Så påverkas den psykiska hälsan av en orolig omvärld

Samtidigt som många medarbetare trivs med att arbeta hemifrån skapar det hybrida arbetssättet utmaningar för arbetsgivaren att snabbt kunna ge stöd vid ångest, oro och psykisk ohälsa. Något som ökar hos medarbetare, inte minst i kristider.
– Det är nu viktigare än någonsin att upptäcka och åtgärda ohälsa i tid, säger David Strömbeck, vd och grundare av hälsoplattformen OneLab.

Vi är på väg in i en lågkonjunktur och omvärlden tränger sig på. Privatpersoner drabbas av skenande elpriser och ränte- och inflationsläget är osäkert. Pandemin och det rådande geopolitiska läget ökar den psykiska ohälsan i världen och osäkerheten kring hur framtiden kommer se ut påverkar många medarbetare. Genom att i ett tidigt skede fånga upp tecken på ohälsa går det att undvika sjukdomar och långvariga hälsoproblem. Något som gynnar både individen och arbetsgivaren. Det menar David Strömbeck, vd och grundare av hälsoplattformen OneLab. 
 
– Vi vet att tidiga insatser gör stor skillnad och företag som har verktygen för att upptäcka och hantera psykisk ohälsa får mer produktiva medarbetare, säger han.

Datadrivna insikter om hälsan
OneLab är en hälsoplattform som, genom att undersöka både den fysiska och psykiska hälsan hos ett företags medarbetare, ger HR och chefer datadrivna insikter om hälsan i organisationen. Medarbetare med risker får individanpassad hjälp för att kunna förbättra sin hälsa, både från hälsoexperter och olika självhjälpsprogam. All personlig data hålls givetvis helt anonymt för arbetsgivaren.

– Med datadrivna insikter blir det lättare och mer kostnadseffektivt för arbetsgivare att hitta de åtgärder som behövs för att förebygga ohälsa och öka välmåendet i organisationen. Parallellt med detta får alla medarbetare själva ökad insikt i sin egen hälsa och kan via vår hälsoplattform hitta övningar och hälsoprogram för att löpande kunna förbättra sin hälsa.

Ett preventivt arbete som lönar sig
David Strömbeck konstaterar att det med rätt verktyg och data enklare går att fånga upp medarbetarnas mående och upptäcka var det finns risk för psykisk ohälsa att utvecklas – vilket blir extra viktigt i kristider.
– En kontinuerlig screening av arbetsplatsens psykiska välmående gör skillnad både på kort och lång sikt. Medarbetare som mår bra presterar bättre på jobbet, vilket i längden gynnar både medarbetare och företag och bidrar till en lägre personalomsättning.

OneLab grundades 2014 och är idag ett av de ledande företagen inom preventiv företagshälsovård i Sverige. Med en hälsoplattform som förenar digitala verktyg med medicinsk expertis identifieras och hanteras hälsorisker hos medarbetare i ett tidigt skede, för att förebygga sjukdomar och hälsoproblem.

Här kan du läsa mer om hur ni kan arbeta proaktivt med att förebygga arbetsrelaterad psykisk ohälsa

Läs mer om OneLab här