Ställningsföretaget som tar höjd för säkerhet

På Hyrex huvudkontor i Alby råder full aktivitet. Mats Söderkvist, vd på Hyrex och nystartade dotterbolaget Hyrex Industri går igenom komplicerade projekt med arbetsledarna. Här möts en imponerande samling av gedigen kompetens tillika mångårig erfarenhet.

Hyrex har monterat och hyrt ut ställningar, väderskydd, rullställningar och stängsel sedan 1979. Koncernen är idag en av de ledande i Stockholm och Uppsala och vd:n Mats Söderkvist ser ljust på framtiden. Året 2020 till trots. Ett tufft år för många företag. Men ställningsbranschen och byggbranschen har klarat sig relativt bra.

– Vår nya strategi att ytterligare förädla Hyrex höga service, utöka vår kompetens och fortsatt ta höjd för ökad säkerhet är helt rätt, säger Mats Söderkvist och tillägger: 

  Hyrex Industri, vårt nya dotterbolag, är ett naturligt steg i att ytterligare förstärka varumärket och utöka vårt kunderbjudande. Det bidrar även till en tydlig utveckling inom andra ställningsmontage, till exempel infrastruktur och industri.

Hyrex jobbar i 3 sektioner: korta jobb inom ställningsservice, kärnverksamheten i form av komplexa ställningar, olika försäkringsjobb och väderskydd samt den nya positionen inom infrastruktur och industri. Oavsett uppdrag bidrar Hyrex till att göra branschen mer säker. Mats Söderkvist har sett många konkurrerande aktörer komma och gå, och tror att Hyrex nyckel till framgång har varit viljan att ta fullt ansvar för säkerheten.

  Vårt fokus ligger alltid på att leverera säkra ställningar till våra kunder. Det har resulterat i trogna kunder och anställda som stannar länge, säger Mats Söderkvist.

Säkerhetsutbildningar för en tryggare ställningsbransch
Personalen är en otroligt viktig investering för företaget. Det är en självklarhet att alla anställda får kontinuerlig utbildning inom ställningsmontage, fallskydd och arbete på höga höjder. Det sker via branschorganisationen för ställningsentreprenörer, STIB - som verkar för en trygg och säker ställningsbransch. Stabil kompetens byggs med utbildning.

Utökad digitalisering
KMA-dokumentation om just kvalitet, miljö och arbetsmiljö, är en annan viktig del av Hyrex säkerhetsarbete. Hyrex har anställt en egen säkerhetsinspektör som åker ut till alla ställningar för kontroll och provdragning av förankringarna. Dokumentation förs och lämnas in till uppdragsgivarna. Då finns ett underlag hos kunden vid kontroll från Arbetsmiljöverket.

– Inga krav finns idag på att ha en specifik kompetens med säkerhetsansvar på företaget, men vi väljer att själva ta det här initiativet och centraliserar kontrollarbetet, säger Mats Söderkvist.

”Alla ska hem”
Hyrex för en ständig dialog med sina montörer som arbetar uppe i byggnadsställningarna om vikten av att använda den säkerhetsutrustning som finns till hands. Bara under 2020 har branschen tragiskt nog sett två dödsolyckor som kunnat undvikas med fallskydd.

Hyrex jobbar efter parollen ”alla ska hem” med fokus på betydelsen av att inte bara ta ansvar för sig själv, utan också för sin kollega. Det kan rädda liv!

Digitalisering ökar säkerheten
Ökad digitalisering inom ställningsbranschen är en trolig utveckling, enligt Mats Söderkvist. Det innebär viktiga effekter för branschens fortsatta säkerhet. När nya ställningar ritas upp i 3D innan montering kan risker och brister identifieras – innan projekten påbörjas. Noga planerade projekt resulterar i bästa utförande och en effektivare produktion, vilket alla vinner på.

Väljer man Hyrex har man redan tagit ställning för säkerhet.

Läs mer

Hyrex AB och Hyrex Industri är ett av de ledande ställningsföretagen i Stockholm och Uppsala. Företaget satsar löpande på hållbarhetsfrågor och byter nu succesivt ut fordonsflottan till el- och hybridfordon för att ligga i framkant även där. Hyrex är medlemmar i Stockholms Byggmästareförening, Sveriges Byggindustrier samt STIB-auktoriserade.