Foto: Daniel Roos

Ericsson går i bräschen för framtidens 5G-nät

Mobil kommunikation är den teknik som haft snabbast tillväxt globalt, någonsin. Under de senaste 25 åren har en ständig uppkoppling inneburit en otrolig förändring och stora innovationsmöjligheter. Ericsson är nu först med att leverera kommersiella 5G-system och ser 2019 som en milstolpe för branschen.

Från 1G till 2G, 3G, 4G – och vidare till 5G. Vidareutvecklingen av dagens nät ses som starten på en helt ny era och spås ge stora affärsmöjligheter. Ericsson har sedan flera år arbetat med en radioteknologi som är kompatibel med de nya 5G-systemen. Det ger aktören ett försprång vad gäller framtida kommersialisering. Redan i slutet av förra året testades, i partnerskap med Telia och KTH, Sveriges första 5G-nät. 2019 är året då man siktar på det stora genombrottet – att göra 5G till en globalt tillgänglig teknologi.
– Genom att vara tidiga och sätta teknologin i kommersiell drift kan vi skapa förutsättningar för svenska industrier att vara ledande inom sina branscher och i stort öka konkurrenskraften, säger Erik Ekudden, CTO på Ericsson.

”Använda 5G i digitaliseringen”
För världens nästan åtta miljarder mobilabonnemang skulle ett 5G-nät inte enkom innebära en 5G-symbol på surfplattor och smarta telefoner. Med det nya systemet väntas högre hastigheter och minimala fördröjningar. Det är av stor vikt för den digitala utvecklingen bland industrier och företag, menar Erik Ekudden.
– Uppkoppling och konnektivitet är en fundamental del i att digitalisera verksamheter och processer och den stora förändringen ser vi i samhället i stort och bland industrier och företag.

Ska ge minskad miljöpåverkan
5G ses därför som en direkt förutsättning för AI och sakernas internet (IoT) och har en stor betydelse för framtidens självkörande fordon, nya former av logistikflöden, morgondagens tillverkningsindustri – och utvecklingen av smarta städer.
– Med lokal 5G-molnteknik i sin digitaliseringsplattform kan industrier och företag öka effektiviteten och innovationskraften och erbjuda bättre produkter, lösningar och upplevelser till sina kunder. Det innebär också att man kan skapa energieffektiva lösningar för att dra ner på energiförbrukningen och minska miljöpåverkan. Om 5G inte nyttjas effektivt i takt med den digitala transformationen, som sker i en oöverträffad takt, finns en risk att hela samhället kommer påverkas.

2019 är året Ericsson ser som en milstolpe för 5G.
– Vi är först i världen med att leverera kommersiella 5G-system. Även om det inte är utbrett i Norden är vi kommersiellt i drift på flera marknader och det finns kommersiell utrustning på plats över hela världen. Till andra halvåret under 2019 ser vi att en mängd av de stora smartphone-tillverkarna lanserar 5G, avslutar Erik Ekudden

Läs mer om Ericssons 5G-arbete här!

Presenteras av:

Ericsson är världsledande inom kommunikationsteknik och tillhörande tjänster med huvudkontor i Stockholm, Sverige. Vår svenska organisation har närmare  14 000 anställda av totalt cirka 111 000 globalt (dec 2017), inom företagets alla verksamheter – forskning, utveckling, försäljning, produktion och administration.

Ericsson i Sverige är basen för FoU inom radioteknik och 5G - och vi har ett tydligt mål, vår forskning och utveckling i Sverige ska/borde vara världsledande

Läs mer om 5G-arbetet här!