Skolan som samhällets nav

Frågan om skolans plats i samhället har diskuterats de senaste åren. Även dess innehåll och dess fysiska gestaltning. Kunskapshuset i Gällivare är ett exempel på hållbart byggande med modern träteknik som genom sin centrala placering inkluderar invånare och besökare, och ger hopp om framtiden.

Många mindre kommuner runt om i landet har svårt att få sina invånare att stanna kvar på orten. Unga väljer att söka sig till andra städer för att studera eller för att arbetsmöjligheterna är större. I Gällivare satsar kommunen på staden i samband med att gruvorten Malmberget till stora delar flyttas på grund av gruvdriften och därför ska slås samman med grannorten Gällivare. Den första byggnaden att byggas i denna unika samhällsomvandling var Kunskapshuset, som samlar kommunens gymnasium och lärcentra för vuxna.

Skolan öppnades hösten 2020 och är en satsning som andas framtidstro och som blivit en viktig milstolpe för kommunen och dess invånare.

– Som arkitekter vill vi gärna vara en del av att skapa ett inkluderande och hållbart samhälle, där kunskap och utbildning är samhällets nav. Vi vill bidra till samhället med byggnader som står sig över tid och är tillgängliga för alla, säger Niclas Sundgren, VD på Liljewall.

Synen på utbildningslokaler håller på att förändras. Forskning, nya rön och perspektiv på lärande driver på utvecklingen. Skolan kan bli en mötesplats i staden ur ett socialt, ekonomiskt och hållbart perspektiv.

– Skolan har en betydande roll i samhällsutvecklingen. Den formar framtidens människor och den kan möjliggöra för familjer att bo kvar. En ort med en bra skola kan även locka nya invånare. Självklart krävs dessutom att man även satsar på annat, som exempelvis bra bostäder, ett levande kulturliv och möjligheter för intressanta entreprenörer att etablera sig. Att ha nära till viktiga samhällsfunktioner som utbildning, arbete och omsorg skapar värde för invånarna, säger Niclas Sundgren.

Gällivare kommun har genom medborgardialog, kontakt med lokalt näringsliv och andra intressenter fastslagit en vision om att bygga en ”arktisk småstad i världsklass”. En vision Liljewall tagit fasta på vid utformandet av Kunskapshuset.

–Vi hoppas att skolan kan ge de som studerar här självförtroende och stolthet – över sig själva, sin stad och sin identitet. Arkitekturen skapar liv i vardagen, och gör varje dag lite mer lustfylld, säger Niclas Sundgren.

 

 

OM LILJEWALL

Med hjälp av arkitekter, hållbarhetsexperter, byggnadsingenjörer, samhällsplanerare, landskapsarkitekter, inredare och innovatörer bygger vi på Liljewall samhällen som främjar en hållbar livsstil. I Kunskapshuset tar nu eleverna vid. Här kommer generationer av unga att utbilda sig framöver.

Det prisade och uppmärksammade Kunskapshuset är skapat av Liljewall i samarbete med MAF Arkitektkontor. Skolan nominerades till Kasper Salin-priset 2020, WAF 2021, INSIDE Awards 2021 och EU Mies Awards 2022. Nu är skolan aktuell genom nomineringen till Guldstolen 2021 för sin inredning.

Läs mer om Kunskapshuset
Läs mer på liljewall.se
Besök oss på Facebook
Följ oss på LinkedIn
och Instagram

Fotografer: Anders Bobert och Anna Kristinsdóttir