Innovativa mobilitetslösningar
från Schaeffler

Med sitt tekniska kunnande och sin höga tillverkningskompetens ger Schaeffler som globalt verksam underleverantör till fordons- och tillverkningsindustrin ett avgörande bidrag till omformningen och vidareutvecklingen av mobilitet.

Fordonsindustrin är stadd i snabb förändring. Klimatskydd, befolkningstillväxt och urbanisering sätter villkoren för mobiliteten. Härtill kommer de nya möjligheter som digitaliseringen erbjuder.

Tack vare hög innovationsförmåga genom forskning och utveckling kan Schaeffler bidra till omvandlingen av fordonsindustrin på ett avgörande sätt. För Schaeffler betyder detta inte bara investeringar i olika drivformer som elmobilitet med batteri och bränslesceller, hybridisering och vidareutvecklingen av förbränningsmotorn utan även satsningar inom framställning och lagring av energi och innovativa urbana mobilitetskoncept som det autonoma systemet Schaeffler Mover.

Schaeffler Mover bygger en bro mellan urban elmobilitet och autonom körning. Konceptet medger snabb och miljövänlig transport av personer och varor. Det är baserat på en fordonsplattform som i en kompakt enhet innehåller såväl drivning, batteri och bromsar som styrning. På denna plattform kan olika fordonsvarianter konstrueras på ett flexibelt sätt.

Hjärtat i plattformen är fyra stycken Schaeffler Intelligent Corner Modules (iCorner) som helt styrs ”by Wire“ och som på platsbesparande sätt inbegriper alla drivnings- och underredskomponenter i en modul. Schaeffler Intelligent Corner Module kan erbjuda en hjulvinkel på upp till 90°. Detta gör fordonet extremt lättmanövrerat och att det t.o.m. kan parkeras sidledes. Och man kan vända på en femöring.

Det av Schaeffler utvecklade Space Drive System utgör länken mellan styrning för automatiserad fordonsstyrning och hjulmoduler. Tillsammans med GPS och omgivningssensorer utgör detta en bas för helautomatisk körning.

Schaeffler-gruppen är en globalt verksam underleverantör till fordons- och tillverkningsindustrin med säte i bayerska Herzogenaurach. Företaget levererar avancerade komponenter och system som används i tillverkningen av motorer, växlar och underreden. Därutöver erbjuder Schaeffler kullager- och glidlagerlösningar för ett stort antal industriella applikationer. Schaeffler är med cirka 87 500 medarbetare på 170 platser i mer än 500 länder ett av världens största familjeföretag.

Läs mer om Schaeffler på www.schaeffler.se eller kontakta Mathias Lindgren, Manager Nordic Automotive på mail mathias.lindgren@schaeffler.com