TENA Identifi bidrar till den personcentrerade vården

Över 500 000 personer i Sverige över 65 år lever med mer eller mindre omfattande inkontinensproblem. I Sverige har alla rätt att bli utredda men det är idag endast 50 procent på särskilda boenden som blir det.1

Cirka 80 procent av alla personer som bor på särskilda boenden lider av inkontinens och använder dagligen någon form av inkontinenshjälpmedel.1 Det ledande hygien- och hälsobolaget Essity har därför satsat på innovativa och hållbara lösningar för inkontinensvården. Genom det digitala inkontinensverktyget TENA Identifi har vården nu en metod som kan underlätta inkontinensutredningar och därmed erbjuda en mer personcentrerad vård.
– Essity arbetar kontinuerligt med att förstå och kartlägga vad våra kunder har för behov och hur vi kan hjälpa dem med mer än våra hygienprodukter, säger Axel Nordberg, chef för digitala lösningar på TENA hos Essity.

Kartläggningen visade tydligt att det fanns mycket att vinna på att bättre utnyttja smarta digitala lösningar för att underlätta kundens arbete, något som ledde till att företaget utvecklade ett antal sensorlösningar inom flera kategorier.
– En av dessa kategorier är inkontinens och där har vi tagit fram TENA Identifi. Sensorskyddet ser vid första anblick ut som ett helt vanligt inkontinensskydd men är utrustat med sensorer. Sensorerna i skyddet känner av när och hur mycket användaren kissar och informationen överförs sedan trådlöst via molnet till ett webbverktyg. Där kan sedan personalen enkelt se en individuellt skapad rapport och utifrån den planera toalettbesök samt storlek och rätt användning av inkontinensskydd.

Fokus på det personliga mötet
Bättre kunskap om individen gör att vårdtagaren får komma på toaletten i rätt tid, slipper onödiga byten och får en sammanhängande nattvila samtidigt som personalen får tid till det personliga mötet.
– Med hjälp av TENA Identifi kan antalet läckage utanför skyddet minska med över 60 procent, vi kan använda färre och tunnare skydd vilket kan minska avfallet med 35 procent.Ett exempel på framtida användningsområden är att också kunna se tidiga tecken på förändringar i vårdbehov och ge rekommendationer till förväntade vårdinsatser och optimalt användande av produkter utifrån det.

Så har TENA Identifi lyft inkontinensvården i Ronneby kommun
Distriktssjuksköterskan Malgorzata Knap i Ronneby är en superuser för TENA Identifi, det vill säga en person som hjälper till att implementera och ge råd till vårdpersonal kring användningen av TENA Identifi.
– Tack vare verktyget får man mycket information om vårdtagaren, vilket innebär att man kan ge en optimerad, personcentrerad vård. På min arbetsplats har det förändrat hela vårt arbetssätt – fokus har skiftat från organisatoriskt till individanpassat och ju mer vi använder mätningarna desto säkrare och snabbare blir vi i våra beslut. Resultatet blir att vårdtagarna får hjälp till toaletten när de faktiskt behöver det, slipper onödiga byten och får sova hela natten.

Malgorzata betonar att även om det finns besparingar att göra både ekonomiskt och för miljön, kan vinsterna med TENA Identifi inte bara mätas i pengar.
– Man sparar inte bara på skydden utan på allt annat runt omkring. Vårdtagaren får en individuell vårdplan med rätt inkontinenshjälpmedel utifrån sina behov, man slipper läckage som kräver krångliga byten av skydd och sängkläder och personalen får en bättre arbetsmiljö och mer tid med vårdtagaren, avslutar hon.

För mer information, gå in på www.tenaidentifi.se

 

 

(1) Socialstyrelsens Kommun- och enhetsundersökningen, vård och omsorg om äldre, 2014
(2) Essity data on file: Kvantitativa resultat av före- och eftermätning med TENA Identifi baserat på 207 brukare i 25 olika kommuner, mars 2017.

Presenteras av: Essity AB

TENA är en del av Essity – ett ledande globalt hygien- och hälsobolag vars vision är att öka välbefinnandet genom ledande lösningar inom hygien och hälsa. Med över 50 års erfarenhet är TENA världsledande inom inkontinensvård och levererar produkter och tjänster till privatpersoner och hälso- och sjukvårdsorganisationer i över 90 länder.