Huawei digitaliserar och skapar ett hållbart, intelligent samhälle för alla

Som ledande global leverantör av IT- och kommunikationsteknik arbetar Huawei Enterprise helhjärtat för att digital teknik ska nå varje person, hem och organisation för en helt ansluten, säker och intelligent värld.

Framtidens samhälle är en uppkopplad, sammankopplad och intelligent plats. Huawei Enterprise har lösningar för både privat och offentlig sektor så att personer, hem och organisationer kan vara anslutna till framtidens digitala värld. Lösningar som exempelvis UPS-system för avbrottsfri strömförsörjning och AI för framtidens självkörande fordon.

Smart Energy är enkel, effektiv och pålitlig
Utan ström stannar samhället. Ett strömavbrott som håller i sig har förödande konsekvenser för industrin med kostsamma data- och produktionsstopp och för samhället då livsavgörande funktioner som vatten, värme och näringstillgång helt slås ut. I och med att energikällor som kärnkraft slussas ut samtidigt som fler samhällsfunktioner drivs av el (som elbilar och betal-lösningar till vårt kontantlösa samhälle) krävs alternativa energikällor. För att lösa en jämn och pålitlig elförsörjning har Huawei utvecklat en serie UPS-system som tillhandahåller avbrottsfri strömförsörjning. Systemet är modulärt och flexibelt för att kunna anpassas till kapacitet och utvecklingsbehov och har ett intelligent inbyggt operativsystem som i realtid mäter och visar batteriernas kapacitet. Om en störning på kraftnätet sker, som under dagliga strömspikar eller avbrott, kopplas UPS-systemet automatisk på och förhindrar ett strömbortfall. 

– Elavbrott kostar massor av pengar för samhället och innebär säkerhetsrisker och förluster för industrin, våra UPS-system är en backup och försäkring både för företag och privatpersoner. Våra smarta litiumbatterier kan laddas när man har ett överskott av energi och sedan användas när det är risk för systemkrascher med instabil strömförsörjning. Och till skillnad från tidigare teknik som byggde på blybatterier har våra UPS:er* med litiumbatterier en längre livslängd och lämnar ett mindre footprint på miljön, säger Magnus Weberg, Sales Director Nordics på Huawei Enterprise.

Internet of Vehicles
Att skapa en intelligent, uppkopplad och tillgänglig värld innebär även att utveckla framtidens transportlösning, till exempel självkörande bilar. Målet är att bilarna ska bli bättre bilförare än oss människor, genom att helt krasst ta bort den mänskliga faktorn som oftast är anledningen till en fordonsrelaterad olycka.

– Att utveckla AI till självkörande bilar innebär att vi kan skapa en säkrare trafikmiljö och spara energi eftersom körningen optimeras, säger Anna Idbrant, Marketing Manager på Huawei Enterprise.

Huawei jobbar med intelligensen och kommunikationen från och till bilen. Att uppkopplingen ska vara felfri och att infrastrukturen byggs på ett sätt som säkerställer en konstant uppkoppling.

– För att utveckla AI till att ta rätt beslut snabbt behöver vi data att analysera. Det finns idag bilar som i praktiken skulle kunna köra själva från en adress i Göteborg till en annan i Stockholm. Vi har kommit en bra bit på vägen men det finns säkerhetsaspekter som behöver säkerställas innan självkörande bilar blir lagligt på våra vägar, säger Magnus.

*) UPS – Uninterruptible Power Supply

Presenteras av:

 

Sedan starten 1987 har Huaweis affärsidé handlat om att hjälpa individer till ett bättre liv, och genom att fortsatt utveckla framtidens teknik håller man grundarens idé vid liv.

År 2011 etablerades Huawei Enterprise som tillhandahåller IT- och kommunikationsteknik för företag. Huawei Enterprise är en partner som möjliggör digital transformation med intelligenta och framtidssäkra lösningar.

Läs mer här