Gasutvinning i Sverige ger miljömässiga fördelar

Vissa politiker vill av klimatskäl införa ett förbud mot landbaserad utvinning av naturgas i Sverige. De har inte förstått att gasutvinning i stället ger stora miljömässiga och andra fördelar.

Det budskapet framförs av Mats Budh, tillförordnad VD för Igrene, ett prospekteringsbolag med fokus på naturgas. Igrene har identifierat fyndigheter i form av ren metangas på flera platser i Siljansringen i Dalarna. 

– I Sverige kommer vi behöva naturgas under överskådlig tid, inte minst inom industrin, säger han. Att inte vara helt beroende av import av naturgas är ett av många skäl till att det är viktigt att vi producerar och tar till vara svensk naturgas.

Det finns politiker och partier som strävar efter att införa ett förbud mot landbaserad utvinning av naturgas i Sverige. 

– De har inte satt sig in i hela problematiken, fortsätter Mats Budh. De tror att utvinning av gas i Sverige är negativt för miljö och klimat. I stället är det tvärtom. Gasutvinning ger stora miljömässiga fördelar. 

I Siljansringen sker ett naturligt och okontrollerat kontinuerligt  metangasläckage ut i atmosfären. Metan är en växthusgas som är 30 till 80 gånger värre än koldioxid. 

– Därför är det bättre att vi tar hand om gasen och använder den på ett vettigt sätt. Vi i Igrene är övertygade om att vi på det sättet bidrar till en bättre global miljö.

Industrin i Bergslagsregionen importerar flytande naturgas från Holland, Ryssland och Norge. Gasen transporteras bland annat med fartyg till Lysekil och Nynäshamn. Sedan transporteras den vidare ut i landet. Från Lysekil upp till Borlänge går det varje dag sex till åtta lastbilar med 24 ton flytande naturgas i varje lastbil. 

– Denna import skulle kunna ersättas av närproducerad naturgas. Genom att frakta naturgas från Mora till Borlänge på järnväg skulle tusentals långa lastbilstransporter per år kunna elimineras.

Vid sidan av de miljömässiga vinsterna skulle detta också innebära stora besparingar i form av minskade transportkostnader för industrin.

Naturgas är dessutom ett mer miljövänligt alternativ till kol, bensin och diesel. Genom att ersätta dessa energikällor med naturgas kan koldioxidutsläppen reduceras med 25 procent eller mer.

Ytterligare en miljömässig fördel med naturgas är att den kan omvandlas till helt miljövänlig vätgas.

– Det går att skapa förutsättningar för lönsam koldioxidfri produktion av vätgas. Igrene kan bidra till att utveckla detta till en viktig energilösning.

Gasutvinningen skapar nya arbetstillfällen. Den är också viktig ur beredskapssynpunkt. 

Produktionstester i Siljansringen har givit så positiva resultat att Igrene nu är redo att gå vidare från rent undersökande verksamhet till faktisk produktion av naturgas. 

– Därför har Igrene nu inlämnat en ansökan till Bergsstaten om tillstånd att gå i kommersiell produktion av högkvalitativ metangas. Ansökan avser en liten del av Siljansringen inom det så kallade Morafältet, säger Mats Budh.

I sommar ska Igrene genomföra ett nytt produktionstest. Därefter planerar Igrene att göra en publik nyemission.

Presenteras av:

AB Igrene är ett prospekteringsbolag med fokus på naturgasfyndigheter i Siljansringen i Dalarna. Det är en krater som skapades när en meteorit slog ned för 377 miljoner år sedan. Igrene är verksamt inom hela prospekteringskedjan, från inspektion, markprover, kärnborrning, provtagning till fullskaletester. Nu har Igrene inlämnat en ansökan till Bergsstaten om tillstånd att få gå i kommersiell produktion av metangas. Bolagets huvudkontor finns i Mora. Igrene är noterat på Spotlight Stockmarket. 

Läs mer på:
www.igrene.se