Här är uppstickarbolaget som skakar om el-branschen och pressar priserna  – "Över hundra tusen hushåll köper ström av oss”

Elmarknaden fungerar dåligt och är riggad av ett fåtal, stora elproducenter.
Det anser man på uppstickaren Stockholms Elbolag, som erbjuder bland de lägsta el-priserna i landet genom att utmana branschen.

Vi kan sälja billigare el därför att vi har lägre omkostnader och inget egenintresse av höga elpriser, säger Fredrik Steen, presskontakt på Stockholms Elbolag.

Under hösten och våren har elpriset varierat kraftigt och periodvis nått mycket höga nivåer.

I Sverige råder en fri elmarknad och priset sätts på elbörsen NordPool Spot, där de olika elhandelsbolagen köper sina kunders förväntade volymförbrukning inför nästa dag.

På elhandelsbolaget Stockholms Elbolag anser man att denna lösning fungerar dåligt.

– Några stora och väldigt dominerande aktörer är både producenter av el och likaså köpare av el som de säljer vidare till sina slutkunder. De har därmed ett intresse av att elpriset är så högt som möjligt, säger Fredrik Steen.

Dyrast produktion sätter priset för alla
El produceras till olika kostnader. Eftersom det är den sista sålda kilowattimmen på NordPool som sätter priset på all elleverans den timmen, enligt så kallad marginalprissättning, kan producenterna helt lagligt skapa högre elpriser genom att alltid lägga ut mindre av billig vattenkraft för att tvinga fram produktion av dyrare kraftslag, som olja eller biogas.

– Eftersom de stora elbolagen både är säljare och köpare av el och kan uppskatta hur mycket el deras kunder ska ha följande dag, kan de välja att producera något för lite el, genom att till exempel spara vatten i vattenmagasinet till ett vattenkraftverk. Då går elpriset upp för alla eftersom dyrare elproduktion måste starta. Det är detta som är problemet, säger Fredrik Steen.

Genom att inte producera egen el, utan bara vara en köpare av el för sina egna slutkunder har Stockholms Elbolag väldigt låga omkostnader och inget egenintresse av höga elpriser.

Genom åren har allt fler hushåll valt att byta till Stockholms Elbolag.

– Över hundra tusen hushåll köper ström av oss. Vi har ett stort inflöde av nya kunder och många har varit med oss i flera år. Det visar på en väldigt stor kundnöjdhet, säger Fredrik Steen.

Att ha många kunder pressar priset i sig.

– Med en stor volym kan våra egna fasta kostnader fördelas på fler kunder. Därför klarar vi av att ha ett väldigt litet påslag men ändå göra en vinst, förklarar han.

Stockholms Elbolag förenklar fakturahanteringen
I Sverige skiljer man också på elhandlare, som köper och säljer elen, och elnätsbolaget, som är den som äger det fysiska lokala elnätet varje slutkund är kopplad till. Därför får många slutkunder två fakturor för sin elanvändning. Det kan uppfattas som onödigt och tidskrävande. Har man dessutom ett fritidshus kan man få fyra elräkningar att betala i månaden.

Här har Stockholms Elbolag en lösning som många uppskattar.

– Vi kan kostnadsfritt ta över fakturan från elnätsbolaget, som läggs på våra kunders elräkning. Vi kan också lägga till elräkningarna från ytterligare fastigheter, som fritidshuset. Då får man bara en elräkning varje månad, säger Fredrik Steen, avslutar:

– Det här är skälen till att allt fler kunder väljer Stockholms Elbolag. De vet och märker att vi arbetar för att de så enkelt som möjligt ska få marknadens billigaste el.

Läs mer på: www.stockholmselbolag.se


Stockholms Elbolag startades 2015 med syftet att sänka priset för privatpersoner och små och medelstora företag.
Företaget finns med på den brittiska affärstidningen Financial Times lista FT1000, över de 1000 snabbast växande företagen i Europa.

Läs mer på: www.stockholmselbolag.se