Full koll på sömnen med digital tillsyn

Många äldre människor har problem med nattsömnen och det påverkar deras hälsa och välbefinnande negativt. Uppsalaföretaget Cenvigo har tagit fram en ny digital tillsynstjänst som registrerar sömnbeteendet hos enskilda individer och som är en hjälp för att arbeta förebyggande med hälsa. För kommunala och privata vårdgivare innebär det att de äldre erbjuds en ökad trygghet och en tillsyn dygnet runt.

– Sömnen har stor betydelse för hur man mår. Det vi gör genom att analysera sömnen och sätta in åtgärder bidrar till att öka den allmänna hälsostatusen hos individen, minska risken för fallolyckor, och optimera läkemedelsanvändningen, menar Kai Widenius, marknadschef på Cenvigo.

För lite sömn eller dålig sömn i kombination med nedsatt syn och balansproblem ökar risken för fallolyckor. Med hjälp av den digitala tillsynstjänsten Kanopy får vårdgivare och omsorgspersonal möjlighet att överblicka sömnen hos enskilda individer. En sensor, liten som en tändsticksask, monteras på sängsidan och fångar de rörelser som hjärtats slag och andning skapar för att registrera när en person ligger i sängen. Det går att visa både hur någon sover och ge en bild av kvaliteten på sömnen.

Hemtjänst- och omsorgspersonal får enkelt information om hur natten har varit för var och en vilket gör att de enklare kan arbeta med förbättringsåtgärder och behovsanpassning på individnivå, berättar Kai Widenius.
Cenvigo vill arbeta för en proaktiv och smart omsorg. Digitala verktyg kan användas för att skapa mervärde för både patient och vårdgivare när resurser i form av tid och personal nyttjas på bästa sätt. Information tillhandahålls dygnet runt. Tekniken stödjer också självständighet då sensorn även kan användas i hemmet för nattlig tillsyn som ett alternativ eller komplement till nattkamera. Målsättningen är att få bo kvar hemma så länge som möjligt och ändå vara trygg och ha en bra tillsyn.

Presenteras av:

Cenvigo bildades 2013 efter flera års samarbete mellan industrin och Uppsala universitet. Visionen är 100 år av god hälsa. Genom att utveckla produkter och tjänster inom digital hälsa skapar de mervärde för både vårdtagare och vårdgivare. Sensorenheten Kanopy möjliggör digital nattlig tillsyn, initialt inom äldrevården.

Läs mer här