Marit Vaagen, vd och grundare av Sirona Health Solutions.

Så hjälper Sirona Health Solutions aktörer inom vård och omsorg att skapa en bättre, mer effektiv och jämlik verksamhet

Hälso- och sjukvårdssektorn står inför stora utmaningar.
Konsultbolaget Sirona Health Solutions arbetar med verksamhetsutveckling och kan skapa bättre hälsa, vård och omsorg för att möta dem.
– Vi har en tumregel att vi inte tar ett uppdrag om vi inte tror att det kommer att skapa en förbättring om minst 10 procent i verksamheten, säger Marit Vaagen, vd och grundare av Sirona Health Solutions.

I takt med att tekniken utvecklas och digitaliseringen fortskrider öppnas möjligheter för en vidareutveckling av hälso- och sjukvården för att möta framtidens ökade krav.

Sirona Health Solutions har sedan starten 2009 arbetat på uppdrag från myndigheter som regeringskansliet, Socialstyrelsen och IVO, och likaså många av Sveriges regioner och kommuner, men också privata aktörer inom Life Science, för att förbättra vården.

– Vi har en gedigen erfarenhet eftersom vi har arbetat med detta så länge. Vi har byggt en unik kunskapsdatabas. Med hjälp insiktsfull analys och beprövad erfarenhet kan vi göra värdeskapande analyser av hälso- och sjukvårdsdata i syfte att skapa beslutsunderlag åt våra kunder, säger Marit Vaagen.

Sirona har exempelvis investerat i avancerad analys, inklusive AI/algoritmer för att predicera vårdmönster, vilket ger stora vinster för vården och individen.

Kombinerar flera expertområden
På företaget arbetar i dagsläget över 50 personer, varav många högt specialiserade expertrådgivare inom olika delar av Life Science, inklusive erfarna läkare.

– Vi har en kombination av ett helikopterperspektiv, den strategiska kunskapen om vårdens alla delar och hur den kan förändras, tillsammans med kunskaper om hur det praktiska och djupa förändringsarbetet ska genomföras, säger hon och tillägger:

– Men allt är inte bara siffror. Vi tar alltid hänsyn till mänskliga faktorer och kultur, att skapa gynnsamma arbetsmiljöer för vårdens medarbetare och samtidigt uppnå bättre kvalitet för patienterna.

Listan över lyckade förändringsarbeten är lång.

Under två år arbetade Sirona tillsammans med en av Europas största aktörer inom radiologitjänster för att genomföra ett brett förbättringsprogram. I slutändan ökade produktiviteten med över 30 procent.

– Det fanns ingen kö kvar. Fler patienter kunde behandlas inom samma budget, med bibehållen kvalitet och medarbetarnöjdhet, säger hon.

I ett annat projekt samarbetade Sirona med en region för att förbättra inköp och användning av läkemedel. Det ledde till att regionen sparade över 40 miljoner kronor årligen.

Jämställdhet en ledstjärna
Marit Vaagen drivs också av att skapa bättre jämlikhet, både i det egna företag där över hälften av de anställda i dag är kvinnor, men också i de lösningar som man presenterar för sina kunder.

– Vår analys av den stora hälsoekonomiska kostnaden av rökande gravida bidrog till ett omfattande arbete med verksamhetsutveckling inom en region. På två år mer än halverades antalet rökande gravida. Det sparade stora summar, både lidande för individen och kostnader för samhället. Bland annat reducerade det behovet av neonatalvård på sjukhuset, säger hon.

På Sirona lyfter man fram fyra tjänsteområden som man är verksam inom: Avancerad analys, Digitalisering, Ledning & Styrning och slutligen Uppföljning & Utvärdering.

– Vår uppgift är att vara en faktabaserad partner och verkligen ta avstamp i nuläget för att se vad utmaningen är och hur vi kan utforma lösningen i samarbete med medarbetarna och ledningen. Vi skapar en faktabas från både intern och extern data som gör att beslutsfattarna har evidens för att gå framåt. Men det är inte bara evidens i fakta, så som volymer eller kvalitetskostnader som är viktigt, utan även de mjuka faktorerna som gör att en verksamhet kan förbättra sig. Både dessa delar måste med, säger Marit Vaagen och avslutar:

– Det här är ett komplicerat hantverk, och vi gör det riktigt bra.

 

Sirona är ett skandinaviskt konsultbolag inom analys och rådgivning som arbetar för att skapa bättre hälsa, vård och omsorg. Sironas vision är att göra hälso- och sjukvården mer preventiv, proaktiv och personcentrerad. Tillsammans med våra kunder skapar vi framtidens vård i dag.
Kontaktinformation: Marit Vaagen, tel: 070-330 59 15, e-post: Marit.vaagen@sironagroup.se
Läs mer på: www.sironagroup.se