Utvecklar grönare maskiner för underjorden

Med sin starka närvaro i världens alla hörn ser Normet till att vägtunnlar, gruvor och andra miljöer under jord är säkra för människorna som vistas där, men också att de byggs på ett grönt sätt. ”För oss hänger hållbarhet ihop med säkerhet”, säger Jukka Kurhinen på Normet.

Smala tunnlar med begränsad framkomlighet, hantering av explosiva ämnen och tunga material som ska fraktas och lyftas. Att bygga maskiner för bruk under markytan kräver sin ingenjörskonst. Normet har över 50 års erfarenhet av att utveckla maskiner för underjorden. Nu har de tagit flera viktiga steg framåt för att göra hela sortimentet miljömässigt hållbart.

– Satsningen på eldrivna fordon är inte bara en ny trend inom bilindustrin, utan även vi på Normet jobbar för att under nästa år erbjuda alla våra maskiner med eldrivna motorer. För oss hänger hållbarhet ihop med säkerhet, säger Jukka Kurhinen, Senior Vice President Sales Area EMEA på Normet och fortsätter:

– När vi byter ut diesel mot el innebär det såklart mindre miljöpåverkan genom minskade utsläpp, men det innebär också att mindre energi behöver användas för att ventilera ut de farliga avgaserna som våra kunders anställda annars exponeras för. Vi märker ett stort intresse bland kunderna som också ser den ekonomiska aspekten i detta.

Normets sortiment är brett och täcker alla tänkbara behov för arbete i underjorden. Företaget har utvecklat SmartDrive, en produktlinje av arbetsfordon som nu alltså styrs om från diesel till el. För användning i vägtunnlar kan Normets maskiner byggas på en vanlig lastbil för att förenkla förflyttning mellan olika byggen, och för bruk i gruvor har Normet specialanpassade fordon som smidigt kan manövreras i trånga utrymmen.

Ett annat specialistområde är betongsprutning, en vital del i att bygga underjordiska tunnlar. Normet erbjuder både maskiner för betongsprutning och maskiner som skannar av ytorna inne i berget, vilket hjälper kunden att se exakt var bergväggen behöver stärkas upp med betong. Detta optimerar processen och minskar materialsvinnet.

Jukka Kurhinen lyfter att utvecklingen av Normets produkter går snabbt framåt – dels med implementeringen av batteridrivna maskiner, men också när det gäller integrering av internet genom uppkoppling mot molnet. Normet ger kunden möjlighet att via molnet hålla koll på exempelvis energiförbrukning och att upptäcka eventuella fel.

– Våra maskiner blir allt smartare. Det ger oss som företag möjlighet att också vara smartare och ge våra kunder en bra service oavsett var i världen de finns, säger Jukka Kurhinen.

Läs mer

Normet är ett snabbväxande och innovativt bolag vars vision är göra gruvdrift och byggen av underjordiska tunnlar mer hållbart och digitalt. Normet har över 50 kontor globalt och har hittills levererat 12 000 maskiner till kunder över hela världen.

Kontakt: marketing@normet.com