Smart app för medborgare som vill påverka stadsutvecklingen

Med ett verktyg i form av en app kan enskilda medborgare få reda på hur stadens eller kommunens utvecklingsprojekt kommer påverka just dem. Medborgarna kan också använda appen för att skapa en dialog med kommunen och påverka processen i ett tidigt stadium.

OnSpotStory har skapat en plattform för utveckling av guide-appar med inriktning på museibranschen, turistområdet och besöksnäringen. Plattformen är moduluppbyggd och har en viss grundfunktionalitet. Appen kan skräddarsys och anpassas efter kundernas förutsättningar och önskemål. Hittills har OnSpotStory byggt 30 sådana appar.

– Nu har vi också börjat använda vårt system för att bygga specialgjorda appar för städer och kommuner. Det pågår ständigt väldigt mycket ombyggnader. Det kan vara allt från att man bygger en förskola till att man bygger om Slussen eller bygger Västlänken, säger Staffan Gerlöw, VD, OnSpotStory.

Städer och kommuner vill på ett enkelt sätt kunna skapa en dialog med medborgarna, och så tidigt som möjligt i processen. De vill förmedla information om varför projektet ska genomföras och vad som är positivt med det.

– Ibland uppstår det konflikter för att medborgarna inte har haft möjlighet att tycka till i tid. Många gånger är konflikterna onödiga.

Med en sådan här app kan de enskilda medborgarna på ett enkelt sätt ta del av kommunens vision eller hur ett visst utvecklingsprojekt kommer påverka just dem inom en viss framtid.

– De kan till exempel se att en viss väg kommer stängas av, eller att det kommer byggas en skola på en viss plats. Medborgarna kan också via appen felrapportera till kommunen, till exempel om det är graffiti på en skulptur.

Appen har vanliga funktioner som text, bild, ljud och film. Den har också GPS-funktionalitet. När användaren kommer till olika platser plingar det till, och appen meddelar vad som kommer hända just här. Appen har även teknik för augmented reality (förstärkt verklighet). Den kan exempelvis användas för att medborgaren ska kunna uppleva stadens vision.

– Det finns en stor efterfrågan på sådana här appar bland kommuner och städer. Vi kan på kort tid skapa en app för deras medborgare till ett bra pris, säger Staffan Gerlöw. 

Presenteras av: