Bildtext: Anders Hultman, skadechef på Läkemedelsförsäkringen. Foto: Johan Lindsten.

Den mest förmånliga försäkringen för den som skadas av läkemedel

Nästan alla läkemedel, 99,5%, som säljs i Sverige omfattas av en försäkring, den så kallade Läkemedelsförsäkringen. Om man skadas av sitt läkemedel kan man enkelt ansöka om ersättning.

– Det är ett väldigt förmånligt sätt att söka ersättning på. Dessutom är det kostnadsfritt, säger Anders Hultman, skadechef på Läkemedelsförsäkringen.

Läkemedel är till för att bota, lindra och förebygga sjukdomar.

Innan ett läkemedel godkänns och släpps på den svenska marknaden har det genomgått rigorösa prövningar för att se att det inte ger allvarliga biverkningar. Inget läkemedel är helt utan biverkningar men oftast är biverkningarna så små att nyttan av läkemedlet överväger. 

– Även om man mycket omsorgsfullt testar ett läkemedel innan det godkänns så finns det de som kan reagera negativt. Det beror på våra individuella förutsättningar eller sjukdomens art, säger Anders Hultman.

Läkemedelsförsäkringen ger ett brett skydd
Skador som med övervägande sannolikhet har orsakats av biverkningar som man inte kunnat förutse omfattas av Läkemedelsförsäkringen. En grundregel är dock att skadan måste vara allvarligare än de problem som man har medicinerats för. Ersättningen från försäkringen baseras på svensk skadeståndsrätt.

– Är man drabbad är det enkelt och kostnadsfritt att ansöka om ersättning via vår hemsida. Därefter kommer våra skadereglerare och medicinska rådgivare att titta på fallet och göra en bedömning. Accepterar man inte vårt beslut kan det överklagas till Läkemedelsskadenämnden, säger Anders Hultman.

Alternativet till att ansöka om ersättning hos Läkemedelsförsäkringen kan vara att själv genom domstol stämma ett läkemedelsbolag. Det är dock något som Anders Hultman inte vill rekommendera, bland annat för att beviskraven är högre och dessutom kan det bli väldigt dyrt.

– I en domstol så räcker det inte med att bevisa att det är läkemedlet som orsakat skadan. Man måste också bevisa att företaget antingen har varit försumligt eller att det finns en säkerhetsbrist med produkten. Det kan vara mycket svårt att bevisa, säger han och avslutar:

– Då är det mycket bättre att kontakta Läkemedelsförsäkringen.

Läs mer på www.lff.se

Presenteras av:

Svenska Läkemedelsförsäkringen AB ägs gemensamt av 271 svenska aktörer inom läkemedels- och sjukvårdssektorn och är inte vinstdrivande.

För att Läkemedelsförsäkringen ska gälla ska läkemedlet komma från ett företag eller en organisation som har tecknat en försäkring hos oss. Läkemedlet kan vara receptfritt eller ordinerat till dig, men det ska ha använts enligt föreskrifter och anvisningar.

Läs mer här