Levande material skapar levande och inspirerande skolmiljöer

Det är enkelt att skapa en hållbar skolmiljö med möbler tillverkade av återvunnet trä som ger en mjuk känsla och står emot slitage från den tuffast tänkbara miljön. 

Stolen ”One C” blev för drygt 10 år sedan startskottet för Green Furniture Concept och produktion av möbler som är hållbara, snygga och funktionella på riktigt. Företagets grundare Johan Berhin insåg redan vid starten att trots att möbelproduktionen skedde lokalt i Sverige luktade den bokstavligen illa, på grund av alla limmer och lacker, och att ett hållbart skifte var nödvändigt. Idag innebär Green Furniture Concept miljöriktiga möbler tillsammans med bolagets cirkulära affärsmodell en långsiktigt hållbar möbelinvestering för offentliga inomhusmiljöer.

– Jag blev förvånad över att trots att möbelproduktionen skedde i Sverige enligt gängse metoder och arbetsföreskrifter var det illa. Därför bestämde jag mig där och då för påverka och visa möbelbranschen hur en hållbar produktion kan se ut ur både ekonomisk- och miljösynpunkt, säger Johan Berhin.

En hållbar investering
One C blev till en bänkserie med ett mjukt, hållbart, modernt och naturligt uttryck i böljande former som har hittat hem i publika miljöer såsom skolor, sjukhus, järnvägsstationer och flygplatser. Designen har tagits fram för att skapa en miljö som bjuder in till både lugn och fokus men även en känsla av inspiration och respekt till materialet och platsen.

Idag strävar Green Furniture Concept efter hållbarhet enligt tre principer, genomförande, design och produktion i en cirkulär modell som sträcker sig från möblernas tidlösa design framtagen för att skapa en känsla av att vilja ta hand om möbeln till hur de på bästa sätt gör nytta i sin miljö på lång sikt.

– Vi har provat en tjänst där man hyr möblerna av oss så länge som man behöver dem och sedan tar vi tillbaka dem för att fräscha upp dem och slussar ut dem igen. På så sätt kan vi ta fullt ansvar för att möblerna alltid är i nyskick och vår kund slipper slänga pengar i sjön för möbler som slits snabbt och måste bytas ut helt. För oss är det viktigt att produktionen görs av 100 procent återvunnet och att 100 procent kan återvinnas igen för att skapa en sann långsiktig och cirkulär investering, säger Johan.

Tidlösa möbler minskar vandalismen i skolan
I skolan önskas en miljö som är mjuk, skön och inspirerande som samtidigt bjuder in till respekt. Vanligt är att de möbler som köps in till skolan är stoppade möbler delvis i textil vilka slits ut snabbt. Det kräver kontinuerliga investeringar i nya möbler som påverkar både budget och miljö. Dessutom står de möbler som är sönder ofta kvar i skolmiljön en tid innan de byts ut till nya vilket skapar en mindre trivsam plats att vara på.

– Vår design påverkar skolmiljön ganska mycket på så sätt att de har en effekt att folk sänker garden och det blir mer avslappnat och mindre vandalism. Vi har installerat ungefär 20 kilometer bänk under 10 års tid och under alla dessa år har vi kanske bytt ut 100 ribbor vilket säger mycket om hållbarheten i möbeln. Skapar man en fin plats som eleverna känner är till för dem så kommer de inte ha sönder den, menar Johan.

Green Furniture Concept är ett internationellt designföretag som sedan 2007 har utvecklat flexibla lösningar för publika miljöer. Möblerna kan ses på olika platser världen över, såsom på flygplatser, järnvägsstationer, skolor, universitet och köpcentrum. Green Furniture skapar sköna platser med bestående hållbarhet och arbetar med så kallad biophilic design, formgivning med en stark influens av naturen och dess element. Forskning visar att rum med dessa inslag har en direkt positiv påverkan på hälsa och välbefinnande, vilket i förlängningen kan bidra till bättre resultat och lägre sjukfrånvaro. Genom sömlösa möbler och flexibiliteten som följer kan Greens koncept anpassas till varje projekt och skapa rumslighet på de publika platsernas oftast kala ytor.
www.greenfc.com