Svensk startup vill hjälpa fastighetsbolagen att äntra den digitala eran

Fastighetsbranschen som borde vara en naturlig del av framtidens smarta städer använder idag fastighetslösningar och system som är föråldrade och lämnar mycket att önska, menar Johan Hallberg, vd på Bridgit Technologies. För att branschen ska kunna integreras digitalt med samhället behövs nya lösningar som möjliggör enklare hantering av fastighetsinvesteringar och minskade kostnader.

Medan allt fler delar av vårt samhälle digitaliseras i snabb takt ligger flera branscher fortfarande efter. Medan vissa ligger i absolut framkant, som exempelvis e-handeln, ligger andra en bra bit efter. Fastighetsbranschen har historiskt inte behövt uppdatera sina gamla system då de varit lönsamma och därtill eller inte behövt vara i framkant av IT-utvecklingen, men idag ser verkligheten annorlunda ut, menar Johan Hallberg på Bridgit Technologies.

– Många i branschen sitter fast med sina nuvarande systemleverantörer som menat att de behöver specialanpassade lösningar men så är inte fallet längre. Idag är teknologin lättillgänglig och vi kan skapa moderna lösningar mer kostnadseffektivt som gör att de kan effektivisera, integrera mot andra parter och även skapa nya tjänster själva eller tillsammans med andra aktörer.

”Hjälper bolag att komma in i den digitala eran”
Bridgit Technologies är en svensk startup som fokuserar på att hjälpa fastighetsbolag att digitalisera sin verksamhet genom en plattform som möjliggör smidiga processer och integrationer.

– Med de gamla systemen kan det ibland ta veckor bara att få ut information. De är gjorde för en viss process och går inte att integrera mot andra parter. Detta löser vi och hjälper bolagen att komma in i den digitala eran, säger Johan Hallberg.

Öka lönsamheten
Med en modern digital plattform kommer fastighetsbolagen inte bara kunna effektivisera sina nuvarande processer utan också skapa nya sådana, och även nya lönsamma inkomstkällor. Men den största vinningen finns i hur lösningen hjälper bolag att både hantera sina investeringar och förlänga deras livslängd, menar Johan Hallberg.

– Med vår plattform kan fastighetsbolagen integrera mot andra aktörer, och sälja tjänster till kunder och boende, samt utveckla nya affärsmodeller mot den framtida smarta staden. En annan stor anledning till att välja lösningen är möjligheten att öka värdet på sina fastigheter. Detta genom att kunna förvalta och underhålla både bättre och till minskade kostnader och med nöjdare kunder som extra grädde på moset.

Läs mer

 

Bridgit Technologies AB grundades i Stockholm februari 2020. Vi tror på öppna samhällen där människor och företag enkelt kan dela processer och data. Bridgit Technologies AB utvecklar processinriktade plattformar, lösningar och tjänster för det smarta samhället och staden med fokus på fastighetsförvaltningsbranschen. Tillsammans med våra ledande partners tror vi på att bygga värde för framtidens smarta samhälle och städer. Vi är ett globalt företag, vi bara råkade starta i Sverige.