Metoden som sätter siffror på klädbranschens miljöpåverkan

Under de senaste åren har det har pratats mycket om klädindustrins stora påverkan på miljö och klimat. I klädbutikerna möts vi av en rad olika miljömärkningar, men vad innebär de egentligen? Fristads har tagit fram världens första metod för att mäta de verkliga effekterna när det gäller klädesplagg.

Klädbranschen står för cirka 4-8% av världens utsläpp av växthusgaser. De miljö- och klimatmärkningar som finns idag kan handla om exempelvis ekologisk bomull, återvunnen polyester eller användning av kemikalier.

– Detta är naturligtvis bra, men behöver inte med nödvändighet innebära att produkten totalt sett är ett hållbart val, säger Anders Hülse, vd för Fristads. Vad vi saknade var ett system för att kvantifiera miljö- och klimatpåverkan.

Tredjepartsverifierade resultat
Tillsammans med statliga forskningsinstitutet Research Institutes of Sweden, RISE, har Fristads tagit fram en metod för att mäta hur mycket påverkan på miljö och klimat en produkt har. Vattenförbrukning, energianvändning och utsläpp av växthusgaser är några av de faktorer som mäts. Resultaten verifieras av en speciellt utsedd tredjepartsauditör.

Noggranna mätningar
Fristads långa erfarenhet av labb- och testverksamhet för att få fram slitstarka arbetskläder har varit en fördel i arbetet.

– Vi är de enda som gjort det här på riktigt, säger Anders. Vi vet hur man gör kontroller och mätningar i varje led, från fibernivå till färdiga kläder på hyllan. Det är också viktigt att se till helheten. Där är klädernas livslängd en viktig aspekt.

”Vi har varit med och tagit fram världens första metod för att mäta klädbranschens verkliga påverkan på miljö och klimat”

Över 60 plagg med en miljövarudeklaration
Fristads har tagit fram över 60 plagg med en så kallad EPD, Environmental Product Declaration, både inom Fristads Green-segmentet och på konventionella plagg i sortimentet. På företagets hemsida kan kunderna via en ”Green Calculator” se vilken klimat- och miljöpåverkan inköpet av arbetskläder har. Resultatet jämförs också med konventionella plagg. För vissa av Fristads produkter är det inte möjligt att till exempel välja ekologisk bomull då kraven på slitstyrka är särskilt hög. I de fallen är livslängden det viktigaste.

– Vi får inte glömma helheten, slitstarka kläder är ju hållbara i dubbel bemärkelse. Vi är också noga med att ta tillvara på överblivet tyg, till exempelvis knä- och armbågsskydd.

Kläderna och framtiden
Fristads metod är öppen i EPD-ramverket via Environdec. Intresset från branschen är stor, särskilt i norra Europa där företaget verkar. Detta är något som Anders välkomnar.

–Nu kan vi konkurrera på lika villkor.

När det gäller den övriga textilindustrin ser han lite större utmaningar. Snabba trendväxlingar kräver snabb tillverkning och leder ofta till kortare livslängd.

– Men på sikt kommer hållbar tillverkning att vara ett krav från myndigheterna. Då behöver företagen kunna mäta och få fram riktiga data på sin miljöpåverkan. Förhoppningsvis kommer vi också att se mer medvetna konsumenter som efterfrågar kläder som håller länge både fysiskt och trendmässigt, avslutar Anders.