Stina Biärsjö, Microsoft tillsammans med ideella föreningen Kodcentrum

Inkludera fler elever med hjälp av digitala verktyg

I samband med en mer digitaliserad skola får allt fler elever tillgång till digitala verktyg. Detta leder till en skola där alla ges en chans till likvärdig utbildning och där elever kan lära sig utifrån sina egna behov.

– Digitala verktyg i skolan kommer med många fördelar. Det skapar ett inkluderande klassrum, möjliggör individanpassad inlärning och sänker tröskeln så att alla elever kan lära sig utifrån sina egna förutsättningar, säger Stina Biärsjö, lösningsspecialist på Microsoft.

Stina som själv är dyslektiker berättar om sina erfarenheter från sin skolgång och hur t.ex. hennes lärare manuellt spelade in böcker på kassettband så att Stina kunde lyssna istället för att läsa.

–Idag finns istället talsyntes inbyggt i många av de program som eleverna redan använder, så som Word och OneNote. Detta gör att alla elever oavsett behov av särskilt stöd eller ej kan få sin text uppläst. Om jag bara får skicka med en sak till alla lärare där ute så är det att visa sina elever hur de kan få sin text uppläst, klicka här för att se hur, säger Stina Biärsjö.

 Stina berättar att som dyslektiker är det lätt att bli utpekad, då man ofta behöver extra stöd. Men om stödverktygen redan finns där eleverna är, behöver elever inte bli utpekade och får istället möjlighet att visa sina förmågor och styrkor.

– Den största fördelen med digitalisering är inkludering, avslutar Stina Biärsjö med.

Presenteras av: