Skapar trygga arbetsplatser även under pandemi

Det är svårt att tillgodose alla önskemål om hur en arbetsplats utformas för att passa de anställdas behov. För att behålla arbetskraft, skapa en trygg och trivsam arbetsmiljö är kontorsavskärmning ett viktigt hjälpmedel, inte minst nu under pandemin.

Svalson AB tillverkar och säljer eldrivna skjutluckor, vertikala glaspartier och höj- och sänkbara glasräcken.

– Våra skjutluckor ger trygghet på arbetsplatser med skydd mot överfall, men både skjutluckor och våra glasskärmar ger också skydd mot smitta nu under pandemin, säger Maud Spencer, VD.

Kontorsavskärmning ger optimala förutsättningar
På många arbetsplatser är kontorslandskapet öppet och det kan vara svårt att bemöta alla medarbetares behov av både avskildhet och social öppen arbetsplats. Produkten Siläncio är anpassad för att passa i kontorslandskap där individen själv ska kunna anpassa sin arbetsplats till att öppnas upp eller avskärmas utefter behov. Siläncio är en skärm som enkelt kan flyttas runt på arbetsplatsen.

– Med Siläncio kan man själv växla mellan lugn och ro eller full tillgänglighet på sin kontorsplats. Med ett enkelt knapptryck kan man automatiskt köra upp glasskärmarna för att skärma av sin plats, säger Maud.

Produkterna från Svalson måttbeställs och anpassas för att bemöta kundens behov. Med de eldrivna glasskärmarna upphöjda skapas ett kontorslandskap som skärmar av för minskad smittspridning, samtidigt som medarbetarna ges en säkrare arbetsmiljö på kontoret.

– Glas låter dagsljuset flöda in lokalen även när man skärmar av sina arbetsplatser. Lamellglaset i våra produkter är ljudreducerande, och glas är nu, i den tid då hygien är avgörande, ett material som är väldigt lätt att rengöra, säger Maud.

Läs mer

Om Svalson
Svalson tillverkar och säljer eldrivna skjutluckor, vertikala glaspartier och höj- och sänkbara glasräcken, Cit i Lä/Café au Lä. Svalson är ett familjeföretag med produktion i Öjebyn i Piteå och i Luleå. Produkterna säljs över hela världen med stark bas i Norden och även i Frankrike.

www.svalson.com