimat. Vilket i sin tur leder till bättre resultat för hela verksamheten. Resonemanget kring sårbarhet har fått fin resonans bland våra chefer som tillsammans med medarbetarna jobbar med människor i sårbara situationer. 

Provtänka
Att medarbetare och chefer vädrar och bollar olika idéer har blivit en av de viktiga grundstenarna för en öppen organisation med tillitsbaserat ledarskap. 

–Att provtänka brukar vi kalla det. Att alla har möjlighet att komma med idéer och bli lyssnad på skapar en trygg och samtidigt kreativ miljö, säger Beata Runo, enhetschef på Familjerätten.  

Fr. vänster: Jenny Torpman Fredriksson, Beata Runo, Nawal Ablouh och Christin Bergström, arbetar alla i socialförvaltningen i Botkyrka kommun. Foto: Maria Rosenlöf

Våldsförebyggande arbete
Det är inte alltid provtänkandet leder till någon konkret förändring, och det är inte heller meningen. Det viktiga är att alla tankar får utrymme att ventileras och att de är lika mycket värda vem de än kommer ifrån.  

–Vi har också ett särskilt öra till dem som jobbar närmast medborgarna. Det är ju trots allt de som vet bäst vad som händer i samhället, fortsätter Charlotte. 

Jenny Torpman Fredriksson, verksamhetschef barn, håller med. 

–Det är många saker som kommit ut av provtänkandet, och genom att man tagit tillvara idéer från medarbetare och första linjens chefer. Utveckling av familjebehandling och brukarundersökningar samt klientutvärderingar genom Session Rating Scale är några exempel. Det har också kommit fram nya bra idéer inom våldsförebyggande arbete, ett område där vi är starka.  

Digitalisering i framkant
Även inom digitalisering ligger Botkyrka socialförvaltning i framkant. På kommunens webbplats finns många e-tjänster som underlättar för medborgarna att ta kontakt med socialtjänsten. Digitaliseringen frigör också resurser för socialsekreterarna genom att de slipper mycket av den administrationen. 

Onboarding och utvecklingsplan
Socialförvaltningen är noga med att ta hand om sina medarbetare genom utveckling av onboardingprogram, introduktionsansvariga och individuell utvecklingsplan. Det satsas också stort på kompetensutveckling.  

Christin Bergström har jobbat länge som socialassistent och hon trivs väldigt bra. 

–Organisationen är öppen och flexibel och man får mycket stöd. Man kan också till stor del styra sina dagar själv. Jobbet är därför lätt att kombinera med privatlivet. 

Gör positiv skillnad!Hos oss är du med och utvecklar socialförvaltningen i Botkyrka så att vi kan vara din och allas bästa arbetsplats. Vi ligger i framkant och fokuserar på att utveckla både det sociala arbetet och varandra.

Läs mer här