Smittfri operationsvård minskar mänskligt lidande och ger stora kostnadsbesparingar till vården

Det sker idag cirka 65 000 vårdrelaterade infektioner per år inom svensk sjukvård och cirka 9 procent av alla patienter inom sluten vård drabbas. Något som leder till dyra efterkostnader för både sjukvården och samhället, och ett stort lidande för den drabbade patienten. De här siffrorna går att få ner då det idag finns ny teknik som genom realtidsmätning kan säkerställa att miljön i våra operationssalar hela tiden lever upp till de hygienkrav som finns.

Smittfri vård är en viktig fråga inom sjukvården, inte minst då vi ser ett ökat problem av multiresistenta bakterier och ett ökat tryck på våra operationsmiljöer, då nu operationsköerna som tillkommit under pandemin ska jobbas bort.  

– Det finns en vilja inom svensk sjukvård att minska smitta och kontamination i miljöerna runt operationssalarna men förutsättningarna är väldigt olika i nya och äldre sjukhusmiljöer. Vi, som kommer från läkemedelsindustrin där miljön är mycket hårt reglerad, skulle önska att det togs fram en gemensam plan och ambition i den svenska vården för att säkerställa ren miljö och att det också infördes fler kvalitetskontroller, säger Tomas Frick, VD på Brookhaven. 

Det går att uppnå stora förbättringar i operationsmiljö genom löpande kvalitetskontroller och införande av ny teknik, även i äldre operationssalar. 

– Genom att göra mikrobiologisk mätning i realtid kan man se till att operationsmiljön hela tiden lever upp till de krav som finns, och vid avvikelser kan man snabbt agera för att återställa miljön till rätt läge. Det gäller att validera arbetssätt och teknik, och sedan mäta och följa upp kontinuerligt för att kunna få fram optimal arbetsmiljö, menar Daniel Laggar, konsult på Brookhaven.

Fördelen med att implementera den nya tekniken är stor, menar Tomas Frick, både för vården och samhället i stort som för den enskilda patienten. 

– Vi hjälper våra kunder med rådgivning kring arbetssätt och implementering av ny teknik för att skapa en smittfri miljö. Som komplement till mätningarna har vi även avdödande luftrenare, aggregat som avdödar 99,7 procent av bakterierna, och vi kan även hjälpa till med att sterilisera hela lokalen med väteperiodoxidgas vid behov. 

Om Brookhaven
Brookhaven, som grundades 1992, har byggt upp en gedigen erfarenhet av att verka i en kontrollerad miljö. Genom rådgivning och tekniska lösningar hjälper vi idag sjukvården och läkemedelsindustrin med aktiv övervakning och åtgärd av kontrollerade miljöer. Under 2021 satsar vi extra på lösningar inom luftdekontamination och avdödning av virus, bakterier och funghi. 

www.brookhaven.se

https://brookhaven.se/produkter/