I det nya kvarteret Origo i Solna Strand, skapar Humlegården kontor för framtiden. Illustration: Walk the Room.

Kontor för nya arbetssätt

Frågan om kontorets förändrade roll har diskuterats flitigt under året. Marknaden för kontorsfastigheter befann sig i ett skifte redan innan pandemin bröt ut. Vi ser en framväxt av nya arbetssätt, större behov av flexibilitet, en växande delningsekonomi och att den digitala och fysiska världen flätas samman allt mer. Så hur möter man nya krav och skapar framtidssäkrade kontor?

Möjligheten att arbeta på distans skapar flexibilitet för den anställde; samtidigt saknar många energin, kulturen, sammanhanget och den personliga kontakten som en genomtänkt kontorsmiljö erbjuder. För verksamheter som vill fördjupa sig i kontorets användning och roll är det viktigt att fundera över sitt arbetssätt och hur den fysiska miljön kan stötta det på bästa sätt.

– Jag är övertygad om att kontoret kommer att ha en viktig roll även framåt, men på ett annat sätt än tidigare. Rollen som mötesplats är central och hjälper oss skapa kreativitet, energi och effektivitet som driver affären. Samtidigt måste det finnas miljöer som är anpassade för fokuserat, individuellt arbete, eftersom det är en sådan stor del av vår vardag. Kontoret måste erbjuda förutsättningar för båda delarna, säger Anneli Jansson, Vd på Humlegården.

Vad ska kontoren stödja?
Leesman Index, världens största globala databas med fokus på hur vi arbetar och använder våra kontor, genomförde en omfattande studie våren 2020. Här framgår att många upplever att aktiviteter man gör tillsammans med andra fungerar bättre på kontoret än hemma. Vice versa upplever många att individuella aktiviteter stöds mycket bättre hemma än på kontoret.

– Detta belyser vikten av att skapa kontor som man vill komma till, och som inte bara är anpassade för att möta mina kollegor utan även anpassade för att jag skall kunna göra alla mina aktiviteter på kontoret. Från kreativt och innovativt samarbete med kollegorna till djupt fokuserat koncentrationsarbete, säger Jonas Hurtigh Grabe, arbetsplatsstrateg på Veldhoen + Company.

Anneli Jansson, Vd på Humlegården. Fotograf: Jonas Malmström

Kunderbjudandet utvecklas för att möta nya krav
På Humlegården lägger man stort fokus på dialogen med kunderna, där man med utgångspunkt i kundens behov tar fram förslag på kontorslösningar som passar verksamheten. Kontoret måste fläta samman verksamhetens digitala, social och fysiska miljö, och möta de förändrade behov som uppstår. Exempelvis kan bolag som gjort en digitaliseringsresa under pandemin behöva se över hur man disponerar lokalerna, med mer ytor för samarbete och sociala aktiviteter, samt bättre förutsättningar för att hålla digitala möten på kontoret och för fokuserat, individuellt arbete. Många bolag söker större flexibilitet, vilket också är en central del av erbjudandet.

– Möjligheten att teckna hyresavtal med kortare avtalstider är ett konkret sätt att erbjuda flexibilitet. Liksom att ge kunderna möjlighet att dela vissa ytor, till exempel genom tillgång till co-working och konferensrum som kan användas när behovet uppstår. Vi har även utvecklat konceptet Startklart, som innebär att lokalerna är helt inflyttningsklara och att olika typer av service ingår i hyran. Det finns också möjlighet att addera ytterligare tilläggstjänster som förenklar vardagen, berättar Anneli Jansson.

Ett intressant sammanhang viktigt
Läget och platsen är fortfarande otroligt viktigt när man letar kontor. Därför arbetar Humlegården inte bara med lokalerna eller byggnaderna i sig, utan även med vad platsen i sin helhet kan erbjuda. Från service och restauranger till gröna ytor, cykelrum och träningsmöjligheter.

– Människor vill träffas och alla bolag behöver energin som ett intressant sammanhang kan ge. Som fastighetsägare behöver vi se till att platsen är attraktiv ur alla aspekter. Kontoret är också en viktig del av varumärket, både för att attrahera talang i rollen som arbetsgivare, och i mötet med kunderna. Vi vill skapa platser där man vill vara och dit man vill återkomma, avslutar Anneli Jansson.

Humlegården Fastigheter är ett aktivt fastighetsbolag med långsiktiga ägare och en väl positionerad fastighets- och projektportfölj. Humlegården äger, förvaltar och utvecklar främst kontorsfastigheter i Stockholmsregionen. Vi strävar efter att utveckla hållbara och attraktiva arbets- och stadsmiljöer. Det skapar vi genom en aktiv fastighetsförvaltning och utvecklingsprojekt bestående av nyproduktion samt utveckling av befintliga fastigheter.

www.humlegarden.se