Restprodukter från skog blir svenskt biodrivmedel

Efterfrågan på biodrivmedel ökar, och i Sverige finns stor potential att producera förnybara biodrivmedel av svenska råvaror från skog och lantbruk. Drivmedelsföretaget Preem ser stora möjligheter i att investera för en ökad inhemsk bioproduktion.

Konsumtionen av förnybara biodrivmedel ökar för varje år. Men en stor del av alla biodrivmedel importeras fortfarande till Sverige, trots att det finns stor potential att utöka den inhemska produktionen.

Genom en ökad produktion av förnybara biodrivmedel av restprodukter från svensk skogs- och jordbruk, har Sverige en unik möjlighet att bli självförsörjande gällande biodrivmedel.

Det finns många sätt att öka den inhemska produktionen av biodrivmedel, med en rad olika råvaror, som matavfall, sopor och animaliska fetter.

Preem är Sveriges största drivmedelsproducent med raffinaderier i Lysekil och Göteborg, och företaget ser särskilt stor potential i outnyttjade råvaror från skog och lantbruk.

– I Sverige har vi väldigt bra möjligheter att producera biodrivmedel från inhemska hållbara råvaror. Vi har ett utvecklat jordbruk och en stor och hållbar skogsindustri som båda kan generera bra råvaror med hög klimatnytta, säger Petter Holland, vd på Preem.

Flera utvecklingsprojekt pågår
Preem har som mål att producera minst tre miljoner kubikmeter biodrivmedel senast 2030. Det motsvarar vad företaget säljer på den svenska marknaden idag. För att hitta de bästa råvarorna för produktion av biodrivmedel, pågår en mängd forsknings- och utvecklingsprojekt i Sverige, där Preem är involverat i ett flertal av dessa. Flera projekt är igång sedan länge, medan andra precis lämnat startgropen.

Biodrivmedel av tallolja
Redan 2006 såg Preem potentialen i att göra förnybara drivmedel från tallolja. Under 2010 påbörjades produktionen av råtalldiesel genom det delägda bolaget SunPine.

– Råtalldiesel är en helt förnybar diesel som fungerar i alla dieselmotorer och är ett utmärkt exempel på hur restprodukter blir till svenska biodrivmedel, säger Sören Eriksson, utvecklingsingenjör på Preem.

Sågspån från sågverk, samt grenar och toppar, kan även fungera som råvaror i biodrivmedel. Tekniken att framställa drivmedel av trärester är gammal men har förfinats de senaste åren.

Tillsammans med träindustriföretaget Setra satsar Preem på att upprätta en gemensam anläggning för framställning av pyrolysolja som utvinns av vanligt sågspån.

– Tack vare ett antal tekniksprång är möjligheten att göra biodrivmedel av sågspån på väg att bli verklighet, vilket är en väldigt spännande utveckling med stor potential, fortsätter Sören Eriksson.

Ett tredje spår är lignin, som är en restprodukt från massabruken, där Preem och RenFuel i samarbete med Rottneros ska uppföra världens första ligninanläggning för biodrivmedel vid Rottneros massabruk i Vallvik i Söderhamn.

– Lignin ses som en av de mest framkomliga vägarna för framställning av biodrivmedel i stora volymer. Lignin kan raffineras till både förnybar diesel och bensin, och kommer på sikt bidra till utfasningen av fossila drivmedel precis som talloljan, säger Sören Eriksson.

Presenteras av:

Preem är Sveriges största drivmedels-producent. Verksamheten omfattar produktion, försäljning, distribution samt trading och varuförsörjning.

Anställda: 1 400 personer
Stationer: 570 tankställen för privat- och yrkestrafik
Omsättning: 69 miljarder SEK

Läs mer här